onsdag 23. juni 2021

Nr. 2891: 10 spørsmål til Plan- og bygningsetaten som de ikke har svart på, men NÅ MÅ DE SVARE PÅ DETTE FOR IKKE Å VÆRE KRIMINELLE!

 Nr. 2891:

10 spørsmål til Plan- og bygningsetaten som de ikke har svart på, men NÅ MÅ DE SVARE PÅ DETTE FOR IKKE Å VÆRE KRIMINELLE!

 

Forvaltningsloven pålegger dem å svare.

Norsk lov må også Plan- og bygningsetaten følge, noe de ikke har gjort inntil nå.

 


Her er våre 10 spørsmål sendt til PBE.

 

Plan- og bygningsetaten, Oslo             Oslo 22/6. 2021

Sak 201908605, 201510929, 201610333 og 201609223

 

Her er noen spørsmål vi ikke har fått svar på, vi nevner kun 10 av de hundre vi har.

 

1.)  Hvordan kan vår mur være ulovlig med hensyn til å ligge ute i veibanen da den ligger både 1 meter i fra veien og ½ meter lengre inne enn vår før bedritne og ekle skråning?

 

2.)  Vi har bygget en såkalt ulovlig bod.

 

Mens naboer som har bygget samtidig med oss, har søkt om dispensasjon flere ganger. Fått minst 57 ganger i prosent utnyttet tomten sin, dette er forskjellsbehandling? Eller er det slik at det er en lov for ekteparet Christensen, og en lov for alle andre der det meste er lov.

Mens det vi gjør, skal sees på med mest mulig vanskelige «briller»?

 

3.)  Vi bor i et gammelt villastrøk. Andre har så store «overtredelser» der det dreier seg faktisk om trafikk farlige forhold.

Mens dere går på millimeteren med oss, dette virker imot sin hensikt å være så overdreven nøye imot oss når det faktisk hos naboene våre i Stormyrveien er daglig trafikk farlige forhold, som er ufattelig at ikke PBE griper tak i. Enn heller å lage kvalme ovenfor oss?

 

4.)  Vi har nå fått mer grønt og større uteareal, som PBE ønsker. Hvorfor skal ikke dette tale til vår fordel? Kun til vår bakdel?

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2021067139&fileid=9624412

 

5.)  Det vi har bygget ligger på en rett strekning, da spiller høyden null inn. Hvorfor blir ikke dette tatt med i betraktningen?

 

6.)  Det er 1 Million ganger bedre med en mur imot veibanen når det gjelder å holde fyllmassene våre på vår eiendom.

 

Her kjører det også rutebuss forbi og andre kjøretøy hele døgnet.

Da å ha en mur i forhold til en bedriten skråning er 1 Million ganger mer renslig og pent.

At vi skal da føre vår eiendom tilbake til dette er så bakstreversk at ingen normale tenkende mennesker kan mene at dette er rett!

Men dere mener det er rett????????????????

 

7.)  Det står om dispensasjon skal gis hvis det samlet sett er mer fordeler enn bakdeler.

Hos oss er det kun fordeler med at vi har bygget mur, trapp og bod. At vi ikke får dispensasjon og godkjennelse er da imot Norsk lov?

 

8.)  Vi har bygget en trapp som skal rives. Men den ligger innpå vår eiendom nå 100 %, hvorfor skal den rives?

 

Dere mener at trappen vår skal rives. Hvilken adkomst skal vi da ha imot Stormyrveien? Vi blir det eneste huset som ligger imot Stormyrveien som ikke har adkomst til Stormyrveien, dette er forskjellsbehandling og imot all sunn fornuft. Skal vi ha det tauet vi hadde før istedenfor trapp?

 

9.)  Dere har veiledet oss i å bygge muren, dog muntlig. Det er klart at dette var feil fra deres side og fra vår side å tro blindt på dere. Men er det ikke da rimelig at en prøver å finne en best mulig løsning når det som er bygget er så bra? Samt at vi har søkt på en slik måte i 2016 med profesjonelle søkere at den søknaden burde da ha vært mer enn god nok og vi burde fått den dispensasjonen vi trengte og godkjennelse på mur, trapp og bod? Trappa er også nå forandret slik at den ligger 100 % på vår eiendom og er den tryggeste trappa i Stormyrveien!

 

10.)                   Da det ble påpekt at det var forskjellsbehandling dere drev med fikk vi for første gang svar av dere ved Nils Henrik Henningstad som også en tid var vår saksbehandler. Han sendte oss eksempler på forhold der rivning var beordret. Vi gikk inn i disse sakene, og så at begrunnelsen for dette var bl.a. utryknings kjøretøy ikke kom frem. Hos oss er det motsatt, uten vi har det som vi har er det farlig for oss da utryknings kjøretøy gjør seg bruk av trappen vår fremfor andre plasser å komme til. Dere spiller russisk rulett med vår sikkerhet, at det da ikke skal gis dispensasjon og godkjennelser er slik vi ser det imot Norsk lov, det er dere enig i?

Vi har enda ikke fått svar av han for våre spørsmål da vi avslørte hans manipulering.

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2019064652&fileid=8475936

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2019084614&fileid=8542064

https://blog.janchristensen.net/2019/09/nr-2563-var-protest-og-skriv-til-pbe.html

https://blog.janchristensen.net/2019/08/nr-2539-plan-og-bygningsetaten-lovet.html

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2465-pbe-prver-na-skremme-oss-til.html

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2474-fremmet-nye-sknad-til-pbe.html

https://www.sokelys.com/christensens-ulovlige-mur-plan-og-bygningsetaten-i-oslo-gikk-pa-ei-ny-blemme/

https://www.sokelys.com/marerittet-fortsetter-plan-og-bygningsetaten-med-nye-trusler-og-tvangsmulkter-mot-blogger-christensen/

 

Dette er kun 10 av hundre spørsmål vi har, og dette har vi ikke fått svar på!

 

Med vennlig hilsen

Berit og Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

6 kommentarer:

Anonym sa...

Christensen's 10 teser,hamret opp på døra i Vahls gate 1 i Oslo. Herlig!

Jan Kåre Christensen sa...

Ja, det var veldig bra sagt!
Den skal jeg ta med meg videre!


Anonym sa...

Dette er ikke ti spørsmål.
Flere av dine liksomme spørsmål er jo påstander fra deg.

Jan Kåre Christensen sa...

Hvilke?

Anonym sa...

PBE kommer ikke til å besvare deg fordi disse spørsmålene anses som ikkerelevante for din sak.
PBE har holdt dialog med deg litt for mange år.
Jeg kan ikke skjønne at de i det hele tatt gidder holde på med deg.
Du er bare en sta og sær kverulant som ikke vil innse at du har brutt loven og således er kriminell. Vi må ikke heller glemme at du er en dømt forbryter i norsk rettsvesen.
Jeg forstår ikke hvorfor PBE ikke gjør kort prosess med din sak.
Hadde du ikke vært utlending hadde de slått til forlenge siden.

Jan Kåre Christensen sa...

Vi har delvis bryt Norsk Lov med å stole på PBE.
Men det er PBE som er de virkelige lovbryterne i denne saken.

PBE har bryte mange lover.
Tjenestefeil ved å veilede oss til å bygge «ulovlig!»
De har bryte Kong Kristian den 5. lov.
Forvaltningsloven ved å ikke svare på spørsmål.
Saksbehandlingsfeil og forskjellsbehandling.
Vi skulle også fått dispensasjon, noe som også er klanderverdig.
Her er det mye!