torsdag 3. juni 2021

Nr. 2880: Plan og bygningsetaten unnlater å svare oss, dette gjør de til lovbrytere da forvaltningsloven pålegger dem å svare oss!

 Nr. 2880:

Plan og bygningsetaten unnlater å svare oss, dette gjør de til lovbrytere da forvaltningsloven pålegger dem å svare oss!

 

Hadde Plan- og bygningsetaten oppført seg imot oss, mot resten av Oslos befolkning på samme måten.

Så hadde halve HellerudToppen måtte bli revet, og det meste av byggverk på Grefsen også. 

Her er det kun et motto, ta oss og dritt i alle andre og alle andre lovparagrafer, det er ekteparet Jan Kåre og Berit Christensen som skal tas, alle andre slipper unna!!!!!!!!!!!!

 

Her mailen vi fikk.

 Her er vårt svar:


PBE Oslo ved Astrid Myhra                                  Oslo 3/6. 2021

teknisk fagavdeling

enhet for byggetilsyn Indre by

 

Saksnummer 201510929

 

Kopi Byrådsavdeling for byutvikling

Sak 20/3164  

 

Hei!

 

Først av alt, takk for svar selv om det var meget dårlig, svada og gir svært liten mening da vi har hele tiden etterspurt om ikke få henvisninger til linker, mailer og annet.

Men klare svar der innholdet eventuelt fra andre svar blir kopiert og gjengitt slik vi vet hva som da eventuelt har vært tidligere svar. I dag skjønner vi ikke noe da alt blir stort sett gjetninger og vedtak, ikke svar å forholde seg til.

Slik det er NÅ, så gjorde ditt svar og mail oss bare enda mer forvirret og frustrerte!!!!!!!!!

Dere MÅ spesifisere svarene og gjenta dem, uten det så blir det antagelser og gjetninger fra VÅR side.

Tross alt, det var dere ved vår tidligere saksbehandler som veiledet oss hvordan bygge, noe vi gjorde.

Flere fagfolk som vi har hatt inne i ettertid påpeker også at det er harmoni og pent det som er bygget og står i stil med både vårt hus og ellers annen bebyggelse. Grunnen for å gi dispensasjon hos oss, er milevis innforbi rekkevidde og ikke gi oss dispensasjon og godkjennelse. Er å begå både en stor urett ovenfor oss, og dere bryter også regelverket med dette!

https://blog.janchristensen.net/2019/10/nr-2589-da-vi-har-fatt-veiledning-av.html


Hvordan opptre som kommunalt ansatt?

 

Gode offentlige tjenestemenn skal etter vår smak være tjenesteytende og lyttende, og ikke ta for gitt at alle vi innbyggere er like vel bevandret i juss og regelverk som dem som er satt til å forvalte reglene. Det er du vel enig i?

 

Fremfor alt bør de aldri glemme at de egentlig sitter der for å hjelpe oss - innbyggerne. Det er det vi betaler dem for.  

 

Så gjør vi kanskje feil iblant, men deres oppgave er da først å hjelpe oss å forstå og unngå å gjøre feilene enda større, før de dømmer og bøtelegger oss.

 

Hvorfor er det så mange byråkrater (og politikere?) som så fort glemmer at de er der for oss, og ikke omvendt?

 

Vi ringer ned, og får veiledning hvordan bygge.

 

Da viser det seg i ettertid, at en vi skulle ha søkt selv om saksbehandler sa det motsatte.

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2021062095&fileid=9605717

 

https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2855-plan-og-bygningsetaten-har.html

 

Vi søker og i ettertid blir vi møtt av et samlet PBE som gjør alt de kan gjør for å være mest mulig vanskelige og lumpne ovenfor oss.

 

Alle spørsmålene ber vi ikke om henvisninger til, men konkrete svar som vi kan forholde oss til.

Vi vil ha svarene gjengitt, ikke gjette og anta hva dere mener, svar utbes.

Takk.

 

Men siden dere alltid har vært så vanskelige ovenfor oss, så får vi gjette hva dere mener.

Det er ikke sikkert dere svarer oss igjen, da det er her kardinal feilen og som har gjort denne saken så komplisert og vanskelig, at dere har bryt så mange Norske lover at det er for oss viktig å få frem at dere ikke har gitt oss svar.

Men det som er verre, dere har fraskrevet dere en god dialog som tross alt er det mest viktige for å få en løsning på en sak som dere har gjort mye vanskeligere enn det hadde strengt talt nødvendig å vert!!!!!!!!

 

Dette skriver du i din mangelfulle mail til oss;

«Dere mener at dere har bygget muren etter våre anvisninger og at det ikke er ulovlig å bygge på egen grunn.»

 

Svar: For det første, det som du skriver her er nedlatende, hersketeknikk og løgn.

 

Du referer ikke engang til noen sitater, da vi aldri har sagt dette.

Vi mener at takhøyden for det vi gjør på egen grunn, der også lov om dispensasjon bør sitte lettere enn hvis det er bygget utenfor egen eiendom, f.eks. offentlige bygg, hvis en bygger noe over på annen manns eiendom etc.

 

Tvert imot, vi har beklaget at vi ikke har søkt og gjort det rette ifra begynnelsen. Vi ble veiledet av Kaja Aubert Lange, hvordan bygge.

 

Men i ettertid har vi skjønt at vi skulle ha søkt. Da Norsk lov står over Kaja Aubert Lange, ekteparet Christensen og dere.

Norsk lov skal selvsagt alle i Kongeriket Norge innrette seg etter, eller så er enn en lovovertreder.

 

Men dere følger ikke heller Norsk lov.

Flere lover dere har bryt.

Tjenestefeil ved å veilede oss til å bygge «ulovlig!»

De har bryte Kong Kristian den 5. lov.

Forvaltningsloven ved å ikke svare på spørsmål.

Saksbehandlingsfeil og forskjellsbehandling.

Tjenestefeil og mangel på dialog er også ille.

Vi skulle også fått dispensasjon, noe som også er klanderverdig.

Her er det mye!

https://www.sokelys.com/pbe-er-ferdigsnakka-om-christensens-ulovligheter-ber-na-christensen-rette-seg-etter-palegget/

 

https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2867-oslo-plan-og-bygningsetat-har.html

 

Fremdeles kan ikke vi se at du har svart på noen spørsmål som vi har sendt, og henvisninger til at dere har svart holder ikke. Dette bare viser at dere ikke har svart, og dette er atter igjen brudd på forvaltningsloven.

 

Tenker på det møte vi hadde med PBE den 11. april 2019. Da ble vi lovet tett oppfølgning, søke på nytt og at vi skulle komme til veis ende med saken, som da hadde vart i 5 år.

Nå har det gått ytterligere 3 år, og dere er mer arrogante og mer uvillige enn noen gang å ha en konstruktiv dialog, svare oss og yte oss bistand og hjelp!

 

Dere sender ut nye krav om mer og mer penger.

Det må dere bare gjøre, men overfor oss kommer dere ingen vei før dere begynner å svare oss. På våre spørsmål, og ønske om en dialog og hjelp!

 

Slik saken står nå, så skal vi følge deres anvisninger og vedtak.

Men dere er fritatt for alt ellers, komme oss i møte.

Ha en dialog og fremfor alt følge Norsk lov gjelder ikke for dere, kun for oss!

 

Konklusjonen er at dere har bryte Norsk lov, vil ikke innrømme det.

De svar vi etterspør, får vi ikke svar på.

Henvisningene du viser til, er som å løse et kryssord.

Vi skjønner ikke hva dere mener på så enkle ting som jeg vil komme tilbake i neste mail, for at denne mailen ikke skal bli for lang og for mange nye momenter så lenge vi ikke får svar på enkle spørsmål som selv vi som bussjåfør og sekretær/lærer kan svare på.

 

Legger ved også svar i fra vår nabo som sliter med motsatt problem enn oss, som også såkalt har bygget en ulovlig mur som er mye lengre enn vår.

Men han har utnyttet tomten og fått for mye «grått».

Vi har fått for mye «grønt», mot dere så sloss selv «Gudene forgjeves» heter det i ordtaket som passer inn her!

 

Vil til slutt legge ved en link til en artikkel i Aftenposten som du/dere bør lese.

Ta innover dere at det er grunner til at dere får motbør, det er ikke tatt rett ut av luften, det er som sagt grunner for det.


Se her:
https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/wVBqd/den-digitale-gapestokken-hvorfor-henges-folk-ut-i-sosiale-medier?utm_source=facebook&utm_content=deleknapp&utm_campaign=topp&utm_medium=social%20media&fbclid=IwAR1BzoTzN2ucfZ-cnr0C2Q74TNIvyUvmr-LTzA8uUZ-uSeVJHG1f_wSmjUQMvh
Berit og Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

 

https://www.sokelys.com/blir-truet-med-ny-tvangsmulkt-pa-80-000-dersom-muren-ikke-er-fjernet-innen-to-uker-men-christensen-er-uboyelig/

Ingen kommentarer: