søndag 18. desember 2011

Nr. 293: Hvorfor det er okkult og ubibelsk å tilbe en treenig Gud?

Nr. 293:

Hvorfor det er okkult og ubibelsk å tilbe en treenig Gud?

Hvorfor det er okkult og ubibelsk å tilbe en treenig Gud er at det finnes og ikke ER noen treenig Gud. Gud er èn, Faderen. Ingen andre er den eneste sanne Gud (Joh. e. 17.3).

Skal vi be, takke eller tilbe den hellige ånd?

For det første, det er feil oversettelse å skrive den hellige ånd, det riktige er å skrive hellig ånd med små bokstaver, da holder vi oss til grunnteksten. Hvorfor skal vi ikke da tilbe ånden? Fordi han er ingen egen person og vi finner i skriften aldri ånden omtalt med eget navn, kun egenskaper som er Gud Fader lik da han er utgått i fra ham.

Vi finner i skriften at Gud Fader og Lammet skal tilbedes
Vi finner i skriften at Gud Fader og Lammet skal tilbedes, æres og vi kan be til, men aldri ånden. Hvorfor omtaler en da ånden som en person og ber til en person som ikke eksisteres? Da kommer en inn i et okkult område når en gjør dette og dette vil jeg advare imot på det sterkeste.

Vi skal be, tilbe og ære Faderen og Sønnen, ingen andre

Åp 7:10 og de ropte med høi røst og sa: Frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen, og Lammet!
Åp 21:22 Og noget tempel så jeg ikke i den; for dens tempel er Gud Herren, den allmektige, og Lammet.
Åp 5:12 og de sa med høi røst: Verdig er Lammet, som er slaktet, til å få makt og rikdom og visdom og styrke og ære og pris og velsignelse!
Åp 5:8 Og da det tok boken, falt de fire livsvesener og de fire og tyve eldste ned for Lammet, hver med sin harpe og med gullskåler, fulle av røkelse, som er de helliges bønner,
Joh. e. 4. 24 Gud er ånd, og de som tilbeder ham, bør tilbede i ånd og sannhet.

Jesus er ikke den eneste sanne Gud, men Kyrie eller Herre

Fil. 2. 11 står det at Jesus ER: kurios: lord, master.

Når vi studerer grunnteksten og ser ting i helhet, så er det totalt feil å fremheve Jesus som Gud eller noe slikt, selv om han også nevnes som Gud noen ytterst få plasser. Ei heller som Mennesksønnen egentlig, det var han på jorden i 33 1\2 år. Men som frelser og Herren\Mester\Majestet (Konge). Dette kunne jeg ha skrevet så utrolig mye om. Men fokuset må være at Jesus er den som forløste og tilveiebrakte frelse og forbindelsen mellom oss og Gud, ikke noen andre. Derfor er han verdig også til å tilbedes og æres, om ikke i samme utstrekning som Faderen!

Men aldri tilbe, be eller ære den hellige ånd, det vil i ytterste konsekvens lede deg inn i okkultisme og bort i fra Gud, det er direkte ubibelsk og jeg advarer imot å gjøre det! David Wilkerson gjorde det og døde før tiden er jeg sikker på.

Relatert artikkel: http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=den-navnloese-person

http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-214-guddommen.html

Ingen kommentarer: