tirsdag 6. desember 2011

Nr. 281: Smyrna Oslo

Nr. 281:

Smyrna Oslo

«Fienden» beskriver oss negativt, men jeg synes dette her virker velreflektert og bra! Les mer selv og bedøm, dette er ikke skrevet av meg men av Ronny Larsen.

Smyrna Oslo er en menighet startet av Jan Kåre Christensen. Menigheten skriver selv at de forkynner nye sannheter. Disse nye sannhetene innebærer blant annet fornektelsen av treenigheten og evig pine i fortapelsen.

Men jeg er redd at slik slangen narret Eva med sin list, skal også deres tanker bli ført på avveier, bort fra den oppriktige og rene hengivenhet til Kristus. For dere tåler det svært så godt når noen kommer og forkynner en annen Jesus enn den vi har forkynt, eller når dere får en annen ånd enn den dere har fått, eller et annet evangelium enn det dere har tatt imot.
2. Kor. 11,3-4

Smyrna Oslo må ikke på noen måte forveksles med pinsemenighetene Smyrna Narvik og Smyrna Kirkenes. Smyrna Oslo er ikke en pinsemenighet, og har på mange områder sterke likhetstrekk med Jehovas Vitner, Syvendedags Adventistene og Smiths Venner.

Sentrale punkter i bevegelsen er:

•De tror ikke på treenigheten (Men treenigheten har et godt dokumentert bibelsk grunnlag ut i fra Skriften (Hva er Treenigheten?).
•De deler tro med Jehovas Vitner, med at Den Hellige Ånd kun er en kraft. (Er Den Hellige Ånd en person?)
•De deler tro med Smiths Venner at Jesus var 100% menneske og 0% Gud da han var på Jorden, men Jesus var både Gud og menneske på jorden!
•Der nesten alle andre kristne samfunn døper i Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånds navn, døper de kun i Jesu navn (Må dåp kun være i Jesu navn?).
•De lærer at Jesus er en skapt engel. (Who is Jesus according to John the Apostle?)
•De lærer at englene skapte verden i sammen med Jesus.
•De deler tro med Syvendedags Adventistene, med at de ikke tror på fortapelsen med evig pine (Slutter sjelen å eksistere etter døden?, Er det evig pine i helvete ?, Hva er annihilasjonslæren? Is Hell Eternal?).
•Det er viktig at kvinnene dekker til hodet i menigheten.
•De mener at rock er musikk i fra djevelen. (Er kristen rock/metall-musikk kristent?).
Smyrna Oslo er et godt eksempel på hvordan den onde liker å forlede mennesker (om det så bare er små endringer fra bibelens sentrale lære). I det mennesker møter en lysets engel (djevelen) med et annet budskap enn det som er fra Bibelen, så ser en straks at det dukker opp en eller annen sekt som forkynner en annen lære. Smyrna Oslo er en slik menighet.

Bibelen forteller at mange skal bli forledet til å tro på en annen Jesus (2. Kor. 11,3-4). Det er så mange navnekristne og mennesker fra sekter som en dag møter Jesus, og så sier han; Jeg kjenner dere ikke. Gå bort!

Antall medlemmer: 12-20 stk.

http://kristenbloggen.net/?p=3016

Ingen kommentarer: