søndag 28. november 2021

Nr. 2955: Covid-19 er uten tvil en forløper, og en begynnelse på Dyrets Merke omtalt i Johannes Åpenbaring!

 Nr. 2955:

Covid-19 er uten tvil en forløper, og en begynnelse på Dyrets Merke omtalt i Johannes Åpenbaring!


Vaksinen og vaksinepass er i hvert fall klare forløpere til dyrets merke og dyrets system.

Nedtelling til dyrets merke og kontrollsamfunnet fortsetter

 


 

Når det gjelder selve viruset Corona, så skjønner alle at selve lidelsen, og i verste fall død er ille!

 

Det er mye mer å si her, vil ikke gå inn i den problematikken.

Det som er virkelig skremmende, er dette meningsløse corona passet.

Der en skal klassifisere mennesker i to kategorier, dette er at de som tar corona sprøyta får fordeler. Mens de som ikke vil eller kan ta vaksinen, får en form for straff.

Dette vi nå ser, er en forløper til Dyrets Merke omtalt i Johannes Åpenbaring.

 

Tar med noe av mine bibelkommentarer fra Johannes Åpenbaring.

 

Åpenb. 13. 15 Det fikk makt til å blåse liv i dyrets bilde, så det til og med kunne tale, og til å la drepe alle som ikke tilbad dyrets bilde.

 

Dyrets bilde må være at Antikrist gjør seg bruk av all mulig datateknologi og alt annet moderne hjelpemidler for å ha kontroll over menneskene og samtidig få dem til å tilbe ham. De som ikke vil tilbe ham blir drept som vi leser om i

Daniel 6. 13 Så gikk de fram for kongen og sa: «Konge, har du ikke sendt ut påbud om at enhver som i tretti dager ber til noen annen enn deg, konge, enten det er til en gud eller et menneske, han skal kastes i løvehulen?» Kongen svarte: «Jo, det står fast etter medernes og persernes ugjenkallelige lov.» 14 Da sa de til kongen: «Daniel, en av de bortførte fra Juda, bryr seg verken om deg eller det påbudet du har sendt skriv om. Tre ganger om dagen ber han sin bønn.»

15 Da kongen hørte det, ble han ille til mote og tenkte på hvordan han kunne redde Daniel. Helt til solnedgang gjorde han hva han kunne for å finne en utvei til å berge ham. 16 Da kom disse mennene farende inn til kongen og sa til ham: «Konge, husk det er lov hos mederne og perserne at ikke noe påbud som kongen har gitt og ingen beslutning som han har tatt, kan gjøres om igjen.» 17 Så befalte kongen at de skulle hente Daniel og kaste ham i løvehulen. Kongen sa til Daniel: «Måtte din Gud, som du stadig dyrker, frelse deg!» 18 De hentet en stein og la den over åpningen til hulen. Kongen forseglet den med sitt eget og sine stormenns segl, så det ikke kunne gjøres noen forandring med Daniel.

 

16 Det sørger for at alle – små og store, rike og fattige, frie menn og treller – får et merke på sin høyre hånd eller på pannen.

 

Nå er det ingen vei tilbake for menneskene. Gir en Satan lillefingeren tar han hånden og alt annet også. Nå må en ha en brikke eller datachip operert inn antagelsesvis med laser må en tro for å kunne fungere i samfunnet. En må ha et merke på høyre hånd eller pannen som kobler en til den onde.

 

17 Og ingen kan kjøpe eller selge uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet.

 

Nå vil en ikke kunne kjøpe eller selge uten å ha tatt dyrets merke. Dette vil sikker gjelde store deler av verden i noe utstrekning. Men fremfor alt innforbi Antikrist sitt område som er det gamle Romerrikets grenser og land.

 

18 Her trengs det visdom. Den som har forstand, han får regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall, og tallet for det er 666.

 

Jesus gir oss et nøkkelvers for å forstå det profetiske ord.

Joh. e. 14. 29 Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer.

At tallkoden går opp i 666 og Antikrist sitt navn går også opp i 666 vil værenærliggende å tro. Innforbi flere språk så har hver bokstav også en tallkode.

(sitat slutt.)

 

De som har tatt Dyrets merke – får byller

 

Joh. Åpenb. 16. 2 Da gikk den første bort og tømte sin skål ut over jorden. Og vonde og farlige byller slo ut på de mennesker som bar dyrets merke og tilbad bildet av det.

 

Legg merke til dette, det er meget viktig. De som hadde opplevde Antikrist`s beskyttelse må også betale og få hans dom. Vi leser i Salme 73 at Asaf fikk vanskeligheter i sitt trosliv da det tilsynelatende lønte seg ikke å tjene Gud og gå hans vei. Men når han fikk se dommen og slutten forandret alt seg og alt ble satt på plass! Det er best å tjene Herren i det lange løp!

Vi leser om de ti landeplagene som kom til Egypten og det er noe av det samme vi her ser.

(sitat slutt.)

 

Sluttkommentar:

 

Vi ser det samme med corona vaksinen som med Dyrets merke. De som ikke vil ta Dyrets merke får ikke kjøpe eller selge, stengt ute fra alt.

De som ikke vil ta denne forferdelige og uutprøvd corona vaksinen får ikke corona sertifikat etc.

De syntestiske og genmodifisere mRNA-«vaksinene» var testet i ca.2 måneder på mennesker.
Vaksiner testes normalt i 5 til 10år.
Leger har nå i mikroskop funnet mange fremmedelementer og giftige stoffer som ikke skal være i noen vaksiner.

Corona vaksinen og corona sertifikat er kun en oppbygning og en forløper til Dyrets Merke, omtalt bl.a. Johannes Åpenbaring.

 

Les mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring.

http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Johannes-aapenbaring

 

Se også her for linker:

 

https://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-75-er-microchipen-dyrets-merke.html

 

https://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-76-er-svineinfluensavaksinen-plantet.html

 

https://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-197-dyrest-merke.html

 

https://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-215-det-pengelse-samfunnet-er.html

 

https://blog.janchristensen.net/2013/03/nr-568-guds-ord-gar-i-oppfyllelse-like.html

 

https://blog.janchristensen.net/2016/11/nr-1767-na-kommer-utbredelsen-av-chip.html

torsdag 25. november 2021

Nr. 2656: Vi måtte sende klage på en saksbehandler Tommy Monge, men i realiteten burde ha sendt angående langt flere da de alle opptrer uriktig, uprofesjonelt og behandler oss på verst tenkelig måte av grunner vi ikke forstår!

 Nr. 2656:

Vi måtte sende klage på en saksbehandler Tommy Monge, men i realiteten burde ha sendt angående langt flere da de alle opptrer uriktig, uprofesjonelt og behandler oss på verst tenkelig måte av grunner vi ikke forstår!

 

Saksbehandler Tommy Monge som ikke engang ville snakke med oss, men skrek i telefonen som en apekatt.

 På det nivået ligger Plan- og bygninsetaten her i Oslo, ikke bra i det hele tatt.

Tommy Monge skrek i telefonen at han ikke ville snakke engang med oss, og han var vår daværende saksbehandler, på det nivået er PBE her i Oslo.

Motsatt enn oss, som har opptrådt gjennom redelig.

 Tommy Monge og flere på plan- og bygningsetaten har oppført seg så dårlig ovenfor oss, at ord ikke strekker til. Her er noen eksempler.

 

http://blog.janchristensen.net/2019/10/nr-2594-nils-henrik-henningstad-prvde.html

 

http://blog.janchristensen.net/2019/02/nr-2411-programleder-og-pinsevenn-line.html

 

Her er bilde av ei slik dame som vi har truffet på her i PBE her i Oslo, Lena Catrine Amdal. Hvordan slike mennesker skal jobbe med slike saker, er meg ubegripelig. De er «farlige» i sine stillinger. De skulle stått ved et samlebånd, aldri jobbet med mennesker. Å ha med mennesker å gjøre, kreves noe helt annet enn hva disse arrogante og vriene mennesker legger for dagen.

 

 

Her er mailen sendt til PBE her i Oslo.

 

Saksnummer           201908605 – Byggesak                            Oslo 23/1-2020

Til Jon Erik Reite Bang

 

Vi har en saksbehandler i vår sak som heter Tommy Monge.

Bilde av mannen som skrek til oss, ikke bra.

 


 

Han opptrer uprofesjonelt, er aggressiv og kleiser på telefonen når han blir oppringt.

Er ufin, usaklig og svarer ikke på relevante spørsmål.

 

Når vi sender Word dokumenter legger han det ikke ut, men er inne på vår blogg og henter ut ting derifra og legger det ut.

Er dette en god og rett fremgangsmåte?

 

Videre legger han ut kun navn av den ene av oss, selv når vi er to om denne saken. Ekteparet Berit og Jan Kåre Christensen.

Videre legger han ikke alltid ut hele navn heller, men f.eks. Berit N Christensen, det blir Berit Nyland.

Slik er ufint og feil.

 

Av grunner som jeg ikke forstår ønsker PBE her i Oslo ved Kjell Henning Thon at når vår nabo Roar Telje har drevet med sin hat-kampanje imot oss skal også ligge på andre saker som overhode ikke berører disse sakene!

 

https://blog.janchristensen.net/2019/03/nr-2431-vanskelige-naboer-har-gjort-at.html

 

Vår Nabo Roar Telje som har drevet en regelrett hat-kampanje imot, alt det han har skrevet har det visst seg i ettertid var løgn og fabrikkerte usannheter.

 

Det er åpenbart at hva vi anser som rett og normalt anser ikke alltid PBE her i Oslo det samme.

Må si at det er veldig frustrerende og en kjenner på en følelse av oppgitthet når de ønsker at saker som overhode ikke har noe med dem å gjøre skal ligge på saksnummer som har null med dette å gjøre.

De skulle ha ligget på vår sak, noe de ikke alltid gjør da de er feilplassert.

 

Roar Telje, vår nærmeste nabo og drevet en hat-kampanje imot alt det vi har gjort. Fått andre naboer med seg som han har fått til å skrive under på sine hat-kampanjer imot oss. Alle argumenter han har brukt har visst seg i ettertid aldri truffet. Selv ikke når vi bygget mur så ville ikke det være mulig for måkebilen å komme frem og legge snø i og rundt vår eiendom.

Dette har visst seg å være så feil og fabrikkert løgn det er mulig.

 

Men etterpå så gikk han til flere andre naboer og lagde en underskriftskampanje imot oss. Som han videresendte til Oslo kommune som en klage på hva vi hadde bygget.

De som ble med på hans hat-kampanje imot oss var Randi Lavik i Stormyrveien 4, og Ragnhild Skramstad i Stormyrveien 6, der ble ikke hennes mann med på denne hat-kampanjen mellom naboer. Som er totalt unyttig og stygg.

 

Her sitter de i hus som er verd minst 10 Millioner, god pensjon og har det ellers veldig så godt.

 

Hva gjør de med en gang de kan? Hygge seg og være glad over at de har god helse og ellers det meste på «stell» i livet? Nei, de går til frontalangrep på oss, og innrapporterer oss til PBE her i Oslo.

 

Ragnhild Skramstad i nr. 6, har f.eks. Stormyrveiens «mest» ulovlige mur som ligger 20 cm fra veibanen med et ulovlig skilt på sin eiendom som også Randi Lavik i Stormyrveien 4 har. De har laget garasjen sin slik at de må rygge mitt ut i Stormyrveien som også Roar Telje må.

Dette er så ulovlig og vanvittig at de vil nedsable oss vitner om ikke noe annet enn at her ser en ikke bjelken i sitt eget øye, kun flisen i vårt øye.

De skyter spurv med kanon, og dessverre har PBE her i Oslo vært med på dette og er med på dette.

 

Her er vår mail korrespondanse, som viser at de ikke ønsker å fjerne fra sakene våre de tingene som vi egentlig vil ha helt bort i fra nettet da alt det som er skrevet imot oss er egentlig ikke noe annet enn et hat og mobbe-kampanje.

 

Jeg skriver dette, og vi har også snakket på telefon, så det er egentlig mer opplysninger her å hente som jeg ikke kan dokumentere.

 

Jeg skriver:

 

Hei Kjell Henning Thon!                                                                    Oslo 7/6-2019

 

 

Takk for telefonsamtale. Jeg mener at alle disse mailene skal over til oss, det kan være flere. Men jeg nevner noen her.

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201011373

 

Nr. 56

Nr. 57

Nr. 63

Nr. 64

Nr. 65

Nr. 67

Nr. 98 anklager oss for å blande seg inn i denne saken, fjern helst denne også.

 

Det ligger på hus Krokstien 2 d.

Men det burde ha vært på vårt hus.

 

 

Berit N og Jan Kåre Christensen