søndag 7. august 2022

Nr. 3046: Endelig har Oslo Kommune begynt med å gjøre noe med «gammel» bebyggelse, og ikke fortsette å diskriminere og forfølge oss som bor i «nye» og «moderne» hus!

 Nr. 3046:

Endelig har Oslo Kommune begynt med å gjøre noe med «gammel» bebyggelse, og ikke fortsette å diskriminere og forfølge oss som bor i «nye» og «moderne» hus!

 

Etter at jeg har påpekt at Oslo Kommune også må gjøre noe med gammel bebyggelse.

Så var de ute for noen uker siden og gav pålegg at de som bor i eldre og «umoderne» hus også må en gjøre noe med.

Bl.a. når trær og annet vokser ut i veibanen, som er til hinder for trafikken.

Det er farlig og er ikke pent.

Bl.a. her i Stormyrveien har nabo en mur rett ut i veibanen som burde blitt dradd inn til 1 meter i fra veibanen som har vært regel så lenge jeg vet om i hele Norge, bortsett ifra i Hovedstaden!

Der er det som er normalt i hele Norge – alltid motsatt!

 

Men det positive her ihvertfall, er at endelig er en stort tre som hadde greiner langt ut i veibanen endelig blitt tatt.

Det er da bra at PBE og Oslo Kommune gjøre noe som er bra, og ikke bare drive en mobbe og diskriminerings kampanje imot oss som bor i nyere hus!

https://blog.janchristensen.net/2022/07/nr-3041-plan-og-bygninsetaten-her-i.html

 

Her er før pålegget treet i veibanen

 

 

Her etter, se på treet. Grener hugget/saget ned, hallelujah. 

 


Her er mur i veibanen som er like viktige å få inn som vår mur er, 1 meter ifra veibanen

 

 

Sluttkommentar:

 

Har nå påklage Plan- og bygningsetaten innfor Diskriminergsnemda.

Her er klagen og klagesaksnummeret:

Fra post@diskrimineringsnemnda.no

 

Til jk.chris@online.no

 

Dato 27.07.2022 13:26:54

Emne Kvittering for innsendt skjema DZNCRB - Klage til Diskrimineringsnemnda

 

Dette er en bekreftelse på at du har sendt inn skjema Klage til Diskrimineringsnemnda til Diskrimineringsnemnda. Din referanse for innsendingen er DZNCRB.

 

 

Til Diskrimineringsnemda – klage på Plan og bygninsetaten her i Oslo for diskriminering på oss som bor under den såkalte småhus bebyggelsen!

 

Oslo 27/7. 2022

 

Ønsker å klage på PBE her i Oslo, adresse:

Vahls gate 1, 0187 Oslo

Postboks 364 Sentrum, 0102 Oslo

https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/

https://www.oslo.kommune.no/etater-foretak-og-ombud/plan-og-bygningsetaten/

 

Etaten har gått til kamp imot oss med byggeforbud og innstramning av regelverket helt hinsides all rimelighet og anstendighet!

Direkte diskriminering imot en mindre gruppe av Oslos innbyggere.

 

Hensikten de begrunner det hele med holder ikke «vann» heller, da det er rett og slett ikke finnes noen grunner for at småhusbebyggelsen er mer utsatt enn annen bebyggelse. Tvert imot, det er de «eldre» husene som trenger mest vern og fokuset på eventuelt.

 

De har innført totalforbud imot all bygging. Bruker det også imot de som allerede har bygget og søker å få godkjent de som er bygget.

Midlertidig byggeforbud i småhusområder vedtatt i Oslo

I villaområder i Oslo blir det midlertidig forbud mot bygging mens småhusplanen revideres. Det har plan- og bygningsetaten nå vedtatt.

https://www.dagsavisen.no/oslo/nyheter/2022/06/01/midlertidig-byggeforbud-vedtatt-i-oslo/

Det er også imot all redelighet at PBE går på de husene og eiendommene som tilhører oss, da våre hus er av nyere dato.

 

Det er helt imot «spillets gang» slik PBE holder på.

De tar de «beste» husene for å kontrollere disse fordi de «gamle» husene er det så mye feil og mangler med hensyn til det kommer hva og hvordan de er bygget. Det er for å kontrollere og diskriminere PBE gjør det de gjør.

 

https://blog.janchristensen.net/2022/07/nr-3039-plan-og-bygninsetaten-her-i.html

 

https://blog.janchristensen.net/2022/07/nr-3041-plan-og-bygninsetaten-her-i.html

 

https://blog.janchristensen.net/2022/04/nr-3008-vart-skriv-til-plan-og.html

 

https://blog.janchristensen.net/2022/05/nr-3012-plan-og-bygninsetaten-her-i.html

 

https://blog.janchristensen.net/2022/05/nr-3020-mange-gode-innspill-til-plan-og.html

 

Hva er diskriminerende?

 

1.)  Selve tiltaket er for omfattende.

https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/revisjon-av-smahusplanen/

 

2.)  At regulering kun gjelder de husene og eiendommene som er innenfor småhusplanen. Det skulle innbefattet alle eller ingen. I hvert fall ikke de «nyeste» husene som er innbefattet de boligene som går under småhusplanen som gjelder ca. 80.000 beboere av Oslos 700.000 innbyggere.

 

3.)  Skulle de ha gitt så strenge tiltak og gjort noe. Så er det urimelig at de går på de nyeste husene og eiendommene. De burde og skulle ha gått på de eldre husene og eiendommene åpenbart.

 

https://www.aftenposten.no/oslo/i/JxA4E8/innfoerer-byggeforbud-over-natten

 

https://www.aftenposten.no/oslo/i/7damew/ingen-oppmyking-av-byggeforbudet-i-oslo

 

4.)  PBE har ved dårlig forvaltning og gitt dispensasjon og godkjennelse helt hinsides. Der de husene med størst overskridelser, har fått mest dispensasjon.

Men de med mindre behov for dispensasjoner, har stort sett fått avslag. Dette de skal gjøre noe som de påstår, er selvforskyldt.

Det er PBE egen dårlige håndtering som har skapt at det er mindre grønt og estetisk i en del hus av nyere dato.

 

https://blog.janchristensen.net/2022/06/nr-3025-det-er-et-gedigent-demokratisk.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2462-pbe-her-i-oslo-fremstar-som-de.html

 

https://blog.janchristensen.net/2022/03/nr-3001-de-statligekommunale.html

5.)  Er temmelig sikker på at dette hadde blitt stoppet lenge før hvis det ikke var i Oslo. Her er en hvis så vant med å bli diskriminert og hetset av det offentlige. At de fleste ikke reagerer før skaden har skjedd?

Kan aldri se for meg at det hadde kunne skjedd i Karmøy der jeg kommer ifra. Der hadde de reagert for lenge siden på slikt makt- og myndighetsmisbruk, og diskriminering!

 

Mvh

Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

Telf: 99598070


Relaterte linker:

https://blog.janchristensen.net/2022/07/nr-3042-eiendomskonge-og-mange.html

https://www.nettavisen.no/nyheter/korrupsjon-i-plan-og-bygningsetaten/s/12-95-3422851639

https://www.nrk.no/dokumentar/korrupsjonssiktet-saksbehandler-hadde-87-byggesaker-i-oslo-kommune-1.13749025

https://byggmesteren.as/2022/05/04/byggeforbudet-ma-reverseres/

 

Ingen kommentarer: