onsdag 17. februar 2016

Nr. 1381: Hvis dommen i fra tingretten imot meg blir stående, vil det være Norges historien ikke verste, men største justismord. Da motparten her overgår meg tusen ganger i verbale ord og ytringer!

Nr. 1381:
Hvis dommen i fra tingretten imot meg blir stående, vil det være Norges historien ikke verste, men største justismord. Da motparten her overgår meg tusen ganger i verbale ord og ytringer!

Det var p.g.a. mine verbale ord jeg ble dømt, men det jeg har skrevet imot Jan Aage Torp er 95 % skrevet etter hans fiktive anmeldelse. Hele dommen og prosessen fra Torps og politiets side er ala Nord Korea eller Saudi Arabia! Her anmelder han meg, men det er hva jeg har gjort i ettertid som får meg dømt.

Og hva han og hans disipler har skrevet og talt imot meg, det utelater politiet konsekvent, da hele saken imot meg er pillråtten!

For at Moen skulle hatt et større justismord, så måtte han blitt dømt for minst fem drap! Men hva han gikk igjennom, så er det jeg går igjennom som barnemat. Men at det er et større justismord, det jeg går igjennom. Og hvis dommen blir stående, noe jeg hverken håper eller tror den blir det!? Da er det Norges historien, ikke verste, men største justismord da jeg er som sagt helt uskyldig. Mens Torp og hans lakeier og pudler er super skyldige!
Forklare forskjellen på verste og største justismord!
Fritz Moen er vel Norges historiens verste justismord? 
Men største er det garantert ikke, hvis den dommen imot meg blir stående. Vet dette høres ut som det har tørna eller rabla for meg, men det har det ikke.

Bilde av Fritz Moen som er sikkert Norges historien verste justismord, men dommen imot meg er et enda større justismord da hva jeg har skrevet og talt er som barnemat opp imot hva Jan Aage Torp og hans disipler har skrevet og talt imot meg.

Jeg er 120 % uskyldig, men Torp og hans disipler er 120 % skyldige + enda mer! 
Men politiet overser konsekvent dette.


Det er flere anmeldelser i denne saken, ikke mindre enn seks stykker til som politiet overser konsekvent!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Se her: 
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1372-tingrettens-dom-viser-med-all.html


Her er noen av disse anmeldelse numrene:
13385811
13218387
Og saksnummer 3146985.
+ en fra kona mi som jeg ikke har nummeret på, men den ble innlevert på Majorstuen politikammer for snart 1 år siden angående det som skjedde på skolen da bevæpnet politi holdt på å bli tilkalt angående de mailene som Ansgar Braut sendte.

4 anmeldelser fra oss og 2 på Sørlandet i denne saken!

Jeg har skrevet og talt noe, som politiet ikke liker.
De fikk medhold i tingretten for dette. Men hva jeg har skrevet og talt, så overgår det ikke verbalt hva Jan Aage Torp har skrevet og talt om meg. Han overgår meg flere ganger som jeg har skrevet om før.
Men hans disipler og lakeier og pudler som de ynder å kalle seg, overgår «Far» selv flere ganger.

Med andre ord, så er det strengt kriminelt å kjøre i 55 kmt i en femti sone noe som politiet mener jeg har gjort.
Men å kjøre i 80 som Jan Aage Torp har gjort, ikke straffbart. Hva de andre impliserte her i saken, som Ansgar Braut, Bjørn Storm Johansen, Torodd Fuglesteg og alle de andre. De har kjørt så fort bilen kunne, men det er ikke straffbart. Men andre ord, hva jeg har gjort opp imot disse andre, det er som en liten kinaputt opp imot hva mine motstandere har gjort, og gjør!

Jeg skal ikke dra denne artikkelen ut, men jeg har skrevet en del artikkler om dette før. Tar med disse, et utdrag og du kan les hele ved å trykke øverst på heddingen.

Dette er i fra Vårt Land som jeg tar med:


– En horebukk-dom kan føre til at færre ytrer seg

Advokat mener en dom i saken mot pastor Jan Kåre Christensen vil gjøre grensene for ytringsfrihet mindre tydelige.


Høsten 2014 beskyldte pastor og blogger Jan Kåre Christensen pastor Jan-Aage Torp for å være «horebukk» og «gammel gris».

Onsdag møttes de i retten. Christensen er tiltalt etter straffelovens paragraf 390a for å ha krenket Torps «fred», ved blant annet å hevde i et stort antall blogginnlegg at pastoren levde i hor fordi han har giftet seg på nytt.

Medierettsadvokat Jon Wessel-Aas reagerer på at brudd på Straffelovens paragraf 390a «for ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred» ligger til grunn i saken mot pastor Jan Kåre Christensen.
– Jeg kan ikke kommentere detaljene i saken, men jeg synes i prinsippet at det er spesielt at denne paragrafen blir brukt, fordi det her er snakk om ytringer i en blogg. Christensen oppsøker altså ikke Torp på telefon, tekstmelding eller på annen måte direkte, men skriver hva han mener om ham som pastor i bloggen. Det ligger utenfor kjerneområdet den aktuelle bestemmelsen, sier Wessel-Aas, som understreker at han kun kjenner saken gjennom opplag i Vårt Land og ved å ha lest selve tiltalebeslutningen.

LES MER: Advokat Brynjar Meling mener blogg-ytringene er lovlige

Injurier. Wessel-Aas viser til at den nevnte bestemmelsen i straffeloven fra gammelt av er blitt kalt «telefonsjikaneloven».
– Det er klart at mobbing og trakassering i sosiale medier over tid kan gjøre at folk ikke orker å være der mer. Men jeg synes likevel det er viktig at domstolen ikke utvider straffebestemmelsen til å omfatte for mye. Det er et poeng å være så konkret som mulig når en skal begrense ytringsfrihet gjennom lovgivning, sier Wessel-Aas.
Utsagn som «å leve i hor» gjør det mer nærliggende å bruke injurieretten, mener advokaten. Injurier er avkriminalisert i den nye straffeloven og kan dermed kun danne grunnlag for sivilt søksmål. Det virker mer relevant i denne saken, ifølge ham.
– Jeg mener det er fare på ferde dersom paragrafen i straffeloven blir utvidet ved å legge til noe som ikke lenger er kriminelt, sier Wessel-Aas.

LES MER: Christensen: Blir jeg dømt blir det norgeshistoriens største justismord

Offentlig person. – Hvilke konsekvenser kan en eventuell dom få?

– Dersom det blir en straffedom i tråd med tiltalen, mener jeg mye annet kan dømmes på samme måte. Det vil gjøre grensene for ytringsfrihet lite tydelige, noe som igjen kan føre til at folk unngår å ytre seg, svarer Wessel-Aas og viser til at det uansett finnes bestemmelser til vern mot usanne beskyldninger, krenkelser av privatlivets fred, trusler og oppfordring til vold.

Wessel-Aas peker på at Torp er en kjent skikkelse i Kristen-Norge og langt på vei i samme posisjon som mange politikere.

– Rommet må være større når det dreier seg om ytringer om offentlig personer.
Christensen er uenig i hvordan Torp praktiserer forholdet mellom liv og lære, altså hans tolkning av bibelske tekster, fremhever Wessel-Aas.
– Også der skal takhøyden være stor. Men det er selvsagt grenser for hva en kan beskylde noen for. 

Se her for relaterte artikler fra den Himmelske blogg:

ForPolitiet på Manglerud så operer de med «to sett» med lover som de gjør i NordKorea og andre diktaturer!

Jeg har aldri kalt Torp for Hitler. Men det er slik med dårlige ledere som Torp og Hitler. Det er en Ånd med dem som påvirker andre til å bli enda verre enn det var fra før, hvis de lar seg lede av slike ledere. Dette taler Jesus også om, se her for et eksempel som gjelder Fariseerne og datidens religiøse mennesker.

Matt. 23. 15 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere drar land og strand rundt for å vinne en eneste proselytt, og når dere lykkes, gjør dere ham til en som fortjener helvete dobbelt så mye som dere selv.


Bilde av Satan som er det ondes opphav. Jesus sier det selv:

Joh. e. 8. 44 I har djevelen til far, og I vil gjøre eders fars lyster; han var en manndraper fra begynnelsen og står ikke i sannheten; for sannhet er ikke i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.

Hvem som står bak slike ting som dette? Det skulle ikke være så vanskelig, djevelen står ikke i sannhet og de som lar seg bruke til slike ting, de har feil forbindelser.

Her er føljetong på fire deler, da det ble for mye for datamaskinen å jobbe med.

Vil også dokumentere at nettstedet Søkelys og andre begynte med sin forsvar kampanje av Jan Aage Torp lenge før Torps fiktive politianmeldelse. Jeg kunne ha skrevet en egen bok om dette, men lar det bare stå med denne artikkelen for å dokumentere at alt det som Kjell Andersen og Søkelys er løgn og bedrag, de er kjeltringer og kriminelle. Heldigvis er de også anmeldt og forhåpentligvis gjør politiet jobben sin, før eller siden:
 

Jan Kåre Christensen måtte fjerne bilder av pastor Jan Åge Torp etter pengekrav som siden ble trukket av Oslokirken, svarer med å kalle Torp og Oslokirken for mafia
Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1373-10000-hatmeldigner-imot-meg-og.html

http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1368-sttteskrivet-fra-advokat.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1367-netthetsen-imot-min-familie.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1363-gud-har-satt-alle-sine-tjenere.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1366-to-brev-har-jeg-sendt-til.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1365-gjennom-jan-aage-torps-falske.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1364-har-vi-fatt-islamittiske.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1362-vebjrn-selbekk-setter-seg-over.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1360-sa-er-anken-levert-kjre.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1359-i-morgen-skal-jeg-levere-anken.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1358-jan-aage-torps-utlegning-med.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-902-har-jan-aage-torp-sine_19.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-900-jan-aage-torp-haper-jeg-er.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-897-pastor-torp-offentliggjr-et.html

http://storage.cloversites.com/norsklutherskmisjonssamband/documents/Vanskelige%20medarbeidere.pdf
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1357-kjre-troende-venner-be-om-at.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-893-pastor-torp-er-na-blitt-en.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-891-hva-konflikten-med-torp-egentlig.html
http://blog.janchristensen.net/2014/09/nr-884-pastor-jan-aage-torp-beskyter-og.html
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=pastor-jan-aage-torp
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=pastor-og-apostel-jan-aage-torp-i-oslokirken
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1349-jan-aage-torp-innrmmet-i-oslo.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1354-takk-gud-for-pastor-jan-aage.html
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1094-nar-kona-spr-om-vi-kan-kjpe-en.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1115-den-uredelige-avisen-vart-land.html
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1108-oslo-politiet-vil-ha-meg-til.html
http://blog.janchristensen.net/2014/11/nr-905-en-reise-innover-i-seg-selv-har.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1353-alle-som-jeg-har-vrt-i-kontakt.html
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1121-det-mest-positive-med-det.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1094-nar-kona-spr-om-vi-kan-kjpe-en.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1115-den-uredelige-avisen-vart-land.html

Ingen kommentarer: