søndag 29. januar 2023

Nr. 3168: De kristne gyver løs på de ikke troendes synd – men behandler synd og det som bryter imot Skriften blant de troende på å si at «Jesu blod» dekker synd som en ikke er omvendt ifra

 Nr. 3168:

De kristne gyver løs på de ikke troendes synd – men behandler synd og det som bryter imot Skriften blant de troende på å si at «Jesu blod» dekker synd som en ikke er omvendt ifra

 

Gud tillot at Jan Hanvold (bildet) ble sendt inn blant de troende, for å se hvem som følger Herren 100 % eller går på akkord med Guds ord.

http://jan-hanvolds-blogg-usminket.janchristensen.net/

 


Dette er hykleri og ubibelsk!

Matt. 5. 13 “Dere er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan kan det da få saltinnholdet tilbake? Da er det ikke brukbart til annet enn å bli kastet ut og bli trampet ned av mennesker.”

14 “Dere er verdens lys. En by som ligger på en høyde, kan ikke holdes skjult.

15 Heller ikke tenner noen en lampe for å holde den skjult under et målekar*. Du setter den i en lysholder for at den skal gi lys til alle i huset.  *modios = skjeppe, ca. 20 liter

16 På samme måte skal også dere la deres lys skinne for menneskene, for at de skal se deres gode gjerninger og gi æren til deres Far i himlene.”

Det er en rettferdig Gud vi har å gjøre med!

Når en hører på faktisk de fleste kristne forkynnere og hva som blir formidlet blant de troende. Så er det til dels en form for en Gud som er veldig nådig ovenfor troende. Fordi «Jesu blod» og alt annet «beskytter» de troende.

Mens Verdens barn, blir Gud bare «sintere» og mer harm på.

Skriften sier det ikke slik. Hør bare:

1 Pet. 4. 17 For tiden for dommen skal begynne med Guds hus! Men hvis vi skal være først, hva da med dem som mot slutten er ulydige mot Guds budskap?

18 For: ‘Hvis det er vanskelig for en rettferdig å bli reddet, hvordan skal det da gå med de gudløse og synderne? ORD 11,31 

19 Og derfor skal den som må lide etter Guds vilje, overgi sin sjel til gode gjerninger i trofasthet mot Skaperen.

Dommen begynner ikke med Verdens barn, men med de kristne!

Her gjør virkelig dagens forkynnere og ellers de troende en stor, stor brøde.

Enn overser synder iblant de troende, men en overfokuserer på de ikke troende.

Vi må ha klart for oss at de ikke troende er i mørke, og de er styrt av denne Verdens Gud i et og alt!

De er redningsløst fortapt, og lever et liv egentlig helt prisgitt sin Herre.

Skriften er klart på hvem dette er, det er faktisk Mørkest Fyrste Satan.

Her kommer noen skriftsteder som dekker det jeg her sier:

2 Kor. 4. For denne tidens gud har forblindet de vantroendes sinn, slik at de ikke kan se at lyset i herlighetens i budskap om Kristus, han som er i Guds bilde, skal skinne for dem.

 

Efes. 2. Også dere var døde i deres ugjerninger og synd.

For tidligere levde dere etter denne verdens tidsånd, etter den ånd som er av luftens fyrste, den som nå virker i ulydighetens sønner.

Tidligere levde også dere etter kjøttets begjær. Dere fulgte kjøttets vilje og tanke. Av natur var dere vredens barn, slik også resten av oss var.

 

Ap.gj. 26. 18 Du skal åpne deres øyne og vende deres mørke til lys. Du skal lede dem bort fra Satans fullmakter til Gud for at de skal få tilgivelse for sine synder. Da skal du få en arv blant de hellige som har trodd på meg.’

 

Kol. 1. 13 Han har befridd oss fra mørkets makter, og han skal føre oss frem til sitt rike ved sin Sønns kjærlighet.

 

Mennesker som lever i mørke og i lyset, skal da ikke kreves det samme av?

 

Gud er en rettferdig Gud, men de kristne driver med så mye rart.

Det er forstummende å se hvordan de krever det ene og det andre av mørkets barn. Men selv kan de få seg til å gjøre det meste.

Nevner en f.eks. at gjengifte for troende er synd.

Da får en høre dessverre av de fleste at «Jesu blod» dekker over dette.

Men det gjør det ikke, da en må omvende seg før en får tilgivelse.

Gud han sier da klart i sitt eget ord at troende hvis de blir skilt.

De skal enten forlike seg eller leve singel. Gjør de noe annet, med å finne seg en ny partner.

Da sier skriften det klart og tydelig. At man driver hor.

Dette er da skriftens vitnesbyrd og klare ord.

 

Lukas 16. 18 “Alle som forlater sin kvinne for å ta en annen til ekte, driver hor. Også alle som tar til ekte en som er forlatt av sin mann, driver hor.”

 

Rom. 7. Dere er ikke uvitende, brødre — og jeg taler til dere som kjenner loven — om at loven har herredømme over et menneske den tiden det lever.

En kvinne som har en ektemann, er bundet til ham, men hvis hennes mann dør, er hun løst fra sin manns lov.

Hvis hennes mann lever og hun blir sammen med en annen, skal hun kalles en horkvinne. Men hvis hennes mann dør, er hun fri fra hans lov og er ingen horkvinne om hun blir sammen med en annen mann.

 

1 Kor. 7. 10 Til en ektefelle befaler jeg ved Herren: En kvinne skal ikke gå fra sin mann.

11 Men hvis hun går fra ham, skal hun enten leve i avholdenhet eller bli gjenforenet med sin mann. Og en mann skal ikke forlate sin kvinne.

 

Sluttkommentar

Det er virkelig underlig og ikke til å forstå hvordan man misbruker «Jesu blod», nåde, tilgivelse etc. Dette vi ser her iblant dessverre storparten av de kristne menigheter her i Norge er nikolaittenes lære.

Menigheten i Efesus måtte kjempe imot denne vranglære, dagens kristne menigheter lever på mange måter slik at dette inkluderes!

 

Hva er så Nikolaittenes lære?

 

Eller Bileams lære som er egentlig en avart av samme sak.

 

Jeg har skrevet noe om dette i minebibelkommentarer fra Johannes Åpenbaring   

2. 6 Men den ros skal du ha, at du hater nikolaittenes gjerninger, slik jeg selv gjør.

Om det var ting som skortet i det inderlige samfunns forholdet så hadde de allikevel Guds ord kjært. Nikolaittenes gjerninger er egentlig det Apostelen Johannes gikk imot i sitt første brev. At en kan synde med legemet men allikevel være en levende troende. Dette er kort fortalt hva nikolaittenes gjerninger er; å synde med legemet men allikevel være tilgitt og leve med Herren. Dette er selvfølgelig vranglære når synd blir allment akseptert både i våre liv og i menigheten.

(sitat slutt.)

Det er dette, at vi tror på Guds tilgivelse og frelse.

Men ikke omvender oss og lever et kristenliv Gud og Kristus verdig.

Dette som er nå så utbredt iblant de troende med bl.a. så mye gjengifte og dobbeltmoral blant de troende. Dette er nikolaittenes gjerninger eller lære.

 

Blir virkelig opprørt når en hele tiden skal unnskylde de troendes synd og mangel på selvbeherskelse. Der en igjen og igjen unnskylder f.eks. gjengifte.

Men andre ting som også er ubibelsk, blir angrepet på det sterkeste.

Skriften sier da har du forbrutt deg imot et av Guds bud, har du brytt dem alle.

Det er ikke noen unnskyldning for noen synder. All ulydighet er synd.

Og en må omvende seg i fra, ikke bare bekjenne.

Det er virkelig fremmed lære som brer mer og mer om seg!

Relaterte linker:

https://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html

https://blog.janchristensen.net/2013/09/nr-683-dagens-nade-forkynnelse-vil-i.html

https://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-209-emanuel-minos-og-likesinnede-er.html

https://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-295-informasjonsleder-i-norsk.html

https://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1111-de-som-er-gjengiftet-som.html

fredag 27. januar 2023

Nr. 3167: Plan og bygningsetaten er pålagt etter forvaltningsloven å svare – men de bryter denne loven notorisk, men dette er ikke akseptabelt og kriminelle handlinger!

 Nr. 3167:

Plan og bygningsetaten er pålagt etter forvaltningsloven å svare – men de bryter denne loven notorisk, men dette er ikke akseptabelt og kriminelle handlinger!


De har et sinn som ikke duger, eller er bedervet.

Kjennemerket på slike er at de har tapt sin samvittighet. 

Da evner enn ikke heller å skille rett fra galt.

Eller løgn ifra sannhet. 

Det finnes dessverre ingen ansvarlige innenfor det offentlige som kan ta opp dette med de såkalte saksbehandlere, enhetsledere, ledere etc.

Selv Statsforvalteren, Oslo Tingrett, Lagmannsretten, Oslo Byråd og Regjeringen ved Kommunaldepartementet (de har forskjellige navn til enhver tid) gjør noe som helst hvis en henvender seg til dem for å få medhold ovenfor denne giftige og nedrige etaten!

 

Vi har sendt mange spørsmål til PBE, og ikke fått svar i de aller fleste tilfeller!

 

Det blir alt for langt å liste dem opp, men her er noen dere kan gå inn på hos PBE sine nettsider.

Og kanskje vi får noen svar før eller siden?

En kriminell og giftig etat er dette som ikke svarer i det store og det hele:

Hele etaten lager kvalme, at ingen griper inn og ser på forholdene der er meg en gåte!

Norge innen den offentlige forvaltningen er til dels gjennom korrupt, ille!

Det som er, at det er også så mange lover og regler. At PBE bruker alt de kan imot oss.

Når vi bruker Norges lover og lover og regler imot dem. Blir de potte sure og svare som regel ikke.

Helt forferdelig hvilket lavmål den offentlige forvaltningen i Norge er på.

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201916175

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202215996

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202109878

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202217139

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202216021

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202215130

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202013694

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202217429

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202008342

 

Det er langt flere plasser, men dette illustrerer bare hvilken etat dette er.

Inkompetent, uærlig og giftig.

For å ikke ta med alle sakene, kommer sikkert til å skrive noe om dette?

Så tar jeg kun med denne saken her.

Der det ser ut som vi først fikk dette som en egen sak?

Så er det blitt sladdet, borte er det i hvert fall ifra PBE sine egne hjemmesider innsyn.

 

Her er en av mange mailer vi har sendt uten å få svar på:

Angående sak 201708173

Spørsmål til PBE/Anke til Statsforvalteren!

Oslo 21/1. 2023

 

Hus Krokstien 2 b har en skråning ute i veibanen.

Som vi har spurt om før ikke fått svar.

Hvordan kan den være lovlig og ikke vår mur da det hevdes at den ligger ute i veibanen?

 

Mvh

Berit og Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

 

Her er bildet vi la med, og skjønner godt at de ikke vil svare. Da de her er satt sjakk matt av oss.Sluttkommentar:

Plan og bygningsetaten her i Oslo driver egentlig en ulovlig etat der de sjakter og valter med ting som en fyll sjømann.

De har ikke styr på noe, og lyver i annenhver setning.

Samt de driver med vedtak og bøter som er helt ute av kontroll.

Det som er så ille, er jo at ingen imøtegår de. De får lov å holde på slik.

Fatter det simpelthen ikke, hele etaten er giftig og lyver konstant!

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3148-nar-plan-og-bygningsetaten.html

torsdag 26. januar 2023

Nr. 3166: Spørsmål angående hva det vil si å være løst ut ifra 1 Kor. 7.27!

 Nr. 3166:

Spørsmål angående hva det vil si å være løst ut ifra 1 Kor. 7.27!

 

Apostelen Paulus og Jesus var samstemte, gjengifte for troende er ikke tillatt

 


Det er fullt mulig å sende inn spørsmål til den Himmelske blogg.

Her er mail adressen for dette:

Jk.chris@online.no

 

Fikk et spørsmål inn her, der jeg ikke oppgir navn.

 

Her blir det spurt om hvem som er det apostelen Paulus taler om i angående å være løst (vers 27.)

1 Kor. 7. 25 Når det gjelder jomfruer, har jeg ikke noe påbud fra Herren, men jeg gir råd som bygger på Herrens barmhjertighet og min egen troverdighet.

26 Jeg mener derfor at det på grunn av nåtidens nød er til menneskenes eget beste å være slik de er.

27 Er du bundet til en kvinne? Ikke forsøk å bli løst fra henne. Og hvis du er fri i forhold til kvinner, så ikke forsøk å finne deg en kvinne.

28 Men hvis noen tar til ekte, synder han ikke. Og hvis en jomfru gir til ekte, har heller ikke hun syndet. Men de kan få trengsler i kjøttet, noe jeg vil spare dem for.

29 Dette sier jeg, brødre, fordi det er trange tider. Fra nå av må også de som har kvinner, være som om de ikke hadde noen.

30 De som gråter, skal være som de som ikke gråter. De som gleder seg, skal være som de som ikke gleder seg, og de som kan kjøpe, skal være som de som ikke har noe.

31 De som gjør bruk av denne verden, skal være som om de ikke gjør bruk av den. For denne verden, i sin nåværende form, skal forgå.

32 Jeg vil at dere skal være uten bekymringer. For en som ikke har tatt til ekte, kan bekymre seg om det som er av Herren og om hvordan han skal behage Herren.

33 Men en som har tatt til ekte, bekymrer seg om det som er av verden og hvordan han skal behage sin kvinne.

34 Det er forskjell på en kvinne og en jomfru, for hun som ikke har gitt til ekte, bekymrer seg om det som er av Herren slik at hun kan være hellig både i legemet og i ånden. Men en som har gitt til ekte, bekymrer seg om det som er av verden og hvordan hun skal behage sin mann.

35 Jeg sier dette til deres eget beste, ikke for å legge en felle for dere, men for at dere skal leve slik som det passer seg for en som vil tjene Herren uten hindringer.

36 Men hvis noen mener at han har handlet urett mot en som er jomfru fordi hun er kommet over blomstringsalderen, og han føler skyld for at det har blitt slik, bør han la henne gjøre som hun vil. Hun synder ikke. La henne gi til ekte.

37 Men hun som står fast i sitt hjerte og ikke har et behov, men har myndighet over sin egen vilje og som dømmer i sitt hjerte at hun fortsatt vil være jomfru, gjør godt.

38 Derfor gjør hun som gir til ekte, godt. Og hun som ikke gir til ekte, gjør også godt.

39 En kvinne er bundet etter loven den tid hennes mann lever. Men om mannen har falt i søvn, står hun fritt til å ekte den hun ønsker, bare det skjer slik Herren vil.

40 Men velsignet er hun hvis hun holder ut etter mitt råd, for jeg tror at også jeg har av Guds ånd.

 

Svar:

Slik jeg forstå spørsmålet og det som er sendt ved, er tolkningen her i spesielt vers 26 Jeg mener derfor at det på grunn av nåtidens nød er til menneskenes eget beste å være slik de er.

27 Er du bundet til en kvinne? Ikke forsøk å bli løst fra henne. Og hvis du er fri i forhold til kvinner, så ikke forsøk å finne deg en kvinne.

28 Men hvis noen tar til ekte, synder han ikke. Og hvis en jomfru gir til ekte, har heller ikke hun syndet. Men de kan få trengsler i kjøttet, noe jeg vil spare dem for.

 

At dette skal snakkes om å gi berettigelse for gjengifte høres veldig søkt ut.

 

Det Apostelen påpeker er for både den ugifte mannen og jomfruen.

At et ekteskap vil også være krevende i forhold til kjøttet.

Ikke snakk om våre begjær etc. som er naturlig og Gudgitt.

Men rett og slett, de utfordringer det er med å forsørge og ha ansvar for familie og barn.

Der en rett og slett vil påføre seg selv arbeid og ansvar ved siden av å være et Jesu-vitne!

 

Kan ikke se at dette her omhandler gjengifte før i slutten av kapitlet.

Der Apostelen gir anledning for enken eller enkemannen å innlede et nytt ekteskap, hvis en selv ønsker der. En er ikke lengre bundet.

Det er kun død som i realiteten gir anledning for et nytt ekteskap for troende.

 

Du spør videre om følgende:

 

Noen påstår at når det 1 kor 7 står løst fra sin hustru så er det ved skilsmisse og ikke død.

 

Det står bl.a. løst 27 Er du bundet til en kvinne, da søk ikke å bli løst fra henne; er du ikke bundet til en kvinne, da søk ikke en kvinne!

 

Dette er da ikke noe annet enn om du har et forhold til en kvinne.

Jeg er gift, og er bundet. En som er singel, er «løst».

Dette er Apostelen fremhever som noe positivt.

Skjønner ikke hvorfor dette egentlig blir dradd inn som en mulighet for gjengifte. Det er også viktig å se Guds ord på rette måte. F.eks. Matteus er skrevet til jøder. Da må en lese Matteus med bakgrunn i dette.

 

Skriften er som sagt klar, det er kun alene ved død som en er «løst» hvis en er gift.

 

Rom. 7. Dere er ikke uvitende, brødre — og jeg taler til dere som kjenner loven — om at loven har herredømme over et menneske den tiden det lever.

En kvinne som har en ektemann, er bundet til ham, men hvis hennes mann dør, er hun løst fra sin manns lov.

Hvis hennes mann lever og hun blir sammen med en annen, skal hun kalles en horkvinne. Men hvis hennes mann dør, er hun fri fra hans lov og er ingen horkvinne om hun blir sammen med en annen mann.

 

Håper dette gav deg en bedre forståelse.

Det er alltid de som vil komme med stråargumentasjon, tåkelegging og annet!!

Relaterte linker:

https://blog.janchristensen.net/2014/01/nr-745-en-mann-en-kvinne-en-pakt-ett.html

http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Ekteskapet

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3052-gjengiftede-forkynnere-er-den.html

Nr. 3165: Gå imot myndighetene er vel legitimt? Så lenge enn ikke tyr til vold!

 Nr. 3165:

Gå imot myndighetene er vel legitimt? Så lenge enn ikke tyr til vold!

Det som PBE holder på med ovenfor oss, er ikke noe annet enn stråargumentasjon og tåkelegging!

 

Det er ikke noen harmløse krefter som ligger bak det som plan og bygningsetaten holder på med oss.

Det er direkte mørke og løgn, og krefter som vil prøve å knekke oss med bøter og vedtak som er utelukkende bygget på løgn og en fordreining av faktum.

Det som PBE holder på med ovenfor oss, er ikke noe annet enn stråargumentasjon og tåkelegging!

Der de lyver bl.a. med hensyn til både hvordan vi ble veiledet og hvordan fallet er på vår eiendom.

I rene mafia og gangster stil holder de på ovenfor oss, med nå å prøve å knekke oss med pengekrav som har kun sin opprinnelse i det mørke og de løgnene som det offentlige med PBE i førersete holder på med ovenfor oss.

Snakk om å gjøre seg til kjatringer for egentlig ingenting, kun en skarve mur, trapp og bod som er estetiske pene og funksjonelle byggverk. 

Er ikke ulovlig en plass, kun i de mørke og hatefulle hjertene og tankene til myndighetene.

 


 


https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3117-er-det-rett-for-oss-som-kristne.html

https://www.sokelys.com/christensen-en-kristenplikt-a-sta-opp-med-sivil-ulydighet-mot-oslo-kommune-og-pbe-da-de-er-den-ondes-tjenere/

 

Har fått noe kritikk for å gå imot Plan og bygningsetaten her i Hovedstaden (Oslo Norge.) Andre forsvarer meg.

Selv mener jeg det er legitimt og nødvendig å få lov å forsvare seg ovenfor et overgrep som denne saken vår er fra begynnelse til slutt?!

Det oppleves som PBE og det offentlige lyver, fordreier sannheten og beskytter hverandre i reneste mafiastil. Eneste forskjellen er at dei ikke bruker makt. Men løgnaktige vedtak, forsvarer hverandre og lyver.

Alt for en stakkars mur, det er helt, helt vanvittig at de gjør seg til kjeltringer for en såre enkel mur. Er dette ikke narsissistisk og primitivt?

For oss, meg og min kone er dette helt meningsløst at det offentlige gjør seg til kjeltringer og opptrer i reneste mafia-stil kun for en pen og funksjonell mur, trapp og bod.

Det er helt utrolig at myndighetene i Norge vil oppføre seg som en Mafia-bevegelse med løgn, hersk og samhold for å ta oss.

Kun for en mur, trapp og bod. Skjønner ikke at de er villig til å synke på et så lavt plan for noe som vi har bygget som er i den skjønneste orden.

For en villskap og råskap med bøter og pålegg som er helt hinsides!

Snakk om å skyte spurver med kanon som myndighetene gjør ovenfor oss!

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

Se på Viggo Kristiansen, og fetteren til Birgitte Tengs

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3060-baneheia-saken-og-saken-var-med.html

 

Dette er bare et utall av justismord her i lille Norge.

Sannheten er at det finnes langt flere, og alle disse har noe til felles.

Det var at de ikke fikk forsvart seg, og de hadde ikke en egen blogg og annet som jeg har.

https://blog.janchristensen.net/

 

Her har jeg fått i det minste lov å legge frem denne vår sak uten å bli sladdet som vi blir på Oslo Kommune sine hjemmesider.

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp?text=krokstien+2+c&doSearch2=S%F8k+i+sak+

 

Samt, pressen og alle andre aktører er omtrent taus ovenfor oss.

Eneste som har skrevet om vår sak, er Kjell Andersen og Søkelys.

https://www.sokelys.com/

 

Noe har jeg forstått, det er at «vaktbikkja» som pressen skal være

 

Er mer å se på som en snill logrende puddel ovenfor Norske myndigheter og det offentlige.

Enn en skikkelig «vaktbikkje» som pressen skulle ha vært.

En er nesten livredd for å skrive imot, og sannheten om myndighetene og det offentlige.

Skjønner ikke hvorfor. Her i vår sak er det et direkte overgrep!

 

Hvor troverdig er egentlig vårt rettsvesen?

Justismordene florerer, og dette har foregått over mange år.

https://www.bt.no/nyheter/brif/i/0pp30/norges-verste-justismord

 

Er dette ikke interessant og har betydning? Her er vi to personer – et enkelt ektepar som er ustraffet.

https://www.sokelys.com/blogger-christensen-far-ikke-provd-sin-byggesak-i-lagmannsretten-ma-dermed-ut-med-naermere-en-halv-million/

 

Blir behandlet som de verste forbrytere med bøter og vedtak helt, helt hinsides?

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

Her blir vi forsøkt underkjent for det virkelige fallet som vi har på vår eiendom!

Vi ble veiledet hvordan bygge denne muren.

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2446-selv-om-pbe-vil-na-komme-oss-i.html

 

Greit, så skulle vi søkt. Men så viser det seg at muren vår er egentlig lovlig. Hvorfor? Fallet på vår eiendom er stupbratt, dette prøver PBE og det offentlige underkjenne.

De vil underkjenne faktum. Myndighetene står for løgn, løgn og atter mer løgn!

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3146-nar-selve-vedtaket-i-saken-var.html

 

Veldig alvorlig at de underkjenner faktum i saken her, at de legger til grunn løgn. Løgnen er at vi har en flat tomt og eiendom, når vi ikke har det.

Men stupbratt.

De tegningene de legger til grunn, viser bare hvor feil de tar.

Sluttkommentar

Hva skal en gjøre når en blir utsatt for et overgrep av myndighetene?

Det er selvsagt ikke lett å svare på, men alltid la galningene og overgriperne vinne tror jeg ikke er av det gode.

Vi kjemper imot, og legger alt i Guds hender!

Før eller siden vil rettferdigheten seire.

Enten i dette eller i det kommende livet!

Ord. 11. 5 Den ustraffeliges rettferdighet gjør hans vei jevn, men den ugudelige faller ved sin ugudelighet.

 

For oss er det helt utrolig at myndighetene lar løgn, overgrep og annet være standarden.

De evner ikke svare på de enkleste spørsmål. Og hvis de svarer, så er det alltid en slik overdrevent til vår bakdel.

Hele saken er råtten og vitner om hvilke demoniske makter som står bake det offentlige her i denne saken.
For det er selvsagt Satan og demonene som får folk til å holde på slik, det er ikke normalt i det hele tatt!

 

https://blog.janchristensen.net/2022/03/nr-3002-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

https://blog.janchristensen.net/2019/10/nr-2571-saken-imot-oss-er-apenbart-en.html

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2467-det-er-selvflgelig-et-stort.html

https://blog.janchristensen.net/2020/03/nr-2674-hemmeligheten-til-lykkes-nar-en.html

 

Helt unødvendig strenge tolkninger av planer og lover kan føre til svært uheldige konsekvenser for enkeltindivider uten at det kan anføres at kommunen eller nabolaget får noen «gevinst»