lørdag 13. februar 2016

Nr. 1374: Utskjelling, latterliggjøring og neglisjering av Jesus som fariseerne og de skriftlærde gjorde er identisk med det jeg har erfart av Jan Aage Torp og hans «disipler»!

Nr. 1374:
Utskjelling, latterliggjøring og neglisjering av Jesus som fariseerne og de skriftlærde gjorde er identisk med det jeg har erfart av Jan Aage Torp og hans «disipler»!

98 % av det jeg har skrevet og talt om Jan Aage Torp er skrevet om ham i ettertid, med andre ord. Hele anmeldelsen var ikke noe annet en fabrikkert løgn. For da anmeldelsen kom, så anmeldte jeg Torp for falske anklager, og den anmeldelsen står seg mer enn noen gang etter dommen i tingretten.
Det er klart, at selv jeg som etter Jan Aage Torp sitt sigende har en mangelfull norsk forståelse skjønner dette. Da burde alle andre skjønne og begripe at det er hva jeg gjorde etter anmeldelsen som har gjort meg til å være «kriminell»? Dette er ikke noe annet enn kristendomsforfølgelse som politiet og alle andre holder på med overfor meg.
Bilde av Stefanus, den første kristne martyr – det jeg blir utsatt for er akkurat det samme bare her er det ikke med steiner, men med løgn, misbrukt av makt, manipulering og en etter min mening dommer og meddommer som ikke har gjort jobben sin.


Joh.e. 8. 48 Jødene svarte ham: Sier vi ikke med rette at du er en samaritan og er besatt? 49 Jesus svarte: Jeg er ikke besatt, men jeg ærer min Fader, og I vanærer mig. 50 Men jeg søker ikke min ære; det er en som søker den og dømmer.

For jødene så var det simpleste og usleste mann kunne kalle noen for, så var det å være en samaritan. Da var en uren og det for resten av livet da samaritanene  var et blandingsfolk som hadde kommet inn i Nord riket da Israels ti stammer hadde blitt drevet ut der i fra av Assyrerne. Så det å bli kalt for samaritan er det samme som å bli kalt for Anders Behring Brevik tilhenger og sympatisør som Torp og hans «disipler ynder å kalle meg for.

Her fra dommen i tingretten: «Torp har erkjent at han har svart tiltalte, og kalt ham "Anders Behring Breivik-sympatisør" to ganger, at bloggen er "idioti", ved et tilfelle omtalt ham som en "demon", kalt ham "lystløgner", at bloggene til tiltalte er "nedrige", at tiltalte er en "ryktespreder", at tiltalte har "manglende innsikt i engelsk og norsk", at han er "slem", "ond og dum" og at bloggen er "en variant av sosialpornografi".»

Ser du ikke at det som Jesus ble kalt for av fariseeren, er det samme hva Jan Aage Torp og hans disipler kaller meg for? det er identisk selv om det er 2000 år i forskjell. Og Torodd Fuglesteg som en av Jan Aage Torps disipler og støttespillere som driver den falske Smyrna bloggen har kalt meg for akkurat det samme + for Anders Behring Breivik støttespiller, barnemordersupporter og så mye av det samme.

Men legg merke til at det er det samme som egentlig Jesus svarte tilbake til fariseerne de vil ha meg straffet for. Satan er nøyaktig lik seg selv som han var for 2000 år siden, identisk lik. Her er noe som Jesus svarte tilbake til fariseerne fra det kapitlet vi er inne i, Joh.e. 8 og jeg tar også noe med fra Matteus 23 som er det kapitlet i evangeliene der Jesus holdt et oppgjør med de religiøse overhodene i Israel på hans samtid.

Joh. e. 8. 39 De svarte ham: Vår far er Abraham! Jesus sier til dem: Var I Abrahams barn, da gjorde I Abrahams gjerninger; 40 men nu står I mig efter livet, et menneske som har sagt eder sannheten, som jeg har hørt av Gud; det gjorde ikke Abraham. 41 I gjør eders fars gjerninger. De sa til ham: Vi er ikke avlet i hor, vi har én far, Gud. 42 Jesus sa til dem: Var Gud eders far, da elsket I mig; for jeg er utgått fra Gud og kommer fra ham; for jeg er heller ikke kommet av mig selv, men han har utsendt mig. 43 Hvorfor skjønner I ikke min tale? Fordi I ikke tåler å høre mitt ord. 44 I har djevelen til far, og I vil gjøre eders fars lyster; han var en manndraper fra begynnelsen og står ikke i sannheten; for sannhet er ikke i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. 45 Men mig tror I ikke, fordi jeg sier eder sannheten. 46 Hvem av eder kan overbevise mig om synd? Men sier jeg sannhet, hvorfor tror I mig da ikke? 47 Den som er av Gud, hører Guds ord; derfor hører I ikke, fordi I ikke er av Gud. 48 Jødene svarte ham: Sier vi ikke med rette at du er en samaritan og er besatt? 49 Jesus svarte: Jeg er ikke besatt, men jeg ærer min Fader, og I vanærer mig. 50 Men jeg søker ikke min ære; det er en som søker den og dømmer. 51 Sannelig, sannelig sier jeg eder: Om nogen holder mitt ord, skal han aldri i evighet se døden. 52 Jødene sa til ham: Nu skjønner vi at du er besatt. Abraham er død, og profetene likeså, og du sier: Om nogen holder mitt ord, skal han aldri i evighet smake døden! 53 Du er da vel ikke større enn vår far Abraham, som døde? og profetene døde; hvem gjør du dig selv til? 54 Jesus svarte: Ærer jeg mig selv, da er min ære intet; det er min Fader som ærer mig, han som I sier er eders Gud. 55 Og I kjenner ham ikke, men jeg kjenner ham; og om jeg sier at jeg ikke kjenner ham, da blir jeg en løgner som I. Men jeg kjenner ham og holder hans ord. 56 Abraham, eders far, frydet sig til å se min dag; og han så den og gledet sig. 57 Jødene sa da til ham: Du er ennu ikke femti år og har sett Abraham? 58 Jesus sa til dem: Sannelig, sannelig sier jeg eder: Før Abraham blev til, er jeg. 59 Da tok de stener op for å kaste på ham; men Jesus skjulte sig og gikk ut av templet.

Matt. 23. 1. Da talte Jesus til folket og til sine disipler og sa: 2 På Mose stol sitter de skriftlærde og fariseerne.  3 Derfor skal I gjøre og holde alt det de byder eder; men efter deres gjerninger skal I ikke gjøre. For de sier det, men de gjør det ikke; 4 de binder svære byrder, som er vanskelige å bære, og legger dem på menneskenes skuldrer, men selv vil de ikke røre dem med sin finger.  5 Men de gjør alle sine gjerninger for å sees av menneskene; for de gjør sine minnesedler brede og sine dusker store, 6 og de vil gjerne sitte øverst ved gjestebudene og ha de øverste seter i synagogene 7 og få hilsninger på torvene og kalles rabbi av menneskene.  8 Men I skal ikke la eder kalle rabbi; for en er eders mester, men I er alle brødre.  9 Og I skal ikke kalle nogen på jorden eders far; for en er eders far, han som er i himmelen. 10 Heller ikke skal I la eder kalle lærere; for en er eders lærer, Kristus. 11 Men den største blandt eder skal være eders tjener. 12 Den sig selv ophøier, skal fornedres, og den sig selv fornedrer, skal ophøies. 13 Men ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som lukker himlenes rike for menneskene! for selv går I ikke der inn, og dem som er i ferd med å gå der inn, tillater I ikke å gå inn. 14 Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som opeter enkers hus og for et syns skyld holder lange bønner! Derfor skal I få dess hårdere dom. 15 Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som farer over hav og land for å vinne en eneste tilhenger, og når han er blitt det, gjør I ham til et helvedes barn, to ganger verre enn I selv er! 16 Ve eder, I blinde veiledere, som sier: Om nogen sverger ved templet, det er intet; men den som sverger ved gullet i templet, han er bundet! 17 I dårer og blinde! hvad er størst, gullet, eller templet som helliger gullet? 18 Og: Om nogen sverger ved alteret, det er intet; men den som sverger ved den offergave som ligger på det, han er bundet. 19 I blinde! hvad er størst, offergaven, eller alteret som helliger gaven? 20 Derfor, den som sverger ved alteret, han sverger ved det og ved alt det som ligger på det, 21 og den som sverger ved templet, han sverger ved det og ved ham som bor i det, 22 og den som sverger ved himmelen, han sverger ved Guds trone og ved ham som sitter på den. 23 Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som gir tiende av mynte og anis og karve, og ikke enser det som veier tyngre i loven: rett og barmhjertighet og trofasthet! Dette burde gjøres, og det andre ikke lates ugjort. 24 I blinde veiledere, som avsiler myggen, men sluker kamelen! 25 Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som renser beger og fat utvendig, men innvendig er de fulle av rov og griskhet! 26 Du blinde fariseer! rens først begeret og fatet innvendig, forat det også kan bli rent utvendig! 27 Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som ligner kalkede graver, som utvendig er fagre å se til, men innvendig er fulle av dødningeben og all urenhet! 28 Således synes også I utvendig rettferdige for menneskene, men innvendig er I fulle av hykleri og urettferdighet. 29 Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som bygger profetenes graver og pryder de rettferdiges gravsteder og sier: 30 Hadde vi levd i våre fedres dager, da hadde vi ikke vært medskyldige med dem i profetenes blod! 31 Så gir I da eder selv det vidnesbyrd at I er deres barn som slo profetene ihjel; 32 fyll da også I eders fedres mål! 33 I slanger! I ormeyngel! hvorledes kan I undfly helvedes dom?

Jeg lurte på om jeg skulle ta så mye med i fra Jesu tale og refselse her. Men jeg gjør det da så få tror at Jesus også gikk sterk i rette med de menneskene som trengte det.

Legg merke til at Jesus og jeg er helt på linje i alle ting. Jesus refset kun de med leder ansvar og som skulle lede andre, ikke noen andre. Det samme har jeg gjort i alle de år. Møt motbør og fått høre igjen og igjen slike ting som Jan Aage Torp og andre angriper meg med. Når en angriper meg, så angriper enn ikke meg, men Jesus og Gud fader!

Med andre ord, jeg går igjennom bare det som Jesus selv sa vi må forvente og skal gå igjennom. Ikke noe nytt under solen.

Joh. e. 16. 2 De skal utstøte eder av synagogene; ja, det kommer en tid da hver den som slår eder ihjel, skal tro at han viser Gud en dyrkelse.  3 Og dette skal de gjøre fordi de ikke kjenner Faderen og heller ikke mig.
15. 20 Kom det ord i hu som jeg sa eder: En tjener er ikke større enn sin herre! Har de forfulgt mig, så skal de også forfølge eder; har de holdt mitt ord, så skal de også holde eders.

Legg merke til hva Jesus sa: «Har de forfulgt mig, så skal de også forfølge eder».

Hva er det jeg går igjennom nå, og kristenfolket skjønnet det dessverre ikke heller i det store og det hele. Det er ikke noe annet enn kristendomsforfølgelse!

Sluttkommentar:

I dommen i tingretten så sa aktor Dag Paulsen, at det jeg hadde talt og skrevet var ikke noe av det straffbart. Men det var mengden som gjore at en måtte reagere og straffe meg. Her ser vi en av Satans løgner og manipuleringer, igjen.

98 % av det jeg har skrevet og talt om Jan Aage Torp er skrevet om ham i ettertid, med andre ord. Hele anmeldelsen var ikke noe annet en fabrikkert løgn. For da anmeldelsen kom, så anmeldte jeg Torp for falske anklager, og den anmeldelsen står seg mer enn noen gang etter dommen i tingretten.
Det er klart, at selv jeg som etter Jan Aage Torp sitt sigende har en mangelfull norsk forståelse skjønner dette. Da burde alle andre skjønne og begripe at det er hva jeg gjorde etter anmeldelsen som har gjort meg til å være «kriminell»? Dette er ikke noe annet enn kristendomsforfølgelse som politiet og alle andre holder på med overfor meg.

Og tar en med at Jan Aage Torp har gått lengre enn meg rent verbalt. Da blir politiets fabrikkerte tiltale imot meg fullstendig et justismord, større enn jeg noen gang har sett det før her i Norge!
Hans disipler har gått enda lengre verbalt enn den «syvende» far. Da skjønner en at det hele er et komplott og «mafia» virksomhet imot meg fra politiet og påtalemaktens side!
Slik ser jeg det, og heldigvis, vi bor i et fritt land der en får lov enda å si hva en mener, tror og opplever ting! Dette gjør jeg gjennom den Himmelske blogg som en prøver nå å få stengt ned med alle midler!
Jan Aage Torp skriver at jeg er Norges sikreste og verste stalker, men jeg har aldri oppsøkte ham en gang! Hvordan kan en da være stalker? Løgnene i og rundt meg de vil dessverre bare øke og tilta, slik det gjorde med Jesus. Målet er alltid det samme, å få bort Herrens sanne vitner og sannheten, men de vil aldri lykkes!
Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1373-10000-hatmeldigner-imot-meg-og.html

http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1368-sttteskrivet-fra-advokat.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1367-netthetsen-imot-min-familie.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1363-gud-har-satt-alle-sine-tjenere.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1366-to-brev-har-jeg-sendt-til.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1365-gjennom-jan-aage-torps-falske.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1364-har-vi-fatt-islamittiske.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1362-vebjrn-selbekk-setter-seg-over.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1360-sa-er-anken-levert-kjre.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1359-i-morgen-skal-jeg-levere-anken.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1358-jan-aage-torps-utlegning-med.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-902-har-jan-aage-torp-sine_19.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-900-jan-aage-torp-haper-jeg-er.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-897-pastor-torp-offentliggjr-et.html

http://storage.cloversites.com/norsklutherskmisjonssamband/documents/Vanskelige%20medarbeidere.pdf
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1357-kjre-troende-venner-be-om-at.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-893-pastor-torp-er-na-blitt-en.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-891-hva-konflikten-med-torp-egentlig.html
http://blog.janchristensen.net/2014/09/nr-884-pastor-jan-aage-torp-beskyter-og.html
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=pastor-jan-aage-torp
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=pastor-og-apostel-jan-aage-torp-i-oslokirken
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1349-jan-aage-torp-innrmmet-i-oslo.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1354-takk-gud-for-pastor-jan-aage.html
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1094-nar-kona-spr-om-vi-kan-kjpe-en.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1115-den-uredelige-avisen-vart-land.html
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1108-oslo-politiet-vil-ha-meg-til.html
http://blog.janchristensen.net/2014/11/nr-905-en-reise-innover-i-seg-selv-har.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1353-alle-som-jeg-har-vrt-i-kontakt.html
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1121-det-mest-positive-med-det.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1094-nar-kona-spr-om-vi-kan-kjpe-en.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1115-den-uredelige-avisen-vart-land.html
 

Ingen kommentarer: