lørdag 14. januar 2023

 Nr. 3156: Til mer vi har avslørt og imøtegått Plan og bygningsetatens løgnere og manipulering, til mindre svar har vi fått, men bøtene desto større!

 Nr. 3156:

Til mer vi har avslørt og imøtegått Plan og bygningsetatens løgnere og manipulering, til mindre svar har vi fått, men bøtene desto større!

 

Det er viktig å stå opp imot urett uansett hvem som gjør urett.

Her er det PBE og Norske myndigheter som lyver og driver med utpressing og misbruker lovverket. De er rett og slett kriminelle og bryter Norsk lov notorisk.

Før eller siden vil de også bli straffet og må innse at løgn og lovbrudd lønner seg ikke. Aldri!

Det er alltid det rette som vinner til slutt, garantert!

Tenke bare på Hans Nielsen Hauge som ble urettmessig satt i fengsel i 11 år. 

Hans helbred ble fratatt han. Men det er hans navn som står igjen i dag.

Disse som forfulgte ham urettmessig og overgriperne. Står i dag kun frem i dag som overgriperne som nærmest er glemt. Slik går det alltid.

 


https://blog.janchristensen.net/2019/10/nr-2575-jeg-har-faktisk-imtegatt-plan.html

 

Her i vår sak ser vi hvordan overgripere holder på, når ingen andre offentlige instanser. Presse eller andre imøtegår dem.

De er så kyniske, frekke, manipulerende og driver med utstrakt løgn og fornektelse av faktum i denne saken.

Vår eiendom er stupbratt og vi er blitt veiledet hvordan bygge muren.

Hva gjør PBE?

Svarer ikke engang på enkle og klare relevante og konsise spørsmål vedrørende denne saken!

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2985-en-trenger-ikke-vre-profet-for.html

 

Her i denne vår sak har PBE og det offentlige løyet, truet, lagt på telefonen, skreket i telefonen, truet med politianmeldelse, politianmeldt og ellers gjort det meste som de ikke skulle ha gjort. Vi har hverken løyet, truet eller svart igjen eller skreket i telefonen eller lagt på telefonen.

Trist med en slik forvaltning! Samt, til verre de blir og mer åpenbar deres løgner og alt blir. Til mer støtte får de av andre offentlige instanser.

Hele saken imot viser hvor råtten det offentlige Norge til tider kan være!

Samt, til mer vi sier ifra om dette overgrepet vi er utsatt for.

Til frekkere, freidigere og mer vulgære blir det offentlige.

Bøtene og vedtakene blir bare større og verre, som viser at det er en progressiv utvikling i negativ henseende!

 

Hva er det da PBE lyver med? Det er så mye, å skrive alt på nytt igjen. Det vil ta for langt tid.

Men at når de har veiledet oss hvordan bygge muren. At dette ikke blir tatt hensyn til. Det er ille.

Samt at fallet på vår eiendom er ikke som PBE hevder med tegninger ifra Beliggenhets gruppen, er slak. Men den er stupbratt.

Muren vår ligger inne på vår eiendom, 1 meter ifra asfaltert veibane.

Den ligger også ½ meter minst lengre inne enn vår før skråning.

Alt dette og tusen andre ting, vil ikke PBE hverken svare på.

Eller forholde seg til.

At andre får dispensasjoner og godkjennelser i det store, vide og brede vil de ikke kommentere heller.

Det er en gjeng med hatefulle og lave mennesker som blir forsvart av andre likesinnede.

Dypt tragisk!

Sluttkommentar:

Tenk, selv slike enkle spørsmål som egentlig selv en 1 klassing ville kunne gitt et svar på. Slike spørsmål hverken evner eller vil PBE svare på, tragisk!

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2885-na-er-vi-kommet-til-et.html

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2884-selv-en-1-klassingen-kan-svare.html

 

Det er egentlig Norges rekorder i forskjells behandling, og tusen andre forhold som er sterkt kritikk verdige som en finner i denne saken.

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2462-pbe-her-i-oslo-fremstar-som-de.html

Vi snakker om en etat som «får lov» å bryte Norsk lov notorisk og gjennom år da samtlige andre offentlige instanser forvarer dem uansett. Med løgner, oppdiktning og alt som det er mulig å finne på for å forsvare noen som driver med kriminell adferd!

På mange måter er ikke dette her så veldig spesielt.

Se bare på Tengs saken og Viggo Kristiansen.

Løgnene og alt dette er ganske så normalt innenfor det offentlige er i Norge temmelig åpenbart! Fra Viggo Kristiansen, til oss. Det foregår justismord over alt! Det er liksom fra det alvorligste sakene, til slike saker som vår!

https://blog.janchristensen.net/2022/10/nr-3098-jan-helge-andersen-dro-viggo.html

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2441-justismord-foregar-i-norsk.html

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3110-plan-og-bygningsetaten-her.html

4 kommentarer:

Anonym sa...

Sammenligningen med Hans Nielsen Hauge er helt på sin plass! Du er også utsatt for overgrep og forfølgelse. Fordi du er dansk,fordi du stod opp mot horebukken og fordi du tør stå opp mot det onde PBE.

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym du skriver:
Sammenligningen med Hans Nielsen Hauge er helt på sin plass! Du er også utsatt for overgrep og forfølgelse. Fordi du er dansk, fordi du stod opp mot horebukken og fordi du tør stå opp mot det onde PBE.

Svar:
Ja, det er en person å sammenlignes med.
Men samtidig, Hans Nielsen Hauge står slik over meg og noen egentlig i hele Norge?

Det er vel rett å si, at Hans Nielsen Hauge på mange måter står i en særstilling?

Men prinsippene er de samme. En står opp imot urett og FOR NOE!
Så kommer forfølgelse og gjengjeldelse!

Er enig med deg at denne "Pastoren" er en virkelig narsissistisk horebukk!

Anonym sa...

https://nyheter.byggfakta.no/pbe-tapte-sa-det-sang-75162/nyhet.html
Hei snakk med Stein Øberg, som kjempet mot PBE og vant saken. Han vet hvordan PBE opererer.

Jan Kåre Christensen sa...

Takk, han skriver følgende, eller sier følgende:
– Min sak er en ubetydelighet i den store sammenhengen. Men tenk på andre som ganske sikkert har betalt inn uberettigede og langt høyere gebyrer for rammetillatelse, kanskje fordi de ikke har visst bedre eller ikke orket å krangle med PBE.

Stein Øberg har en lang historie som bruker av PBEs tjenester, og han kaller det en dårlig røverhistorie. Han synes det er trist at det ikke finnes spor av innrømmelser eller beklagelser hver gang etaten gjør feil.

Svar:

Dette er dessverre gjengs, de innrømmer og beklager aldri noe noen gang.
Uansett hvor ille det de har gjort har vært!