onsdag 31. august 2022

Nr. 3056: Saken mellom oss og PBE er nå snart ved sin ende!

 Nr. 3056:

Saken mellom oss og PBE er nå snart ved sin ende!

 

Når en har hatt med PBE her i Oslo så lenge som vi har hatt. Så har en enn følelse av det ikke lengre er ondskap, løgn og manipulering lengre.

Men direkte galskap der en legger vinn på å påføre oss mest mulig smerte og kamp.

Der en godtar høyhus i Oslo Sentrum på 125 meter.

Men sloss imot oss for totalt ubetydelige forhold på cm og millimeter.

Hele PBE fremstår å være en etat som minner om å være et mentalt sykehus.

Illustrasjonsbilde henter fra filmen Gjøkeredet (originaltittel: One Flew Over the Cuckoo's Nest) som er som å oppleve PBE her i Oslo, fullstendig galehus. Filmen er meget god da det er eminente skuespillere og handling.

Men å oppleve PBE i virkeligheten er alt annet enn godt.

 https://www.sokelys.com/skjebnedag-for-pbes-krav-mot-blogger-jan-kare-christensen-kravet-til-utleggsforretning-hos-namsmannen/

 

https://blog.janchristensen.net/2022/08/nr-3049-plan-og-bygningsetatens-makt-og.html

 

https://blog.janchristensen.net/2022/08/nr-3045-pr-dags-dato-vet-jeg-ingen.html

 

https://blog.janchristensen.net/2022/07/nr-3042-eiendomskonge-og-mange.html

 

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2979-nabo-betina-jeanette-sanne-som.html

 

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2984-pal-granberg-og-astrid-myhra.html

 

Sendte denne mailen til Statsforvalter:


Hei Henrik

 

Dette skrev du for snart 2 mnd. siden:

 

Hei,

 

Saken bør være ferdig ganske snart. Sitter med den nå

 

Med vennlig hilsen

Henrik Høibråten

Rådgiver

 

Vi er utsatt for makt- og myndighetsmisbruk gjennom nå flere år av det offentlige.

Det er en belastning, både for oss og familien.

 

Vi håper og tror at det må komme til en konklusjon snart?

 

Det er 4 mnd. på overtid og det skal vel ikke drøye særlig lengre nå?

 

Håper på en tilbakemelding og svar.

 

Mvh

Berit og Jan Kåre Christensen

 

Fikk denne mailen ifra Statsforvalter i går:

 

Hei igjen Jan,

 

Beklager igjen, men nå begynner det å nærme seg at vedtaket er ferdigstilt.

 

Med vennlig hilsen

Henrik Høibråten
rådgiver

Statsforvalteren i Oslo og Viken

juridisk avdeling

Telefon:
E-post:
Web:

22 00 37 17
hehoi@statsforvalteren.no
www.statsforvalteren.no/ov

 

Svarte dette:


Takk Henrik, håper og tror at avgjørelsen denne gang blir sunn og rettferdig.

 

For saken inntil nå har vært sett fra vår side overkjøring, og PBE har bygget opp et narrativ at vi har bygget noe veldig ulovlig.

Som skal rives og føres tilbake til da vi hadde overvann, og slengte oss i et tau ned på veien som i villeste Afrika!

Klart, føre eiendommen tilbake som PBE krever er selvfølgelig reneste idioti.

 

Det som er bygget og gjort er estetisk pent, funksjonelt og passer perfekt inn.

Ikke til hinder for noen, til fots eller kjørende.

Andre sier at vi faktisk har en av de beste og fineste eiendommene her på Hellerudtoppen.

Mest velordnet og velstelt.

 

PBE gav oss klar beskjed at det ikke var søknadspliktig å bygge oppå gammel mur (som flere andre har gjort som vi har dokumentert.)

 

Og plutselig får vi kontra beskjed fra en annen saksbehandler, at vi måtte søke.

Søknaden var kjempebra.

 

Får vi en flis i fingeren, så hogger vi da ikke fingeren av?

Men prøver å finne pinsett og få flisen ut.

For oss så driver PBE med heller å hogge fingeren av, en løse ting på best mulig måte.

 

Da vi påpekte at muren vår ligger 1 meter i fra veibanen og skaper et naturlig og godt skille mellom vår eiendom og veien.

Her er fallet fra før nesten loddrett ned, og da tillater PBE murer på 1.5 m, men skal ha det til at vi skal kun ha en mur på 0.5 m.

Den ligger også i veibanen, selv om vi før og naboen (Krokstien 2b) hadde en skråning lå/ligger ½ meter lengre ute i veibanen.

Muren er innenfor hva andre eiendommer er her i Stormyrveien, og at PBE lager et stort nummer av vår mur og ikke tar med andre murer.

Viser bare at PBE fremstilling av saken er totalt misvisende.

 

Dette er et narrativ så stort og unødvendig, at ord ikke strekker til.

Vi bor da ikke i Russland eller Ukraina?

Vi bor i Norge der en selvsagt er smidige og prøver å få til gode løsninger!

 

Slik vi ser det, så vil også med godkjennelse av mur bare være til gode for alle.

 

Da får vi noen meter mer til uteplass, som er grønn plen.

Rekreasjon, utenomshus opphold og aktivitet på grønn plen er vel noe av det beste av alt?

Samt, en bod på skyggesiden av huset som i utgangspunktet er noen kvm2 for «stor» når det gjelder utnyttelses grad av tomt (bagatellmessig.)

Som ikke syns fra veien og som ingen legger merke til.

Da vil vi få noen ekstra kvm2 eiendom, som igjen gjør at boden også er innenfor utnyttelsesgrad av tomten.

 

Trappa vår ligger 100 % på vår eiendom, og en trapp er vi nødt til å ha når fallet er loddrett?

 

Her er slik vi ser det, kun unødvendig regelrytteri i negativ retning som ingen er tjent med å oppleve. Regelrett maktmisbruk fra PBE imot oss.

 

Det er også underlig PBE overhode ikke vil kommunisere med oss.

Som de lovet de skulle gjøre da vi hadde det eneste møte vi har hatt med dem, i April 2018.

For oss fremstår PBE som veldig unødvendig arrogante og ovenfra ned.

Vi er kun et hardarbeidene ektepar som prøver så godt vi kan både å stå på med hensyn til arbeid, og med å holde eiendommen vår pen og oppgradert!

At vi skal straffes slik av PBE gir ingen mening!

 

Når det gjelder dette pengekravet, som de nå krever for 2. gang.

Det er egentlig trusler mer enn noe annet, tomme trusler da PBE har gjort uendelige med feil ovenfor oss.

Den tomta vi har, ligger også såpass nære veien. At å fjerne noe som helst, vil gjøre at innsyn i fra veien. Ville ha blitt en plage, og alle eiendommen ellers. Har et skille og trapp ned imot Stormyrveien.

Skal ikke vi få lov til det også? Nå har vi en pen mur som passer med fallet på tomten. Og gjerde som gjør at vi har et pent og naturlig skille.

Når vi får besøk, er det en grønn og trygg plen vi har å tilby.

Samt, for oss også, har vi et grønt og flatt uteområde.

Samt, det vi har bygget et til gunst for alle!

Dispensasjonsloven taler 100 % til vår fordel, at PBE prøver å vri det dit hen at det ikke er det. Er rett og slett uriktig! Derfor skulle vi fått dispensasjon og godkjennelse for mur, trapp og bod for flere år siden.

 

Ha en fortsatt fin dag.

 

Med vennlig hilsen

Jan Kåre og Berit Christensen

 

Hei Henrik
 
Kom over denne saken som jeg har nevnt før.
Tormods vei 16
Nesten som vår sak, bare at vi ble veiledet før bygging.
 
Men her var det samme forhold.
 
Les selv, nesten identisk med vår sak, og får ikke vi godkjennelse nå for muren er det forskjellsbehandling de lux i vår disfavør.
Det ser ut som om de søkte disp for høydekravet også, men PBE forholdt seg bare til avstand vei og ga disp.
Begrunnelsen var:
Se punkt 11
 
 

 

Mvh

Berit og Jan Kåre

 

søndag 28. august 2022

Nr. 3054: Nå skal Sivilombudsmannen se på saken min angående Plan- og bygningsetatens forskjellsbehandling og diskriminering av oss som bor under den såkalte småhusplanen!

 Nr. 3054:

Nå skal Sivilombudsmannen se på saken min angående Plan- og bygningsetatens forskjellsbehandling og diskriminering av oss som bor under den såkalte småhusplanen!

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?direct=Y&mode=&caseno=202102096

 

Ikke det at jeg har de store forhåpningene, men har nå sendt en klage på Diskrimineringsnemda som ikke ønsker å behandle vår sak der vi åpenbart blir forskjellsbehandlet og diskriminert av PBE her i Oslo.

Her er vår klage:

 

Til Sivilombudsmannen vedrørende Diskriminergsnemda henlegges!

Oslo 28/8. 2022

 

Klage på Diskrimineringsnemda for deres henlegges av vår sak der vi blir diskriminert av Oslo Kommune ved Plan og bygningsetaten da de diskriminerer oss som bor i de nyere og beste husene i Oslo.

 

Dette skriver Diskriminergsnemda:

 

Sak 2022/977

Nemndlederen har besluttet å henlegge saken fordi forholdet åpenbart ikke er i strid med regelverket.

 

Regelverket sier stikk motsatt, at Diskriminergsnemda da henlegger saken er imot loven.

Vi blir diskriminert på en utilbørlig måte da PBE ikke gjør noe med gammel bebyggelse før oss.

Samt blokk bebyggelse og annen bebyggelse gjør de ikke noe med.

Mye av blokk bebyggelsen er kun en stor betongmasse plassert inn for å ødelegge alt estetisk som PBE hevder de har enerett å mene om hva som er estetisk og uestetisk. Hva som er grønt og ikke grønt, PBE fremstår å være besserwissere med null peiling og forståelse hva som er hva. Rett og slett en fordummende og rigid etat, at de driver med diskriminering og mye annet er hevet over enhver tvil

https://blog.janchristensen.net/2022/05/nr-3012-plan-og-bygninsetaten-her-i.html

https://blog.janchristensen.net/2022/04/nr-3008-vart-skriv-til-plan-og.html

https://blog.janchristensen.net/2022/04/nr-3007-terje-tinholt-sier-nyaktig-det.html

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2462-pbe-her-i-oslo-fremstar-som-de.html

https://www.youtube.com/watch?v=iFla615rAEs&t=176s

 

Hvorfor gjør de noe med vår boform? Åpenbart at her har de best oversikt og datakunnskap om.

Derfor er dette både noe som kommer inn under misbruk av data og diskriminering.

 

Dette skriver Diskriminergsnemda:

 

Det er dermed klart ikke grunn til å tro at diskriminering har funnet sted.

 

 

Dette er ikke noe annet enn gjetting ifra Diskriminergsnemda da likestillings- og diskrimineringsloven sier følgende.

 

§ 8. Indirekte forskjellsbehandling

Med indirekte forskjellsbehandling menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som vil stille personer dårligere enn andre, på grunn av forhold som nevnt i § 6 første ledd.

§ 9. Lovlig forskjellsbehandling

Forskjellsbehandling er ikke i strid med forbudet i § 6 når den

a.

har et saklig formål

 

b.

er nødvendig for å oppnå formålet og

 

c.

ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles.

I arbeidsforhold og ved valg og behandling av selvstendig næringsdrivende og innleide arbeidstakere er direkte forskjellsbehandling på grunn av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk bare tillatt hvis denne egenskapen har avgjørende betydning for utøvelsen av arbeidet eller yrket, og vilkårene i første ledd er oppfylt.

Aldersgrenser som følger av lov eller forskrift, og fordelaktige priser på grunn av alder, er ikke i strid med forbudet i § 6.

 

Selv PBE sier at det de holder på med ovenfor oss er gjetting at med deres rigide og ekstreme byggestopp og nye regler har de ikke noen form for sikkerhet at de vil oppnå noe som helst av det de ønsker.

 

Problemet i Oslo er gammel bebyggelse som forfaller og at PBE har gjennom mange år latt det bli satt opp enorme blokker.

Før var Oslo preget av blokker på max 4 – 5 etasjer.

Med de ruvende blokkene som er kommet, ikke rart at Oslo ikke er en grønn by.

Samt Oslo Kommune vandalisering av byen de siste årene med å bygge sykkel og gangveier over alt der river ned alt, selv trær som skal nå ha et ekstra vern.

At vi da som bor under den såkalte småhusbebyggelsen skal rammes så hard og unødvendig, er selvsagt både forskjellsbehandling og diskriminering.

 

Høringsnotatet til ny plan, har de selv bekreftet at er basert på gjetting!

Da de blir spurt om følgende (PBE):

I høringsforslaget sier etaten at man kan bygge ca 2800 eiendommer med 21000 boenheter.

Når de blir spurt hvordan de kom frem til det regnestykke er svaret, at de ikke har tatt høyde for bya, avstand, støy, bevaring, trær.

Altså det antallet har ingen ting med bestemmelsene å gjøre.

Det er ikke bare diskriminering, men faglig er PBE på et slikt lavmål at ord ikke strekker til!

 

Diskriminergsnemda skriver:

 

Slik nemndlederen oppfatter saken, anfører du at reglene om

«småhusbebyggelsen» medfører at gruppene som bor innenfor området som

regelverket omfatter blir behandlet dårligere enn andre.

 

Her har faktisk Diskriminergsnemda fått med seg hele poenget.

Vi blir behandlet som om vi skal berge hele Oslo for å være og forbli enn grønn by.

Der Oslo Kommune selv kan rive opp trær og annet, hvis det er for å oppnå deres mål.

Gammel bebyggelse kan råtne på rot og en kan bygge ellers så stort, stygt og grått som enn ellers vill.

Bare enn ikke bor innenfor de boenheter som inkluderer småhusbebyggelsen!

Dette er selvsagt stek forskjellsbehandling og diskriminering!

 

Hvorfor vil ikke Diskrimineringsnemda ta saken?

Eneste grunn er ikke fordi ikke det er diskriminering, men fordi at Plan og bygningsetaten blir beskyttet av en annen offentlig etat.

 

Håper dere vil påpeke dette at det er åpenbart at diskriminergsnemda ikke har grunnlag for ikke å behandle PBE forskjellsbehandling og diskriminering av oss som bor innenfor småhusbebyggelsen.

Det er også faglig elendig, og meningsløst det som PBE driver på med!

Så her er det ikke bare diskriminering, men så mye annet.

 

Dette med å ha to sett regler og opptre så mildt ovenfor noen.

Og kjempehardt ovenfor andre, er også sterkt klanderverdig!

 

Alt dette i diskrimineringsloven rammes vi av:

a.        har et saklig formål

b.        er nødvendig for å oppnå formålet og

c.         ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles.

 

a.    Det er ikke saklig, men gjetting PBE holder på med.

b.    Finnes ikke grunnlag for noe i nærheten av et så inngripende virkemiddel som PBE gjør her.

c.     Det er forskjellsbehandling og diskriminering.

 

Det er så ekstremt og diskriminerende dette, at hvis huset, rekkehuset ditt eller tomannsboligen din brenner.

Så er det ikke gitt at en kan bygge det opp igjen.

Dette er rigid, forskjellsbehandling og diskriminering.

 

https://www.facebook.com/terje.tinholt/videos/537457237872370


Mvh
Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

 

Egen Facebook siden som omhandler PBE forskjellsbehandling og diskriminering:

https://www.facebook.com/groups/337732271592011

 

https://www.facebook.com/groups/337732271592011/media/videos

 

Relaterte linker, som bl.a. viser at PBE gir blaffen i å gjøre noe med eiendommer som er i dårlig forfatning eller det er dårlige planløsninger.

https://blog.janchristensen.net/2022/08/nr-3046-endelig-har-oslo-kommune-begynt.html

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202006740

 

(PBE gidder ikke engang å sende saken til Statsforvalteren som de er pålagt å gjøre da de kun gjør det som passer dem.)

 

Mens andre innenfor småhusplanen blir forfulgt og straffet for bagatellmessige forhold.

 

https://blog.janchristensen.net/2022/07/nr-3040-huseiere-i-vre-smestadvei-14-c.html

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201916175

 

https://blog.janchristensen.net/2022/07/nr-3044-johannes-brodwall-i-vardeveien.html

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202106020

 

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2984-pal-granberg-og-astrid-myhra.html

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp?text=Krokstien+2+c&doSearch2=S%F8k+i+sak+

 

https://blog.janchristensen.net/2022/08/nr-3051-sa-satte-plan-og-bygningsetaten.html

 

https://www.noblad.no/sok?query=sm%C3%A5husplanen

 

https://www.ao.no/sok?query=sm%C3%A5husplanen

 

https://blog.janchristensen.net/2022/08/nr-3049-plan-og-bygningsetatens-makt-og.html

 

 

https://blog.janchristensen.net/2022/07/nr-3039-plan-og-bygninsetaten-her-i.html

 

https://blog.janchristensen.net/2022/07/nr-3041-plan-og-bygninsetaten-her-i.html

 

https://blog.janchristensen.net/2022/08/nr-3046-endelig-har-oslo-kommune-begynt.html

 

https://blog.janchristensen.net/2022/08/nr-3048-diskriminergsnemda-nsker-ikke.html

 

Her er fra Diskriminergsnemda, der de henlegger vår klage kun og alene for å beskytte PBE.

Her er det såkalt kammaderiet som råder grunnen, ikke noe annet.

 

Gutteklubben grei beskytter hverandre!