onsdag 28. desember 2011

Nr. 303: Lønnen vår!

Lønnen vår!

Det viktigste for oss noen gang er å komme inn i himmelen. Det gjøres ene og alene gjennom at vi her på jorden tar imot Jesus som vår frelser.
Når det gjelder vår stilling i himmelen, avhenger det av hvordan vi har stelt oss her på jorden. Høres ikke det spennende ut, så hør bare:

Når vi har kommet inn i himmelen, skal vi lønnes etter noen prinsipper. Vi finner disse uttalt av Kristus i form av to lignelser, lignelser om talentene i Matt. 25:14-30 og lignelsen om de betrodde pengene i Luk 19:112-27.

Det sentrale temaet i begge disse lignelsene er det samme. Begge handler om en rik mann med autoritet som overdrar en viss sum til hver av tjenerne sine og ber dem bruke dem på hans vegne. Selv reiser han til et fjernt land. Etter at det har gått lang tid, kommer denne rike mannen tilbake og holder et individuelt regnskap med tjernerne sine om hvordan hver enkelt har brukt pengene han betrodde dem.

Som konklusjon i disse to lignelsene ser vi at lønnen for å tjene Kristus trofast i denne tiden vil bestå i autoritets posisjoner og ansvar for å administrere Kristi rike i en kommende tidsalder.

Med andre ord, trofast tjeneste i denne tiden fører til fortsatte og utvidede muligheter til tjeneste i den neste tidsalderen. For dem som elsker Kristus her, kan det ikke være større glede eller privilegium enn å fortsette å tjene Herren. For de trofaste er det et previlegium som begynner i tiden og strekker seg gjennom evigheten.

Ildprøven.

De troendes dom i forbindelse med utdeling av lønn beskrives slik i 1 Kor 3:11-15:

10 I kraft av den nåde Gud har gitt meg, la jeg grunnvollen som en klok byggmester; en annen bygger videre. Men hver enkelt må være nøye med hvordan han bygger. 11 Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som alt er lagt, Jesus Kristus. 12 Men om noen bygger på grunnvollen med gull, sølv eller edelstener, med tre, høy eller halm, 13 skal det en gang vise seg hva slags arbeid den enkelte har gjort. Herrens dag skal gjøre det klart, for den åpenbarer seg med ild, og ilden skal prøve hvordan den enkeltes verk er. 14 Om det byggverket noen har reist, blir stående, skal han få sin lønn. 15 Dersom det brenner opp, må han lide tapet. Selv skal han bli frelst, men bare som gjennom ild. Sitat slutt.

Da blir spørsmålet, Hva er forskjellen på å gjøre Guds gjerninger her nede, og de gjerningene som vi gjør som blir forkastet? Forskjellen, som beskrives av Paulus, prøvde man virkelig å gjøre noe aktivt for sin mester. Faktum er at eksemplet med tre, høy og strå som brant opp, tyder på at det ble gjort en hel del, men gjerningene var ikke av den kvalitet at de bestod ildens prøve. Men aktiviteten, selv om den var misforstått og ble uten lønn, tjente i hvert fall til å bevise, at troen på Kristus var ekte. Av den grunn ble sjelen sikret frelse selv om gjerningen brant opp.

På den annen side gjorde den troløse tjeneren med den ene talenten ingenting for sin herre, verken godt eller ondt. Mangelsen på handling viste at bekjennelsen av tro og tjeneste var forgjeves. Han var ikke opprikig.

Konklusjon:

Hvordan kan jeg da tjene Kristus i dette livet, slik at gjerningene mine består ildprøven den dagen? Det er på tre områder vi alle bør granske oss selv: Motiver, lydighet og kraft.

1. Vi skal granske motiven våre. Er hensikten med tjenesten å tilfredsstille oss selv eller vinne ære, eller gjør vi det i oppriktighet for å ære Kristus og gjøre hans vilje?

2. Vi skal granske oss selv når det gjelder lydighet. Søker vi å tjene Kristus etter de prinsipper og metoder som er åpenbart i Guds ord? Eller former vi vår egen gudstjeneste og religions titler og uttrykk?

3. Vi skal granske oss selv når det gjelder kraft.. Paulus sier: "For Guds rike består ikke i ord, men i kraft". (1 Korr. 4:20) Søker vi å tjene Gud i egen , utilstrekkelig, kjødelig kraft? Eller er vi blitt fornyet og utrustet av Den Hellige Ånd? Hvis det siste er sant, kan vi si med Paulus: "For dette er det jeg arbeider, idet jeg strider i Hans makt, som virker i meg med kraft: (Kol 1:29) Anders Helge Myhren

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-195-1000-ars-riket.html
http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-228-det-er-her-satan-virker-etterpa.html
http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-118-skal-troende-dmmes-eller.html
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Menigheten-jordens-stoorste-under
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=historiensmestprivilegertemennesker

Ingen kommentarer: