søndag 24. juli 2022

Nr. 3041: Plan- og bygninsetaten her i Oslo driver med en til dels meningsløs og rigid jobb når de ikke begynner med gammel bebyggelse før de ønsker å ta oss som bor i nye og moderne hus!

 Nr. 3041:

Plan- og bygninsetaten her i Oslo driver med en til dels meningsløs og rigid jobb når de ikke begynner med gammel bebyggelse før de ønsker å ta oss som bor i nye og moderne hus!

Del 2

https://blog.janchristensen.net/2022/07/nr-3039-plan-og-bygninsetaten-her-i.html

 

Plan og bygninsetaten her i Oslo er åpenbart korrupte og lite egnet til den jobben de er satt til å gjøre slik de operer og holder på!

 

Skal en sammenligne PBE arbeid med å revidere den nye småhusplanen.

Så blir det som at en steler et lite sår på det ene benet.

Men en har koldbrann i det andre, som en ikke bryr seg om.

Det er egentlig de husene og bebyggelsen innfor småhusplanen som en finner de «beste» husene og eiendommene.

De husene som er bygget før denne planen ble iverksatt, er mange hus og eiendommer ille i alt for mange tilfeller. Dette overser PBE fullstendig.

Jesus brukte egentlig dette bildet, bare på en annen måte i Matteus 23.24.

I blinde veiledere, som avsiler myggen, men sluker kamelen!


Viktig alltid å følge regler, men også viktigere å følge og legge vekt på det som veier med enn andre. Skal følges og etterleves, her svikter PBE noe veldig.

 

Viktig selvsagt også at alle innenfor småhusplanen følger regler!

Men når PBE til de grader overser alt annet, ikke minst nybygg som er så ruvende og dominerende at alt hva som andre bygger, blir bagatellmessig og lite.

Eller murer som et eksempel i fra Slyngveien 9 b der en mur rett ut imot veien rett opp nylig bygget på minst 4 – 5 meter og PBE aksepterer ikke murer høyere enn 1.5 meter. Hvis muren trengs 30 cm dispensasjon, avslag!

Hvis muren trenger 3 meter dispensasjon, godkjent.

PBE her i Oslo er en katastrofe spør du meg!

Det som egentlig er grunnløse pålegg mot f.eks. oss.

Det kan denne etaten forfølge til det ekstreme!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Det som burde og skulle blitt gjort noe med, får dispensasjon og godkjennelse.

Eller som jeg her også påpeker i denne artikkelen, det er ikke med engang i PBE vurderinger!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

https://blog.janchristensen.net/2022/06/nr-3025-det-er-et-gedigent-demokratisk.html

 

 


Etter å egentlig ha kjempet imot Plan- og bygningsetaten her i Oslo i åtte år

 

Så skjønner jeg mer og mer at denne etaten er fullstendig amatørmessig, mørk, til dels meningsløs og rigid i det meste, for ikke si alt.

Som de driver med. Det er i bunn og grunn en gjeng med kverulanter, besserwissere og maktkåte mennesker.

 

Det bor godt over 700.000 mennesker her i Oslo, og det er 358 376 husholdninger i Hovedstaden.

Men vi som lever under den såkalte små hus planen, er ca. 28 – 29.000 skal PBE drive en vanvittig kamp imot nå med en ny lov.

 

https://blog.janchristensen.net/2022/04/nr-3008-vart-skriv-til-plan-og.html

 

Der en har byggeforbud, disse skal tas knallhardt!!!!!!!!!!!

Plan- og bygningsetaten besluttet å innføre et midlertidig byggeforbud på tomtene inne den såkalte omfattet av småhusplanen.

Som innbefatter rundt 28 - 29.000 eiendommer i Oslo.

Dette er sterkt diskriminerende og foruroligende at det gjelder «de nyeste» husene, da det åpenbart er de eldre som trengs mest ettersyn og vedlikehold.

Her er PBE som alltid ute på blåbæretur og driver med regelrett diskriminering!

PBE begrunner det med bl.a. styrke vernet av såkalte «grønne verdier» i småhusområder i Oslos ytre by. Ingen som har gjort mer og gjør mer for at Oslo skal være en by med minst mulig grønt da de eiendommene som vår f.eks. Som er grønn overalt, ønsker de at vi skal rive og skape kaos og grått!

PBE er til de grader selvmotsigende i alt de holder på med!

Naboen vår f.eks. som har prøvd å fjerne det meste som var grønt, har fått godkjennelse og aksept. Slike tilfeller og sammenligninger der grått og bebyggelse blir akseptert er selve varemerke til PBE. Mens grønt, pent og det estiske blir fullstendig tilsidesatt og en forfølger slike eiendommer med pålegg og vedtak som er helt vanvittige og hinsides!

Tror vi har fått bøter på til sammen ½ Million, for noen galninger og så mye selvmotsigelse skal en lenge lete etter!

 

Her en dialog mellom meg og Anonym som belyser noe av denne sak komplekset.

 

Fra Anonym:

Jan Kåre, her har du avdekket at PBE driver med forskjellsbehandling, diskriminering og er blodig urettferdige og urimelig mot deler av Oslos innbyggere.

Noen får lov til alt. mens andre blir holdt nede og i varetekt hos det rigide og sterkt diskriminerende PBE.

STÅ PÅ, VELDIG GOD ARTIKKEL.

TAKK.

 

Mitt svar:

PBE fremstår som du skriver som vil prøve å stoppe noen som har det meste på stell fra før.

Men i gammel bebyggelse blør det, ja det er som den foten med koldbrann.

Der murer, eiendommer, hus og alt forfaller, ligger ute i veibanen murer og annet.

Det er helt uforståelig og meningsløst, uten plan og gjør grov og meningsløs forskjell på innbyggerne i Oslo.

Som avbildet er det murer som spriker opp og faller ut i veibanen.

Hus råtner og ser falleferdige ut.

Trær vokser ut i veibanen og til sjenanse og hindring.

Mens det er de som bor i hus i såkalt småhusbebyggelse som har noen cm ting som ikke er som det skal være.

Som oss, og blir forfulgt og nærmest kriminalisert av den samme etat!

De er rett og slett noen som driver med diskriminering og driver med grov og krenkende adferd!

 

Anonym:

Er det slik du skriver Christensen, så er det fritt frem for 330.000 husstander, spesielt de som bor i gammel bebyggelse som ikke omfatter denne småhusplanen!

Mens dere som bor i den egentlig bedre bebyggelse både når det gjelder selve eiendommene med overvann etc.

Skal PBE legge enda strengere restriksjoner og regler på, vanvittig!

Denne etaten er fullstendig spinnvill!

 

Mitt svar:

Helt riktig Anonym.

PBE driver med nesten terror mot de som bor innenfor småhusbebyggelsen.

Mens alle andre er det nesten fritt frem for.

Dette er grov forskjellsbehandling, diskriminering og helt vanvittig!

 

Her noen eksempler på denne enorme og rigide forskjellsbehandlingen Plan- og bygningsetaten holder på med!

 

Stormyrveien 6 operer både med ulovlig skilt og med grener fra trær flere meter ute i veien.

Dette er påpekt ovenfor PBE, men de sender det ikke til Statsforvalter engang for behandling.

Håpløs hele denne etat.


https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202006740

  

Fra Stormyrveien 9 c er så hinsides at ord ikke strekker til. 

Vi påpekte dette ovenfor PBE, da fikk vi til svar at de var ikke under småhusbebyggelsen. Vi gav et motsvar at ulovlighetene var de samme, og fikk aldri svar tilbake.

Hele PBE er unfair i måte de går frem på.Svarer god dag man økseskaft! 

Altså en meningsløst og intetsigende svar.

Men helst unnlater de å svare!

Hele eiendommen kunne en ha reist opp et ekstra hus. Dette er bra for PBE, mens vi skal forfølges med bøter og pålegg for noe som er bygget. Som er kun en vinn vinn situasjon og med en godkjent mur.

Vil utnyttelses graden på tomten gå i vår favør.

Hele PBE fremstår som regelryttere der de elsker å trykke ned de som har de minste overskridelsene.

Mens de med det store, elsker de å gi dispensasjon og godkjennelse.

Hele etaten er giftig!

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2462-pbe-her-i-oslo-fremstar-som-de.html

https://blog.janchristensen.net/2019/06/nr-2491-maten-plan-og-bygningsetaten.html
Fra Stormyrveien 11 hadde de noe små garasjer, men smelte opp nærmest noen kolosser av bygg. Her tillater PBE alt for noen, men andre blir tatt og forfulgt for små og ubetydelige overskridelser.

Hele PBE er gjennomsyret av å gjøre forskjell, og til større overskridelser og mindre grønt en bygger. 

Til større mulighet for å få dispensasjon og godkjennelse. Snakk om etat som motsier seg selv og som lever i selvmotsigelsens verden!

https://www.youtube.com/shorts/j3Ply5RQ6uI

https://blog.janchristensen.net/2019/10/nr-2575-jeg-har-faktisk-imtegatt-plan.html

https://blog.janchristensen.net/2019/10/nr-2584-det-er-en-hinsides.html

  

Her i fra en eiendom Svartdalsveien 7 som vel sprenger alt som bygges NÅ.

Vi bygget noe som ikke er i nærheten av dette enorme som her er bygget og er i ferd med å bygges ferdig med murer vel rundt 5 meter? I mot veien, og det ruver som bl.a. i Slyngveien (flere eiendommer) som jeg har skrevet om før.

https://blog.janchristensen.net/2022/07/nr-3037-plan-og-bygninsetaten-vil-aldri.html

 

I lengde og omfang massiv. Dette er parolen for PBE, til desto større, bedre mulighet for dispensasjon og godkjennelse.

Mindre og minimale som hos oss, ikke godkjennelse.

Men bøter og vedtak med medhold av hele det offentlige apparatet som i en DDR etat holder de på, tragisk i Norge og her i Hovedstaden at dette går an og er mulig selv i 2022.

 


 

I Rognerudveien 1 på Høyenhall ser det ut som i det minste da de fornyet eiendommen. At det ble bygget en mur som holder standarden. Det er dette som er viktig, ikke det tøvet å angripe småhusbebyggelsen der reglene er mer enn gode nok som de er. Men heller en utvidelse som er fornuftig der en får lov å bygge bod og annet som er nødvendig.

 Men i Rognerudveien 3 er det også fornyelse, men det viktigste som PBE burde ha fått med seg. Som de gjorde i Rognerudveien 1, det var at muren også måtte ordnes i samme momanget som huset.

PBE fremstår som en etat som har null innsikt i hvordan oppgradere enn eiendom som er fra gammelt av. 

De er rett og slett håpløse!

 
Så tar jeg med til slutt en mur og eiendom som ikke omfatter småhusplanen. 

Leste også at PBE vil verne enkelte hus og eiendomme?

Galskap, riv det gamle og bygg opp noe nytt og langt bedre bør de satse på. 

Ikke minst murer og annet.

Overvann og gamle trær, skal vernes etter reglene som PBE vil ha ser det ut som?

Det som er nytt og funksjonelt har de nå satt byggestans for, for en etat!


Dette gjelder eiendommen i Bekkeveien 1 som har en mur som sprekker opp, og er farlig og stygg.

Vi har en mur som er fantastisk og ny, og alt med den er bare bra.

Dette skal forfølges og prøve å drive oss i fra huset. Dette er PBE i Hovedstaden, tragisk og giftig hele etaten som ikke skjønner at når en mur spriker opp. Så må den enten rives eller utbedres, hvis ikke det er den ikke liv laga.

Leste som sagt at PBE ønsker å gå inn for å verne gammel bebyggelse, dette viser galskapen og innsikten til denne etaten. Den er lik null og farlig!

Fjern det gamle og forfalne, få opp noe nytt, moderne og bedre!

Med denne nye loven imot småhusbebyggelse, legger PBE lista til det motsatte enn det som burde og skal gjøres i et normalt, tenkende hode og planer!

 
Sluttkommentar:

Av en så stor by som Oslo, er det umulig å ta med alle forhold. Dette er en etat som går på de nyeste og beste byggene som de har lettest for å kontrollere og ødelegge for.

Kan ikke skjønne meningen med hele PBE som de operer og holder på.

Det er stort sett kun for å lage arbeid til seg selv og ha en arbeidsoppgave som går ut på å lage kjepper i hjulene på de som vil få til noe og som får til noe!

Er det bitterhet og misunnelse som driver de ansatte der?

Det føles og oppleves slik!

Relaterte linker:

https://www.sokelys.com/namsfogden-kan-komme-til-a-forkaste-pbes-utleggskrav-mot-christensen-etter-tvangsmulkter-over-ulovlig-mur/

https://www.sokelys.com/sa-slo-innkrevingsetaten-til-har-gitt-jan-kare-christensen-14-dagers-frist-pa-a-betale-275-040-kroner-for-tvangsmulkter/

https://www.sokelys.com/blogger-og-bibel-laerer-jan-kare-christensen-politianmelder-navngitte-ansatte-ved-plan-og-bygningsetaten-i-oslo-for-langvarig-hets-trusler-og-truing/

https://www.sokelys.com/tidligere-saksbehandler-i-plan-og-bygnings-etaten-truer-med-a-politianmelde-jan-kare-christensen-for-trakassering-pa-himmelske-blogg/

https://www.sokelys.com/trosser-plan-og-bygningsetaten-har-pusset-opp-ulovlig-mur-for-kroner-70-000/

https://www.sokelys.com/plan-og-bygningsetaten-krever-at-christensen-sletter-innlegg-eller-risikerer-politianmeldelse/

https://www.sokelys.com/tidligere-saksbehandler-i-plan-og-bygningsetaten-vil-politianmelde-blogger-jan-kare-christensen-for-trakassering-i-lopet-av-uka/

https://www.sokelys.com/blogger-christensen-fikk-faktura-pa-kroner-180-000-fra-plan-og-bygningsetaten-christensen-raser-og-kaller-fakturaen-kriminell/

https://www.sokelys.com/har-fatt-bekreftelse-pa-sin-anmeldelse-av-plan-og-bygningsetaten-i-oslo-har-anmeldt-dem-for-trusler/

https://www.sokelys.com/krangler-med-plan-og-bygningsetaten-over-advokatregning-pa-kroner-24000-pbe-prover-pa-nytt-a-fa-heftelse-pa-eiendommen/

https://www.sokelys.com/christensens-ulovlige-mur-plan-og-bygningsetaten-i-oslo-gikk-pa-ei-ny-blemme/

https://www.sokelys.com/christensen-med-ny-klage-pa-unibuss-til-diskrimineringsnemda-og-slass-fremdeles-med-plan-og-bygningsetaten-i-oslo/

https://www.sokelys.com/marerittet-fortsetter-plan-og-bygningsetaten-med-nye-trusler-og-tvangsmulkter-mot-blogger-christensen/

https://www.sokelys.com/diskrimineringsnemda-henlegger-christensen-klage-om-at-plan-og-bygningsetaten-har-diskriminert-ham-i-byggesaken/

https://www.sokelys.com/fortsetter-sitt-brak-med-fylkesmannen-og-plan-og-bygnings-etaten-ogsa-i-2020-sammenligner-pbe-og-kemnerkontoret-med-pol-pots-drapsregime-i-kambodsja/

https://www.sokelys.com/ble-ilagt-en-tvangsmulkt-pa-kr-20-000-christensen-klager-pa-mulkten-til-plan-og-bygningsetaten/

https://www.sokelys.com/skjebnedag-for-pbes-krav-mot-blogger-jan-kare-christensen-kravet-til-utleggsforretning-hos-namsmannen/

https://www.sokelys.com/politiet-henla-anmeldelse-mot-blogger-jan-kare-christensen-gar-fra-seier-til-seier/

https://www.sokelys.com/evangelist-jan-kare-christensen-politianmelder-nabo-for-haerverk-og-trusler-parkeringskonflikten-i-krokstien-stormyrveien-fortsetter/

https://www.sokelys.com/ellvill-nabokrig-mellom-christensen-og-naboene-i-stormyrveien-4-og-6-om-parkering/

https://www.sokelys.com/blogger-ilagt-tvangsmulkt-pa-20-000-fordi-han-ikke-har-revet-ulovlig-oppfort-stottemur-trues-med-ytterligere-30-000-i-tvangsmulkt/

https://www.sokelys.com/christensens-tvangsmulkter-blir-sak-hos-statsforvalteren-christensen-politianmelder-ansatt-i-innkrevingsetaten-og-har-skaffet-seg-advokat/

https://www.sokelys.com/statsforvalteren-i-oslo-og-viken-har-fatt-nok-av-braket-rundt-christensens-mur-vil-ikke-ta-i-saken-og-vil-ikke-svare-pa-flere-henvendelser/

https://www.sokelys.com/parkeringsbraket-i-stormyrveien-begynner-a-bli-farlig-bibellaerer-christensen-fysisk-angrepet-av-rasende-nabo/

https://www.sokelys.com/statsadvokaten-opprettholder-politiets-henleggelse-av-christensens-anmeldelse-av-tre-navngitte-ansatte-i-bygningsetaten/

https://www.sokelys.com/politiet-har-henlagt-blogger-christensens-anmeldelse-av-naboen-for-haerverk-og-trusler/

https://www.sokelys.com/blogger-christensen-fikk-faktura-pa-kroner-180-000-fra-plan-og-bygningsetaten-christensen-raser-og-kaller-fakturaen-kriminell/

https://www.sokelys.com/pbe-sakinnsyn-nekter-offentligheten-innsyn-i-christensens-nyeste-utfall-mot-etaten-truer-med-nye-tvangsmulkter/

https://www.sokelys.com/blogger-christensen-klager-bygningsetaten-inn-til-sivilombudsmannen-fordi-de-fremsetter-trusler-om-boter-uten-a-folge-dem-opp/

https://www.sokelys.com/blir-truet-med-ny-tvangsmulkt-pa-80-000-dersom-muren-ikke-er-fjernet-innen-to-uker-men-christensen-er-uboyelig/

https://www.sokelys.com/christensen-en-kristenplikt-a-sta-opp-med-sivil-ulydighet-mot-oslo-kommune-og-pbe-da-de-er-den-ondes-tjenere/

https://www.sokelys.com/pbes-frist-gikk-ut-og-christensen-har-ikke-etterkommet-rivningsvedtaket-fra-oslo-kommune/

https://www.sokelys.com/christensen-og-den-omstridte-muren-fikk-forlenget-frist-med-a-rive-til-15-april-2021/

https://www.sokelys.com/ny-tvangsmulkt-pa-kroner-60-000-forfaller-torsdag-15-oktober-dersom-christensen-ikke-river-eller-gjor-endringer-som-pbe-aksepterer/

https://www.sokelys.com/striden-fortsetter-christensen-tvang-nabo-til-a-klippe-treet-med-skriv-til-pbe/

https://www.sokelys.com/christensen-er-ikke-alene-ogsa-milliader-egil-stenshagen-trues-med-store-tvangsmulkter-og-palegg-etter-a-ha-utfort-ulovlige-terrengendringer-pa-tomten/

https://www.sokelys.com/fylkesmannen-avviser-christensens-krav-om-en-halv-million-i-oppreisning-og-avviser-christensens-beskyldninger/

https://www.sokelys.com/christensen-veldig-dumt-a-rive-na-saken-ligger-inne-hos-diskrimineringsnemda-vi-har-sokt-om-oppreisning/

https://www.sokelys.com/ny-tvangsmulkt-for-blogger-christensen-trues-med-bot-pa-45-000-etter-at-mulkten-pa-30-000-na-gar-til-innkrevning-trues-videre-med-boter-opptil-100-000/

https://www.sokelys.com/christensens-klage-til-fylkesmannen-over-tvangsmulktene-forte-ikke-frem-kun-muren-er-omfattet-av-tvangspalegget-men-bloggeren-ma-likevel-punge-ut/

https://www.sokelys.com/fikk-hyggelig-tvangskrav-fra-kemneren-i-julegave-blogger-ma-punge-ut-med-20475-kroner-ellers-gar-kravet-til-namsmannen/

https://www.sokelys.com/pbe-er-ferdigsnakka-om-christensens-ulovligheter-ber-na-christensen-rette-seg-etter-palegget/

https://www.sokelys.com/blogger-christensen-far-ikke-provd-sin-byggesak-i-lagmannsretten-ma-dermed-ut-med-naermere-en-halv-million/

https://www.sokelys.com/blogger-christensen-har-fatt-utsettelse-og-ny-saksbehandling-i-byggesak/

https://www.sokelys.com/christensen-i-harnisk-etter-a-ha-fatt-anonym-trusselmail-som-lover-dem-a-bli-uteliggere/

 

Ingen kommentarer: