mandag 29. februar 2016

Nr. 1390: Det er demoners lære og forførende ånder som står bak kristne/troende mennesker som blir nektet å gifte seg, og gjengifte etter skilsmisse!

Nr. 1390:
Det er demoners lære og forførende ånder som står bak kristne/troende mennesker som blir nektet å gifte seg, og gjengifte etter skilsmisse!

Den katolske kirke med Paven i spissen nekter å gifte mennesker, mens protestantene med pinse/karismatikerne i spissen driver med en form for flerkoneri med å tillatte gjengifte. Hva er best? Hva er verst?
 
Her må en velge mellom pest og kolera.

Begge er villfarne, men det er tross alt mer anstendighet med katolikkenes sitt syn som mener at ekteskapet er et sakrament, noe som protestantene overhode hverken tror eller praktiserer da gjengifte bare vinner mer og mer terreng og innpass.

Bilde fra Paulus kirken i Roma som jeg vil anbefale å besøke foran Peterskirken.


Foto: Berit Nyland Christensen


1 Tim. 4.1. Men Ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal nogen falle fra troen, idet de holder sig til forførende ånder og djevlers lærdommer 2 ved hykleri av falske lærere, som er brennemerket i sin egen samvittighet, 3 som forbyder å gifte sig og byder å avholde sig fra mat, den Gud har skapt til å nytes med takk av dem som tror og har lært sannheten å kjenne. 

Det er alltid to grøfter å falle i på en vei!

Katolikkene har falt i den ene grøften hvis en skal ta det røft.

Da de bl.a. nekter folk å gifte seg. Patere, nonner, munker, biskoper, Paven og andre innforbi den katolske kirka har forbud mot å gifte seg. Skriften sier at dette er demoners lære og forførende ånder som står bak.

Når det gjelder protestantene, så er vel snart det meste tillatt? Og de som går foran her med å gifte seg på nytt, det er ikke lekfolket. Men det er de som påstår de er Pastorer, apostler, hyrder, Evangelister, lovsangs ledere, sangere og andre i ledende roller og funksjoner. Det er demoners lære og forførende ånder som står bak dette sier apostelen Paulus!

Med andre ord, her er det en forført og villedet kristenfolk om de er protestanter eller katolske.
Satan har evnet å plante sin sæd, og her er faktisk begge de to største grupperinger innforbi kristenheten blitt begge ført vill!

Hva sier skriften? Skriften er egentlig veldig enkel og klar her. Vi leser i Guds ord.

1 Mosebok 1. 27 Og Gud skapte mennesket i sitt billede, i Guds billede skapte han det; til mann og kvinne skapte han dem.

Dette gjentok Jesus som mønsteret og idealet.

Matt. 19. 4 Han svarte og sa: Har I ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen av skapte dem til mann og kvinne.

En gang gift, ingen skal bli nektet å gifte seg, men kun èn gang. Dette er skriften klare og enkle lære.

Kan en gifte seg med en fraskilt? Nei, her er skriften klar. Hvis en det gjør, så lever en selv i hor og synd.

Lukas 16. 18 Hver den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter sig med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.

Hva skal en gjøre hvis en blir skilt? Leve enslig eller forlike seg sier Guds ord, ikke noe annet.

1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.

Finnes den en såkalte «uskyldig» part? Nei, dette er også det som Guds ord sier, demoners lære og forførende ånder som står bak. Ingen er uskyldig og kan gifte seg på nytt. Vi er bundet så lenge den andre lever, om vi er mann eller kvinne.

Rom. 7. 2 Den gifte kvinne er jo ved loven bundet til sin mann så lenge han lever; men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen.  3 Derfor skal hun kalles en horkvinne om hun, mens mannen lever, ekter en annen mann; men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, så hun ikke blir en horkvinne om hun ekter en annen mann.

Sluttkommentar:
Pinsevenne er veldig opptatt med at katolikkene skal få seg et nytt språk i nye tunger, og vel og bra er det.

Hvorfor er de ikke opptatt med at katolikkene skal få lov og gifte?

Dette er demonisk, dette er villfaren lære, dette er direkte fra den Onde!
 
Men samtidig, slik som pinsevenner og andre protestanter praktiserer med gjengifte eller flerkoneri som det dypest sett er. Det er også demonisk, dette er villfaren lære, dette er også direkte fra den Onde!

Vi står med andre ord, overfor egentlig at hele kristenheten er villfaren fordi de ikke forkynner og praktiserer det som Guds ord og Jesus sier. Et ekteskap – en gang – livet ut!
 

søndag 28. februar 2016

Nr. 1388: Når Gud bærer oss på «flygeøglens-vinger»!

Nr. 1388:
Når Gud bærer oss på «flygeøglens-vinger»!
Bilde av en flygeøgel som hadde et vingespenn på de største fuglene på hele 18 meter. Ja, det står i skriften at Herren tar oss på sine ørnevinger, og det har jeg erfart mange ganger. Men det er også som Herren tar oss inn i en større og herlige dimensjonen ne før, da føles det som en vil bruke andre ord som er enda sterkere.

Det som jeg sier, det er at vi tjener en overnaturlig Gud. Der enkelte ganger så sprenger det våre dimensjon.

Vi skal også ri på hvite hester ned i fra himmelen i sammen med Jesus. 
Dette tar jeg for meg i mine bibelkommentarer fra JohannesÅpenbaring 19. 11 Da så jeg himmelen åpen, og se: Der var en hvit hest! Han som red på den, heter «Trofast og Sannferdig», for han dømmer og kjemper rettferdig.

Hvem er denne mannen på hesten? Det er Jesus Kristus, Guds Sønn og Gud selv! Han er uovervinnelig da han allerede har utkjempet den onde på Golgata og der er seieren vunnet og grunnlaget for alle andre slag er skyggeboksing å regne som mot Golgata og Getsemane kampen.
Kol. 2. 15 Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem fram til spott og spe da han triumferte over dem på korset.

12 Hans øyne er som flammende ild, og på hodet har han mange kroner, og han bærer en innskrift med et navn som bare han selv kjenner.

Det er de samme trekka fordi det er samme person som vi møter i Åpenbarings boka 1.  At han har mange kroner taler om at han har vunnet og utkjempet flere slag. Det skjulte navn taler om at styrken kommer ikke fra andre mennesker men fra det skjulte liv med sin Fader.
Joh. e. 17. 21 Jeg ber at de alle må være ett, likesom du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. 22 Jeg har gitt dem den herlighet du har gitt meg, for at de skal være ett, likesom vi er ett: 23 jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da vil verden skjønne at du har sendt meg, og at du har elsket dem slik du har elsket meg. 24 Far, jeg vil at der jeg er, skal de som du har gitt meg, være hos meg, så de får se min herlighet, som du har gitt meg fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. 25 Rettferdige Far, verden har ikke kjent deg, men jeg har kjent deg, og disse vet nå at du har sendt meg. 26 Jeg har kunngjort dem ditt navn og skal gjøre det igjen, for at den kjærlighet du har hatt til meg, kan være i dem, og jeg selv kan være i dem.

13 Han er kledd i en kappe dyppet i blod, og hans navn er «Guds Ord».

At det er den samme mann som hang på Golgata på det midterste treet kommer klart frem her. Hans navn er Guds ord. Vi kan ikke skille Jesus i fra Guds ord og hans lære og undervisning. Det er et og samme sak og person.

14 Himmelens hærskarer følger ham på hvite hester, kledd i fint lin, hvitt og rent.

Hvem er det som kommer med ham? Hans dyre- og blod kjøpte brud. Vi skal toge ned fra himmelen på hvite hester. At vi kommer på hvite hester bærer bud at vi kommer ikke med krig men fred. Men først må Satan og alle hans allierte overvinnes.

1. Mosebok 49. 10 Ikke skal kongespir vike fra Juda, ikke herskerstav fra hans føtter, inntil fredsfyrsten kommer, og folkene blir ham lydige.

Elias’ endelig fortelles der, at han engang gikk fra Gilgal over Betel og Jeriko til Jordan sammen med Elisa, som bad om at få to tredjedeler af Eli­as’ ånd. Mens de taler sammen, kommer der en ildvogn med ildhester og borttager Elias i en storm. Hele tiden operer Gud men oss på en overnaturlig måte, slik før – slik i dag og i all fremtid!


2. Mosebok 19. 3 Moses gikk opp til Gud. Da ropte Herren til ham fra fjellet: «Dette skal du si til Jakobs hus og fortelle til israelittene: 4 Dere har sett hva jeg gjorde med egypterne, og hvordan jeg løftet dere på ørnevinger og bar dere hit til meg.  5 Hvis dere adlyder min røst og holder min pakt, skal dere være min dyrebare eiendom framfor alle andre folk; for hele jorden er min.  6 Dere skal være et kongerike av prester og et hellig folk for meg. Dette er de ordene du skal si til israelittene.»

For meg så er kristenlivet – livet med Gud overnaturlig, godt og herlig!

Det er som enkelte ganger at ørnevinger blir for svakt.

Gud løfter oss opp så til de grader. Da bærer han oss på «flygeøglens-vinger» eller noe
som oppleves enda herligere enn det var før!


Ørne vinger er herlig, men livet med Gud er så sterkt og herlig, derfor tar jeg litt i, og nevner øgler eller «flygeøglens-vinger» (med et vingespenn på 18 m.).
Den største fuglen som har levd på jorden, det er den som må benevnes for å fortelle hvor herlig og rikt dette livet med Gud er. Men som sagt, dette er en illustrasjon fra min side.

Jeg vil snu denne teksten på hode. Her står det om Israels barn at Gud har båret de på ørnevinger, så får de enda en mulighet. Hvis de hører og adlyder Guds røst, holder hans pakt så skal de være hans eiendom fremfor alle. De skal være som Moses sier: «et kongerike av prester og et hellig folk for meg. Dette er de ordene du skal si til israelittene.»

Når du da hører på Herrens røst, adlyder den og lever i hans pakt. Da er du som Apostelen Peter også sier det.

2. Pet. 2. 5 og bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus! Bli et hellig presteskap og bær fram åndelige offer, som Gud tar imot med glede ved Jesus Kristus.  6 For det heter i Skriften:
           Se, på Sion legger jeg en hjørnestein,
           utvalgt og dyrebar;
           den som tror på ham,
           skal ikke bli til skamme.

Med at vi i den nye pakt er blitt satt inn i en slik herlig og høy posisjon og stilling, så er det også formidable og herlige løfter som følger med. Faktisk de herligste og største løfter noen mennesker har fått og kommer til å få.

2. Pet. 1. 3 Ja, alt vi trenger for å leve i gudsfrykt, har hans guddommelige makt gitt oss i gave ved at vi kjenner ham som kalte oss ved sin egen herlighet og makt.  4 Slik har vi fått de største og mest dyrebare løfter. Ved dem skulle dere få del i guddommelig natur når dere har sluppet unna forfallet, som kommer fra lystene i verden.

Det er ganger der jeg synes at ørnevinger ikke strekker til, det er noe enda herligere. Dynesaurer vinger høres bedre ut, da dimensjonen på det Gud gjør er så vidunderlig og herlig. Langt overgår det som er mulig ut i fra vår menneskelige og naturlige forståelse og muligheter, selv om vi erfarer det hele som mennesker.

La meg ta noen eksempler fra mitt liv, og det kunne vært langt flere å nevne.

Her for noen dager siden hadde jeg sagt ja til å jobbe noen timer ekstra på jobb da behovet for hjelp var stort. Jeg avsluttet mitt eget skift og dro hjem for å spise litt før jeg dro ned på arbeid igjen. Der stor trafikken bom stille da det var den dagen begynt med tunnelarbeid. Hva skulle jeg gjøre? Jeg prøvde å finne på en løsning, men det gikk ikke. Så ba jeg, og alt plutselig åpnet seg da jeg fikk en idé om hvordan kjøre. Jeg kjørte rundt alt og der det aldri pleier heller være mulig å få parkert, var det også «plutselig» plass. Trafikken sto bom stille og ingen utvei var der. Men som sagt, jeg rakk jobben akkurat på minuttet og alt løste seg- det som var rent menneskelig som en umulighet, å kjøre gjennom Norges største by uten nesten hindringer, det ordnet Gud. Han bærer oss ikke bare på ørnevinger, men på dinosaurvinger.

Gud gjør hele tiden noe ekstraordinært, samtidig så er det på en slik måte at vi skal lære han bedre å kjenne. Derfor sprenger dette med Gud alle menneskelige grenser og fatteevner. Det er rett og slett større, herlige og bedre enn hva vi kan få til i egen kraft og for egen maskin. Apostelen Peter sier det som allerede sitert: «vi fått de største og mest dyrebare løfter.»

Eller som Apostelen Paulus skriver.

Efeserbrevet 3. 20 Han som virker i oss med sin kraft
          og kan gjøre uendelig mye mer
          enn det vi ber om og forstår.

Dette er Gud i et «nøtteskall», han kan, vil, og gjøre uendelige mye mer og herligere enn det vi ber og forstår. Bare vi holder oss nær han og ikke viker av fra hans vei med våre liv.

Lukas 8, 49-50: "mens han ennå talte, kom det en fra synagogeforstanderens hus og sa: "din datter er død. Bry ikke mesteren lenger!" Jesus hørte det og sa til faren: "frykt ikke, bare tro, så skal hun bli reddet." dette minner oss på at menneskers ord aldri må prioriteres fremfor guds ord. Selv ikke når det er åpenbart for alle og enhver at mennesker har "rett".

Sluttkommentar.

Samtidig, det å gå med Gud er ikke en konkurranse i å oppleve meste mulig. Men at Herren er med og dekker de behovene vi har til enhver tid.

Fil. 4. 19 Og min Gud skal efter sin rikdom fylle all eders trang i herlighet i Kristus Jesus.

Legg merke til det står ikke av hans rikdom, men etter hans rikdom skal han fylle oss og våre behov.
Uansett hvor mye vi henter ut av våre Himmelske Far sin «konto» er han alltid like rik, og stor og herlig. Her er det ikke noe fattigdom og armod, men Gud er like konstant. Med andre ord, vi har ubegrenset med ressurser og muligheter i sammen med ham og de som tror på Gud og hans elskede sønn Jesus Kristus.

Vil du gjøre deg bruk av dette? Begynn å tro Gud og grip fatt i ham selv, hans ord og løfter. Dette har fungert for meg i 35 år, det har fungert for millioner før meg og det fungerer like herlig og godt i dag som det gjorde før!

onsdag 24. februar 2016

Nr. 1386: Be om blodets beskyttelse ut i fra nye pakts lære er ubibelsk, da blodet fjerner all synd, og vi kan se Gud uten å rødme av skam!

Nr. 1386:
Be om blodets beskyttelse ut i fra nye pakts lære er ubibelsk, da blodet fjerner all synd, og vi kan se Gud uten å rødme av skam!

Jesus på korset, der de stikker et spyd i hans side. Blodet virket slik at Satan skjelver og flykter. Mens vi som syndige mennesker kan komme nær Gud, og se opp til ham, uten å rødme av skam, men ståle av glede!


Det er ganger vi blander den gamle og den nye pakt. La meg si det med en gang, den gamle pakt var herlig, vidunderlig og storslagen. Paulus sier bl.a.

Romerbrevet. 7. 12 Så er da loven hellig, og budet hellig og rettferdig og godt. 14a For vi vet at loven er åndelig.

Her leser vi at loven – eller den gamle pakt – er åndelig, hellig og god. Stort sett bedre enn dette kan ting vel ikke være? Jo, faktisk, den nye pakt – og dets løfter er enda herligere, rikere og større. Dette er det utrolig mye å si om, men jeg vi først sitere noen ord fra Apostelen Paulus.

2 Kor. 3. 2 I er vårt brev, innskrevet i våre hjerter, kjent og lest av alle mennesker, 3 idet det blir vitterlig at I er Kristi brev, tilblitt ved vår tjeneste, innskrevet ikke med blekk, men med den levende Guds Ånd, ikke på stentavler, men på hjertets kjødtavler. 4 Men en sådan tillit har vi til Gud ved Kristus, 5 ikke at vi av oss selv duer til å uttenke noget som av oss selv, men vår duelighet er av Gud, 6 som og gjorde oss duelige til å være tjenere for en ny pakt, ikke for bokstav, men for Ånd; for bokstaven slår ihjel, men Ånden gjør levende.  7 Dersom da dødens tjeneste, som med bokstaver var innhugget i stener, fremtrådte i herlighet, så at Israels barn ikke tålte å se på Mose åsyn for hans åsyns herlighets skyld, som dog svant, 8 hvor skal da ikke Åndens tjeneste enn mere være i herlighet!  9 For dersom fordømmelsens tjeneste er herlighet, da er rettferdighetens tjeneste ennu langt mere rik på herlighet; 10 for det herlige har i dette stykke ingen herlighet mot hin overvettes rike herlighet. 11 For når det som svinner, var i herlighet, da skal meget mere det som blir, være i herlighet. 12 Eftersom vi da har et sådant håp, går vi frem med stor frimodighet, 13 og gjør ikke som Moses, som la et dekke over sitt åsyn, forat Israels barn ikke skulde skue enden av det som svant. 14 Men deres sinn er blitt forherdet; for like til denne dag blir det samme dekke liggende når de leser den gamle pakt, uten at det blir åpenbaret at den opheves i Kristus. 15 Men til denne dag ligger et dekke over deres hjerte når Moses leses; 16 men når det omvender sig til Herren, blir dekket tatt bort.

Her ser vi en del av de store kontrastene mellom den gamle og den nye pakt. Den gamle pakt er begrenset, ikke evigvarende og pila peker aldri oppover. Mens den nye pakt er ubegrenset, evigvarende og pila peker alltid oppover.

Det med å be om blodets beskyttelse er noe som vi finner omtalt i GT, men ikke i NT. I GT måtte ypperstepresten bære frem et offer hvert år, både for folket og for seg selv. Se her for undervisning om dette emne:
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Den-store-forsoningsdagen

Mens i NT så er Jesu offer godt nok, en gang for alltid. Se mine bibelkommentarer Hebreerbrevet her:
Vi lever i den nye pakt, der Jesu blod fjerner synden, syndens virkninger og vi kan se opp til Gud uten å rødme av skam.

1 Joh. b. 1. 7 men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfund med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.
9 dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.

Salme 34,6 De så opp til Ham og deres ansikt strålte av glede, og deres ansikt rødmet ikke av skam.

I det nye testamente er vi «fri» for synd og plassert med Kristus i himmelen. Der sitter vi ved Faderens høyre hånd i sammen med Jesus. Vi finner bilder på dette i gamle testamente. Et av de sterkeste og fineste er Josva, ypperstepresten, som stod for Herrens engels åsyn.

Sakarja 3. 2 Men Herren sa til Satan: Herren refse dig, Satan! Herren refse dig, han som har utvalg Jerusalem! Er ikke denne mann her en rykende brand, revet ut av ilden?  3 Men Josva var klædd i skitne klær der han stod for engelens åsyn.  4 Og engelen tok til orde og sa til dem som stod foran ham: Ta de skitne klær av ham! Og til ham selv sa han: Se, jeg tar din misgjerning bort fra dig og klær dig i høitidsklær.  5 Da sa jeg: Sett en ren hue på hans hode! Og de satte den rene hue på hans hode og hadde på ham andre klær mens Herrens engel stod der.

Her ser vi den totale forvandlingen, som det også skjedde med oss da vi tok imot frelsen i Kristus Jesus.

2 Kor. 5. 17 Derfor, dersom nogen er i Kristus, da er han en ny skapning; det gamle er forganget, se, alt er blitt nytt!

Sluttkommentar:

Vi kunne tatt så mange skriftsteder, men vi trenger ikke blodets beskyttelse etc.
Hvorfor treger vi ikke «blodets beskyttelse»? Fordi Jesu blod har fjernet alt, og Satan har ingen tilgang til våre liv, så sant vi ikke gir han anledning!

Blodet er så «sterkt», da Satan ikke kan stå i nærheten av det.

Men Gud Fader kan da «tåle» oss mennesker. I GT så var blodet av kalver og bukker, så «svakt». At det var bare hele tiden en midlertidig løsning som ble «fornyet» hvert år ved at ypperstepresten bar frem et offer først for seg selv, så for folket. Dette var svakt, jordisk og forbigående. Mens Jesu blod var et Himmelsk og fullkomment blod. Det var sterkt, Guddommelig og evigvarende! Dette nyter vi til fulle i dag ved at vi hver dag kan tre innforbi Gud, fremfor Nådens trone. Og der få nåde, miskunn og evig liv.

Fra minebibelkommentarer Hebrerbrevet 4. 14 Da vi nå har en stor øversteprest som har gått gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen!

Prestene og Ypperstepresten virket i templet og i Jerusalem på en periode av ca. 1500 år. Preste tjenesten begynte i Siloa og etter Kong David inntog Jerusalem ca. 1000 år f.kr ble tjenesten i Jerusalem til år 70 e.kr da Templet ble jevnet med jorden. Men Jesus gjør tjeneste i selve himmelen for vår skyld.

15 For vi har ikke en øversteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd.

At Jesus ble menneske fullt ut gjør at han forstår oss også fullt ut og er i stand til være vår talsmann og forbeder innforbi Faderen. Men grunnen for det var at han var og er uten synd!
 
16 La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, så vi kan få miskunn og finne nåde som gir hjelp i rette tid.

I den gamle pakt var alt beroende på presten og Ypperste presten. Hva de gjorde for deg innforbi Guds ansikt. Men i den nye pakt er alt beroende på hva Jesus gjør innforbi Faderen og at vi ikke skusler bort muligheten vi har i Jesu blod og komme innforbi Faderen med alt og få bønnesvar og hjelp i den rette tid.

Hebr. 10. 19 Så kan vi da, brødre, i kraft av Jesu blod med frimodighet tre inn i helligdommen.

Relaterte linker:

onsdag 17. februar 2016

Nr. 1381: Hvis dommen i fra tingretten imot meg blir stående, vil det være Norges historien ikke verste, men største justismord. Da motparten her overgår meg tusen ganger i verbale ord og ytringer!

Nr. 1381:
Hvis dommen i fra tingretten imot meg blir stående, vil det være Norges historien ikke verste, men største justismord. Da motparten her overgår meg tusen ganger i verbale ord og ytringer!

Det var p.g.a. mine verbale ord jeg ble dømt, men det jeg har skrevet imot Jan Aage Torp er 95 % skrevet etter hans fiktive anmeldelse. Hele dommen og prosessen fra Torps og politiets side er ala Nord Korea eller Saudi Arabia! Her anmelder han meg, men det er hva jeg har gjort i ettertid som får meg dømt.

Og hva han og hans disipler har skrevet og talt imot meg, det utelater politiet konsekvent, da hele saken imot meg er pillråtten!

For at Moen skulle hatt et større justismord, så måtte han blitt dømt for minst fem drap! Men hva han gikk igjennom, så er det jeg går igjennom som barnemat. Men at det er et større justismord, det jeg går igjennom. Og hvis dommen blir stående, noe jeg hverken håper eller tror den blir det!? Da er det Norges historien, ikke verste, men største justismord da jeg er som sagt helt uskyldig. Mens Torp og hans lakeier og pudler er super skyldige!
Forklare forskjellen på verste og største justismord!
Fritz Moen er vel Norges historiens verste justismord? 
Men største er det garantert ikke, hvis den dommen imot meg blir stående. Vet dette høres ut som det har tørna eller rabla for meg, men det har det ikke.

Bilde av Fritz Moen som er sikkert Norges historien verste justismord, men dommen imot meg er et enda større justismord da hva jeg har skrevet og talt er som barnemat opp imot hva Jan Aage Torp og hans disipler har skrevet og talt imot meg.

Jeg er 120 % uskyldig, men Torp og hans disipler er 120 % skyldige + enda mer! 
Men politiet overser konsekvent dette.


Det er flere anmeldelser i denne saken, ikke mindre enn seks stykker til som politiet overser konsekvent!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Se her: 
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1372-tingrettens-dom-viser-med-all.html


Her er noen av disse anmeldelse numrene:
13385811
13218387
Og saksnummer 3146985.
+ en fra kona mi som jeg ikke har nummeret på, men den ble innlevert på Majorstuen politikammer for snart 1 år siden angående det som skjedde på skolen da bevæpnet politi holdt på å bli tilkalt angående de mailene som Ansgar Braut sendte.

4 anmeldelser fra oss og 2 på Sørlandet i denne saken!

Jeg har skrevet og talt noe, som politiet ikke liker.
De fikk medhold i tingretten for dette. Men hva jeg har skrevet og talt, så overgår det ikke verbalt hva Jan Aage Torp har skrevet og talt om meg. Han overgår meg flere ganger som jeg har skrevet om før.
Men hans disipler og lakeier og pudler som de ynder å kalle seg, overgår «Far» selv flere ganger.

Med andre ord, så er det strengt kriminelt å kjøre i 55 kmt i en femti sone noe som politiet mener jeg har gjort.
Men å kjøre i 80 som Jan Aage Torp har gjort, ikke straffbart. Hva de andre impliserte her i saken, som Ansgar Braut, Bjørn Storm Johansen, Torodd Fuglesteg og alle de andre. De har kjørt så fort bilen kunne, men det er ikke straffbart. Men andre ord, hva jeg har gjort opp imot disse andre, det er som en liten kinaputt opp imot hva mine motstandere har gjort, og gjør!

Jeg skal ikke dra denne artikkelen ut, men jeg har skrevet en del artikkler om dette før. Tar med disse, et utdrag og du kan les hele ved å trykke øverst på heddingen.

Dette er i fra Vårt Land som jeg tar med:


– En horebukk-dom kan føre til at færre ytrer seg

Advokat mener en dom i saken mot pastor Jan Kåre Christensen vil gjøre grensene for ytringsfrihet mindre tydelige.


Høsten 2014 beskyldte pastor og blogger Jan Kåre Christensen pastor Jan-Aage Torp for å være «horebukk» og «gammel gris».

Onsdag møttes de i retten. Christensen er tiltalt etter straffelovens paragraf 390a for å ha krenket Torps «fred», ved blant annet å hevde i et stort antall blogginnlegg at pastoren levde i hor fordi han har giftet seg på nytt.

Medierettsadvokat Jon Wessel-Aas reagerer på at brudd på Straffelovens paragraf 390a «for ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred» ligger til grunn i saken mot pastor Jan Kåre Christensen.
– Jeg kan ikke kommentere detaljene i saken, men jeg synes i prinsippet at det er spesielt at denne paragrafen blir brukt, fordi det her er snakk om ytringer i en blogg. Christensen oppsøker altså ikke Torp på telefon, tekstmelding eller på annen måte direkte, men skriver hva han mener om ham som pastor i bloggen. Det ligger utenfor kjerneområdet den aktuelle bestemmelsen, sier Wessel-Aas, som understreker at han kun kjenner saken gjennom opplag i Vårt Land og ved å ha lest selve tiltalebeslutningen.

LES MER: Advokat Brynjar Meling mener blogg-ytringene er lovlige

Injurier. Wessel-Aas viser til at den nevnte bestemmelsen i straffeloven fra gammelt av er blitt kalt «telefonsjikaneloven».
– Det er klart at mobbing og trakassering i sosiale medier over tid kan gjøre at folk ikke orker å være der mer. Men jeg synes likevel det er viktig at domstolen ikke utvider straffebestemmelsen til å omfatte for mye. Det er et poeng å være så konkret som mulig når en skal begrense ytringsfrihet gjennom lovgivning, sier Wessel-Aas.
Utsagn som «å leve i hor» gjør det mer nærliggende å bruke injurieretten, mener advokaten. Injurier er avkriminalisert i den nye straffeloven og kan dermed kun danne grunnlag for sivilt søksmål. Det virker mer relevant i denne saken, ifølge ham.
– Jeg mener det er fare på ferde dersom paragrafen i straffeloven blir utvidet ved å legge til noe som ikke lenger er kriminelt, sier Wessel-Aas.

LES MER: Christensen: Blir jeg dømt blir det norgeshistoriens største justismord

Offentlig person. – Hvilke konsekvenser kan en eventuell dom få?

– Dersom det blir en straffedom i tråd med tiltalen, mener jeg mye annet kan dømmes på samme måte. Det vil gjøre grensene for ytringsfrihet lite tydelige, noe som igjen kan føre til at folk unngår å ytre seg, svarer Wessel-Aas og viser til at det uansett finnes bestemmelser til vern mot usanne beskyldninger, krenkelser av privatlivets fred, trusler og oppfordring til vold.

Wessel-Aas peker på at Torp er en kjent skikkelse i Kristen-Norge og langt på vei i samme posisjon som mange politikere.

– Rommet må være større når det dreier seg om ytringer om offentlig personer.
Christensen er uenig i hvordan Torp praktiserer forholdet mellom liv og lære, altså hans tolkning av bibelske tekster, fremhever Wessel-Aas.
– Også der skal takhøyden være stor. Men det er selvsagt grenser for hva en kan beskylde noen for. 

Se her for relaterte artikler fra den Himmelske blogg:

ForPolitiet på Manglerud så operer de med «to sett» med lover som de gjør i NordKorea og andre diktaturer!

Jeg har aldri kalt Torp for Hitler. Men det er slik med dårlige ledere som Torp og Hitler. Det er en Ånd med dem som påvirker andre til å bli enda verre enn det var fra før, hvis de lar seg lede av slike ledere. Dette taler Jesus også om, se her for et eksempel som gjelder Fariseerne og datidens religiøse mennesker.

Matt. 23. 15 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere drar land og strand rundt for å vinne en eneste proselytt, og når dere lykkes, gjør dere ham til en som fortjener helvete dobbelt så mye som dere selv.


Bilde av Satan som er det ondes opphav. Jesus sier det selv:

Joh. e. 8. 44 I har djevelen til far, og I vil gjøre eders fars lyster; han var en manndraper fra begynnelsen og står ikke i sannheten; for sannhet er ikke i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.

Hvem som står bak slike ting som dette? Det skulle ikke være så vanskelig, djevelen står ikke i sannhet og de som lar seg bruke til slike ting, de har feil forbindelser.

Her er føljetong på fire deler, da det ble for mye for datamaskinen å jobbe med.

Vil også dokumentere at nettstedet Søkelys og andre begynte med sin forsvar kampanje av Jan Aage Torp lenge før Torps fiktive politianmeldelse. Jeg kunne ha skrevet en egen bok om dette, men lar det bare stå med denne artikkelen for å dokumentere at alt det som Kjell Andersen og Søkelys er løgn og bedrag, de er kjeltringer og kriminelle. Heldigvis er de også anmeldt og forhåpentligvis gjør politiet jobben sin, før eller siden:
 

Jan Kåre Christensen måtte fjerne bilder av pastor Jan Åge Torp etter pengekrav som siden ble trukket av Oslokirken, svarer med å kalle Torp og Oslokirken for mafia
Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1373-10000-hatmeldigner-imot-meg-og.html

http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1368-sttteskrivet-fra-advokat.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1367-netthetsen-imot-min-familie.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1363-gud-har-satt-alle-sine-tjenere.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1366-to-brev-har-jeg-sendt-til.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1365-gjennom-jan-aage-torps-falske.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1364-har-vi-fatt-islamittiske.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1362-vebjrn-selbekk-setter-seg-over.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1360-sa-er-anken-levert-kjre.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1359-i-morgen-skal-jeg-levere-anken.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1358-jan-aage-torps-utlegning-med.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-902-har-jan-aage-torp-sine_19.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-900-jan-aage-torp-haper-jeg-er.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-897-pastor-torp-offentliggjr-et.html

http://storage.cloversites.com/norsklutherskmisjonssamband/documents/Vanskelige%20medarbeidere.pdf
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1357-kjre-troende-venner-be-om-at.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-893-pastor-torp-er-na-blitt-en.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-891-hva-konflikten-med-torp-egentlig.html
http://blog.janchristensen.net/2014/09/nr-884-pastor-jan-aage-torp-beskyter-og.html
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=pastor-jan-aage-torp
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=pastor-og-apostel-jan-aage-torp-i-oslokirken
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1349-jan-aage-torp-innrmmet-i-oslo.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1354-takk-gud-for-pastor-jan-aage.html
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1094-nar-kona-spr-om-vi-kan-kjpe-en.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1115-den-uredelige-avisen-vart-land.html
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1108-oslo-politiet-vil-ha-meg-til.html
http://blog.janchristensen.net/2014/11/nr-905-en-reise-innover-i-seg-selv-har.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1353-alle-som-jeg-har-vrt-i-kontakt.html
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1121-det-mest-positive-med-det.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1094-nar-kona-spr-om-vi-kan-kjpe-en.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1115-den-uredelige-avisen-vart-land.html

lørdag 13. februar 2016

Nr. 1374: Utskjelling, latterliggjøring og neglisjering av Jesus som fariseerne og de skriftlærde gjorde er identisk med det jeg har erfart av Jan Aage Torp og hans «disipler»!

Nr. 1374:
Utskjelling, latterliggjøring og neglisjering av Jesus som fariseerne og de skriftlærde gjorde er identisk med det jeg har erfart av Jan Aage Torp og hans «disipler»!

98 % av det jeg har skrevet og talt om Jan Aage Torp er skrevet om ham i ettertid, med andre ord. Hele anmeldelsen var ikke noe annet en fabrikkert løgn. For da anmeldelsen kom, så anmeldte jeg Torp for falske anklager, og den anmeldelsen står seg mer enn noen gang etter dommen i tingretten.
Det er klart, at selv jeg som etter Jan Aage Torp sitt sigende har en mangelfull norsk forståelse skjønner dette. Da burde alle andre skjønne og begripe at det er hva jeg gjorde etter anmeldelsen som har gjort meg til å være «kriminell»? Dette er ikke noe annet enn kristendomsforfølgelse som politiet og alle andre holder på med overfor meg.
Bilde av Stefanus, den første kristne martyr – det jeg blir utsatt for er akkurat det samme bare her er det ikke med steiner, men med løgn, misbrukt av makt, manipulering og en etter min mening dommer og meddommer som ikke har gjort jobben sin.


Joh.e. 8. 48 Jødene svarte ham: Sier vi ikke med rette at du er en samaritan og er besatt? 49 Jesus svarte: Jeg er ikke besatt, men jeg ærer min Fader, og I vanærer mig. 50 Men jeg søker ikke min ære; det er en som søker den og dømmer.

For jødene så var det simpleste og usleste mann kunne kalle noen for, så var det å være en samaritan. Da var en uren og det for resten av livet da samaritanene  var et blandingsfolk som hadde kommet inn i Nord riket da Israels ti stammer hadde blitt drevet ut der i fra av Assyrerne. Så det å bli kalt for samaritan er det samme som å bli kalt for Anders Behring Brevik tilhenger og sympatisør som Torp og hans «disipler ynder å kalle meg for.

Her fra dommen i tingretten: «Torp har erkjent at han har svart tiltalte, og kalt ham "Anders Behring Breivik-sympatisør" to ganger, at bloggen er "idioti", ved et tilfelle omtalt ham som en "demon", kalt ham "lystløgner", at bloggene til tiltalte er "nedrige", at tiltalte er en "ryktespreder", at tiltalte har "manglende innsikt i engelsk og norsk", at han er "slem", "ond og dum" og at bloggen er "en variant av sosialpornografi".»

Ser du ikke at det som Jesus ble kalt for av fariseeren, er det samme hva Jan Aage Torp og hans disipler kaller meg for? det er identisk selv om det er 2000 år i forskjell. Og Torodd Fuglesteg som en av Jan Aage Torps disipler og støttespillere som driver den falske Smyrna bloggen har kalt meg for akkurat det samme + for Anders Behring Breivik støttespiller, barnemordersupporter og så mye av det samme.

Men legg merke til at det er det samme som egentlig Jesus svarte tilbake til fariseerne de vil ha meg straffet for. Satan er nøyaktig lik seg selv som han var for 2000 år siden, identisk lik. Her er noe som Jesus svarte tilbake til fariseerne fra det kapitlet vi er inne i, Joh.e. 8 og jeg tar også noe med fra Matteus 23 som er det kapitlet i evangeliene der Jesus holdt et oppgjør med de religiøse overhodene i Israel på hans samtid.

Joh. e. 8. 39 De svarte ham: Vår far er Abraham! Jesus sier til dem: Var I Abrahams barn, da gjorde I Abrahams gjerninger; 40 men nu står I mig efter livet, et menneske som har sagt eder sannheten, som jeg har hørt av Gud; det gjorde ikke Abraham. 41 I gjør eders fars gjerninger. De sa til ham: Vi er ikke avlet i hor, vi har én far, Gud. 42 Jesus sa til dem: Var Gud eders far, da elsket I mig; for jeg er utgått fra Gud og kommer fra ham; for jeg er heller ikke kommet av mig selv, men han har utsendt mig. 43 Hvorfor skjønner I ikke min tale? Fordi I ikke tåler å høre mitt ord. 44 I har djevelen til far, og I vil gjøre eders fars lyster; han var en manndraper fra begynnelsen og står ikke i sannheten; for sannhet er ikke i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. 45 Men mig tror I ikke, fordi jeg sier eder sannheten. 46 Hvem av eder kan overbevise mig om synd? Men sier jeg sannhet, hvorfor tror I mig da ikke? 47 Den som er av Gud, hører Guds ord; derfor hører I ikke, fordi I ikke er av Gud. 48 Jødene svarte ham: Sier vi ikke med rette at du er en samaritan og er besatt? 49 Jesus svarte: Jeg er ikke besatt, men jeg ærer min Fader, og I vanærer mig. 50 Men jeg søker ikke min ære; det er en som søker den og dømmer. 51 Sannelig, sannelig sier jeg eder: Om nogen holder mitt ord, skal han aldri i evighet se døden. 52 Jødene sa til ham: Nu skjønner vi at du er besatt. Abraham er død, og profetene likeså, og du sier: Om nogen holder mitt ord, skal han aldri i evighet smake døden! 53 Du er da vel ikke større enn vår far Abraham, som døde? og profetene døde; hvem gjør du dig selv til? 54 Jesus svarte: Ærer jeg mig selv, da er min ære intet; det er min Fader som ærer mig, han som I sier er eders Gud. 55 Og I kjenner ham ikke, men jeg kjenner ham; og om jeg sier at jeg ikke kjenner ham, da blir jeg en løgner som I. Men jeg kjenner ham og holder hans ord. 56 Abraham, eders far, frydet sig til å se min dag; og han så den og gledet sig. 57 Jødene sa da til ham: Du er ennu ikke femti år og har sett Abraham? 58 Jesus sa til dem: Sannelig, sannelig sier jeg eder: Før Abraham blev til, er jeg. 59 Da tok de stener op for å kaste på ham; men Jesus skjulte sig og gikk ut av templet.

Matt. 23. 1. Da talte Jesus til folket og til sine disipler og sa: 2 På Mose stol sitter de skriftlærde og fariseerne.  3 Derfor skal I gjøre og holde alt det de byder eder; men efter deres gjerninger skal I ikke gjøre. For de sier det, men de gjør det ikke; 4 de binder svære byrder, som er vanskelige å bære, og legger dem på menneskenes skuldrer, men selv vil de ikke røre dem med sin finger.  5 Men de gjør alle sine gjerninger for å sees av menneskene; for de gjør sine minnesedler brede og sine dusker store, 6 og de vil gjerne sitte øverst ved gjestebudene og ha de øverste seter i synagogene 7 og få hilsninger på torvene og kalles rabbi av menneskene.  8 Men I skal ikke la eder kalle rabbi; for en er eders mester, men I er alle brødre.  9 Og I skal ikke kalle nogen på jorden eders far; for en er eders far, han som er i himmelen. 10 Heller ikke skal I la eder kalle lærere; for en er eders lærer, Kristus. 11 Men den største blandt eder skal være eders tjener. 12 Den sig selv ophøier, skal fornedres, og den sig selv fornedrer, skal ophøies. 13 Men ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som lukker himlenes rike for menneskene! for selv går I ikke der inn, og dem som er i ferd med å gå der inn, tillater I ikke å gå inn. 14 Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som opeter enkers hus og for et syns skyld holder lange bønner! Derfor skal I få dess hårdere dom. 15 Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som farer over hav og land for å vinne en eneste tilhenger, og når han er blitt det, gjør I ham til et helvedes barn, to ganger verre enn I selv er! 16 Ve eder, I blinde veiledere, som sier: Om nogen sverger ved templet, det er intet; men den som sverger ved gullet i templet, han er bundet! 17 I dårer og blinde! hvad er størst, gullet, eller templet som helliger gullet? 18 Og: Om nogen sverger ved alteret, det er intet; men den som sverger ved den offergave som ligger på det, han er bundet. 19 I blinde! hvad er størst, offergaven, eller alteret som helliger gaven? 20 Derfor, den som sverger ved alteret, han sverger ved det og ved alt det som ligger på det, 21 og den som sverger ved templet, han sverger ved det og ved ham som bor i det, 22 og den som sverger ved himmelen, han sverger ved Guds trone og ved ham som sitter på den. 23 Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som gir tiende av mynte og anis og karve, og ikke enser det som veier tyngre i loven: rett og barmhjertighet og trofasthet! Dette burde gjøres, og det andre ikke lates ugjort. 24 I blinde veiledere, som avsiler myggen, men sluker kamelen! 25 Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som renser beger og fat utvendig, men innvendig er de fulle av rov og griskhet! 26 Du blinde fariseer! rens først begeret og fatet innvendig, forat det også kan bli rent utvendig! 27 Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som ligner kalkede graver, som utvendig er fagre å se til, men innvendig er fulle av dødningeben og all urenhet! 28 Således synes også I utvendig rettferdige for menneskene, men innvendig er I fulle av hykleri og urettferdighet. 29 Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som bygger profetenes graver og pryder de rettferdiges gravsteder og sier: 30 Hadde vi levd i våre fedres dager, da hadde vi ikke vært medskyldige med dem i profetenes blod! 31 Så gir I da eder selv det vidnesbyrd at I er deres barn som slo profetene ihjel; 32 fyll da også I eders fedres mål! 33 I slanger! I ormeyngel! hvorledes kan I undfly helvedes dom?

Jeg lurte på om jeg skulle ta så mye med i fra Jesu tale og refselse her. Men jeg gjør det da så få tror at Jesus også gikk sterk i rette med de menneskene som trengte det.

Legg merke til at Jesus og jeg er helt på linje i alle ting. Jesus refset kun de med leder ansvar og som skulle lede andre, ikke noen andre. Det samme har jeg gjort i alle de år. Møt motbør og fått høre igjen og igjen slike ting som Jan Aage Torp og andre angriper meg med. Når en angriper meg, så angriper enn ikke meg, men Jesus og Gud fader!

Med andre ord, jeg går igjennom bare det som Jesus selv sa vi må forvente og skal gå igjennom. Ikke noe nytt under solen.

Joh. e. 16. 2 De skal utstøte eder av synagogene; ja, det kommer en tid da hver den som slår eder ihjel, skal tro at han viser Gud en dyrkelse.  3 Og dette skal de gjøre fordi de ikke kjenner Faderen og heller ikke mig.
15. 20 Kom det ord i hu som jeg sa eder: En tjener er ikke større enn sin herre! Har de forfulgt mig, så skal de også forfølge eder; har de holdt mitt ord, så skal de også holde eders.

Legg merke til hva Jesus sa: «Har de forfulgt mig, så skal de også forfølge eder».

Hva er det jeg går igjennom nå, og kristenfolket skjønnet det dessverre ikke heller i det store og det hele. Det er ikke noe annet enn kristendomsforfølgelse!

Sluttkommentar:

I dommen i tingretten så sa aktor Dag Paulsen, at det jeg hadde talt og skrevet var ikke noe av det straffbart. Men det var mengden som gjore at en måtte reagere og straffe meg. Her ser vi en av Satans løgner og manipuleringer, igjen.

98 % av det jeg har skrevet og talt om Jan Aage Torp er skrevet om ham i ettertid, med andre ord. Hele anmeldelsen var ikke noe annet en fabrikkert løgn. For da anmeldelsen kom, så anmeldte jeg Torp for falske anklager, og den anmeldelsen står seg mer enn noen gang etter dommen i tingretten.
Det er klart, at selv jeg som etter Jan Aage Torp sitt sigende har en mangelfull norsk forståelse skjønner dette. Da burde alle andre skjønne og begripe at det er hva jeg gjorde etter anmeldelsen som har gjort meg til å være «kriminell»? Dette er ikke noe annet enn kristendomsforfølgelse som politiet og alle andre holder på med overfor meg.

Og tar en med at Jan Aage Torp har gått lengre enn meg rent verbalt. Da blir politiets fabrikkerte tiltale imot meg fullstendig et justismord, større enn jeg noen gang har sett det før her i Norge!
Hans disipler har gått enda lengre verbalt enn den «syvende» far. Da skjønner en at det hele er et komplott og «mafia» virksomhet imot meg fra politiet og påtalemaktens side!
Slik ser jeg det, og heldigvis, vi bor i et fritt land der en får lov enda å si hva en mener, tror og opplever ting! Dette gjør jeg gjennom den Himmelske blogg som en prøver nå å få stengt ned med alle midler!
Jan Aage Torp skriver at jeg er Norges sikreste og verste stalker, men jeg har aldri oppsøkte ham en gang! Hvordan kan en da være stalker? Løgnene i og rundt meg de vil dessverre bare øke og tilta, slik det gjorde med Jesus. Målet er alltid det samme, å få bort Herrens sanne vitner og sannheten, men de vil aldri lykkes!
Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1373-10000-hatmeldigner-imot-meg-og.html

http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1368-sttteskrivet-fra-advokat.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1367-netthetsen-imot-min-familie.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1363-gud-har-satt-alle-sine-tjenere.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1366-to-brev-har-jeg-sendt-til.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1365-gjennom-jan-aage-torps-falske.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1364-har-vi-fatt-islamittiske.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1362-vebjrn-selbekk-setter-seg-over.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1360-sa-er-anken-levert-kjre.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1359-i-morgen-skal-jeg-levere-anken.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1358-jan-aage-torps-utlegning-med.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-902-har-jan-aage-torp-sine_19.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-900-jan-aage-torp-haper-jeg-er.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-897-pastor-torp-offentliggjr-et.html

http://storage.cloversites.com/norsklutherskmisjonssamband/documents/Vanskelige%20medarbeidere.pdf
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1357-kjre-troende-venner-be-om-at.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-893-pastor-torp-er-na-blitt-en.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-891-hva-konflikten-med-torp-egentlig.html
http://blog.janchristensen.net/2014/09/nr-884-pastor-jan-aage-torp-beskyter-og.html
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=pastor-jan-aage-torp
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=pastor-og-apostel-jan-aage-torp-i-oslokirken
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1349-jan-aage-torp-innrmmet-i-oslo.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1354-takk-gud-for-pastor-jan-aage.html
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1094-nar-kona-spr-om-vi-kan-kjpe-en.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1115-den-uredelige-avisen-vart-land.html
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1108-oslo-politiet-vil-ha-meg-til.html
http://blog.janchristensen.net/2014/11/nr-905-en-reise-innover-i-seg-selv-har.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1353-alle-som-jeg-har-vrt-i-kontakt.html
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1121-det-mest-positive-med-det.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1094-nar-kona-spr-om-vi-kan-kjpe-en.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1115-den-uredelige-avisen-vart-land.html