søndag 19. mai 2024

Nr. 3375: Utfyllende tillegg skriv til Oslo Tingrett angående den kommende rettsak der myndighetene driver med et overgrep imot oss for å ha bygget «ulovlig» mur, trapp og bod!

 Nr. 3375:

Utfyllende tillegg skriv til Oslo Tingrett angående den kommende rettsak der myndighetene driver med et overgrep imot oss for å ha bygget «ulovlig» mur, trapp og bod!

 

https://blog.janchristensen.net/2024/04/nr-3367-namsmannen-nsker-ta-var-bmw-i3.html

https://blog.janchristensen.net/2024/04/nr-3369-vart-skriv-til-oslo-tingrett.html

 

Det kulturelle forfallet vi er vitne til, som kommer så tydelig til uttrykk i gjennom PBE og Statsforvalterens mange løgner og forskjellsbehandling.

Er det samme fenomenet som førte til Romerrikets kollaps.

Når dekadens sprer seg blant mennesker og sunne verdier forvitrer, går samfunnet etterhvert i oppløsning.

Tilliten mellom menneske svekkes. Det fører til en nedadgående spiral hvor samfunnet sliter med å opprettholde orden og fremgang.

Myndighetene i Norge er i ferd med å spille fallitt p.g.a. arroganse og uærlighet.

Som det Romerske Riket.

Det vestromerske riket var svakere organisert enn det østromerske, og ble stadig utsatt for angrep fra germanere i nord.

Bildet er en moderne fremstilling av da vestgoterne plyndret Roma i 410.

 

 


Her er mailen jeg sendte:

 

24-059316TVA-TOSL/08

Oslo 18/5. 2024

 

1.)  Ringte og fikk bekreftet at saken nå er under behandling.

 

2.)  Dere forventer at vi skal kun forholde oss til et vedtak. Vedtak at Namsmannen skal ta bilen.

 

At vi har en «ulovlighetssak» på oss. Men mur, trapp og bod er lovlig oppført, det er PBE tolkninger og overgrep som er ulovlig. Derfor, hvis dere ikke ser denne saken i et større perspektiv. Blir det helt feil å ikke forstå hvorfor vi har satt oss på «bakbeina!»

 

3.)  Vi vil ikke rive, for det vi har bygget en fullt ut lovlig mur, trapp og bod. Forholde oss til løgn, narrativ og overgrep. Som saken imot oss bygger på, akter vi ikke å etterkomme. Kunne trodd vi bodde i Russland.

 

Gjør vi ved sivil ulydighet som vi har vår fulle rett til å gjøre.

 

https://blog.janchristensen.net/2023/07/nr-3246-vi-har-drevet-med-sivil.html

 

4.)  Etter PBE egne regler og Norsk lovverk er alt det vi har bygget lovlig. Det er kun i PBE onde hjerter og hoder at det vi har bygget er ulovlig. De lyver konstant, og dikter opp alt mellom himmel og jord. Da de vet at de kan lyve så mye de vil uten noen gang å stilles ansvarlig.

 

5.)  Kan ikke se at det derfor er riktig at vi skal etterkomme derfor pålegg og vedtak som er utelukkende bygget på et narrativ.

 

6.)  Også «avstraffelsen» imot oss er helt hinsides og uforholdsmessig. Eiendommen er oppgradert. Fjernet overvann og det er langt penere nå enn før.

 

https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3273-det-er-direkte-lgn-at-var-tomt.html

 

7.)  Hele saken imot oss er ala Putins væremåte der en skal straffes uansett hvis en finner det for godt at noe ikke er «lovlig»!

https://blog.janchristensen.net/2022/10/nr-3089-selv-nazistene-og-adolf-hitler.html

 

8.)  Under alle forhold, kommer ikke vi til å etterkomme noen pålegg da alt som er skrevet og vedtatt av vedtak er løgn, løgn og mer løgn fra myndighetene imot oss.

 

Da spesielt Plan og Bygningsetaten og Statsforvalter. Samt Norge Høyesterett, gjennom råtten i vår sak. Tragisk!

 

https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3266-gud-kaller-domstolene-i-norge.html

https://blog.janchristensen.net/2023/08/nr-3265-norges-hyesterett-tok-seg-ikke.html

 

9.)  Det burde ringe noen bjeller hos dere at jeg er ustraffet. Da innbille seg at når en er snart 60 år begynner med kriminelle handlinger.

Er bare helt vilt!

 

10.)                     Saken vår – denne samme saken – har vært for Norsk Høyesterett og blitt avvist. Hadde vi da gjort noe straffbart, hadde de behandlet saken. Men det var Namsmannen som løy og drev med ulovlige handlinger imot oss. Med å forsøke å trekke meg for penger før de hadde lagt til grunn mine utgifter.

 

11.)                     Saken har også før den gikk til Norsk Høyesterett, vært avvist av Namsmannen som foreldet. Før PBE kom med et nytt vedtak.

 

https://blog.janchristensen.net/2020/08/nr-2743-game-over-for-plan-og.html

https://blog.janchristensen.net/2021/01/nr-2822-plan-og-bygningsetaten-har-na.html

https://www.sokelys.com/christensens-ulovlige-mur-plan-og-bygningsetaten-i-oslo-gikk-pa-ei-ny-blemme/

https://www.sokelys.com/klarte-ikke-a-hindre-pbe-i-a-tinglyse-tvangsvedtak-som-heftelse-pa-eiendommen/

 

12.)                     Det kulturelle forfallet vi er vitne til, som kommer så tydelig til uttrykk i gjennom PBE og Statsforvalterens mange løgner og forskjellsbehandling. Er det samme fenomenet som førte til Romerrikets kollaps. Når dekadens sprer seg blant mennesker og sunne verdier forvitrer, går samfunnet etterhvert i oppløsning. Tilliten mellom menneske svekkes. Det fører til en nedadgående spiral hvor samfunnet sliter med å opprettholde orden og fremgang.

Vi er på god vei. Myndighetene leder an i toget.

 

13.)                     Selve saken er meningsløs! Bilen jeg har, er en bil som er såpass rimelig. Ta den for å selge den, og for å gi meg de samme pengene tilbake for å kjøpe en ny bil. Er bare rene idiotien! Det gir ingen mening!

 

14.)                     Vi blir totalt oversett av myndighetene. Behandlet som søppel. Det er vanskelig å skjønne hvorfor da vi ikke har gjort noe annet enn PBE veiledning og oppgradert vår eiendom.

 

https://blog.janchristensen.net/2021/08/nr-2920-selv-plan-og-bygningsetatens_27.html

 

15.)                     Proporsjonene til avstraffelse og bøter, at vi har kun forsøkt oppgradert vår eiendom og fulgt den veiledning vi har fått. Så skal PBE bruke hele arsenalet av midler i å ta knekke oss. Slik vi ser dette er det ondt, Satanisk og mørket krefter som råder grunnen. Det er helt hinsides å la seg bruke av mørke slik myndighetene gjør i denne saken.

 

Ingen mening!

 

16.)                     Skjønner ikke heller at i denne saken er kommiksjon helt fraværende fra PBE sin side. De lovet oss dette i 2018. Siden da har vi ikke pratet i sammen.

 

17.)                     Samlet sett har vi en mur, bod og trapp som skulle vært godkjent for lenge siden. At myndighetene ønsker å angripe oss, bøtelegge oss. Prøve å knekke oss på verst tenkelig og sadistisk måte.

 

Det gjør bare oss mer kamplystne, da hele saken imot oss er overgrep og overformynderi av verst tenkelig sort.

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2984-pal-granberg-og-astrid-myhra.html

 

18.)                     Problemet er selvsagt at vi hverken lyver eller fordreier faktum. Det er det som er problemet. Vi møter en røver- og mafiabande som forsvarer hverandre. Og hverandres ugjerninger, løgner og manipulering.

 

19.)                     Når vil det ta slutt? Og en innser at vi har ikke en flat tomt som alt bygger på av vedtak. Men en stupbratt og kuppert tomt. Vi bor da på Hellerudtoppen. Toppen av et fjell!

 

20.)                     Hele saken imot oss er et overgrep. Vi kommer til å kjempe imot dette på alle mulige måter uten vold og annet selvsagt.

 

21.)                     Vi benytter oss kun av demokratiske midler med ordets og det skrevne makt imot overgrepet!

 

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3165-ga-imot-myndighetene-er-vel.html

https://www.sokelys.com/retter-nye-og-harde-angrep-mot-pbe-og-fylkesmannen-etter-at-christensens-klage-igjen-ble-avvist/

torsdag 9. mai 2024

Nr. 3370: Dagens falske evangelium vinner mer og mer innpass i alle menigheter, kirker og over alt der en formidler det kristne budskapet og lære!

 Nr. 3370:

Dagens falske evangelium vinner mer og mer innpass i alle menigheter, kirker og over alt der en formidler det kristne budskapet og lære!

 

Da Israels barn gikk ut av Egypten fikk de klar beskjed av Gud om å spise hele Påskelammet.

Lammet er et bilde på Kristus Jesus.

Dagens kristne vil kun spise deler av Lammet, de stykkene de selv finner for godt. Dette er ikke i samsvar med Guds ord.

 


Skriften gir anvisning!

 

1 Kor. 5. Jeg skrev i skrivet til dere at dere ikke skal holde dere sammen med horkarer.

10 Men da mente jeg slett ikke horkarer av denne verden, eller griske eller pengeutpressere eller avgudsdyrkere, for da måtte dere sannelig gå ut av verden.

11 Nå skriver jeg at dere ikke skal holde dere sammen med, hvis det er noen som omtaler seg som brødre, noen som er horkarer, griske, avgudsdyrkere, spottere, drukkenbolter eller pengeutpressere. Dere skal ikke ete sammen med dem.

12 Hva har vi med å dømme dem som er utenfor? Men vi skal dømme dem som er innenfor.

13 Og den som er utenfor, skal Gud dømme. ‘Driv denne onde bort fra dere!’  5 Mos 17,7 ,  5 Mos 19,19 ,  5 Mos 19,21 ,  5 Mos 22,21 ,  5 Mos 22,24 ,  5 Mos 24,7 

 

Vi skal ikke «dømme» verden, men innad i Guds menighet!

 

Nå er det viktig å kunne ha minst to tanker i hode samtidig.

Vi er borgere her i Norge og i det landet vi bort.

Selvsagt kan vi få lov å mene, og påvirke.

Men dette blir fullstendig overdrevet i dag av de troende.

Feilaktig fremstilt.

Skal en påpeke noe negativt, så er det alltid de ekstreme og ytterliggående tingene som stort sett verdens mennesker holder på med.

 

Skriften sier også vi ikke skal dømme de som er utenfor, hva menes med det?

 

Ap.gj. 19. 29 På samme tid skjedde det et ikke så lite oppstyr i forbindelse med Veien.

30 En sølvsmed som hette Demitrius, lagde sølvutsmykninger til helligdommen til Artemis, og dette frembrakte en ikke liten fortjeneste for håndverkerne.

31 Han kalte sammen arbeidere som hadde samme håndverk og sa: “Menn, dere vet at denne virksomheten er inntektsbringende.

32 Dere har også sett og hørt, ikke bare i Efesos, men nesten over hele Asia, hvordan denne Paulus har overbevist og vendt store menneskemengder bort fra oss ved å si at ingen kan være guder hvis de er laget av menneskehender.

33 Det er ikke bare dette yrket som står i fare og kan komme i vanry, men også templet til vår store gudinne Artemis kan tape sin ære slik at hennes storhet blir revet ned, for det er hun som blir æret over hele Asia og på alle bebodde steder.”

34 Da de hørte dette, ble de rasende. De ropte og sa: “Stor er efesernes Artemis!”

35 Hele byen var i fullt opprør. De grep makedonerne Gaius og Aristarkus, Paulus’ reisekamerater, og dyttet dem i fellesskap inn i et forsamlingslokale.

36 Paulus ville stå frem for folket, men disiplene nektet ham.

37 Også noen fremtredende asiatere som var hans venner, ba innstendig om at han ikke måtte vise seg i lokalet.

38 Det var noen som ropte, og sannelig, noen ropte det ene, andre det motsatte. De fleste visste ikke engang hvorfor de var kommet inn eller hvem de var kommet inn sammen med.

39 De dro Aleksander ut fra menneskemengden samtidig som jødene skjøv ham foran seg mens Aleksander gjorde tegn med hånden om at han ville holde en forsvarstale til folket.

40 Men da de fikk vite at han var jøde, ble de alle som én stemme — i to timer ropte de: “Stor er efesernes Artemis!”

41 Da byskriveren hadde roet ned menneskemengden, ropte han: “Menn fra Efesos! Hvilket menneske er det som ikke vet at byen Efesos er tempelvokter for den store gudinnen Artemis, hun som falt ned fra Jupiter!

42 Fordi dette er uimotsigelige fakta, bør dere roe dere ned og ikke foreta dere noe uoverveid!

43 Dere har dradd disse mennene hit uten at de har skjendet templet og uten at de har spottet deres gudinne.

44 Derfor, hvis Demetrius eller håndverkerne vil sette frem anklager, kan de ta det opp med guvernøren. Slik skal de føre anklager mot hverandre!

45 Og hvis dere ønsker noe angående andre saker, skal det bli avgjort i en lovlig forsamling!

46 For nå står dere i fare for å bli anklaget for oppvigleri for det som skjedde i dag, fordi dere kan ikke oppgi noen grunn for denne uroen.”

47 Da han hadde sagt dette, oppløste forsamlingen seg.

 

Vers 43 sier «Dere har dradd disse mennene hit uten at de har skjendet templet og uten at de har spottet deres gudinne.»

 

Hvem var denne den store gudinnen Artemis?

Det store Norske Leksikon sier:

https://snl.no/Artemis

 

Artemis, gresk gudinne, datter av Zevs og Leto og tvillingsøsteren til Apollon. Artemis tilsvarer Diana i romersk mytologi.

Artemis ble især dyrket på Peloponnes, kanskje opprinnelig som døds- og fruktbarhetsgudinne. I Sparta het hun Orthia, og ved hennes alter ble guttene pisket. Hun beskytter de ville dyr og kveget og er en ivrig jeger. Hun bærer bue og pil, og med pilen kan hun drepe sine fiender. Blant annet drepte hun alle Niobes 14 barn. Hun bærer også en fakkel i hånden og tenkes da som månegudinne.

 

På grunn av sølvsmeden Demetrius, blir det opprør i byen, og Paulus må forlate Efesus. Dette kan vi lese om i Ap. gjerninger 19:24-41. Folket som tjente penger på tempelet så sin inntekt i fare.

Det siste tempelet ble ødelagt i 263 e.Kr. av østgoterne.

Diana dyrkelsen representerte et vilt sex-liv uten hemninger. Hun ble tilbedt gjennom utagerende sexorgier. Nytelse var i seg selv en gud i den greske kulturen. Seks utenfor ekteskapet var selvsagt godtatt.

Artemis og Diana dyrkelsen er et og det samme.

 

Men apostelen Paulus nevnte ikke dette, eller gikk til angrep på dette.

 

Hvorfor er på mange måter hovedanliggende til de troende i dag å påpeke skjevheter, umoral og avgudsdyrkelse blant de ikke troende?

Vi skal ikke dømme de utenfor sier Apostelen Paulus.

Paulus var åpenbart imot Artemis og Diana dyrkelsen. Hva gjorde han? Som dagens kristen ville ha gjort, gitt ut bøker. Laget kristne programmer og alt mellom himmel og jord for å bli kvitt Artemis og Diana dyrkelsen?

Forkynte evangeliet, helbredet syke og formane og undervise de troende!

Tenk, hvor langt vi er kommet fra evangeliet i dag!!!!!!

https://blog.janchristensen.net/2013/12/nr-736-jan-hanvold-star-for-en-billig.html

 

Hvem skal vi dømme da? Skriften sier vi skal dømme de troende!


Faktisk, en dag skal vi også dømme engler. Hvor mye mer da de troende?

 

1 Kor. 6. Våger noen av dere som har en sak mot en annen, å bli dømt av de urettferdige og ikke av de hellige?

Vet dere ikke at de hellige skal dømme verden? Og hvis dere skal dømme verden, er dere da uverdige til å dømme i småsaker?

Vet dere ikke at vi skal dømme budbringere, for ikke å nevne dem på jorden og det som angår dette livet?

 

Vi skal være med i den kommende dom – som Jesu brud – å dømme engler

 

Men nå i tiden, er vår oppgave å dømme innad i menigheten.

Ikke verden, de skal vi dømme når vi også skal være med å dømme engler.

Jamfør 1 Kor. 6.

 

Skjønner ikke dette, at en helt bevist utelater å dømme andre troende

 

Men verden fordømmer en opp og ned!

 

Det er dette falske evangeliumet som brer seg mer og mer i dag der troende får leve som de vil.

Da «nåden» dekker alt. Men dette er ikke hva skriften lærer.

 

Skriften lærer at omvendelse må til, ikke bare bekjennelse.

 

Her er det så mange går vill.

Vi kan ikke, og skal ikke leve som vi selv vil.

Og tro at vi er på rette vei.

Det er kun når våre liv er i samsvar med skriften, at vi er på rette vei.

Derfor ble de første kristne kalt for Veien. De vandret og levde som Jesus!

 

Gjør de troende det når en godtar både kvinnelige eldste, Pastorer, gjengifte og så mye annet?

Det er blitt slik faktisk at en blir enten fryst ut eller boikottet når en begynner å ta opp slike ømtålige temaer. Så langt er det kommet.

 

Sluttkommentar:

 

Apostelen Paulus talte til menigheten i Efesus, da i særdeleshet til de eldste.

 

Ap.gj. 20. 27 For jeg har ikke holdt noe tilbake, men forkynt hele Guds hensikt for dere.

 

Legg merke til hva Apostelen sier, «holdt noe tilbake, men forkynt hele Guds hensikt for dere.»

 

I 1930 oversettelsen står det.

Ap.gj. 20. 27 for jeg holdt ikke noget tilbake, men forkynte eder hele Guds råd.

 

2024 oversettelsen står det:

Ap.gj. 20. 27 for jeg har på ingen måte unnlatt å forkynne hele Guds plan og vilje.

 

Jeg tenker på flere viktige sannheter som blir holdt borte

 

1.)  Kvinnelege eldste og Pastorer er ubibelsk.

 

http://undervisning.janchristensen.net/2016/05/nr-95-hva-er-bibelsk-ha-leder-rad-eller.html

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3053-tillate-og-ha-kvinnelig-eldste.html

 

2.)  Gjengifte blant troende, spesielt forkynnere og de med lederansvar.

 

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3052-gjengiftede-forkynnere-er-den.html

http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Ekteskapet

 

3.)  Fortapelsen, der skriften sier at ikke bar Satan og hans falne engler skal bli utslettet. Men alle som ikke får del i nåden i Kristus Jesus.

http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=et-evig-helvete

https://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hva-innbefatter-evig-fortapelse

 

Har bare prøvd å påpeke at det er det «falske» evangeliumet som vinner mer og mer innpass blant de troende

 

Hva er det falske evangeliumet er?

At Guds menighet ønsker kun å følge «utvalgte» deler av Guds ord.

Det blir som et femte evangelium.

Der en utelater deler av skriften, og overbetoner andre sider.

Dette advarer Guds ord imot på det sterkeste.

 

Fra mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring 22. 18 Jeg sier til enhver som hører ordene i denne profetiske bok: Om noen legger noe til, skal Gud legge på ham de plager som det er skrevet om i denne bok;

Her kommer noen virkelig strenge ord, ja et budskap som ikke minst omhandler vår tid der en skulle tro at en hadde de beste forut setninger for å følge Guds ord. De plagene som en her skal få kan ikke være noe annet enn den andre død – ildsjøen eller helvete. Slik ser jeg det enn så alvorlig det er.

19 og om noen tar bort noe av ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta fra ham hans del i livets tre og i den hellige by, som det er skrevet om i denne bok.

Her møter vi det samme bare omskrevet. Nå er det å trekke noe bort i fra Guds ord det gjelder. Hvis vi trekker noe bort skal vår del i himmelen bli tatt bort. Ikke få adgang til livets tre og få komme inn i staden eller byen, det Nye Jerusalem. Dette er om å gjøre eller er det ikke det? For meg betyr dette alt!

 

Men forventer at hedningene skal følge Jesus og Guds ord uten å være født på nytt!

Problemet er at en kun vil spise en del av Lammet, ikke hele!

Dagens kristenhet er alt annet enn hva den skulle ha vært. Der en overser det jeg vil kalle menighetens sannet tilstand. Og angriper de ikke troende for forhold som ikke er av stor betydning.

Synden for verdens mennesker er nr. 1, 2 og 3.

At de ikke vil og tror på Jesus.

 

Joh.e. 16. 9 om synd, fordi de ikke tror på meg.

lørdag 4. mai 2024

Nr. 3373: Busselskapet Unibuss blir nå forsøkt reddet av Samferdselsbyråd Marit Vea, Oslo Kommune, Birte Sjule og Sporveien, men de vil gjøre det billig!

 Nr. 3373:

Busselskapet Unibuss blir nå forsøkt reddet av Samferdselsbyråd Marit Vea, Oslo Kommune, Birte Sjule og Sporveien, men de vil gjøre det billig!

 

https://blog.janchristensen.net/2023/12/nr-3320-busselskapet-unibuss-som-gav.html

https://blog.janchristensen.net/2024/04/nr-3372-unibuss-er-teknisk-konkurs-vil.html

https://blog.janchristensen.net/2024/02/nr-3345-solaris-tidsmaskinen-fra-helvete.html

 

Samferdselsbyråd Marit Vea sa på politisk kvarter fredag 26 april at hun ville redde Unibuss til billigste pris. Det finnes ikke noe billig her. Unibuss er et busselskap som har havnet i uføre. Gjennom dårlig ledelse gjennom år.

https://tv.nrk.no/serie/politisk-kvarter-tv/202404/NNFA07042624

 

Fryser du, så hjelper det å pise i buksa. Men når du skal holde varmen er ikke dette rette «medisin»! Det er akkurat dette Sporveien og Oslo Kommune prøver på nå.

Vi har nå hørt Sporveien og Oslo Kommune bebuder de vil redde Unibuss.

Det vil bli en meget dyr affære da alt tyder på at her er det en varig og «uhelbredelig skade» skjedd!?

Det er busser og mannskap, ledelse og det hele som skal kjøre samme bussene til medio 2035. Med andre ord, sannsynligheten for en ordning som er varig.

Er først etter dette anbudet er over, ikke 1 dag før. Medio 2035.

Med andre ord, problemene med Unibuss og kollektiv er noe som vil koste milliarder over år.

«Berge» Unibuss nå, må noe mer til en bare 1 – 2 Milliarder som de trenger for ikke å gå konkurs.

 

Bilde av Birte Sjule, Sporveiens sjef.

 


 

Sporveien ved Birthe Sjule bebuder en krisepakke til Unibuss

https://www.nrk.no/stor-oslo/vil-gi-unibuss-friske-penger-1.16860143

 

Skaden er så stor og omfattende i selskapet!

 

Tro at Unibuss trenger kun en enganspakke, da bussene med det anbudet varer til medio 2035. Er ansvarsløst, drømmer og ønsketenkning.

Det er som å kaste enda flere milliarder rett ut av vindu med å nå «redde» Unibuss!

Selskapet er så vanstyrt, ødelagt og eneste som kan forsvares og forventes!

Er konkurs!

Andre gis mulighet til å overta videre drift!

Det er her fokuset må være, hvem skal overta og når!

Unibuss er ikke liv laga.

Foranledningen til det vi nå ser av problemer med buss og kollektivt her i Hovedstaden.

Er ikke påpekt noe steder og under noen forhold i det store og hele?!

Er ikke minst p.g.a. at det er mange uegnede mennesker som har fått holde på og holder på i Unibuss. Selve bakgrunnen, er ikke noe annet enn skremmende!

Problemene er først og fremst et hovedstadsproblem.

Med busskaos her i vinter.

Der jeg kjører buss nå, i Vestby. Hadde vi 7 innstilte avganger i januar.

Mens i Hovedstaden var det 25.000 loggførte. Realiteten var nok enda høyere!

 

80 % av sjåførene i Unibuss er ansatt de siste 5 årene

 

For en 3 – 4 år siden gikk ledelsen til det skritte å si opp mange erfarne sjåfører. De som ikke gikk frivillig, ble møtt med oppsigelse og påfølgende rettsaker.

Det vi nå ser, er et resultat av dette som skjedde da!

https://www.ao.no/jan-kare-56-spilte-kristenradio-i-bussen-gar-rettens-vei-etter-oppsigelse/s/5-128-69939

 

Jeg har jobbet i Unibuss fra 2005 – 2021. Da jeg begynte der var alt på stell.

Da jeg sluttet var ikke noe som det skulle være i det store og hele!

Tro at dette skal rettes opp, billig. Er ønsketenkning, dette vil bli kostbart og vil koste ikke bare penger. Men her må en faktisk rette opp alt. Nye busser, nye sjåfører, ny ledelse og mennesker som kan styre et busselskap. Noe som Unibuss ikke er i stand til, derfor er det aller beste å bare la konkursen komme!

 

Samferdselsbyråd Marit Vea sa på politisk kvarter fredag 26 april at hun ville redde Unibuss til billigste pris. Det finnes ikke noe billig her. Unibuss er et busselskap som har havnet i uføre. Gjennom dårlig ledelse gjennom år.

https://tv.nrk.no/serie/politisk-kvarter-tv/202404/NNFA07042624

Unibuss er «KNM Helge Ingstad» på land!

En konkurs må til, uten det blir ikke problemene løst.

Det er på kort sikt dårligst, på lengre sikt det beste.

Unibuss har gjort seg «fortjent» til avvikling og legges ned!

Skaden er ulegelig før 2035, først da er det mulig å forandre på det hele!

Anbuds kontrakten er ferdig forhandlet. Eneste drastiske mulighet er å forandre på dem.

De er ferdigforhandlet. Unibuss har priset seg så lavt. Prisen vil være lik fremover. Tro at dette vil snu, er bare ønsketenkning og urealistisk.

All lærdom sier at det blir vanskelige, ikke lettere å tjene penger med gamle busser! Disse bussene er også elektriske, der de allerede nå er «gamle!»

tirsdag 30. april 2024

Nr. 3372: Unibuss er teknisk konkurs – vil Sporveien redde dem med Oslos innbyggere skattebetalernes penger, eller la dem gå konkurs?

 Nr. 3372:

Unibuss er teknisk konkurs – vil Sporveien redde dem med Oslos innbyggere skattebetalernes penger, eller la dem gå konkurs?

 

Foranledningen til det vi nå ser av problemer med buss og kollektivt her i Hovedstaden.

Er ikke minst p.g.a. at det er mange uegnede mennesker som har fått holde på og holder på i Unibuss. 

Og godt mulig også i andre busselskaper?

https://blog.janchristensen.net/2022/01/nr-2969-min-tidligere-gruppeleder-i.html

https://blog.janchristensen.net/2024/01/nr-3331-problemene-vi-ser-i-dag-med-el.html

https://blog.janchristensen.net/2020/12/nr-2807-det-er-ikke-noen-andre-enn.html

 

Per Christian Bing, som kanskje mer enn noen annen har påvirket Unibuss negative og destruktive utvikling!?

Som en rullebane med nedadgående retning, og som en spiral på vei imot avvikling og konkurs!?

Han har lagt igjen så mye dritt, ukultur og påvirket Unibuss gjennom tiår.

Til det Unibuss vi ser i dag.

Randen av konkurs, et dysfunksjonelt og inkompetent selskap.

Da under påskudd at jeg hadde spilt høy musikk med kristent innhold fikk jeg sparken.

https://frifagbevegelse.no/nyheter/bussjafor-som-spilte-kristen-musikk-far-ett-ars-sluttlonn-6.158.802734.46b472d63a

https://www.f-b.no/bussjafor-jan-kare-56-mener-han-fikk-sparken-for-a-spille-jesus-pop-for-passasjerene/s/5-59-2106616

https://www.document.no/2021/07/03/bussjafor-som-spilte-kristen-musikk-far-ett-ars-sluttlonn/

 

 

Bilde av Unibuss X personalsjef Per Christian Bing som gav meg sparken i Unibuss for å ha spilt kristne radioprogrammer som er lov å spille når en kjører rutebuss.

Bildet er tatt i USA, der han ble anholdt for ordensforstyrrelse i 2018.

https://www.browardbusts.com/read-profile.php?id=41826

Dette er kanaler godkjent av Norske myndigheter som jeg ble sparket for å ha spilt.

Han har vært sjef i dette systemet lengre enn noen

Selve Sjefsmobberen i Unibuss. Da fra 1980 tallet og opp til i dag.

Han er en av mange sporveissjefer som startet sin karriere som konduktør på Grefsen under AKP (m-l) - tiden.

Hva han har ødelagt og kostet Oslos innbyggere, er ikke rent få millioner.

Denne mannen, er dessverre en av mage som har ødelagt dette busselskapet.

Dette må en betale for nå.

 

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2770-per-christian-bing-opptradte.html

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2773-unibuss-med-personalsjef-per.html

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2777-skal-mte-sjefsmobber.html

https://blog.janchristensen.net/2020/11/nr-2779-skal-mte-advokat-johannes.html

https://blog.janchristensen.net/2021/01/nr-2813-unibuss-har-drevet-med.html

https://blog.janchristensen.net/2022/01/nr-2969-min-tidligere-gruppeleder-i.html

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2772-nar-personalsjefen-i-unibuss.html

https://www.sokelys.com/striden-om-kristen-radio-unibuss-bestrider-christensens-sykemelding-og-nekter-a-utbetale-sykepenger/#more-29758

https://www.sokelys.com/kristen-influenser-i-dialogmote-med-ledelsen-i-unibuss-frykter-a-fa-sparken-og-har-sendt-informasjonsskriv-til-arbeids-og-sosialdepartementet/

 

Slik saken fremstår nå. Virker det som to utfall av saken

 

Da mellom konkurs for Unibuss, eller videre drift.

Selskapet er teknisk sett konkurs, noe de har vært en stund.

 

https://blog.janchristensen.net/2024/01/nr-3323-busselskapet-unibuss-her-i-oslo.html

https://blog.janchristensen.net/2023/12/nr-3320-busselskapet-unibuss-som-gav.html

https://blog.janchristensen.net/2024/02/nr-3343-hvordan-er-det-med-konomien-til.html

 

Skal de klare å overleve, er de 100 % avhengig av hjelp av Sporveien/Oslo kommune

 

Som må bruke i første omgang fort opp imot 1 Milliard av penger ifra skattebetalerne her i Oslo. Eller så er konkurs uunngåelig!?

 

Men det er et stort problem her. Hvis Sporveien/Oslo Kommune redder Unibuss nå. Det tror jeg vil koste minst 1 Milliard da Unibuss skylder penger overalt.

Husk, mange skader. Der må de betale millioner.

Bøter til Ruter, underskudd for 2022 og 2023 som er nok nærmere ½ milliard?

I selve regnskapet står det godt 200 millioner.

Men her plusser og gir en minuser gjennom ulike avskrivninger og tilføyelser.

En del av pengeutlegget tar Ruter. 

Da de bussene som kom i 2019 betalte Ruter 1 Milliard for. 

Som igjen dekkes av skattebetalerne i Oslo/Norge! 

Alt dette er Ruters ansvar, som lot Raymond og La handle disse bussene inn.

https://www.nettavisen.no/okonomi/lans-busskjop-kostet-en-milliard-2024-kroner-na-er-bussene-tatt-ut-av-trafikk/s/5-95-1572871

 

Noen av bussene er solgt videre til Avinor, men de aller fleste står rundt omkring her i Oslo ute av drift. Bl.a. 6 på Ulven og andre steder.

Dette koster flesk, skattebetalerne betaler for Ruter og Unibuss sløseri!

Da er det enkelt å bruke penger akkurat som det passer seg, og under påskudd av en grønnere Hovedstad. Renner millioner og milliarder ut og bort!

 

Hvis Sporveien/Oslo kommune redder Unibuss nå, blir dette nok opp imot 20 – 30 – 40 Milliarder? De må regne med å «redde» Unibuss år etter år.

Første året i år, blir fort 1 – 2 Milliarder (vinteren 2023/24.)

Neste vinter 1- 2 - X Milliarder å berge Unibuss?

Bussene blir dårligere og dårligere år for år.

Slitasje, dårlige sjåfører (lønna går helst ned enn opp), elendig ledelse (regner med at de beste vil slutte og de som ikke får annet arbeid blir.)

Alt blir ikke billigere med materiell som er dårlig allerede første året.

Tro at en klarer å redde Unibuss med å gi de penger nå, uten at problemene vil forsterkes ytterliggere. Det er virkelig korttenkt, luftslott og urealistisk!

 

Jeg regner med dette prosjektet som Sporveien sa på nyhetene.

De ville berge Unibuss. Er urealistisk uten er vanvittig bruk av milliarder i mange år fremover. 

En ny Vinter i Norge er kanskje bare ½ år unna?

I fjor kom snøen 30 oktober og skapte vanvittig med problemer.

https://tv.nrk.no/serie/politisk-kvarter-tv/202404/NNFA07042624

https://www.ao.no/elbusser-klarte-ikke-a-komme-seg-frem-det-har-vart-kaotisk/f/5-128-658840

 

Dette er anslagsvis, da Unibuss skal kjøre med disse bussene i 9 år til.

Med opsjon på 3 år til. Med andre ord, dette vil bli en enorm kostnad.

Kontrakten er vel på 10 år med mulighet for 2 - 4 års forlengelse!

Er virkelig Sporveien/Oslo Kommune i stand til å se hva de her gjør?

Uten å tenke langsiktig og fremover?

For meg så virker det som virkelig hodeløst å redde Unibuss!

 

80 % av sjåførene i Unibuss er «rekrutter», uerfarne og de garva sjåførene er presset ut av ledelsen i Unibuss med Per Christian Bing i spissen!

 

80 % av sjåførene i Unibuss er ansatt de siste 5 årene.

For en 3 – 4 år siden gikk ledelsen i frontalangrep på de eldre sjåførene for å få dem sparket. Dette var et «grep» fra ledelsen med Per Christian Bing i spissen.

Det førte en mengde med rettsaker imot de «beste» sjåførene av ulike grunner.

Det vi nå ser, er et resultat av dette som skjedde da. Tragisk!

https://frifagbevegelse.no/nyheter/bussjafor-fikk-sparken-etter-koronakarantene--vant-rettssak-mot-unibuss-6.158.825879.4447a41f5e

https://blog.janchristensen.net/2020/12/nr-2802-dommen-imot-tom-liab-x-sjafr-i.html

https://blog.janchristensen.net/2022/01/nr-2967-rolf-mandelid-med-knusende.html

https://frifagbevegelse.no/magasinet-for-fagorganiserte/unibuss-straffet-sjaforen-selv-om-syklisten-patok-seg-skylda-na-ma-selskapet-punge-ut-6.158.843508.a6b93eaf56

https://www.aftenposten.no/oslo/i/MLjre5/unibuss-mente-at-sjaafoerene-hadde-paafoert-selskapet-et-tap-trakk-5000-kroner-i-loenn

 

Denne busskollapsen er sammensatt, men den ukultur. Eller fryktkulturen som hele Unibuss er preget av.

Er som et bakenforliggende teppe til det som har skjedd. Derfor, er min klare oppfordring.

La dette dysfunksjonelle selskapet få gå konkurs og bli avviklet.

Det er festes alt for mye ondt, mørke og ødelagte mennesker til Unibuss!

 

Bilde av Helge Leithe og Per Christian Bing som er Norges historien største korrupsjons dom.

https://www.nrk.no/emne/korrupsjonsskandalen-i-unibuss-1.7860013

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2769-sivilombudsmannen-vil-ikke-ta-i.html

 


Sluttkommentar:

 

Unibuss er «KNM Helge Ingstad» på land!

https://blog.janchristensen.net/2024/01/nr-3327-bussparken-i-oslo-til-flere.html

 

La dette busselskapet gå over ende, det har ikke livets rett!

 

Ta støyten nå, og bygg opp noe nytt og bedre.

Der en lar de gamle lederene finne noe annet å gjøre.

En reell oppvask må til, uten det blir ikke problemene løst.

Det er på kort sikt selvfølgelig dårligst. Men på lengre sikt, det beste med konkurs.

Samt, ovenfor de andre busselskapene som konkurrerer med Unibuss om å kjøre. Det eneste rette og rettferdige!

Relaterte linker:

https://blog.janchristensen.net/2020/12/nr-2804-sendt-arbeidstilsynet-der-en-av.html

https://blog.janchristensen.net/2020/03/nr-2686-korset-seier-med-reportasje-og.html

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2765-eneste-som-tror-pa-unibuss-sine.html

https://blog.janchristensen.net/2020/12/nr-2805-jeg-nsker-at-arbeidstilsynet.html

https://blog.janchristensen.net/2021/01/nr-2810-hva-unibuss-star-for-og-hva-jeg.html

https://blog.janchristensen.net/2021/02/nr-2823-unibuss-har-mottatt-en-ny.html

https://blog.janchristensen.net/2022/01/nr-2967-rolf-mandelid-med-knusende.html

https://blog.janchristensen.net/2023/06/nr-3227-etter-2-ar-siden-jeg-fikk.html

https://blog.janchristensen.net/2024/01/nr-3334-avisen-vg-med-en-utvidet.html

https://blog.janchristensen.net/2024/02/nr-3345-solaris-tidsmaskinen-fra-helvete.html