søndag 10. juli 2022

Nr. 3037: Plan- og bygninsetaten vil aldri nå frem i saken imot oss da Guds ord sier følgende: «på én vei skal de dra ut mot deg, og på syv veier skal de flykte for deg!»

 Nr. 3037:

Plan- og bygninsetaten vil aldri nå frem i saken imot oss da Guds ord sier følgende: «på én vei skal de dra ut mot deg, og på syv veier skal de flykte for deg!»

 

https://blog.janchristensen.net/2022/06/nr-3033-sa-er-oslos-mest-forhatte-mur.html

 

5 Mosebok 28. 7 Herren skal la dine fiender, som reiser seg mot deg, ligge under for deg; på én vei skal de dra ut mot deg, og på syv veier skal de flykte for deg.

 

Plan og bygninsetaten her i Oslo har nå i løyet, manipulert og presset oss med bøter, vedtak og faktisk fått medhold hos andre offentlige instanser for denne galskapen!

 

Det er klart, slik kan ikke gå over tid.

Det vil før eller senere straffe seg, det kommer det også til å gjøre i denne saken.

4M 32:23 Men dersom dere ikke gjør dette, da synder dere mot Herren, og dere skal vite at deres synd skal finne dere.

 

En trenger hverken å være profet eller professor for å skjønne at vi kommer til å vinne denne saken og PBE her i Oslo tape den.

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2985-en-trenger-ikke-vre-profet-for.html

 

Det er åpenbart et mørke over disse menneskene som ikke evner eller vil svare på slike enkle spørsmål som selv en 1 klassing hadde evnet å svare på!

https://blog.janchristensen.net/2022/01/nr-2974-det-er-apenbart-demoniske-og.html

 

Har fått et skriv ifra Johannes Brodwall som også kjemper en kamp imot PBE som er like urettferdig og meningsløs som vår kamp.

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202106020

 

Det han har kommet med et skriv som viser en del eiendommer her i Oslo med såkalt for høye murer som har fått dispensasjon og godkjennelse.

Selv om de er langt over våre murer i det store og det hele!

 

Forskjellsbehandling og forfølge de med mindre overskridelser.

https://blog.janchristensen.net/2022/06/nr-3025-det-er-et-gedigent-demokratisk.html

 

De med store overskridelser, gis det lett dispensasjon og godkjennelse for.

Dette er en etat totalt uten av kurs og vater, de vil aldri vinne frem.

De er full av løgn og har prøvd å bygge opp et narrativ imot oss som er totalt avslørt av oss gang etter gang!

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2984-pal-granberg-og-astrid-myhra.html

https://blog.janchristensen.net/2019/10/nr-2575-jeg-har-faktisk-imtegatt-plan.html

 

Vår erfaring med de som er ansatt og jobber hos PBE, bortsett fra Kaja Aubert Lange som var kjempehyggelig og grei før hun ble fjernet fra sakene våre.

Er at dette er mennesker med grandiose og til dels et narsissistisk bilde av seg selv og de mennesker de møter.

Det koster dem ingenting å bryte Norsk lov da de vet at de aldri vil bli stilt til ansvar for noe som helst da dessverre hele apparatet rundt dem beskytter dem.

Dette vil selvsagt aldri føre frem i lengden, alle mennesker vil før eller siden måtte svare for slik de oppfører seg, hver du sikker!

https://www.youtube.com/watch?v=ec4Et9vfTGM&t=49s

Sluttkommentar:

Hadde også konflikt med Unibuss.

Det var på samme måten, der de gjorde alt for å unngå rettsak og lide et tap.

En sykelig ledelse som løy og drev med et renkespill som Plan og bygninsetaten her i Oslo.

Løgn og arroganse lønner seg aldri i lengde.

De som driver med slikt, vil aldri gå seirende ut av noe som helst.

Derfor er PBE garantert de som vil tappe saken her!

De vil forfølge feil med andre i årevis.

Men å innse egen brøde, det evner de aldri før de har tapt saken!

https://blog.janchristensen.net/2022/03/nr-2998-johannes-brodwall-ma-rive-mur.html

https://blog.janchristensen.net/2022/03/nr-2999-johannes-brodwall-ankeskriv-til.html

https://blog.janchristensen.net/2019/06/nr-2487-marius-vamnes-godkjente-frst.html


Johannes Brodwall sitt skriv om andre som har fått dispensasjon og godkjennelse

 


 Ingen kommentarer: