søndag 18. desember 2011

Nr. 289: Jeg kan ikke hjelpe deg, men Gud kan!

Nr. 289:

Jeg kan ikke hjelpe deg, men Gud kan!

Fil. 4. 19 Og min Gud skal efter sin rikdom fylle all eders trang i herlighet i Kristus Jesus.

Illusjon

Det er en del som tror at når en starter en ny menighet at en gjør det p.g.a. at alt skal bli lettere og det er fordi en har tilpasningsproblemer. Mer feil kan en egentlig ikke ta, alt dreier seg om en åndelig overbevisning og et kall fra Gud om å gjøre det en gjør. Paulus sier:

1. Kor. 9. 16 For om jeg forkynner evangeliet, er det ikke noget å rose mig av; det er en nødvendighet som påligger mig; for ve mig om jeg ikke forkynner evangeliet! 17 For gjør jeg dette frivillig, da har jeg lønn; men gjør jeg det nødtvunget, da er det en husholdning som er mig betrodd.

Ve meg sier Paulus, ja det er ikke for at en selv har funnet på det og selv ønsker det, det er et Guddommelig kall som ligger bak.

Rundreise!

Det er veldig mange som kommer til oss som har vært på en åndelige «rundreise». De har prøvd alle menigheter og så skal de også prøve oss. Dette slår som regel alltid feil, vi har selvfølgelig mye mindre å tilby enn andre. Men vi har noe som ikke andre har; vi har åpenbaring om Guds ord som få og ingen andre har. Det er her forskjellen på oss og andre er.

Ap.gj. 3. 1. Men Peter og Johannes gikk sammen op i templet ved bønnens time, som var den niende. 2 Og det blev båret frem en mann som var vanfør fra mors liv av, og som de daglig la ved den tempeldør som kalles den fagre, for å be dem som gikk inn i templet, om almisse. 3 Da han så Peter og Johannes som vilde gå inn i templet, bad han om å få en almisse. 4 Men Peter så skarpt på ham sammen med Johannes og sa: Se på oss! 5 Han gav da akt på dem, for han ventet å få noget av dem. 6 Men Peter sa: Sølv og gull eier jeg ikke; men det jeg har, det gir jeg dig: I Jesu Kristi, nasareerens navn - stå op og gå! 7 Så grep han ham ved den høire hånd og reiste ham op, 8 og straks fikk hans føtter og ankler styrke, og han sprang op og stod og gikk omkring, og han fulgte med dem inn i templet, og gikk omkring der og sprang og lovet Gud. 9 Og hele folket så ham gå omkring og love Gud, 10 og de kjente ham, de så at han var den som satt der ved den fagre tempeldør for å få almisse, og de blev fulle av forundring og redsel over det som var vederfaret ham.

Sølv og gull hadde ikke Apostlene, men Guds kraft. I dag har menigheten sølv og gull, og har de det ikke så tigger de seg til det også med lovnad om Guds «velsignelse». Men Guds kraft mangler de. Det er her forskjellen ligger. Vi har ikke så mye å tilby, det er hva du har å tilby og for å dele visjonen med oss om menigheten!

Visjonen for Smyrna Oslo

Kol. 1. 25 hvis tjener jeg er blitt efter den Guds husholdning som er mig gitt iblandt eder, det vil si å fullføre Guds ord, 26 den hemmelighet som har vært skjult fra alle tiders og slekters ophav, men nu er blitt åpenbaret for hans hellige, 27 for hvem Gud vilde kunngjøre hvor rik på herlighet denne hemmelighet er iblandt hedningene, det er Kristus iblandt eder, håpet om herlighet. 28 Og ham forkynner vi, idet vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus. 29 For dette arbeider jeg og, idet jeg strider ved hans kraft, som virker i mig med styrke.

Nå skal jeg ikke sammenligne meg med Paulus, men det er å forkynne hele Guds råd til frelse som er Smyrnas Oslos «goal»! Er du interessert i at alle sider av Guds ord skal forkynnes og etterleves, da er Smyrna Oslo den rette plassen og den «rette» menighet for deg kjære venn!

Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo

Hvorfor starte en ny menighet? Er det ikke nok menigheter? Trengs det enda en eller flere?

Slik kunne jeg fortsatt.

Men jeg tror at Gud selv har kalt meg til starte, drive og bygge opp den menigheten her i Oslo By.

Nå er det mye jeg kan skrive om dette og sluttkapittelet er ei heller skrevet.

Vi begynte egentlig denne menigheten høsten 1990. Og da hadde vi en mye større fremgang og oppslutning en vi til nå har hatt. På det meste var vi ca. 25 stykker på møtene. I dag har det vært på det meste ca. 10 stykker. Men antall er ikke avgjørende.

Første gang vi drev menigheten var det vidunderlig, godt og riktig. Slik tror jeg det også er nå om vi ikke har hatt den store fremgangen enda! Tror fremgangen og mulighetene er mye større nå da frafallet er så stort innfor de etablerte menigheter. Herrens ord er dyrt og av syner og åpenbaringer er det lite av.

Første gang vi drev menigheten Smyrna Oslo la vi den ned pga økonomiske årsaker. Men det var i bunn og grunn vantro fra min side. Vi hadde kjøpt en leilighet som var for liten for oss da vi hadde 2 små døtre da (kun 1 soverom). Vi brøt opp og flyttet til Vestlandet. Men man lærer av sine feil, tror det aldri var Guds fullkomne vilje, kun Guds tillatelige vilje.

Men Gud er god. Etter mange år på Vestlandet kalte Gud oss tilbake til Oslo i 2005. Vi bosatte oss først på Skullerud før vi kjøpte\bygget det huset vi nå bor i på Mortensrud.

Både jeg og min kone har fått gode jobber og alt har lagt seg til rette for oss som familie. Gud er og forblir god og trofast om vi er troløse.

Vi har vært med en del i pinsesammenhenger etter vi flyttet tilbake til Oslo med blandet hell.

Men kontroll og menneskestyringen er stor innforbi så alt for mange menigheter. Sågar også der. Det har vært en av hovedgrunnene at også min familie skjønte at det er vanskelig å tjene Gud innforbi de etablerte menigheter da kontrollen ”henger” i veggene. Og relasjonene er mellom hverandre står meget svakt.

Men når vi averterte og begynte med åpne møter 6. September i 2009 var det som en stor og tung stein som ble veltet av mine skuldrer. Endelig.

Eldstedatter mi sa det gang på gang. Du kom ikke til Oslo for noe annet en å starte menighet, så sant, så sant.

Egentlig så hadde vi fått det helt fortreffelig på Vestlandet på alle måter.

Hva er vår visjon og målsetning?

Veldig mye!

Jeg har en artikkel om menigheten i Efesus. Å bli en slik menighet er mitt goal. http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Den-herlige-menighete- i-Efesus

Jeg har mine ønsker og drømmer. Men en må både spørre Gud; hva vil du. Og se virkeligheten.

Realitetene nå er at jeg må ha meg vanlig jobb og drive menigheten på fritiden.

Ønsket er å slutte i jobb og drive menigheten på fulltid. Men da er jeg avhengig av Guds og menneskers støtte.

Har du tro og ser du behovet av en Ordets menighet?

Der en studerer Guds ord og gjør alt en kan for å etterleve det?

Det er her mitt kall er for Oslo; å gjøre disipler.

Be for meg, familien, virksomheten og tjenesten.

Støtt oss økonomisk slik at det som Gud vil blir realisert.

Vi alle er avhengige av gode og trofaste medarbeidere.

Dere er Guds åkerland sa Paulus om menigheten.

Hva hjelper det med gode korn hvis det ikke er en jord å sette det i? Ingenting.

Derfor er jeg også avhengig av brødre og søstrer som støtter meg i tjenesten og oppgaven i det å drive Smyrna Menigheten i Oslo.

Vil du være med? Kom på møtene. Delta. Støtt økonomisk og i forbønn. Med den gaven og tjenesten Gud har gitt deg. Vi trenger deg.
Visjonen for Smyrna menigheten er først og fremst å holde frem Guds ord. Både i liv og lære!

Gjøre som de første Kristne som forkynte Guds råd til frelse (Apostelgjerningene 20. 27 for jeg holdt ikke noget tilbake, men forkynte eder hele Guds råd). http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=guds-raad-til-frelse

Kom og bli med, festen er alt i gang sang Hans Inge Fagervik i en gammel sang. Du er innbudt til måltid, festen er alt i gang. Vil du være med, så må du gi respons med å svare Ja Takk. Og komme å bli med.
Valget er ditt. Lykke til med valget kjære bror og søster. Og alle andre er også hjertelige velkomne i Jesu navn til å være med!

Konto nummer: 05350605845

Relatert link: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=tjenesten-min

Ingen kommentarer: