mandag 26. desember 2011

Nr. 301: Norge blir ikke spart!

Nr. 301:

Norge blir ikke spart!

1. Pet. 4. 17 For det er nu tiden da dommen skal begynne med Guds hus; men begynner det med oss, hvad blir da enden for dem som ikke vil tro Guds evangelium? 18 Og blir den rettferdige vanskelig frelst, hvor skal det da bli av den ugudelige og synderen? 19 Derfor skal og de som efter Guds vilje må lide, overgi sine sjeler til den trofaste skaper, idet de gjør det gode.

Norge er pr. i dag verdens beste nasjon å bo i

Norge er pr. i dag verdens beste nasjon å bo i etter hva FN mener, noe de har vært i flere år. Og det tror vi så gjerne, men det er ingen garanti for å ikke oppleve Guds dom og tukt.

De troende har sviktet

Fremfor alt, det er de troende som har sviktet på de aller fleste områder. Men vi har også «lykkes» på flere områder, men det ligger år tilbake i tid. Bl. a har Norge vært det landet som har sendt ut flest misjonerer etter folketallet de siste 100 år i sammen med Sverige. Dette har vært med å bragt en kjempestor velsignelse over oss, men nå har mye snudd!

Jan Hanvold og Visjon Norge

Jeg har illustrert frafall blant de troende i Norge når en kan nærmest med åpne armer ta imot slik jeg ser det, den største mega kjeltring lille Norge har fostret. Verre en noen som jeg vet om, da vitner det om en ting; menigheten er moden for dom!

De ikke troende stiller seg selv også i et meget dårlig lys

Det er mange ting og områder at de som ikke bekjenner seg offentlig til Jesus også neglisjerer sin samvittighet og Guds ord. Har sakset noe fra Søkelys.no som jeg legger ut, som illustrerer og forteller dette:

Mener ekstremvær er Guds dom over Norge

Det uvanlig kraftige uværet som nå rammer store deler av Nord og Vestlandet har skapt kaos og strømbrudd overalt sier politiet som oppfordrer folk til å holde seg innendørs. Stormen som første juledag slo inn over Nord-Vestlandet har skapt store problemer og det meldes om store skader. Det har hittil ikke kommet meldinger om personskader men mye kan skje i løpet av kvelden og natten. "Ting og gjenstander blåser rundt i gatene og trær har falt over strømlinjer og ingen har ennå oversikten over hvor store skader orkanen Dagmar har ført med seg, sier politiet som har hatt hendene fulle hele søndagskvelden. Den kraftige stormen føyer seg inn i rekken av ekstreme vær situasjoner som har rammet Norge de senere år, og skal vi tro den messiansk troende Dominiquae Bierman er det vi ser nå rett og slett Guds forsøk på å få vårt land i tale: "Det norske folk har via sin holdning til Israel trådt ut av Guds velsignelser sa den messiansk troende biskop Dominiquae Bierman som besøkte Norge tidligere i år. I følge den Jesus troende jøden som leder "KAD_ESH MAP Minestries" vil Gud bruke ekstremvær til å forsøke å få det norske folk i tale siden vi har vendt oss bort fra Hans veier og bud. "Norge befinner seg i "dommens dal" på grunn av vår hatske holdning til staten Israel, sa Bierman tidligere i år.

Dommen over Norge er overhengende dersom vi fortsetter å fordømme Israel
"Norge i dommens dal"

24 timer etter at utenriksminister Jonas Gahr Støre besøkte Utøya hvor han og de unge fra AUF drøftet den kommende norske anerkjennelsen av nok en palestinsk stat ble Norge rammet av terror. Den messiansk troende biskop Dominiquae Bierman maner nå nordmenn til omvendelse og ydmykelse siden Norge nå befinner seg i det hun kaller "dommens dal." Det var under et møte i et mindre husfellesskap i Trondheim at den Messias troende jøden bar frem sitt alvorlige budskap til det norske folk. "Vår nasjon er i følge kvinnens profetiske budskap lullet inn i en dyp søvn vi må vekkes opp fra.
Det norske folk er som nasjon på kollisjonskurs med Den Hellige Gud og vi lever i en tid hvor vi enten vil få en dyp og ekte omvendelsesvekkelse eller og få føle på hvordan det er å leve som en nasjon under Guds vrede. Den messiansk troende Dominiquae Bierman som nylig besøkte Norge er bare en av flere som nå varsler om at Norge har trådd ut av Guds velsignelse. I følge Dominiquae Bierman er alt ekstremværet vi nå opplever et tegn på at Gud nå forsøker å få Norge i tale gjennom værfenomener vi aldri har sett maken til.
- Norge har vært naive og Guds tålmodighet er slutt
Dersom den ugudelige får nåde, så lærer han ikke rettferdighet. I rettvishets land gjør han urett, og han ser ikke Herrens høyhet. (Jes 26,10)
"Det norske folk har vært utrolige naive i forholdet til Midtøsten og Palestina konflikten," sier den Israelske profeten som nylig besøkte Norge. På tross av at nordmenn via tv og aviser har kunnet lese om hundrevis av blodige palestinske terrorangrep mot Israel har faktisk den norske regjering trodd at de gjorde det rette gjennom å tre en ufullstendig og nå død "Oslo avtale" nedover hodet på den jødiske stat.
"Norge tok ikke del i Oslo avtalen for penger, makt eller olje, men fordi de trodde de gjorde det rette. De kysset slangen og var ikke klar over at de kysset en giftslange," sa Dominiquae Bierman i sitt budskap og fortsatte: "Derfor har Jahve hatt tålmodighet og barmhjertighet med dem. Men Jahve sier til dere at nå er den tiden over. Det som er umiddelbart forestående nå, er dom i Norge. Slangen er nå klar til å angripe inne i Norge i form av Islam og global oppvarming, som er en «global advarsel». Jahve bruker været for å oppfylle slike ting." slår den messianske biskopen fast.
- Norge har gjennom å gi sin anerkjennelse til den palestinske terrorgruppen Hamas tatt parti for Israels fiender og Guds Ord sier klart at Jahve (Gud) vil velsigne dem som velsigner Israel og forbanne dem som forbanner Israel." (Genesis 12,3)
"Spesielt i Amerika har vi sett alvorlige naturkatastrofer og andre dramatisk hendelser, som har skjedd innen 24 timer etter at alvorlige negative avtaler mot Israel har blitt inngått. Eksempler på dette er bl.a. orkanen Katrina som ødela New Orleans, 22/9 og som i 2001 da tvillingtårnene falt, og det store oljeutslippet i Mexico gulfen våren 2010," skyldes at USA gikk ut med noe som var negativt for Israel." Sa Dominiquae Bierman i sitt profetiske budskap til Norge.

Norge under dom

"Det første alvorlige angrepet på Norge skjedde for litt over en måned siden mot regjeringskvartalet og Utøya den 22/7. Bare 24 timer før dette, skrev den norske utenriksministeren og ungdommene på Utøya en deklarasjon om anti-Israelsk politikk og støtte til Palestina," sier den messianske biskopen som maner Norge til en sann og ekte omvendelse. Les hele hennes budskap her

Vi er skyldige og la oss gi Gud rett!

Ve dem som drar på misgjerning med løgnens tau og på synden som med vognrep,

Mer enn 500 000 ufødte barn er blitt drept siden det norske stortinget innførte fosterdrapsloven i 1978. Herrens Ånd vil nå stille oss til ansvar for disse barnas liv da abort er drap og brudd på det femte bud.

Den kristne kirke anno 2011 har fullstendig glemt kampen for barnet i mors liv. Mens 1980 og 1990 tallet var preget av Ludvig Nessa og Børre Knudsens desperate kamp mot abortloven har de siste 8-10 år vært preget av taushet, maktesløshet og likegyldighet. Det tause skrik er blitt det glemte skrik men Herren hører ennå skriket fra de mange som ble drept før de ble født. Sannheten er at Gud vil holde sitt folk ansvarlige for det som best kan defineres som et svik mot det ufødte liv. I USA har kristne aksjonister aldri gitt opp sin kamp mot uretten, men her til lands har sverdet forlengs rustet i sliren hos en tafatt kristenhet som er livredde for å bli kontroversielle.

Under bann

De politikere som i 1978 innførte den ugudelige loven er under Guds vrede og forbannelse fordi de har vedtatt en ulov som strider med Guds bud. Da stortinget innførte abortloven i 1978 var faktisk et flertall av det norske folk i mot abort, men etter 33 år har folket tragisk nok snudd. Selv i blant mange kristne forsamlinger er det nå nærmest ok å ta livet av barnet dersom det er et uønsket svangerskap. Guds Ord sier: "Ve dem som urettferdige lover og utsteder fordervelige skrivelser." Arbeiderpartiet og Gro Harlem Brundtland var pådriverne for å få innført fosterdrap og bærer et stort ansvar for de 500 000 ofre for den groteske abortloven. I 1907 sa Lebesbymannen at Herren klaget fordi sosialistene hadde lykkes i å trekke folket ned i synd og ugudelighet.

Ekteskapet vanhelliges i landet
Norge var et av de første land som innførte en ekteskapslov som sidestiller homofilt samliv med det bibelsk innstiftede ekteskapet som er mellom mann og kvinne. Etter en relativt kort periode med kirkelig og kristen motstand har den nåværende ekteskapsloven blitt allment akseptert, og mange statskirker har endog innført ritualer for å kunne gi homofile og lesbiske Guds velsignelse inn i et forhold bibelen definerer som synd. Imidlertid vil Den Hellige Ånd holde enhver kristen, enhver prest og enhver kirkelig institusjon ansvarlige fordi de velger å velsigne noe Herren omtaler som urent og vederstyggelig.

"Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert!"

Hatet mot Israel florerer

Etter at sympatibølgen for jødene etter holocaust la seg, har Norge gradvis blitt et av de mest anti Israelske land i Europa. Om og om igjen fordømmer norske politikere og media den jødiske staten og under Gaza krigen i 2008 fikk vi se nordmenns sanne ansikt og holdning til Israel. I en rekke byer var det anti Israelske demonstrasjoner og i Oslo var det opptøyer i gatene. Det norske jødehatet veltet fram for fullt og saken ble ikke bedre av at fremtredende norske politikere langt på vei deltok i galskapen. Politiker røster som Kristin Halvorsen og tidligere statsminister Kåre Willoch har uten tvil vært med på å hisse opp en antisemittistisk stemning i Norge. Dette er også noe som har blitt lagt merke til i den himmelske verden.

I Syria blir daglig et titalls sivile drept av Bashar Assads brutale regime uten at nordmenn demonstrerer eller reagerer med sinne. Hvorfor vekker ikke blodbadet i Syria det samme sinnet og raseriet?

Og Herren sa: Klageropet over Sodoma og Gomorra er sannelig stort, og deres synd er sannelig umåtelig svær.
Nå vil jeg stige ned og se om de på alle vis har handlet slik som det høres i det ropet som er kommet opp til meg, og hvis ikke, vil jeg vite det.
Så vendte mennene seg bort og gikk til Sodoma. Men Abraham ble fortsatt stående for Herrens åsyn. (Genesis 18,20-22)

Bibelens beretning om dommen over Sodoma og Gomorra er en advarsel til enhver nasjon som begår Sodomas synder. Den allmektige og hellige Gud som ser og kjenner alle ting har sett hvordan det står til også med vårt land:
"Hør Herrens ord, dere Israels barn! For Herren har sak med dem som bor i landet, fordi det ingen sannhet og ingen kjærlighet og ingen gudskunnskap finnes i landet.
De sverger og lyver, myrder og stjeler og driver hor. De farer fram med vold, og mord følger på mord.
Derfor skal landet visne, og alle som bor der, skal vansmekte, både markens dyr og himmelens fugler, ja, også havets fisker skal utryddes."
En dom over Norge er uunngåelig dersom ikke land og folk gjør bot og vender om til Herren av hele sitt hjerte. Enhver kristen talerstol som ikke våger å forkynne sannheten om synd, dom og rettferdighet er under Guds bann fordi de ikke våger å si sannheten til folk. Litt for mange predikanter og prester våger ikke lenger å forkynne hele Guds råd til frelse og Den Hellige Ånds nærvær i møtene er erstattet av karismatisk grums manipulert frem av lovsang som repeteres i det uendelige, teknikker og endog av New Age preget kundalini kraft. Andre talerstoler blir bekledd av liberale teologer som bruker prekestolen til å promotere vantro! Hundrevis av troende samler seg omkring predikanter som lover "gull og grønne skoger" og selv selvbestaltede "healere" og "simonister" som tjener penger på Guds gave er akseptert i mange menigheter. Svein Magne Pedersen og Tom Roger Edvardsen er eksempler på slike.

"Kors i flagg og grådighet i hjertet"

Jeg hørte stemmen fra Gud si: "Dere har korset i flagget, men urenhet og grådighet i hjertet," og for Gud er det som kjent hjertet som teller og ikke ytre symbolikk. Hva var så egentlig Sodomas synd? Det bildet som Bibelen tegner av Sodoma er et bilde som likegodt kunne være tegnet av Norge. På samme måte som med Sodoma er Norge et land preget av seksuell perversjon, hor, umoral, ekteskapsbrudd og homoseksualitet. Lik folket i Sodoma har også det norske folk akseptert homoseksualitet som en godkjent levemåte og på samme måte som på Sodomas tid promoterer man nå stolt sin synd og forlanger kristen aksept for noe som bibelen helt klart fordømmer: "Uttrykket i ansiktene deres vitner mot dem. Om sin synd taler de åpent som folket i Sodoma, de skjuler den ikke. Ve deres sjeler, for de volder seg selv ulykke!" (Jes.3,9)

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2011/03/sprsmal-49-hvorfor-mener-du-at-jan.html

http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-160-er-statsminister-jens.html
http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-158-sv-og-andre-forsvarer-terror.html
http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-122-hva-er-den-karismatiske.html
http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-190-ulydige-lutheranere.html
http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-156-tragedien-ved-regjeringsbygget.html
http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-157-vil-det-komme-vekkelse-ut-av.html
http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-213-utenriksminister-jonas-gahr-stre.html

Ingen kommentarer: