søndag 6. juni 2021

Nr. 2885: Nå er vi kommet til et avgjørende skille ovenfor Plan- og bygningsetaten her i Oslo, om løgnene til PBE «vinner», eller sannheten og fornuften seirer!

 Nr. 2885:

Nå er vi kommet til et avgjørende skille ovenfor Plan- og bygningsetaten her i Oslo, om løgnene til PBE «vinner», eller sannheten og fornuften seirer!

 

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2884-selv-en-1-klassingen-kan-svare.html

https://www.sokelys.com/blir-truet-med-ny-tvangsmulkt-pa-80-000-dersom-muren-ikke-er-fjernet-innen-to-uker-men-christensen-er-uboyelig/

 

Hovedpoenget her er først og fremst at Plan- og bygningsetaten ikke vil, kan eller ønsker å svare oss.

Hadde de svart oss, så kunne vi forholdt oss til DET SVARET.

Så tjukk i hodet er PBE, at de driver med argumenter som ikke vedrører dette, viser bare deres forvirring!

 

SPØRSMÅLET VÅRT ER VELDIG ENKELT.

HVORFOR LIGGER VÅR MUR I VEIBANEN, SOM LIGGER 1 METER IFRA VEIBANEN.

MENS SKRÅNNINGEN VÅR LÅ ½ METER.

 

Hva er lengst av 1 meter og ½ meter?

Tenker på at selv 1 klassinger kan svare på dette, men det vil de ikke.

Hvorfor? Det offentlige i Norge fremstår som åpenbart dummenikker og kriminelle ovenfor oss.

 

Samtidig ønsker ikke PBE dialog, dette er også imot regelverket.

 

Illustrasjonsfoto som viser på hvilket lavmål Plan- og bygningsetaten er på.

 


 

Her er noe av hva andre har skrevet på bl.a. nettstedet Søkelys.

 

Ansgar Braut:

 

Stå på Christensen.

Du er et forbilde for alle oss som ønsker å leve i opprør mot myndighetene. Som kristen og anarkist støtter vi og hyller alle som trosser myndighetene og lovene.

Myndigheter er alle kriminelle kartell som bruker Gestapo metoder mot Guds folk. Ved å trakassere og presse deg bryter myndighetene menneskerettighetene og den private eiendomsrett.

Hvorfor skal myndighetene ha noe med hva du bygger på en tomt du selv eier. Dette bør Birger Hvermansen svare på.

Myndighetene begår grove forbrytelser mot Christensen som kjemper for sine rettigheter.

 

 

Knud:

 

PBE kommer ingen vei. Her har du ikke bare satt dem sjakk, men sjakk matt så det synger etter. Gratulerer med utsøkt taktikk!

 

Sluttkommentar:

 

Nå er det som sagt langt flere forhold, men har bare konsentrert meg om dette ene.

Ganger det er nødvendig å ikke ta med alt, for dette ene her er så graverende at bare her så faller saken imot oss som er korthus!

 

Om det er en skråning, mur eller lecablokker er saken den samme.

1 meter er lengre fra veibanen enn ½ meter.

Fremdeles bryter Plan- og bygningsetaten loven ved å ikke svare oss.

Her argumenterer du som bare viser din dårskap og mangel på forståelse hva dette dreier seg om.

Hva er lengst ifra veibanen?

Lecablokker, mur eller skråning betyr ikke noe her.

Det er svaret som uteblir, som er viktig.

 

Samt at vår mur ligger skrånet innover. Ikke vanskelig å hugge av noen cm, men da må vi få vite hvorfor og hvor?

Her vil ikke PBE svare, da de ikke ønsker dialog, som er nødvendig og samtaler for å komme frem til løsning!

Muren vår ligger på en rett strekning, som gjør at høyden har ikke noe å si.

Mens andre nedover Stormyrveien har murer på 20 cm ifra veibanen.

Vi møter åpenbart kriminelle mennesker som ikke ønsker hverken at sannheten eller en god dialog skal være tilstede!

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp?text=Krokstien+2+c&doSearch2=S%F8k+i+sak+

Ingen kommentarer: