torsdag 25. mars 2021

Nr. 2842: Den statlige og kommunale forvaltningen, kan og gjør hva de vil, da de aldri vil bli stilt til ansvar for sine ugjerninger?!?!

 Nr. 2842:

Den statlige og kommunale forvaltningen, kan og gjør hva de vil, da de aldri vil bli stilt til ansvar for sine ugjerninger?!?!

 

Den behandling vi har fått av PBE, minner om Nord Korea og slik de holder på der.

Når staten har bestem noe, slik er det. Ille!

Illustrasjonsbildet av Nord Koreas leder og diktator Kim Jong-un, som dessverre PBE minner meg om.
Ikke med vold, det trenger en ikke i Norge.

Der kan en bruke det statlige maktapparatet som virker på samme måten.

En ikke har en nubbesjanse å komme ut av de statlige og kommunale vedtak før en har etterkommet dem.

Nå har de blitt stoppet inntil nå av bl.a. Namsmannen som fant ut at sakene imot oss var foreldet, takk Gud for Namsmannen her i Oslo By, hallelujah!

Det er mange prinsipper som er viktig å leve etter, et av de aller viktigste rettsprinsipper og ellers mellom oss mennesker.

Det er at en såkalt straff skal stå i samsvar med den brøden en har gjort.

 

Her er Plan- og bygningsetaten i Oslo en versting i å ikke følge dette prinsippet.

Dette er både et rettsprinsipp, og som er helt avgjørende oss mennesker imellom.

 

Samtidig, så er det både i denne vår sak og i mange andre saker der det offentlige er inne i bildet noe vi glemmer.

Det er når det offentlige gjør feil, ja som her i vårt tilfelle at hater og uretten råder grunnen.

Disse impliserte får aldri det noen konsekvenser for, dette er alarmerende og et rettsprinsipp som blir helt oversett.

 

I det private næringslivet og som privat person, så skal en stå til ansvar for alt det en sier og gjør. Dette er i utgangspunktet rett og bra.

 

Her har de offentlige nærmest tråkket på oss, fortsetter å tråkke og hvordan denne saken ender det vet jeg ingenting om.

Så vet alle at ingen av disse onde og hatefulle mennesker noen gang vil bli stilt til ansvar for noe av hva de har gjort imot oss, slik kan vi ikke ha det i en rettstat! Da er det ikke lengre en rettstat, men mer et diktatur der noen går fri uansett. Mens andre blir straffet for forhold som er sanne eller usanne.

Det blir som å spille lotto, utfallet er uvisst.

Men Gud ser også saken her!

 

Nå kommer vi aldri under noen omstendighet å innrette oss etter hva PBE gjør imot oss av negative vedtak og pålegg.

 

Det er helt urimelig og urett at vi skal måtte rive bod, trapp og mur når alt det vi har bygget er vi blitt veiledet av PBE med, det er selvmotsigende.

 

Samt at det er kun minimal og ubetydelige dispensasjon vi trenger.

Det vi har bygget er kun til gunst for alle og det har hevet vår eiendom betraktelig.

Alle kriterier for dispensasjon er vår sak milevis innenforbi!

 

Eneste i denne saken som ikke er rett, det er hvordan Plan- og bygningsetaten her i Oslo har gått frem på.

Men andre ord, det er PBE brøde som er problemet her.

Deres nedrige oppførsel og forskjellsbehandlingen ovenfor oss.

Ikke hva vi har gjort, men hvordan PBE turer frem, ikke noe annet.

 

Proporsjonalitetsprinsippet (også kalt forholdsmessighetsprinsippet) går ut på at det kan oppstilles et krav om forholdsmessighet mellom mål og middel, eller lovbrudd og straff. Proporsjonalitetsprinsippet er et grunnleggende rettsprinsipp og det kommer til uttrykk på mange rettsområder.

 

Når f.eks. vi spør om hvorfor vi må rive muren når den ligger ½ meter lengre inne på vår eiendom enn vår før godkjente skråning, får vi ikke svar. +++ drøssevis med andre spørsmål.

 

Si at vi har fått svar på spørsmål stemmer ikke som de nå hevder i mail.

 

Vi ble lovet oppfølgning etter det eneste møte vi har hatt med PBE, dette er ikke holdt i det hele tatt. Et møte er da ikke noe annet enn en begynnelse!!!

Hvor mange eksempler må vi komme med??????????

 

Det er som å snakke for døve (kriminelle) ører, og her forsvarer alle instanser seg imot hverandre (kammaderi) og driver med en mafiavirksomhet imot oss som har null med kommunal og statlig forvaltning.

Alt er et misbruk, makt- og myndighetsmisbruk heter dette.

 

Vi blir behandlet som om vi har bygget i strandsonen – ulovlig.

 

Det vi har bygget er til gunst for alle, og da skulle de ha blitt gitt dispensasjon.

Alt skulle vært godkjent for flere år siden, allerede i 2016 da vi søkte på formel måte, om ikke før også da vi bare har fulgt Kaja Aubert Langes anvisninger.

 

Samt at vi har bygget på et gammelt boligfelt der det er tusen ting som PBE burde og skulle ha rettet opp før de gyver løs på oss som har bygget noe som oppgraderer vår eiendom, og er bare positivt og til nytte for hele område!

 

Vi er kun et ektepar som har oppgradert vår egen eiendom, som overhode ikke er til ulempe for en person i Oslo by eller vil virke støtende.

 

Kun for å misbruke noen paragrafer imot oss, hva er meningen med PBE galskap og urettferdige væremåte?

Det skjønner ikke vi noe av, og dere svarer overhode ikke på våre argumenter.

 

Ikke engang hvorfor når fyllmassen vår er nå bedre ivaretatt enn den var før vi bygget muren, og tusen andre argumenter som er til vår fordel.

Men eneste som er til vår bakdel, er at muren slik den er nå, så bryter den med en paragraf. Men vi kan da hogge av muren noen cm, men da er den for høy visstnok. Hvordan komme slike mennesker i møte?

 

Selv i Nord Korea holder de ikke på slik en gjør i Oslo By, tragisk og forstemmende!

 

Dette er en måte å gå frem på, som gir ingen mening!

Vi kommer aldri til å innrette oss etter PBE vanvittige, totalt meningsløse og urettferdige krav imot oss. For å være med på dette, så bør PBE søke jobb i Nord Korea eller et annet totalitært styre!

Vi er i sannhet forulempet. Alt vi har bygget er inne på egen eiendom.

Sammenligner enn vår eiendom med andre, og hvordan det var før.
At vi da ikke får lov å beholde mur, trapp og bod er urimelig og meningsløst.
Ulovlighetene står PBE for, her er det et kommunalt overgrep imot oss for egentlig bagatellmessige forhold.

Dette som PBE holder på med gir ingen mening, absolutt ingen mening.

 

Det er et statlig/kommunalt overformynderi som ikke er noe annet enn forulemping som de så riktig skriver!

Muren vår ligger 1 meter fra veibanen, vår fyllmasse/skråning lå ½ meter fra veibanen. Da å påstå at muren vår er ulovlig etc. er ikke noe annet enn et kommunalt tyranni!

Det er så meningsløst, trist og uvettige slik PBE går frem!

Ikke så lett når alle tar i saken vår med ildtang, ingen vil stå opp for den uretten vi opplever!

Her har PBE veiledet oss, og så vender de seg imot oss, for ingenting?

De driver med et spill der hersk og splitt driver de nesten for moro skyld!

De vil nå gi oss bøter på til sammen ½ Million for forhold som har ingen betydning for noen.

Bortsett fra at de har klart å finne noen cm feil.

Hele saken er tragikomisk!

Konklusjon:

Da Paal Løvaas for Ferdigattest Byggesak A/S søkte for oss, skrev han følgende:

Etter en samlet vurdering er det etter vår oppfatning fordelene ved å gi dispensasjon større enn ulempene.

Hensynene bak bestemmelsen og formål i plan blir ikke vesentlig tilsidesatt.

Dispensasjon kan innvilges.

Tiltakshaver stiller seg undrende til at beboere i nærområdet skal ha fått dispensasjon for en oppført bod (sak 201316839 – Stormyrveien 9C). Hvorvidt det er store forskjeller i den saken og nærværende sak er vi litt usikre på, men vi konstaterer i hvert fall at det også her er snakk

om en ulovlig oppført bod og at det i saken ble opplyst %BYA opp mot 60%. Vi registrerer for øvrig at den tomten omfattes av en annen regulering, uten at vi er sikre på hvordan det påvirker vurderingskriteriene. Vi forutsetter for øvrig at PBE har oversikt over at det ikke er gitt tilsvarende dispensasjoner mht. %BYA for tilsvarende tiltak i Småhusplanens virkeområde.

(Sitat slutt.)

Det forteller vel alt når f.eks. nabo i Stormyrveien har fått innvilget dispensasjon i flere omganger.

Søknadene dere ligner på noe en gjør en tidlig morgen rundt bordet og skriver noen setninger og legger ved et bilde og to.

Mens vi har hatt profesjonelle søkere som har tegnet det hele som arkitekt erts.

De har fått utnyttet tomten 57 ganger mer enn oss.

PBE fremstår som direkte kriminelle og kommer unna med det?

Aldri l livet om vi gir etter for en kriminell etat!!!!!!!!!!!

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp?text=stormyrveien+9+c&doSearch2=S%F8k+i+sak+

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2452-det-er-en-hinsides.html

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2462-pbe-her-i-oslo-fremstar-som-de.html

https://www.sokelys.com/bibellaereren-bloggeren-og-bussjaforens-problematiske-mur-pbe-etterspor-dokumentasjon-pa-at-rivningen-er-pabegynt/

https://www.sokelys.com/ellvill-nabokrig-mellom-christensen-og-naboene-i-stormyrveien-4-og-6-om-parkering/

 

Forvaltningen i Norge er nok veldig spesiell.

Umulig å nå frem i Norge, stort sett.

Alle offentlige instanser beskytter og verner hverandre.

Det er håpløst!

 

Og etterpå når en klager, så forsvarer enn seg med at den og den instansen stadfestet den og den forvaltningen sitt vedtak.

Det er egentlig ondskap satt i system.

Trist, gå til retten som vi har gjort, er håpløst.

Gå til politikere så har de mer enn nok med å forsvare våre nye landsmenn og andre ting som at en har mer enn nok av andre saker som er mer hjelpeløse enn oss.

Nei, dette er vanskelig!

 

Eneste som alltid hjelper, det er å gå til Gud og Jesus, der er det hjelp, legedom og styrke å få 24 tiner i døgnet og 7 dager i uke.

Hver mnd. og hele året og hele livet igjennom.

Ja. Evigheten lang!

5 kommentarer:

Steinar Veggli sa...

Er det horebukker ala Torp som er fienden av Guds rike eller PBE?
Akkurat nå ser jeg at du har mistet fokus. Tidligere var det budskapet mot gjengifte og horebukker som var det viktige. Nå er det en mur og en bod som er viktig for deg.
Hva er poenget med denne bloggen?
Tale sant om Gud eller drive en kampanje mot PBE og Oslo kommune?

Jan Kåre Christensen sa...

Skriften sier:
Pred. 3. Alt har sin tid, og en tid er der satt for hvert foretagende under himmelen. 2 Å fødes har sin tid og å dø har sin tid, å plante har sin tid og å rykke op det som er plantet, har sin tid; 3 å drepe har sin tid og å læge har sin tid; å rive ned har sin tid og å bygge op har sin tid; 4 å gråte har sin tid og å le har sin tid; å klage har sin tid og å danse har sin tid; 5 å kaste bort stener har sin tid og å samle stener har sin tid; å ta i favn har sin tid og å holde sig fra favntak har sin tid; 6 å søke har sin tid og å tape har sin tid; å gjemme har sin tid og å kaste bort har sin tid; 7 å sønderrive har sin tid og å sy sammen har sin tid; å tie har sin tid og å tale har sin tid; 8 å elske har sin tid og å hate har sin tid; krig har sin tid og fred har sin tid. 9 Hvad vinning har den som gjør noget, av det strev han har med det? 10 Jeg så den plage som Gud har gitt menneskenes barn å plage sig med. 11 Alt har han gjort skjønt i sin tid; også evigheten har han lagt i deres hjerte, men således at mennesket ikke til fulle kan forstå det verk Gud har gjort, fra begynnelsen til enden. 12 Jeg skjønte at de intet annet gode har enn å glede sig og å gjøre sig til gode i livet; 13 men når et menneske, hvem det så er, får ete og drikke og unne sig gode dager til gjengjeld for alt sitt strev, så er også det en Guds gave. 14 Jeg skjønte at alt hvad Gud gjør, det varer evig; intet kan legges til og intet kan tas fra. Så har Gud gjort det, forat vi skal frykte ham. 15 Hvad der er, det var allerede før, og hvad der skal bli, det har også vært før; Gud søker frem igjen det forgangne.

Du skriver:
Er det horebukker ala Torp som er fienden av Guds rike eller PBE?
Akkurat nå ser jeg at du har mistet fokus. Tidligere var det budskapet mot gjengifte og horebukker som var det viktige. Nå er det en mur og en bod som er viktig for deg.
Hva er poenget med denne bloggen?
Tale sant om Gud eller drive en kampanje mot PBE og Oslo kommune?

Du skriver mye sant. Takk for at du tar dette opp og minner meg på hva som er viktig.
Skal legge dette på sinne, og det har blitt en del ting som egentlig er mer perifert. Som har blitt viktig.
Gud tar seg av alt dette, bare fortsett å be!

Jan Kåre Christensen sa...

Steinar Veggli du kommer med et innspill som er betimelig.
Tar det seriøst og har bedt over det, du har mye rett.
Men samtidig, så har jeg nå endelig i ferd med å få til en del som jeg har hatt ønske om lenge.
Det er å få lagt ut helhetlig bibelkommentarer både skriftlig og med tale.
Bibeloversikt og det siste som egentlig er det aller viktigste.
Bibelen med den mest korrekte oversettelsen her i Norge.
Der vi tar 1930 oversettelsen ifra Gamle Testamentet.
Og fra Nye testamentet, Arne Jordly sin oversettelse som han forærte meg.
Se her:
http://janchristensen.net/bibelen.php?side=bibel-hoved

Anonym sa...

Det kan se ut som om du har gått i mot Guds tjenere og at det er derfor Gud har gjort det slik at du må bruke alle dine krefter på å forsvare deg selv.
Før var bloggen din et sammenhengende angrep på gjengifte Herrens tjenere.
Så tapte du saken mot Torp.
Ser ut som om Herren har tvunget deg inn på et helt annet spor.
Den som taler mot Herrens profeter vil alltid høste konsekvensen av å gå i mot Herrens tjenere.
Når muren, boden og trappa fjernes og du ikke lenger har en jobb å gå til, er det karma.

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, du skriver:
Det kan se ut som om du har gått i mot Guds tjenere og at det er derfor Gud har gjort det slik at du må bruke alle dine krefter på å forsvare deg selv.
Før var bloggen din et sammenhengende angrep på gjengifte Herrens tjenere.
Så tapte du saken mot Torp.
Ser ut som om Herren har tvunget deg inn på et helt annet spor.
Den som taler mot Herrens profeter vil alltid høste konsekvensen av å gå i mot Herrens tjenere.
Når muren, boden og trappa fjernes og du ikke lenger har en jobb å gå til, er det karma.

Skriften taler om slike forhold. Der jeg ikke kan se at jeg har noen gang gått imot noen av Herrens tjenere. Hvem da?
Nå vil tiden vise hva som skjer, og her står mur, trapp og bod meget godt.

Skriften sier følgende:
5 Mosebok 28. 7 Herren skal la dine fiender, som reiser sig mot dig, ligge under for dig; på én vei skal de dra ut mot dig, og på syv veier skal de flykte for dig.

Jesaja 54. 17 Intet våben som blir smidd mot dig, skal ha fremgang, og hver tunge som går i rette med dig, skal du få domfelt; dette er Herrens tjeneres arv og den rett de får av mig, sier Herren.