tirsdag 6. desember 2011

Nr. 279: Trengs det flere menigheter?

Nr. 279:

Trengs det flere menigheter?

Hvorfor starte en ny menighet? Er det ikke nok menigheter? Trengs det enda en eller flere?

Slik kunne jeg fortsatt.

Men jeg tror at Gud selv har kalt meg til starte, drive og bygge opp den menigheten her i Oslo By.

Nå er det mye jeg kan skrive om dette og sluttkapitelet er ei heller skrevet.

Vi begynte egentlig denne menigheten høsten 1990. Og da hadde vi en mye større fremgang og oppslutning en vi til nå har hatt. På det meste var vi ca 25 stykker på møtene. I dag har det vært på det meste ca 10 stykker. Men antall er ikke avgjørende.

Første gang vi drev menigheten var det vidunderlig, godt og riktig. Slik tror jeg det også er nå om vi ikke har hatt den store fremgangen enda! Tror fremgangen og mulighetene er mye større nå da frafallet er så stort innfor de etablerte menigheter. Herrens ord er dyrt og av syner og åpenbaringer er det lite av.

Første gang vi drev menigheten Smyrna Oslo la vi den ned pga økonomiske årsaker. Men det var i bunn og grunn vantro fra min side. Vi hadde kjøpt en leilighet som var for liten for oss da vi hadde 2 små døtre da (kun 1 soverom). Vi brøt opp og flyttet til Vestlandet. Men man lærer av sine feil, tror det aldri var Guds fullkomne vilje, kun Guds tillatelige vilje.

Men Gud er god. Etter mange år på Vestlandet kalte Gud oss tilbake til Oslo i 2005. Vi bosatte oss først på Skullerud før vi kjøpte\bygget det huset vi nå bor i på Mortensrud.

Både jeg og min kone har fått gode jobber og alt har lakt seg til rette for oss som familie. Gud er og forblir god og trofast om vi er troløse.

Vi har vært med en del i pinsesammenhenger etter vi flyttet tilbake til Oslo med blandet hell.

Men kontroll og menneskestyringen er stor innforbi så alt for mange menigheter. Sågar også der. Det har vært en av hovdegrunnen at også min familie skjønte at det er vanskelig å tjene Gud innforbi de etablerte menigheter da kontrollen ”henger” i veggene. Og relasjonene er mellom hverandre står meget svakt.

Men når vi averterte og begynte med åpne møter 6. September i 2009 var det som en stor og tung stein som ble veltet av mine skuldrer. Endelig.

Eldstedattre mi sa det gang på gang. Du kom ikke til Oslo for noe annet en å starte menighet, så sant, så sant.

Egentlig så hadde vi fått det helt fortreffelig på Vestlandet på alle måter.

Hva er vår visjon og målsetning?

Veldig mye!

Jeg har en artikkel om menigheten i Efesus. Å bli en slik menighet er mitt goal.

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Den-herlige-menighete- i-Efesus

Jeg har mine ønsker og drømmer. Men en må både spørre Gud; hva vil du. Og se virkeligheten.

Realitetene nå er at jeg må ha meg vanlig jobb og drive menigheten på fritiden.

Ønsket er å slutte i jobb og drive menigheten på fulltid. Men da er jeg avhengi av Guds og menneskers støtte.

Har du tro og ser du behovet av en Ordets menighet?

Der en studerer Guds ord og gjør alt en kan for å etterleve det?

Det er her mitt kall er for Oslo; å gjøre disipler.

Be for meg, familien, virksomheten og tjenesten.

Støtt oss økonomisk slik at det som Gud vil blir realisert.

Vi alle er avhengige av gode og trofaste medarbeidere.

Dere er Guds åkerland sa Paulus om menigheten.

Hva hjelper det med gode korn hvis det ikke er en jord å sette det i? Ingenting.

Derfor er jeg også avhengig av brødre og søstrer som støtter meg i tjenesten og oppgaven i det å drive Smyrna Menigheten i Oslo.

Vil du være med?

Kom på møtene. Delta. Støtt økonomisk og i forbønn. Med den gaven og tjenesten Gud har gitt deg. Vi trenger deg.

Visjonen for Smyrna menigheten er først og fremst å holde frem Guds ord. Både i liv og lære!

Se artikkelen hele Guds råd til frelse.

Gjøre som de første Kristne som forkynte Guds råd til frelse (Apostelgjerningene 20. 27 for jeg holdt ikke noget tilbake, men forkynte eder hele Guds råd).

Kom og bli med, festen er alt i gang sang Hans Inge Fagervik i en gammel sang. Du er innbudt til måltid, festen er alt i gang. Vil du være med, så må du gi respons med å svare Ja Takk. Og komme å bli med.

Valget er ditt. Lykke til med valget kjære bror og søster. Og alle andre er også hjertelige velkomne i Jesu navn til å være med!

For Menigheten Smyrna Oslo Grunnlegger av menigheten
Evangelist og lærer Jan Kåre Christensen
Marta Steinsviks vei 21
1283 Oslo
Tlf: 22611610\99598070

Konto nummer: 05350605845

Ingen kommentarer: