søndag 15. januar 2023

 Nr. 3158: Muren vår ligger nå pent og flott til, det gjorde ikke vår skråning!

 Nr. 3158:

Muren vår ligger nå pent og flott til, det gjorde ikke vår skråning!

 

Vi har sendt inn og spurt PBE og ikke fått svar, se her. Nei, de har sladdet vårt svar. Slik holder de på, når vi setter de sjakk matt. Så sladder PBE våre argumenter og svar. Selv om offentlighetsloven sier det motsatte.

PBE og det offentlige bryter Norsk lov konsekvent og hele tiden imot oss.

Det får ingen konsekvenser for dem, de gjør hva de vil.

Bryter Norsk lov – NOTORISK OG MORGEN, MIDDAG OG KVELD!

PBE og Bymiljøetaten hevder muren ligger i veibanen.

Selv om den ligger 1 meter i fra asfaltert veibane.

Samt, den ligget minst ½ meter lengre inne enn vår før skråning som naboen vår har.

Hele argumentasjonen til PBE og Bymiljøetaten er ikke noe annet enn løgn!

P.g.a. dette har vi fått hele det offentlige apparatet på gaffelen, snakk om å våre kyniske og onde i sin adferd!

 

Her er muren slik den er nå, pent inntrukket.

 


Slik var skråningen vår, langt ute i veibanen. Selv om muren vår er en forbedring på alle måter. 

Vi skal tas av disse kyniske menneskene som jobber innenfor det offentlige. 

Det er vanvittig, kriminelt og ondt!

 

 

Her er naboens mur, noenlunde slik vi hadde det.

Bare enda dårligere da skråningen vår var større, skarpere og høyere!

 


 


Sluttkommentar:

 

Det er helt ute av alle proporsjoner denne saken.

Vi har kun hatt ønske om å forbedre vår eiendom og har fult PBE veiledning.

Så skal vi tas fordi, ja egentlig vet jeg ikke.

Men noe skal være ulovlig, hva vites egentlig ikke.

Muren skal ligge ute i veibanen var det før.

Så var tomten flat, noe vi har ettertrykkelig dokumentert stemmer ikke.

Hva er neste som er «ulovlig» gjenstår å se.

Vi vet bare at det som er ulovlig, det er hvordan PBE behandler oss.

Hvordan alle andre offentlige instanser forsvarer lovbryterne.

 

Her blir urett rett slik som myndighetene holder på.

Her blir rett og slett Norsk lov overhode ikke fulgt.

Ikke noe som er rett, godt, sant, edelt, vakker, bra eller noe som er slik som jeg forstår det hele. Rett blir urett, en skam og viser bare at hvis en står opp imot myndighetene. Så opptrer de som en mafia, de vet at de aldri må stilles til ansvar for sin brøde. Slik er dette dessverre onde systemet!

Men før eller siden, så må enhver svare for det en har gjort.

Det er en lov, en Guddommelig lov. Heldigvis!

 

Hvilken glede over å bryte Norsk lov har egentlig PBE?

De blir forsvart av dessverre samtlige offentlige instanser her i sin kynisme.

Trist at slikt er mulig i Kongeriket Norge!

 

Relaterte linker:

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3142-hvis-vi-gar-igjennom-mange-av.html

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3130-vi-klaget-pa-plan-og.html

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp?text=krokstien+2+c&doSearch2=S%F8k+i+sak+

https://www.sokelys.com/jan-kare-christensen-inndrivning-av-tvangsmulkt-og-tvangsalg-av-bil-ender-i-oslo-tingrett/

 

 

Ingen kommentarer: