torsdag 4. februar 2016

Nr. 1363: Gud har satt alle sine tjenere og andre aller nederst, for at han i sin tid kan opphøye og gjøre hva han vil og formår!

Nr. 1363:
Gud har satt alle sine tjenere og andre aller nederst, for at han i sin tid kan opphøye og gjøre hva han vil og formår!

Bilde fra noen fisker som svømmer rundt i vann og lager små krysninger. Hva jeg har gått igjennom og går igjennom er som disse små krysninger hva andre har gått igjennom. Men be allikevel at Gud fører retten frem til seier i denne saken og Guds vilje skjer gjennom alt.
 

1 Kor. 4. 6 Her har jeg brukt meg selv og Apollos som eksempel for dere, søsken. Av oss skal dere lære å «ikke gå ut over det som står skrevet», så ingen skal blåse seg opp og holde med den ene framfor den andre.  7 Hvem har satt deg høyere enn andre? Hva annet har du enn det du har fått? Og har du fått noe, hvorfor skryter du som om det ikke var en gave?  8 Men dere er allerede så mette! Dere er alt blitt så rike! Dere er blitt konger, men uten oss! Ja, var dere bare blitt konger, så kunne også vi hersket sammen med dere!  9 Men for meg ser det ut som om Gud har satt oss apostler aller nederst. Vi er som dødsdømte, stilt fram som et skuespill for verden, både for engler og for mennesker. 10 Vi er dårer for Kristi skyld, dere er kloke i Kristus. Vi er svake, dere er sterke. Dere får ære, vi får skam. 11 Helt fram til nå har vi både sultet og tørstet; vi mangler klær, blir mishandlet, er hjemløse 12 og må streve for å livberge oss med våre egne hender. Når vi blir utskjelt, velsigner vi. Når vi blir forfulgt, holder vi ut. 13 Når noen håner oss, svarer vi med vennlighet. Vi er blitt som utskudd i verden, som avfall for alle – til denne dag.

Denne saken med Jan Aage Torp er veldig viktig, hvis jeg taper denne kampen, så er tros- og ytringsfriheten innskrenket i Norge noe kolossalt!

Her er det en som har gått 10 ganger lengre enn meg i verbale utfall en meg, og hans disipler og «lakeier» har overgått den «syvende» Far 10 ganger!
Som sagt, politiet gjør en elendig jobb i saken som bare vil komme mer og mer frem. Hvis de mener det jeg har gjort er straffbart, så hva med Torp? Det han har skrevet om meg er 10 ganger sterkere verbalt.
Og tar en med hva Torodd Fuglesteg og Ansgar Braut har skrevet, gjort, talt, send mailer, truet, hetset, prøvd å skapt frykt, sterkt injurierende og alt annet. Og Ansgar Braut har gjort dette helt bevist med skjult identitet slik at han kan operere for å slippe å stilt til ansvar for dette. De er 10 ganger verre enn Torp.

Hele saken er en skamplett for Norsk politi, som jeg er overbevist hvis de kjører sak imot meg vil til slutt bli deres bane!

Jeg hadde møte med ledelsen i Unibuss i dag. Og de sa at det kan være at det er blitt sendt mailer til Unibuss av Braut, men de var gått i søppel da de ikke var relevante. De får inn tusenvis med klager i løpet av et år, det er bare de som de anser som å være relevante som de bringer videre i systemet.

Men de anbefalte meg å anmelde dette, men det gidder jeg ikke da Manglerud politiet overhode ikke gjør jobben sin.
Jeg har lagt alt dette i Guds hender, da hviler jeg trygg!

Jeg har skrevet at politiet på Manglerud oppfører seg som de var i Nord Korea eller Saudi Arabia etter min vurdering.
Men Tingretten er verre etter min mening da de sier det er straffbart å publisere et satire bilde med en gris med vinger som flyver, ufattelig, latterlig og direkte fordummende!

Torp har kommet med 10 ganger verre skyts imot meg. Tar en med hans "allierte" hva de har kommet med. Så overgår de faktisk Torp 10 ganger. Så her blir det så horribelt det kan ha forblitt etter min vurdering dommen i Tingretten overfor meg! Dette er da verdens minst harmløse bilde?!
Et satire bilde som hvis en blir støtt over dette så er en som Muslimene om ikke enda verre under karikaturstriden for 10 år siden da de ble illsinte over grisebilde fra Franske grillpartyfester! Jeg kan få 1 mnd. i fengsel for dette bilde da jeg selvfølgelig ikke vedtar boten på noen som helst måte da jeg aldri har skrevet, gjort eller talt noe som er straffbart. Alt er milevis innforbi tros- og ytringsfriheten.

Apostelen Paulus sier: «For meg ser det ut som om Gud har satt oss apostler aller nederst. Vi er som dødsdømte, stilt fram som et skuespill for verden, både for engler og for mennesker. Vi er dårer for Kristi skyld.»

Jesus sier nesten det samme: Joh. e. 15. 18 Om verden hater dere, skal dere vite at den har hatet meg først.
16. 1. Dette har jeg sagt dere for at dere ikke skal bli ført til fall.  2 De skal utstøte dere av synagogen. Ja, det kommer en tid da de som slår dere i hjel, skal tro at de utfører en tjeneste for Gud.  3 Det skal de gjøre fordi de verken kjenner min Far eller meg.  4 Dette har jeg sagt dere for at dere skal huske at jeg sa dette om dem, når deres tid kommer.

Vi lever i en opp ned verden, men det går alltid til seier for den som stoler på Jesus og Gud. Vi er faktisk mer enn overvinnere.

Når vi leser i Guds ord, så leser vi om oss selv. Den som tror på Gud og den Herre Jesus Kristus, følger Guds ord og tar det nøye. Hvilket liv kan en forvente? Her er det mye å si, tale og å skrive. Men Apostelen Paulus sier mye her i den passasjen jeg la ut til en innledning her:

«Men dere er allerede så mette! Dere er alt blitt så rike! Dere er blitt konger, men uten oss! Ja, var dere bare blitt konger, så kunne også vi hersket sammen med dere!  Men for meg ser det ut som om Gud har satt oss apostler aller nederst. Vi er som dødsdømte, stilt fram som et skuespill for verden, både for engler og for mennesker. 10 Vi er dårer for Kristi skyld, dere er kloke i Kristus. Vi er svake, dere er sterke. Dere får ære, vi får skam. Helt fram til nå har vi både sultet og tørstet; vi mangler klær, blir mishandlet, er hjemløse og må streve for å livberge oss med våre egne hender. Når vi blir utskjelt, velsigner vi. Når vi blir forfulgt, holder vi ut. Når noen håner oss, svarer vi med vennlighet. Vi er blitt som utskudd i verden, som avfall for alle – til denne dag.»

Det er selvfølgelig ingen rettferdighet i dette sett med menneskelig øyne, men det å tjene Herren i denne verden. Det byr på mange spørsmål, utfordringer og paradokser å tjene Herren og gå Guds vei med sitt eget liv.

Vi leser her at apostlene ble satt nederst, men de som ikke var det, ble «opphøyet!» Dette er noe vi bare må leve med, da denne verden ligger i det onde. Og denne verdens Fyrste og Gud, hvem er det? Satan!

Uansett, slik vi ser i denne saken som jeg har gått igjennom med Torp så er den så urettferdig det er mulig å forblitt. Jeg har kun påpekt an «pastor» manglende, eller feil moral. Hva har jeg fått tilbake? Lenge før han kom inn på banen, men ble forsterket da. Ikke mins hva som er skrevet på nettstedet Søkelys, den falske Smyrna bloggen og av Jan Aage Torp selv på alle hans forskjellige nettsteder.

10.000 hatmeldigner imot meg, om ikke mere! Men jeg skal bli dømt, straffet og i betale bot eller gå i fengsel. Hva da med de andre? Hvis det jeg har gjort er straffbart, så burde disse ha sittet i fengsel noe år og betalt meg og min familie millionbeløp. Kan en forvente noe slikt i denne verden? Nei, og atter et nei. Men når Gud bestemmer seg for å holde oppgjør, da blir det «andre boller!»


Sluttkommentar:

Vil en tjene Herren, gå Guds vei og forvente rettferdighet av denne verdens mennesker. Da bør en finne på noe helt annet. Dessverre er urettferdigheten stor, men se på hva Jesus og alle profetene og alle i GT hva de gikk igjennom. Se på hva Apostlene og de første kristne, hva de gikk igjennom. Da er hva jeg har gått igjennom, og går igjennom som en krysning på vannet. Men be allikevel at Gud vil føre saken, og retten frem til seier, om dette er som ingenting å regne mot den herligheten som en gang skal åpenbares for meg og alle andre troende!

Jesaja 42. 2 Han skal ikke skrike og ikke rope, og han skal ikke la sin røst høre på gaten.  3 Det knekkede rør skal han ikke knuse, og den rykende tande skal han ikke slukke; på rette måte skal han føre retten ut til dem.  4 Han skal ikke bli mødig, og hans kraft ikke bli knekket før han får grunnlagt retten på jorden; og på hans lov venter øene.

Romerbrevet 8. 18 For jeg holder for at den nærværende tids lidelser ikke er å akte mot den herlighet som skal åpenbares på oss.

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1366-to-brev-har-jeg-sendt-til.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1365-gjennom-jan-aage-torps-falske.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1364-har-vi-fatt-islamittiske.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1362-vebjrn-selbekk-setter-seg-over.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1360-sa-er-anken-levert-kjre.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1359-i-morgen-skal-jeg-levere-anken.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1358-jan-aage-torps-utlegning-med.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-902-har-jan-aage-torp-sine_19.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-900-jan-aage-torp-haper-jeg-er.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-897-pastor-torp-offentliggjr-et.html
http://storage.cloversites.com/norsklutherskmisjonssamband/documents/Vanskelige%20medarbeidere.pdf
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1357-kjre-troende-venner-be-om-at.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-893-pastor-torp-er-na-blitt-en.html

http://blog.janchristensen.net/2014/09/nr-884-pastor-jan-aage-torp-beskyter-og.html


http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=pastor-og-apostel-jan-aage-torp-i-oslokirken
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1349-jan-aage-torp-innrmmet-i-oslo.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1354-takk-gud-for-pastor-jan-aage.html
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1094-nar-kona-spr-om-vi-kan-kjpe-en.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1115-den-uredelige-avisen-vart-land.html
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1108-oslo-politiet-vil-ha-meg-til.html
http://blog.janchristensen.net/2014/11/nr-905-en-reise-innover-i-seg-selv-har.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1353-alle-som-jeg-har-vrt-i-kontakt.html
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1121-det-mest-positive-med-det.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1094-nar-kona-spr-om-vi-kan-kjpe-en.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1115-den-uredelige-avisen-vart-land.html

Ingen kommentarer: