søndag 15. januar 2023

 Nr. 3157: Saken med Arnold Juklerød og myndighetene, og vår sak er som nesten to identiske saker, samme behandling, samme stigmatisering, og det er myndighetene som er overgriperne!

 Nr. 3157:

Saken med Arnold Juklerød og myndighetene, og vår sak er som nesten to identiske saker, samme behandling, samme stigmatisering, og det er myndighetene som er overgriperne!

 

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3156-til-mer-vi-har-avslrt-og.html

 

Bilde av Arnold Juklerød. Det er ikke selve kampen hva deg gjelder som er det avgjørende alltid. (Juklerød så aldri vel for seg at det skulle bli slik som det ble? Ikke vi heller. Men å stå opp imot løgn, urett og overgrep er også nødvendig.)

Men det er den urett, de overgrepene det gjelder. Det er alltid ille med at overgriperne slipper billigst unna. Men de må ha det vondt med seg selv.

Stakkars lave og hatefulle mennesker! De er en gjeng med kverulanter, løgnere og kriminelle der de bryter Norsk lov notorisk hvis det er til demmes fordel. Tjener deres overgrep, blir de avslørt. Så blir de hjulpet fremover av andre instanser og etater som beskytter og verner om deres løgner og overgrep.

Det er ikke noe som får dem til å være skamfull eller innrømme egne feil eller annet. De fremstår faktisk i ytterste konsens, som en Mafia. Der hvis en går imot dem og tar til motmæle. Så skal en knekkes, da de misbruker alle midler de har i sine verktøykasser. Dette er Norske myndigheter anno 2023!

Disse menneskene er ikke noe annet enn fordekte mørkets budbærere!
https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3117-er-det-rett-for-oss-som-kristne.html

 


I Artikkelen som er gjengitt sier Morten Cranner noe vesentlig:

– Men er dette verdt prisen Juklerød betalte?


– Svaret er individuelt, det er en problemstilling som er grunnleggende gjennom hele forestillingen. Men det å brenne for noe, en sak man engasjerer seg i fullt og helt, er egentlig et dyptliggende eksistensielt behov hos alle mennesker.

https://no.wikipedia.org/wiki/Arnold_Jukler%C3%B8d

https://www.facebook.com/TilMinneOmArnoldJuklerod

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2441-justismord-foregar-i-norsk.html

https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/xl/juklerod-var-psykiatriens-_farlige_-varsler-1.13351231 


La meg si det med en gang, hva Arnold Juklerød gikk igjennom av fornedrelse, overgrep, frihetsberøvelse, stigmatisering og urett!

Så har vi, jeg og min kone kun vært utsatt for 1 % av det samme? Max!

Det han gikk igjennom og allikevel sto oppreist er en urett som kan sammenlignes med vel kun Hans Nielsen Hauge?

Enormt er det i hvert fall! Og ondt!

Men prinsippet er det samme, at en må lide og akseptere direkte ondskap, dårskap og overgrep for at overgriperne skal gå fri.

Det er «viktigste» at myndighetene alltid har rett, uansett overgrep og dårskap!

Nå har jeg skrevet så mye om vår sak, der «alt» er tilgjengelig på nettet!

(Sett av flere millioner på nettet på den Himmelske blogg.)

Er det da rett å godta alt som myndighetene gjør av overgrep, løgner og dårskap som i vår sak?

De er kun ute etter å lage kvalme, intriger og eier ingen skamfølelse eller empati. Det er direkte kyniske kriminelle mennesker som aldri skulle fått innehatt de stillinger og posisjoner de har.

De er rett og slett kyniske, umenneskelige overgripere!

Arnold Juklerød gikk «seirende» ut av denne kampen:

Den 7. september 1995 skrev advokat Knut Rognlien i en pressemelding:

Laquote.svgI et brev av 11. august 1995 fra Kirke- og Utdannings- og Forskningsdepartementet (KUF) til Arnold Juklerød, innrømmes det at skolemyndighetene handlet i strid med folkeskoleloven da Holtane skolekrets i Kragerø ble vedtatt nedlagt i 1962/68. ... I egenskap av å være formann i Aksjonskomitéen mot nedlegging av Holtane Skole, påpekte Arnold Juklerød de nevnte forhold allerede i 1968. ... Nettopp disse påstandene ble anført som bevis på at han led av «ukorrigerbare paranoide vrangforestillinger» da han ble tvangsinnlagt. ... Den person som protesterte og holdt seg til loven, ble ikke tatt alvorlig, men utdefinert som psykiatrisk tilfelle. Dette bestyrker mistanken om at psykiatrien også i Norge er blitt brukt på politisk grunnlag overfor opposisjonelle og annerledes tenkende. Departementets nye gjennomgang av saken gjør det nødvendig å fremme krav om offentlig granskning ... Saken viser også at det er påkrevet å rette søkelyset mot hvordan offentlige tjenestemenn møter vanlige folk som protesterer mot overgrep.

(sitat slutt.)

Vår sak og saken her har mye til felles, da vi også er utsatt for direkte makt- og myndighetsmisbruk!

Der myndighetene forsvarer hverandre i løgner og fordreining av faktum i saken! Galskap satt i system er egentlig til dels det Norske myndighets væremåte blitt. Der alle beskytter hverandre, selv overgrep og løgner!

Galskap satt i system er denne vår sak, som blir avdekket.

Eller rettere sagt, løgner og fordreining av sannheten satt i system.

Samtidig, andre får en behandling som om de var konger. Det er denne enormt store forskjellsbehandlingen og der en gjør alt for å ta og stigmatisere lovlydige og rettskafne mennesker. Det er virkelig ille at de kan gjøre slik imot egentlig noen få. Men de skal tas så hardt og kraftig, at all kritikk og saklig kritikk.

Det skal ikke være tillatt, da skal en tas med alle midler de har til rådighet!

Her er enkelte utdrag i fra artikkelen her som passer inn i vår sak:

https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/xl/juklerod-var-psykiatriens-_farlige_-varsler-1.13351231

"Hvem er den gale?"

Februar 2017. 27 år etter møtet mitt (Bo Lilledal Andersen) med Arnold Juklerød og parolene hans på Gaustad sykehus i Oslo, møter jeg veggavisene på nytt.

De gamle slagordene slår mot meg med store bokstaver på teaterscenen i Skien, der Teater Ibsen øver på stykket "Juklerødsaken – Hvem er den gale?"

– I 1062 dager var han innesperret sammen med de verste folkene som fantes på Gaustad. Det gjør noe med et menneske. Men jeg opplever ikke Arnold Juklerød som alvorlig sinnssyk, sier skuespiller Ola Otnes ved Teater Ibsen som spiller Juklerød.

Strødd ut over scenegolvet ligger gamle utklipp og avisoverskrifter fra kampens hete. I en krok har de gjenskapt arbeidsplassen, med skrivemaskinen som et sentralt våpen.

– Han var skytebas og kunne ikke skrive skikkelig på skrivemaskin, men satt oppe om nettene og skrev brev til aviser og andre folk. Han ble litt manisk og var nok ikke så lett å leve med, sier Otnes.

Stykket er skrevet av instruktør Morten Cranner.

 

– Jeg vil fortelle om en mann som har stått imot samfunnet til en ganske høy pris. Historien er litt gjemt og glemt i dag, sier Cranner som vil at saken belyses fra flere sider.

Paralleller til Ibsen

Teatersjef Thomas Bye hadde sjøl ikke hørt om den kverulerende telemarkingen før Morten Cranner kom og ville fortelle historien.

– Min generasjon er skånet for denne historien. Det jeg nå leser overgår det meste av det man kan dikte opp, sier Bye.

Cranner mener Juklerød, akkurat som Ibsens Brand, var villig til å dø for saken sin. Og at vi kan se det også i våre dager.

– Vi har Edvard Snowdon som oppholder seg i Moskva (amerikansk IT-tekniker som i 2013 lekket gradert informasjon om et amerikansk etterretningsprogram). Han har ofret hele livet for noe han tror på. Det samme gjaldt Juklerød, som brøt med familien sin, og mistet kontakten med ekskona og de tre barna.

Morten Cranner
mener at denne historien er viktig – fordi problemstillingene gjentar seg:

– Juklerød satte seg opp mot samfunnsutviklingen med skolesammenslåing. Skoler blir fortsatt lagt ned og slått sammen, og tvangssammenslåing av kommuner og fylker står på den politiske dagsorden.

– Men er dette verdt prisen Juklerød betalte?

– Svaret er individuelt, det er en problemstilling som er grunnleggende gjennom hele forestillingen. Men det å brenne for noe, en sak man engasjerer seg i fullt og helt, er egentlig et dyptliggende eksistensielt behov hos alle mennesker.

Antipsykiatrisk bevegelse

Omtalen av Juklerød var avhengig av hvem som ble spurt. Forkjemperne hans omtalte ham som "snill, omtenksom og arbeidsom". Motpolene karakteriserte ham som en "paranoid kverulant med religiøs fundamentalisme".

 

På 1980- og -90-tallet var den kverulerende telemarkingen et ikon for en slags antipsykiatrisk bevegelse.

I åra han bodde som okkupant inne i velferdsbygget eller utenfor i telt, ble Juklerød oppsøkt av en lang rekke opposisjonelle leger og psykiatere fra bl.a. Sverige, Danmark og USA. Det var folk som satte spørsmålstegn ved den rådende politikken innen psykiatrisk behandling, ikke minst bruken av medikamenter på det de kalte forsvarsløse mennesker.

Støttegruppa hans reagerte på det Juklerød fortalte, budskapet i veggavisene, men også på måten han ble behandlet av de ledende legene på Gaustad, der han i perioder ble nektet kontakt med verdenen utenfor – journalister og andre besøkende.

(sitat slutt.)

Sluttkommentar:

I vår sak har vi oppført oss hele tiden eksemplarisk, og taklet overgrepet til PBE og det offentlige veldig bra. Selv om de har gjort feil på feil.

Løyet og forsvart hverandre!

Faktisk, det var egentlig det samme som Arnold Juklerød opplevde.

Vil atter skyte inn, prinsippet er det samme i våre saker.

Uretten og overgrepene er enorme.

Der alt er faktisk bygget på løgn og enda mer løgn.

Her i vår sak lyver PBE fra dag 1, og har fortsatt med dette hele veien!

Hele veien!

Det tar ikke slutt, godt hjulpet av sine «medarbeideren!»

Andre offentlige etater og myndigheter.

Det er ondskap satt i system!

De blir forsvart og støttet av samtlige offentlige instanser og etater.

Det er gjennom korrupt alt. Jeg vet da ikke i alle saker, men i vår sak og dessverre. Alt for mange andre saker også!

Hvor lenge skal en fortsette?

Nå blir det ny rettsak, har ingen tro på forandring og forbedring. Vi skal tas, koste hva det vil.

Disse overgriperne innbiller seg at de kan ture frem og aldri bli stilt til ansvar.

Ja, før det vet ordet av det. Så blir de det, for det lønner seg aldri i lengden å være kriminell og et ondt menneske.

Men å være rettskaffen og følge det gode!

Akter aldri å etterkomme noen av de kravene og pålegg som det offentlig har gitt. Det er ikke noe annet enn makt- og myndighetsmisbruk.

Et gedigent overgrep, egentlig mobbing og trakassering.

De veiledet å bygge denne muren, den er ikke ulovlig.

Det som er ulovlig og imot Norsk lov, er slik det offentlige og fremfor PBE holder på.

De blir også forsvart som sagt, som avslører hvor korrupt og ille det står til her i Norge når det gjelder offentlige myndigheter og den rettsikkerheten vi har. Eller rettere sagt, den rettsikkerheten vi ikke har!

Den er lik null i enkelte tilfeller, som i vårt tilfelle!

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3103-det-er-et-maktovergrep-av-det.html

https://www.nyhetsspeilet.no/2011/01/arnold-jukler%C3%B8d-psykiatriens-uhyggelige-menneskeforakt-avsl%C3%B8rt/

https://www.pressreader.com/norway/varden/20170204/282321089738797

https://tidsskriftet.no/2010/09/anmeldelser/juklerod-saken-en-grundig-innforing

https://wso.no/2020/03/filmene-om-arnold-juklerod-na-pa-vimeo/

 


 

4 kommentarer:

Anonym sa...

Ganske så utrolig å lese denne artikkelen etter mitt lille tips om Arnold Juklerød. Og du har virkelig truffet spikeren på hodet med denne artikkelen. Nettopp denne uretten og maktmisbruket fra myndighetene er helt horribelt. Det som virkelig er trist er at Juklerød selv ikke fikk oppleve beklagelse eller sett bysten av seg selv. Vi får håpe at folk fra PBE er inne på denne bloggen og leser og skjønner at de ikke kan kjøre folk i grøfta på denne måten.

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, du skriver:
Ganske så utrolig å lese denne artikkelen etter mitt lille tips om Arnold Juklerød. Og du har virkelig truffet spikeren på hodet med denne artikkelen. Nettopp denne uretten og maktmisbruket fra myndighetene er helt horribelt. Det som virkelig er trist er at Juklerød selv ikke fikk oppleve beklagelse eller sett bysten av seg selv. Vi får håpe at folk fra PBE er inne på denne bloggen og leser og skjønner at de ikke kan kjøre folk i grøfta på denne måten.

Svar:
Først, takk for tipset. Jeg må si, Arnold Juklerød, personen og saken hans var kjempe interessant. Den har jeg brukt flere timer på.

Jeg er overbevist at det blir en positiv og god løsning på vår sak.

Når det gjelder Juklerød leste jeg bl.a. at Simonsen ifra FRP ville at han ikke skulle få erstatning.
Så langt jeg kan se i denne saken, så har hverken han eller noen fått noen erstatning?

Faktisk, denne saken var verre enn selv Viggo Kristiansen sin sak.
Det er vel det verste og største overgrepet i Norges historien etter Hans Nielsen Hauge?
Det var ikke noe i deres liv eller på noen måte som tilsa at de var kriminelle eller belastende på noe måte.
Vet du noe mer? Om etterkommerne eller noen noen gang har fått erstatning eller oppreisning?


Anonym sa...

Hei igjen. Juklerød var en mann drevet av prinsipper og en enorm rettferdighetssans. I tillegg en enorm jernvilje, så nektet han å godta denne urett som ble gjort mot han. Det er nok en av de værste overgrepene gjort mot et menneske her i landet. Viggo Kristiansen ble dratt uskyldig inn saken ,fordi Jan Helge Andersen ikke ville innrømme at han selv stod bak ugjerningene. Når det gjelder erstatning i Juklerød saken, vet jeg ingenting om dette. Det er ihvertfall ikke kjent offentlig. Tipper familien til Juklerød ikke orket å kjempe noe mer etter Juklerød’s død. Selv om de helt sikkert kunne fått dette av den Norske stat.

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, du skriver:
Hei igjen. Juklerød var en mann drevet av prinsipper og en enorm rettferdighetssans. I tillegg en enorm jernvilje, så nektet han å godta denne urett som ble gjort mot han. Det er nok en av de værste overgrepene gjort mot et menneske her i landet. Viggo Kristiansen ble dratt uskyldig inn saken, fordi Jan Helge Andersen ikke ville innrømme at han selv stod bak ugjerningene. Når det gjelder erstatning i Juklerød saken, vet jeg ingenting om dette. Det er ihvertfall ikke kjent offentlig. Tipper familien til Juklerød ikke orket å kjempe noe mer etter Juklerød’s død. Selv om de helt sikkert kunne fått dette av den Norske stat.

Svar:
Trist ikke at han og familien fikk oppreisning også økonomisk.

Tror at Juklerød har banet veien for mange?
For maken til psykopater innen psykiatrien han møtte, tror jeg faktisk ikke er så sterkt i dag som det var den gangen?
Denne saken er vel en form for døråpner her i Norge?

Er enig i at han hadde en jernvilje.
Mannen var da utrolig.
Denne historien fortjener å komme frem i forbindelse med Viggo Kristiansen saken og andre saker.
Arnold Juklerød var på mange måter en som kjempet saken for mange andre også er jeg overbevist om!

Må si jeg kjenner meg igjen i denne saken at en kjemper imot en form for overmakt som ikke skyr å bruke noen av sine maktmidler imot en vanlig mann for å få igjennom sine vedtak!