søndag 20. november 2016

Nr. 1767: Nå kommer utbredelsen av Chip eller implantat under huden som Guds ord har advart imot i 2000 år å ta i bruk!

Nr. 1767:
Nå kommer utbredelsen av Chip eller implantat under huden som Guds ord har advart imot i 2000 år å ta i bruk!
Du må aldri under noen omstendighet ta et implantat eller chip under huden, det er en dødssynd er jeg redd for kjære venner!

Her fra Aftenposten som omtaler dette:
Første gang Fredrik Enersen skulle betale lunsjen med bare hånden, trodde ikke kantinemedarbeider Lisseth Campoverde ham.
  Fredrik byttet ut adgangskortet på jobben med en chip i kroppen. Snart kan den kanskje erstatte pass og bankkort.

Må være frivillig

En risiko med teknologien, som Hannes Sjöblad skisserer, er at myndighetene i fremtiden vil ønske å bruke chiper for eksempel på innsatte i fengsel eller demente personer, slik at personellet varsles når personen for eksempel går ut ytterdøren. Man kan derimot ikke overvåke bevegelsene til en person med chip, fordi NFC-teknologien som brukes kun har en rekkevidde på ca. en centimeter.

Hannes Sjöblad mener at å operere inn en chip må være en helt frivillig beslutning, tatt av velinformerte, samtykkende voksne.

Slik jeg ser det må vi forstå ny teknologi, både for å anvende den og for å hindre at den anvendes mot en persons egen vilje, forklarer Sjöblad.

Hva med dataene som samles inn fra chipen, hvem får tilgang til dem?

Den ene delen av chipen inneholder et ID-nummer som er kodet inn og ikke kan endres. Informasjonen her er derfor trygg. Den andre delen er åpen for redigering. Der kan man legge inn hvilken tekst man vil, for eksempel visittkortet, litt poesi eller en lenke til en film på YouTube. Denne delen er åpen for hvem som helst, og de kan også redigere denne delen dersom de kommer nær nok inntil meg, sier Sjöblad.

Du eier ikke dataene om din egen googling

Sjöblad mener dessuten vi gir bort langt mer informasjon om oss selv og livene våre i dag, via mobiltelefonen, bankkortet og webbrowseren.

Hver gang du googler noe, gir du bort informasjon om deg selv. Hvem eier disse dataene? I dag er det i hvert fall ikke deg, men store internasjonale selskaper. Det er en dårlig situasjon for personvernet, spør du meg, sier Sjöblad.

Passiv teknologi

«Wearables» og «insideables» er i dag lite i bruk i helsesektoren. Først og fremst kjøpes det av personer som bruker det privat. Slik Fredrik Enersen i Mindshare har gjort.

Han forteller at han møter to ulike reaksjoner når folk får høre at han har operert inn en chip i hånden.

Noen synes det er helt utrolig kult, mens andre blir redde eller ubekvemme. Jeg kan skjønne at folk reagerer, men NFC-teknologien som chipen bruker er passiv og sender ikke ut noe informasjon, med mindre den kommer i kontakt med en skanner som kan lese av informasjonen, sier Enersen.
(sitat slutt).

Her er en artikkler jeg har skrevet om dette emnet før:

Spørsmål 75:
Er microchipen dyrets merke?

Svar:

Det er Dyrets merke når det blir koplet opp til Antikrists regime med å ha den for å kunne kjøpe og selge, det er en pakt med Antikrist og døden, lærer skriften!

Først når vi tar Dyrets merke, etterpå vil de få byller, hvorfor? Når de tar det merke vil de etterpå få byller av dette. Det kan være et virus i denne chipen eller hva de får innplantet. På Svartedauen i Norge var det noe av det samme som skjedde.

Fra Wikipedia:
Pesta i trappa tegning av Theodor KittelsenSvartedauden var en antatt byllepest som rammet Europa i perioden 1347–1351, og er en av de verste pandemiene i historien. Pesten skal ha hatt sin opprinnelse i Asia. Svartedauden, som fikk navnet sitt etter fargen på kroppen til de pestdøde, ble også kalt for «den store manndauden» i Norge. Minst halvparten av befolkningen i Norge, og kanskje så mye som 60 prosent av befolkningen i Europa døde, dvs. 50 av 80 millioner. På verdensbasis regner man med at 75 millioner mennesker omkom i epidemien.
I dag vet man stort sett hvordan pesten spredde seg og hvordan den kan kureres. Svartedauden er forårsaket av bakterien Yersinia pestis eller Pasteurella pestis. Det er en mikroskopisk encellet organisme som så snart den har en vert, multipliserer seg og produserer tre forskjellige symptomer avhengig av hvordan den er spredd. Pesten smittet til mennesker gjennom bitt fra lopper på rotter. Når pesten overføres fra ville gnagere til husrotter kommer også mennesker i fare. For når rottene dør går loppene over på mennesker. Den egentlige pesten er byllepest, som fører til at lymfeknutene svulmer opp i armhulene, lysken og på halsen. Smittestoffet kan så gå i blodet og føre til lungepest og blodforgiftningspest.

Fra mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring 13. 12 All den makt det første dyret har, bruker det andre dyret etter oppdrag fra det første. Det får hele jorden og dens folk til å tilbe det første dyret – det som hadde fått sitt banesår leget.

Akkurat som Jesus var avhengig av den Hellige Ånd er Antikrist avhengig av den Falske Profet for å lure og bedra menneskene. Han imiterer Jesus da til det onde og sin fordel.

13 Det gjør store under, lar til og med ild falle ned fra himmelen på jorden, like for øynene på folk.

Den falske Profet gjør under akkurat som trollmennene i Egypt på Moses tid. Alt for å få menneskene bort fra troen på den levende og sanne Gud og til Antikrist.
2. Tim. 3. 8 Som Jannes og Jambres satte seg opp imot Moses, setter disse mennene seg opp imot sannheten. De har fått sin dømmekraft ødelagt, og verken de eller deres tro holder mål. 9 Men nå skal de ikke ha mer fremgang, for det skal bli klart for alle hvor vettløse de er, slik det også gikk med Jannes og Jambres.

14 Det forfører dem som bor på jorden, med de tegn det får makt til å gjøre i dyrets tjeneste. Og det sier til jordens folk at de skal lage en billedstøtte til ære for dyret – det som var såret med sverd, men livnet til.

Vi har flere eksempler på både i Guds ord og i historien at en billedstøtte er blitt reist for eneherskere og den som krever tilbedelse av seg selv.
I Daniel kap 3 og kap 6 leser vi om dette. Og i historien om Keiseren i Rom det samme. Og andre mennesker som blir tilbedt er like ubibelsk og blasfemisk.
Maria-tilbedelse
Det kanskje beste beviset på at Maria-tilbedelse utviklet seg fra den gamle dyrkingen av den hedenske modergudinnen, kan sees i det faktum at i hedensk religion ble moren tilbedt like mye (eller mer) som hennes sønn! Dette gir oss et enestående spor til å hjelpe oss til å løse Babylons mysterium i dag! Sann kristendom lærer at Herren Jesus - og HAN alene - er veien, sannheten og livet; at bare HAN kan tilgi synd; at bare HAN, av alle jordens skapninger, har noensinne levd et liv som aldri var tilsølt av synd; og HAN skal tilbes - aldri hans mor. Men romersk katolisisme - idet den viser den innflytelse hedenskapet har hatt i dens utvikling - opphøyer på mange måter MOREN også.
En kan reise verden rundt, og enten det er i en veldig katedral eller i et landsbykapell, så har statuen av Maria en viktig posisjon. Når "rosenkransen" fremsies, blir "Ave Maria" gjentatt ni ganger så ofte som "Fader vår". Katolikkene lærer at poenget med å be til Maria er at hun kan bringe bønnen til sin sønn, Jesus. Og siden hun er hans mor, vil han svare på anmodningen for hennes skyld. Konklusjonen blir at Maria er mer medfølende, forståelsesfull og nådig enn hennes sønn Jesus. Sannelig er dette i motsetning til Skriften! Likevel har denne idéen ofte blitt gjentatt i katolske skrifter.
En fremtredende romersk-katolsk forfatter, Alphonsus Liguori, skrev utførlig om hvor mye mer effektive bønner er som rettes til Maria i stedet for til Kristus. Liguori ble forøvrig kanonisert som en "helgen" av Pave Gregor den 14. i 1839, og ble erklært for å være en "doktor" i den katolske Kirken av Pave Pius den niende. I et stykke av hans skrifter beskrev han en tenkt scene hvor en syndig mann så to stiger som hang ned fra himmelen.
Maria var på toppen av den ene; Jesus var på toppen av den andre. Da synderen forsøkte å klatre opp den ene stigen, så han Kristi sinte ansikt og falt beseiret ned. Men da han klatret opp Marias stige, kom han lett opp og ble hjertelig tatt imot av Maria som førte ham inn i himmelen og presenterte ham for Kristus! Da var alt i skjønneste orden. Historien skulle vise hvor mye lettere og mer effektivt det er å gå til Kristus gjennom Maria.
Den samme forfatteren sier at den synder som drister seg til å komme direkte til Kristus, kan komme med frykt for hans vrede. Men hvis han vil be til Jomfruen, vil hun bare trenge å "vise" sin sønn "de bryster som ammet ham", og hans vrede vil straks stilne!2 Slik tankegang er i direkte konflikt med et bibelsk eksempel. "Salig er det morsliv som har båret deg", sa en kvinne til Jesus, "og det bryst som du har diet!" Men Jesus svarte: "Ja, salige er de som hører Guds ord og tar vare på det!" (Luk.11:27-28).
Slike idéer om bryster var på den annen side ikke ukjent for dem som tilbad den hedenske moder-gudinnen. Bilder av henne har blitt gravd fram som ofte viser hennes bryster ekstremt ute av proporsjon i forhold til hennes kropp. I Dianas tilfelle, så er hun avbildet med så mye som hundre bryster for å symbolisere hennes fruktbarhet!
Videre forsøk på å opphøye Maria til en herliggjort posisjon innenfor katolisismen kan man se i læren om "den ubesmittede unnfangelse". Denne læresetningen ble uttalt og definert av Pius den 9. i 1854 - at Den Velsignede Jomfru Maria "i det første øyeblikk av hennes unnfangelse... ble bevart forskånet for all flekk av arvesynd."3 Det skulle vise seg at denne læren bare er en fortsatt anstrengelse i å gjøre Maria mer lik gudinnen i hedenskapet, for i de gamle mytene ble det også trodd om gudinnen at hun hadde hatt en overnaturlig unnfangelse! Fortellingene varierte, men alle fortalte om overnaturlige begivenheter i forbindelse med hennes inntreden i verden, at hun var overlegen i forhold til vanlige dødelige, at hun var guddommelig. Litt etter litt ble det nødvendig å lære at Marias inntreden til denne verden også innebar et overnaturlig element, for at lærene om Maria ikke skulle synes mindreverdige i forhold til moder-gudinnen!
Er læren om at Maria var født uten flekk av syndig tilbøyelighet bibelsk? Vi vil svare på dette med The Catholic Encyclopedia's egne ord: "Ingen direkte eller kategoriske og nøyaktige beviser for dogmet kan fremføres fra Skriften." Det blir i stedet påpekt at disse idéene var en gradvis utvikling innenfor Kirken.4
Akkurat her bør det forklares at dette er en grunnleggende, kanskje den grunnleggende forskjellen mellom den romersk-katolske holdningen til kristendom og det generelle protestantiske synet. Den romersk-katolske kirke har, som den selv innrømmer, lenge vokst og utviklet seg rundt en mengde tradisjoner og idéer som er overlevert fra kirkefedre gjennom århundrene, til og med trosoppfatninger overført fra hedenskapet hvis de kunne "kristnes", og også Skriften. Begreper fra alle disse kilder har blitt blandet sammen og utviklet for til slutt å bli dogmer på ulike kirkemøter. På den andre side var det synet den protestantiske reformasjon søkte å gjenopplive, at man skulle gå til selve Skriften som en sunnere basis for lære, med liten eller ingen vektlegging på de idéer som utviklet seg i senere århundrer.
Hvis man går rett til Skriften, mangler ikke bare alle bevis for idéen om Marias ubesmittede unnfangelse - der er til og med bevis for det motsatte. Mens hun var et utvalgt redskap for Herren og var en gudfryktig og rettskaffen kvinne - en jomfru - så var hun like mye et menneske som et hvilket som helst annet medlem i Adams familie. "Alle har syndet og står uten ære for Gud (Rom.3:23), hvor det eneste unntaket er Jesus Kristus selv. Som alle andre trengte Maria en frelser, og innrømmet dette klart når hun sa: "Og min ånd fryder seg i Gud, min FRELSER" (Luk.1:47).
Dersom Maria behøvde en frelser, så var hun ikke selv en frelser. Hvis hun trengte en frelser, da trengte hun å bli frelst, tilgitt og forløst - slik som andre. Faktum er at vår Herres guddommelighet ikke var avhengig av at hans mor var en slags opphøyd, guddommelig person. I stedet var han guddommelig fordi han var den enbårne Guds sønn. Hans guddommelighet kom fra hans himmelske Far.
Idéen om at Maria var overlegen andre menneskelige skapninger var ikke Jesu lære. En gang nevnte noen hans mor og brødre. Jesus spurte: "Hvem er min mor, og hvem er mine brødre?" Og han rakte sin hånd ut over sine disipler og sa: "Se, min mor og mine brødre! For DEN som gjør min Fars vilje, som er i himlene, han er min bror og søster og MOR" (Matt.12:46-50). Tydeligvis så er hver den som gjør Guds vilje klart på samme nivå som Maria.
Hver dag fremfører katolikker over hele verden Ave Maria, Rosenkransen, Bønneklokken, Den Velsignede Jomfrus Litanier og andre bønner. Ved å multiplisere antallet på disse bønnene med antall katolikker som fremsier dem hver dag, har noen beregnet at Maria ville ha måttet høre på 46.296 bønner hvert sekund! Selvfølgelig kan ingen andre enn Gud selv gjøre dette. Likevel tror katolikker at Maria hører alle disse bønnene; og derfor må de nødvendigvis opphøye henne til et guddommelig nivå - enten det er bibelsk eller ikke!
For å prøve å rettferdiggjøre den måten Maria har blitt opphøyd på, har noen sitert ordene fra Gabriel til Maria: "Velsignet er du blant kvinner" (Luk.1:28). Men det at Maria var "velsignet blant kvinner" kan ikke gjøre henne til en guddommelig person, for mange århundrer før dette ble en tilsvarende velsignelse uttalt over Jael, om hvem det ble sagt: "Priset framfor kvinner være Jael, kenitten Hebers hustru!" (Dommernes bok 5:24).
Før pinse var Maria samlet sammen med de andre disiplene og ventet på løftet om Den Hellige Ånd. Vi leser at apostlene "alle holdt endrektig ved i bønn og påkallelse sammen med kvinnene og Maria, Jesu mor, og med hans brødre" (Apg.1:14). Typisk for katolske idéer om Maria, prøver denne illustrasjonen (hentet fra "the Official Baltimore Catechism5) å gi Maria en sentral posisjon. Men som alle som studerer Bibelen vet, så var ikke disiplene opptatt av Maria ved denne anledningen. De var opptatt med sin oppstandne og oppfarne KRISTUS, for han skulle utøse Den Hellige Ånds gave over dem. Vi legger også merke til i tegningen at Den Hellige Ånd (som en due) er synlig over henne! Likevel er det i følge Skriften bare én Ånden kom ned over i form av en due, nemlig Jesus selv, og ikke hans mor! På den annen side var den hedenske jomfrugudinnen ved navn Juno ofte representert med en due på sitt hode, likesom Astarte, Sybil og Isis var det!6
Videre forsøk på å forherlige Maria kan man se i den romersk-katolske læren om den evigvarende jomfruelighet. Dette er læren om at Maria forble en jomfru gjennom hele sitt liv. Men som "The Encyclopedia Britannica" forklarer, så ble ikke læren om Marias evigvarende jomfruelighet forkynt før omkring tre hundre år etter Kristi himmelfart. Det var ikke før Kirkemøtet i Chalcedon i år 451 at denne mytiske kvaliteten vant offisiell anerkjennelse fra Roma.7
Ifølge Skriften var Jesu fødsel resultatet av en overnaturlig unnfangelse (Matt.1:23), uten en jordisk far. Men etter at Jesus var født, fødte Maria andre barn - det naturlige avkom fra hennes samliv med Josef, hennes mann. Jesus var Marias' "førstefødte" sønn (Matt.1:25 KJV). Det betyr ikke at han var hennes eneste barn. Det at Jesus var hennes førstefødte barn kunne sannelig innebære at hun senere fikk et andre-født barn, kanskje et tredje-født barn osv. At det var tilfelle virker åpenbart, for navnene på fire brødre blir nevnt: Jakob, Joses, Simon og Judas (Matt.13:55). Søstre er også nevnt. Folket i Nasaret sa: "og er ikke alle hans søstre hos oss?" (vers 56). Ordet "søstre" er i flertall, selvsagt, så vi vet at Jesus hadde minst to søstre, og sannsynligvis flere, for dette verset snakker om "alle" hans søstre. Vanligvis, hvis vi refererer til bare to mennesker, ville vi si "begge", ikke "alle". Den underforståtte meningen er at det er minst tre søstre som blir henvist til. Hvis vi tenker oss tre søstre og fire brødre, Jesu halvbrødre og halvsøstre, ville dette gjøre Maria til mor til åtte barn. Skriften sier: "Josef...holdt seg ikke til henne inntil hun hadde født sin sønn, den førstefødte, og kalte hans navn JESUS" (Matt.1:25). Josef "holdt seg ikke til henne" før etter at Jesus var født, men etter det kom Maria og Josef sammen som mann og kone og de fikk barn. Idéen om at Josef bevarte Maria som en jomfru hele hennes liv, er klart ubibelsk.
I løpet av frafallets tid, som for å identifisere Maria nærmere med moder-gudinnen, lærte noen at Marias kropp aldri så forråtnelse, at hun fysisk for opp til himmelen og nå er "himmelens dronning". Det var likevel ikke før i dette århundret (20. århundre) at læren om Marias "himmelfart" ble offisielt proklamert som en lære i Den romersk-katolske Kirke. Det var i 1951 at pave Pius den 12. proklamerte at Marias kropp ikke så forråtnelse, men ble tatt opp til himmelen. St.Bernards ord oppsummerer den romersk - katolske holdningen: "På den tredje dag etter Marias død, da apostlene var samlet rundt hennes grav, fant de den tom. Den hellige kroppen hadde blitt båret opp til det himmelske Paradis... graven hadde ingen makt over en som var ubesmittet… Men det var ikke nok at Maria skulle bli mottatt i himmelen. Hun skulle ikke bli en vanlig borger... hun hadde en verdighet som overgikk selv de høyeste erke-englenes verdighet. Maria skulle bli kronet til Himmelens Dronning av den evige Fader. Hun skulle få en trone ved sin Sønns høyre hånd...Nå - dag for dag, time for time ber hun for oss, oppnår miskunn for oss, beskytter oss mot fare, skjermer oss for fristelse,øser velsignelser ned over oss".
Alle disse idéene om Maria Marias himmelfart henger sammen med troen på at hun fysisk for opp til himmelen. Men Bibelen sier absolutt ingenting om Marias himmelfart. Tvert imot så sier Joh.3:13: "Ingen er steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen, Menneskesønnen, som er i himmelen" - Jesus Kristus selv. HAN er den som er ved Guds høyre hånd, HAN er den som er vår mellommann, HAN er den som øser ut velsignelser over oss - ikke hans mor!
Nært knyttet til idéen om å be til Maria er et redskap som kalles rosenkransen. Den består av en kjede med femten sett av små kuler, hvor hvert sett er avmerket med en stor kule. Endene på dette kjedet er sammenføyd av en medaljong som bærer et avtrykk av Maria. Fra denne henger en kort kjede som har et krusifiks i enden. Kulene på rosenkransen er til for å telle bønner - bønner som blir gjentatt om og om igjen. Selv om dette redskapet er i utstrakt bruk innenfor Den romersk-katolske Kirke, er den tydelig ikke av kristen opprinnelse. Den har vært kjent i mange land.
"The Catholic Encyclopedia" sier: "I nesten alle land møter vi noe slikt som bønne-tellere eller rosenkrans-kuler." Den fortsetter med å sitere en del eksempler, inkludert en skulptur i det gamle Ninive omtalt av Layard, av to vingede kvinner som ber foran et hellig tre, og hver av dem holder en rosenkrans. I århundrer blant muhammedanerne har en kule-streng bestående av 33, 66 eller 99 kuler, blitt brukt for å telle Allahs navn. Marco Polo, i det trettende århundre, ble overrasket over å oppdage at kongen av Malabar brukte en rosenkrans av dyrebare stener for å telle sine bønner. Sankt Francis Xavier og hans følgesvenner ble likeledes overrasket over å se at rosenkranser var over alt kjent av Japans buddhister.9
Blant fønikerne ble en sirkel av kuler som minner om en rosenkrans benyttet i dyrkelsen av Astarte, modergudinnen, omkring 800 år f.Kr.10
Denne rosenkransen kan sees på noen tidlige fønikiske mynter. Brahman'ene har fra tidlige tider brukt rosenkranser med titalls og hundrevis av kuler. De som tilber Vishnu gir sine barn rosenkranser med 108 kuler. En lignende rosenkrans blir brukt av millioner av buddhister i India og Tibet. Shiva-tilbederen bruker en rosenkrans som han gjentar, om mulig, alle de 1008 navnene på sin gud på.11
Kuler for telling av bønner var kjent i det asiatiske Grekenland. Det var hensikten, i følge Hislop, med halskjedet som sees på statuen av Diana. Han påpeker også at i Roma var noen av halskjedene som kvinnene bar, benyttet for å telle eller huske bønner. De ble kalt monile, som betyr "påminner".12
Den mest gjentatte bønnen og hovedbønnen til rosenkransen er "Ave Maria" som er slik: "Vær hilset Maria, full av nåde, Herren er med deg; Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds Mor, be for oss syndere, nå og i dødens stund, Amen." "The Catholic Encyclopedia" sier: "Der er få eller ingen spor av Ave Maria som en godkjent oppbyggelig formulering før rundt år 1050."13
Den fullstendige rosenkransen innebærer å repetere Ave Maria 53 ganger, Fader vår 6 ganger, 5 mysterier, 5 meditasjoner over mysteriene, 5 Ære være, og den apostoliske trosbekjennelse.
Legg merke til at bønnen til Maria, Ave Maria, blir repetert nesten NI ganger så ofte som Fader vår! Er en bønn som er oppfunnet av mennesker og rettet til Maria ni ganger så viktig eller effektiv som den bønn Jesus lærte oss, rettet til Gud?
De som dyrket gudinnen Diana (Artemis) gjentok en religiøs frase om og om igjen - "...og de skrek i omkring to timer: Stor er efesernes Artemis!" (Apg.19:34). Jesus talte om gjentatt bønn som en skikk som tilhørte hedningene. "Og når dere ber" sa han, "så ikke bruk unyt¬tige gjentagelser, slik hedningene gjør. For de tror de blir bønnhørt på grunn av sine mange ord. Vær derfor ikke lik dem. For deres Far vet hva dere trenger før dere ber Ham. (Matt. 6:7-13)
I denne teksten fortalte Jesus sine etterfølgere rett ut at de IKKE skulle be en liten bønn om og om igjen. Det er betydningsfullt å merke seg at det var rett etter at han hadde gitt denne advarselen, faktisk i det neste verset, at han sa: "Derfor skal dere be slik: Vår Far, Du som er i himmelen,..." og gav disiplene det som vi kaller "Fader vår". Jesus gav denne bønnen som en motsats til den hedenske formen for bønn. Likevel blir romerske katolikker opplært til å be denne bønnen om og om igjen. Hvis denne bønnen ikke skulle gjentas om og om igjen, hvor mye mindre da en liten menneskegjort bønn til Maria! Det synes for oss som at det å lære utenat bønner for siden å gjenta dem gang på gang, lett kunne komme til å bli mer en "hukommelsestest" enn et spontant uttrykk for bønn fra hjertet.

15 Det fikk makt til å blåse liv i dyrets bilde, så det til og med kunne tale, og til å la drepe alle som ikke tilbad dyrets bilde.

Dyrets bilde må være at Antikrist gjør seg bruk av all mulig datateknologi og alt annet moderne hjelpemidler for å ha kontroll over menneskene og samtidig få dem til å tilbe ham. De som ikke vil tilbe ham blir drept som vi leser om i
Daniel 6. 13 Så gikk de fram for kongen og sa: «Konge, har du ikke sendt ut påbud om at enhver som i tretti dager ber til noen annen enn deg, konge, enten det er til en gud eller et menneske, han skal kastes i løvehulen?» Kongen svarte: «Jo, det står fast etter medernes og persernes ugjenkallelige lov.» 14 Da sa de til kongen: «Daniel, en av de bortførte fra Juda, bryr seg verken om deg eller det påbudet du har sendt skriv om. Tre ganger om dagen ber han sin bønn.»
15 Da kongen hørte det, ble han ille til mote og tenkte på hvordan han kunne redde Daniel. Helt til solnedgang gjorde han hva han kunne for å finne en utvei til å berge ham. 16 Da kom disse mennene farende inn til kongen og sa til ham: «Konge, husk det er lov hos mederne og perserne at ikke noe påbud som kongen har gitt og ingen beslutning som han har tatt, kan gjøres om igjen.» 17 Så befalte kongen at de skulle hente Daniel og kaste ham i løvehulen. Kongen sa til Daniel: «Måtte din Gud, som du stadig dyrker, frelse deg!» 18 De hentet en stein og la den over åpningen til hulen. Kongen forseglet den med sitt eget og sine stormenns segl, så det ikke kunne gjøres noen forandring med Daniel.

16 Det sørger for at alle – små og store, rike og fattige, frie menn og treller – får et merke på sin høyre hånd eller på pannen.

Nå er det ingen vei tilbake for menneskene. Gir en Satan lillefingeren tar han hånden og alt annet også. Nå må en ha en brikke eller datachip operert inn ant med laser må en tro for å kunne fungere i samfunnet. En må ha et merke på høyre hånd eller pannen som kobler en til den onde.

17 Og ingen kan kjøpe eller selge uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet.

Nå vil en ikke kunne kjøpe eller selge uten å ha tatt dyrets merke. Dette vil sikker gjelde store deler av verden i noe utstrekning. Men fremfor alt innforbi Antikrist sitt område som er det gamle Romerrikets grenser og land.

18 Her trengs det visdom. Den som har forstand, han får regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall, og tallet for det er 666.

Jesus gir oss et nøkkelvers for å forstå det profetiske ord.
Joh. e. 14. 29 Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer.
At tallkoden går opp i 666 og Antikrist sitt navn går også opp i 666 vil værenærliggende å tro. Innforbi flere språk så har hver bokstav også en tallkode.

16. 8 Den fjerde engelen tømte sin skål ut over solen. Da fikk den makt til å svi menneskene med ild,

Jeg kan ta feil og slik vi ser på en sak i dag kan forandre seg i fremtiden. Men dette at menneskene skulle bli svidd med ild taler om både atomkrig og bakteriologisk krig!

9 og menneskene ble brent i voldsom hete. Likevel spottet de Guds navn, han som hadde disse plagene i sin makt, og de vendte ikke om så de gav Gud ære.

Når vi studere hva som skjer under en atombombe er akkurat dette som skjer, menneskene brenner opp. Allikevel omvendte de seg ikke. Har en begynt å gå i den ondes fotspor så vil en gjerne fortsette med det.

10 Den femte engelen tømte sin skål over dyrets trone. Da ble dets rike lagt i mørke, og folk bet seg i tungen av smerte.

Jeg skriver om dette at menneskene vil søke døden men Satan holder de i live for å utføre sine hensikter med dem. Når de tar Antikrist`s merke enten på pannen eller hånden for å kjøpe eller selge er det en pakt til døden!

11 Men smertene og byllene deres fikk dem bare til å spotte himmelens Gud, og de vendte ikke om fra sine gjerninger.

Gud har fått skylden for det meste av mange mennesker siden de første menneskene på jorden. Slik er det også rett før hedningenes tid er til ende.
Lukas 21. 24 og de skal falle for sverds egg og føres fangne til alle folkeslag, og Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger, inntil hedningenes tid er til ende. 25 Og det skal skje tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene engstes i fortvilelse når hav og brenninger bruser, 26 mens mennesker faller i avmakt av redsel og gru for det som kommer over jorderike; for himmelens krefter skal rokkes (1930 overs.).
Tar med en kort utdrag over Atombombens virkninger da den er menneskeslekten verste og mest ødeleggende krigsredskap. Tenk deg for Apostelen å se dette da for ham var katapulten datidens verste krigsredskap. Den er som en kinaputt imot dagens atombomber.
De forskjellige bombene.
Kjernevåpenet er inndelt i 3 forskjellige typer. Disse er fisjonsvåpenet, fusjonsvåpenet og nøytronvåpenet. Det som de aller fleste kjenner til, er fisjonsbomben. Denne ble sluppet over Hiroshima og Nagasaki. Men som teknologien ellers, så har også de kjernefysiske våpnene utviklet seg med tiden. Ikke så lenge etter fisjonsbomben, kom fusjonsbomben, deretter fulgte nøytronbomben. Vi skal nå ta for oss de forskjellige virkningene og oppbygningen som disse våpnene har.
Fisjonsbomben.
Dette er betegnelsen på en bombe som spalter en atomkjerne i to omtrent like store deler, samtidig som det blir frigjort store mengder energi. Indusert fisjon oppstår etter bombardement av nøytroner. Når en indusert fisjon har startet, kan den fortsette av seg selv som en kjedereaksjon. Dette utnyttes i fisjonsvåpen. Stoffene som blir brukt i fisjonsbomber, er uran eller plutonium. Isotopene som en helst ser blir brukt, er uran-235 eller plutonium-239. Disse isotopene har den unike egenskapen at de ka spalte seg i to energirike deler dersom de absorberer et nøytron. Denne prosessen er delt trinnvis opp. Her er en framstilling av hva som skjer når uran-235 blir brukt: Først må uranmassen drives sammen til en såkalt kritisk masse, det vil si den minste mengde av fissilt stoff som må til for at en kjedereaksjon skal kunne opprettholdes.
Et nøytron blir tatt opp i en uran-235 kjerne.
Uran-236-kjernen oppstår, er så ustabil at den spaltes i to omtrent like store deler, samtidig som 2-3 nøytroner frigis.
De frigjorte fragmentene støtes fra hverandre med stor kraft, men blir snart bremset ned, samtidig som de avgir nøytroner, betastråling og gammastråling.
Noen nøytroner blir imidlertidig fanget av uran-235-kjerner og vil utløse nye fisjoner. Det radioaktive avfallet, som er så omdiskutert, består av radioaktiviteten til fisjonsproduktene. Det finnes omtrent 200 ulike fisjonsprodukter. Halveringstida, som er den tiden antall radioaktive kjerner trenger for å halvere seg, varierer fra millisekunder til hundretusener av år.
Fusjonsbomben.
Fusjon er en betegnelse på to atomkjerner som smelter sammen til en større. Dette skjer på sola der hydrogen smelter sammen til helium. Denne reaksjonen krever veldig høy varme som bare kan framkalles ved en fisjonsreaksjon. Denne bomben kalles også for en Hydrogenbombe fordi hydrogen er et viktig stoff innen fusjonen. Også her brukes isotoper av det opprinnelige stoffet. Deuterium og tritium er navnet på disse. Under en fisjonsreaksjon slår disse to seg sammen og danner en heliumkjerne samtidig som store mengder energi vil bli frigjort som følger av massetapet. De fire hydrogenkjernene har en samlet masse som er større en massen til heliumet. Reaksjoner er som beskrevet nedenfor:
De to hydrogenisotopene deuterium og tritium slår seg sammen eller fusjonerer.
Store mengder frigis.
Fusjonen danner isotopen helium-4, som kalles alfapartikler, og ett nøytron.
Hydrogenbombens kraft er bare avhengig av fisjonsbomben som antenner den. Den største som er rapportert sprengt av Sovjetunionen i 1961, hadde en sprengvirkning på 50 megatonn TNT. Et tonn TNT tilsvarer en energiutvikling på 4000000000 Joule
Nøytronbomben.
Denne bomben er spesiell ved at den er retningsbestemt, eller er konsentrert til visse områder av strålingsspektret, Enhanced Radiation Weapons, ER. Her er sprengvirkningen av kjernevåpenet redusert til fordel for økt stråling av nøytroner. Størsteparten av sprengvirkningen kommer fra fisjonssatsen, mens omkring 80% av fusjonsenergien føres bort som nøytronstråling. For at en nasjon skal kunne framstille en slik bombe, trengs det flere prøvesprengninger.
Nye typer kjernevåpen.
Utviklingen innen kjernevåpnene har i det siste gått mot en ny generasjon bomber, makrovåpen. Detter er små bomber med mindre mengder sprengkraft som kan brukes til å ta ut spesielle bygninger og underjordiske bunkerser. Disse våpnene har en såpass lav bruksterskel at de kan bli bruksvåpen en gang i fremtiden.
Medisinske og biologiske skader.
Kjernefysiske våpen er de mest grusomme våpnene i dagens samfunn. De har en så ødeleggende kraft at i en eventuell atomkrig vil hele menneskeheten være truet. Bombene som ble sluppet over Hiroshima og Nagasaki er i dag reknet som små, men de drepte omtrent 150000 personer. De fleste døde momentant, men noen døde flere måneder etter at bomben eksploderte, hovedsakelig av kreft etter av å blitt utsatt for radioaktiv stråling. Mange nålevende personer har skader knyttet til atombombene.
Bombens virkninger.
Ved eksplosjon vil først en gigantisk ildkule oppstå. Denne kan bli flere kilometer i diameter. Inne i kulen er temperaturen flere millioner grader. Alle som måtte se på den, vil bli midlertidig eller varig blindet. Ildkulen vil utstråle en intens varme som brenner opp alt i nærheten. Etter ildkulen vil en kraftig trykkbølge ramme det som er igjen etter varmen. Trykkbølgen forflytter seg raskere enn lyden og ødelegger alt innenfor et område på flere kilometer i diameter. Og så, etter trykkbølgen vil det oppstå et undertrykk i området der bomben eksploderte, og luften vil suges tilbake, noe som resulterer i en voldsom vind med flere ganger orkan styrke. Strålingen vil hovedsakelig ha en innvirking en tid etterpå. De som kommer inn til området senere, vil få problemer med det radioaktive nedfallet. Skader som forårsaket av stråling, vil først og fremst ramme arvesystemet og framkalle kreft. Hvis bomben blir detonert på bakken, vil store mengder radioaktiv støv bli slynget opp i luften og føres utover med vinden. Bakkesprenginger foretas når man vil ødelegge er bestemt mål fullstendig. Der bomben har eksplodert, vil det bare være igjen et enormt krater. Områdene rundt vil ikke i så stor grad bli rammet av trykk -og brannskader, men bli desto mer rammet av stråling.
Ringvirkningene av en slik bombe er enorme. Hele samfunnet vil lide lenge etter eksplosjonen. Utryddete sykdommer vil blusse opp igjen på grunn av svekket immunforsvar hos hele befolkningen. Matmangel kan også bli et problem, da det radioaktive nedfallet ødelegger jordbruket.
Biologiske virkninger.
Hvis, en gang in framtiden, det skulle bli en atomkrig på jorden der mesteparten av de kjernefysiske bombene vil bli brukt, ville dette få katastrofale virkninger på samfunnet. Ozonlaget vil få en reduksjon på inntil 30-70% og ultrafiolett stråling vil bli en stor plage. Det vil ta meget lang tid før ozonlaget har bygget seg opp igjen. Ved bakkeeksplosjoner vil store mengder støv virvles opp og forårsake en såkalt atomvinter. Sola vil bli skygget for og det vil bli kaldt og mørkt på jorden. Mange av partiklene i den lavere delen av atmosfæren vil falle ned igjen med regnet, men støvet høyere opp vil forbli der, lenge.

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-75-er-microchipen-dyrets-merke.html

http://blog.janchristensen.net/2013/03/nr-568-guds-ord-gar-i-oppfyllelse-like.html

http://bloganchristensen.net/2011/10/nr-215-det-pengelse-samfunnet-er.html.j

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hvem i alle dager orker å lese en sååå laaang sak???

Jan Kåre Christensen sa...

Dette er et så viktig tema, les det du orker og send inn spørsmål.

Du trenger da ikke å lese alt, for å forstå hva det dreier seg om!