fredag 4. juni 2021

Nr. 2882: Nytt spørsmål – oppfølgnings spørsmål til juridisk avdeling i Huseiernes landsforbund!

 Nr. 2882:

Nytt spørsmål – oppfølgnings spørsmål til juridisk avdeling i Huseiernes landsforbund!

 

Vårt første spørsmål finnes her:

https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2868-det-er-hevet-over-enhver-tvil.html

 

Vårt oppfølgnings spørsmål kommer her:

 

Til Huseiernes Landsforbund ved juridisk avdeling

LA/0011516

Juridiske svar

2021/91547

Forespørrende medlem

Jan Kåre Christiansen

 

Oslo 23/5.2021

 

Et tillegg spørsmål til

Per Christian Nordal

Advokat MNA

 

Du spør følgende:

“Du skriver ikke hvilke type spørsmål eller opplysninger det dreier seg om i denne saken, og vårt svar må nødvendigvis bli av generell karakter. Vi antar imidlertid at du tenker på kommunens veiledningsplikt etter fvl § 11»

 

Ja, du svarte meget godt.

 

Spørsmål som vi ikke får svar på, er bl.a. dette:

 

1.)  Hvorfor får vi ikke svar på om mur, trapp og bod er samlet i deres vurderinger? Vi søkte dette samlet i 2016. Trappa står helt på vår eiendom.

Boden skal rives har dere ment før. Men når andre får utnytte tomten sin astronomisk i forhold til oss. Hvorfor gjør dere så stor forskjell?

Dette strider imot vanlige folks oppfatning. Imot andre som har sett på saken vår som er fagmenn.

Dere har enda ikke svart på dette.

Se her:

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2452-det-er-en-hinsides.html

 

2.)  Vi har spurt gjentatte ganger. Hvordan kan der være seg slik at før hadde vi en bedriten skråning som vist på bildet.

I dag har vi en pen mur som ligger ½ meter lengre inn enn vår før bedritne skråning.

Vi skal få avslag på muren, som er en enorm forbedring, samt den ligger ½ meter lengre inne på vår eiendom?

Den holder fyllmassen på vår eiendom, ikke nede i veibanen som før.

Samt at vi har fått et flatere tomt som er en klar oppgradering i forhold til før. Svar først på disse spørsmålene – flere kommer etter dette!

Svar utbes, nå.

 

Se her for link til Saksinnsyn Oslo Kommune

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201510929

  


3.)  Tenk, dere var det som veiledet oss i hvordan bygge muren.

Muren er perfekt den, bortsett fra at vi hadde ønsket å gjøre den noe penere.

Nå gjorde vi det vi kunne, ved å søke om godkjennelse.

Mens andre, f.eks. i Stormyrveien 9 c har fått søke minst 2 ganger samtidig med oss. Og deres søknader minner om noe en gjør en tidlig morgen, og sender noe i vei og dette har dere godkjent glatt selv om de har fått utnytte tomten sin 57 ganger mer enn oss omregnet i prosent.

Før dere gjør noe mer, så utbes det svar på våre spørsmål!

 

Mvh

Berit og Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo


Ingen kommentarer: