torsdag 15. desember 2011

Nr. 288: Paulus ironiserer over seg selv og andre!

Nr. 288:

Paulus ironiserer over seg selv og andre!

1. Kor. 4. 6 Dette, brødre, har jeg overført på mig selv og Apollos for eders skyld, forat I ved oss må lære ikke å gå ut over det som skrevet er, forat ingen av eder skal bli opblåst, for den ene mot den andre. 7 For hvem gir vel dig fortrin? Og hvad har du, som du ikke har fått? Men om du nu har fått noget, hvorfor roser du dig da som om du ikke hadde fått det? 8 I er alt blitt mette; I er alt blitt rike; uten oss er I blitt herrer! Ja, gid I var blitt herrer, så vi kunde herske sammen med eder! 9 For mig tykkes at Gud har vist oss apostler frem som de ringeste, som dødsdømte; for et skuespill er vi blitt for verden, både for engler og for mennesker. 10 Vi er dårer for Kristi skyld, men I er kloke i Kristus; vi er skrøpelige, men I er sterke; I er hedret, men vi er æreløse. 11 Like til denne stund er vi både hungrige og tørste og nakne og mishandlet og hjemløse og mødige, 12 idet vi arbeider med våre egne hender; vi blir utskjelt - og vi velsigner; vi blir forfulgt - og vi tåler det; 13 Vi blir spottet - og vi formaner; vi er blitt som utskudd i verden, en vemmelse for alle, inntil nu. 14 Jeg skriver ikke dette for å vanære eder, men for å påminne eder som mine elskede barn. 15 For om I og har ti tusen læremestere i Kristus, så har I dog ikke mange fedre; for jeg har avlet eder i Kristus Jesus ved evangeliet. 16 Jeg formaner eder derfor: Bli mine efterfølgere!

De falske profetene lever godt mens de sanne sliter «vettet» av seg!

Jeg har av og til sett på Visjon Norge eller hørt på Radio på dem. Hanvold opplevde et under med bilen sin når han var gift med sin første og rette kone. Det var noe slikt at han fikk beskjed fra Gud om å fylle vann på bibelen som ble bensin. Og underet skjedde, han kom frem til Sørlandet fra Østlandet på noen liter vann. Men i dag tigger, truer og manipulerer han hele tiden for å få inn ikke bare litt bensin, men millioner til sin virksomhet. Nå gjelder ikke tro lengre og bønn. Men alt annet, det andre er bare for å nevne hva Gud gjorde og kan, men i dag gjelder det å få inn millionene. Tror Paulus følte på noe av det samme, ikke minst overfor Korinterne som var spesielt kjødelige som kristne. De kunne «svelge» alt med de falske Apostlene, men Herrens sanne Apostler livnærte seg med å jobbe og klare seg selv, for å ikke ligge noen til byrde.

Ironisering bruker Apostelen her

Dette at Paulus nærmest sammenligner seg med en gladiator som blir kastet til villdyrene mens de falske Apostlene og de andre koser seg oppe på tribunen. Dette er å ironisere.

Fra Wikipedia: Ironi er et bevisst uttrykk for flertydighet, for eksempel ved at man sier én ting, men mener noe annet, ofte det motsatte. Ironi kan uttrykkes både i skrift og i tale, og kan oppleves som en uskyldig spøk, men også som spottende hån.
Ironi er en form for uttrykk hvor en underforstått mening er skjult eller motsier uttrykkets bokstavelige mening. Ironi forutsetter at mottakeren forstår at tingene ikke er hva de sies at de er eller hva de synes å være. Ironi er en form for innforstått manglende forbindelse mellom de faktiske ordene og den underliggende mening.
Selve ordet ironi kommer fra gresk εἰρωνεία (eironeia), som betyr «forstillelse» eller «hyklerisk uvitenhet» (en teknikk som ofte ble benyttet av den greske filosofen Sokrates, se nedenfor), fra είρων (eiron), «den som spør later som han er naiv». είρειν er også et radikalt verb av det greske «å snakke»; verbet είρειν (eirein) selv kommer sannsynligvis fra det indo-europeiske roten *wer- i betydningen «å si» (sitat slutt).

Jeg vil ikke ironisere, men tale rett ut

Jeg mener det er total feil å støtte Visjon Norge og ha noe med den kanalen å gjøre. Gjør en det på en eller annen måte, så går en god for alt den står for og Hanvolds utsveeende sexliv og pengekjærhet som er avgudsdyrkelse. Vi kan ikke lengre bare godta alt og alle, nå må det sies i fra.

Støtt opp om Smyrna Oslo og vår virksomhet

Jeg er forundret over hvor lite støtte vi får både med hensyn til økonomisk støtte og folk som oppsøker oss. Hvorfor? Det er ingen andre som forkynner Guds ord så nøye, de er få. Og ved Guds nåde så lever jeg som jeg preker. Selvfølgelig har jeg\vi også våre upps ands downs, men vi lever og vandrer i lyset. Hva sier skriften? Støtt opp om Herrens sanne vitner og det vi gå deg godt.

2. Krøn. 20. 20 Morgenen efter tok de tidlig ut og drog avsted til Tekoa-ørkenen; og med det samme de drog ut, stod Josafat frem og sa: Hør på mig, Juda og I Jerusalems innbyggere! Tro på Herren eders Gud, så skal I holde stand! Tro på hans profeter, så skal I ha lykke med eder!

Tro på hans profeter, så skal I ha lykke med eder!

Jeg tenker her litt på meg selv og min kone. Vi går i vanlig jobb og jobber mer en det. Hele vårt liv er arbeid og bønn. Men hva gjøre ulykkesprofetene? De lever godt og mange av dem tjener flere millioner, uten selv å arbeide en dag for det. Dette er så råttent det kan forblitt, men hva gjør mange troende? De sier følgende; han gjør så mye godt, det er ikke bare feil med han etc.
Men hva sier de om Herrens sanne profeter i tiden? Han klarer seg, hvis Gud er med ham så hjelper han ham etc.

Hele tiden er den en form for dobbeltmoral og de falsk profeten ender opp med å få støtte både økonomisk og på andre måter. Mens Herrens sanne profeter kommer på sidelinjen. Hva må gjøre?

Skys i fra deg de falske profeten og støtt opp om de sanne

Jesus snakket om at den som er stor i Guds rike.

Matt. 5. 19 Derfor, den som bryter et eneste av disse minste bud og lærer menneskene således, han skal kalles den minste i himlenes rike; men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike.

Hvem er stor i Guds rike?

Jesus sier det selv. Det er den som preker rett og lever deretter. Hvem støtter DUUUUUUUUUUU???????????????????????????

Det er alt for mange som får din støtte, både økonomisk og i forbønn. Begynn nå å støtt oss her i Smyrna Oslo. Vi vil forvalte det med å begynne mer med video undervisning og mye mer. Vil du\dere støtte oss? Vi trenger det for å kunne ekspandere og gå videre, ellers så vil ting stoppe opp, ikke dø hen. Men «albuerommet» for å gjøre enda mer, den ligger i at det er noen eller flere som hjelper til, som støtter opp på alle måter.

Hvordan støtte Smyrna Oslo og oss?

1.) Slutt å støtte de falske profetene og de som forkynner et amputert evangelium.

2.) Be for oss, det er det aller viktigest, slik var det også for Paulus.
Efes. 6. 19 og også for mig, at det må gis mig ord når jeg oplater min munn, så jeg med frimodighet kan kunngjøre evangeliets hemmelighet.

3.) Kom på møtene våre. Vi har bønnemøte her hjemme hos oss hver tirsdag kl. 19.00 og vanlige møter hver søndag kl.18.00.

4.) Støtt oss økonomisk, her er kontonummer i Posten Norge:

Kontonummer i Posten: 0535 06 05845

Med vennlig hilsen og vi ønsker dere en Gledelig Jul og et Velsignet Godt Nytt år! Alt i den Here Jesu Kristi navn.

5. ) Be også for det nye huset vårt som vi holder på å bygge. Vi ønsker å komme til det stedet eller område som Gud har talt til meg om å virke for ham, vær velsignet i den Herre Jesus Kristi navn.

Relatert link: http://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-285-noen-ord-om-meg-selv.html

Ingen kommentarer: