mandag 22. april 2019

Nr. 2452: Det er en hinsides urettferdighet med vårt avslag på dispensasjon når nabo av oss får dispensasjon på utnyttelsesgraden 57 ganger mer enn oss, da snakker vi om virkelig forskjellsbehandling!


Nr. 2452:
Det er en hinsides urettferdighet med vårt avslag på dispensasjon når nabo av oss får dispensasjon på utnyttelsesgraden 57 ganger mer enn oss, da snakker vi om virkelig forskjellsbehandling!

Måten vi er blitt behandlet på av PBE her i Oslo, Fylkesmannen, Sivilombudsmannen og rettsvesenet i Norge tror jeg kan si at jeg ikke vet om noen som har møtt så stor urettferdighet som oss?!

Det er 1000 eksempler å ta frem, men vil i denne artikkelen kun ta frem et!

Det er at nabo i Stormyrveien 9 c som ligger i luftstrekning fra oss 50 meter har fått dispensasjon på utnyttelsesgraden på 57 ganger mer enn oss. Har du hørt om noe verre? Ikke jeg, og de får lov å ha sitt stående, men vi må rive vårt.

Her er regnestykke. Og det er også viktig, jeg vil ikke at de skal rive noe. Men at de skal få beholde alt. Det som er det onde her fra alles sider, er at vi skal rive det vi har bygget som er fortreffelig og pent, samt ikke til sjenanse for noen. Det er ei hellet «ulikt» noen andres murer eller noe, da vår er mye lavere enn mange andres. Selv naboens som er en 2.5 meter høy mur, mens vår er 185 cm høy.

Naboen i Stormyrveien har også søkt i flere omganger og fått dispensasjon. De har holdt på med dette lenge etter vi bygget, da de var «ferdig» med alt i mars 2018.


Leser en igjennom dokumentene er flere ting satt opp før de har søkt om dispensasjon. Dette gjelder eiendommen i Stormyrveien 9 c, og for vår del er dette helt, helt greit.
Bl.a. en redskapsbod på 10 kvm2, og annet.
Hadde f.eks. dispensasjonen her vært på 2 – 3 ganger mer enn oss, hadde denne saken også vært meget relevant.

Men her har de bygget, søkt og bygget i flere omganger og bruker samme argumentasjon som oss.
En etterlengtet utebod etc.
Men så har de sprengt alt med 57 ganger større utnyttelsesgraden av tomten. De bygger i samme periode som oss, ligger noen meter i fra oss.

De får ja, vi får nei.

At dette er verre enn Kongo er jeg sikker på. Det er helt, helt hinsides all redelighet og anstendighet hva den Norske stat gjør imot oss.
Det er ondskap og det i en form av å være så primitivt og uredelig at ord ikke strekker til! Det går ikke an å gjøre så stor forskjell på innbyggere og mennesker i samme kommune og på samme sted. og i samme tidsperiode og mene at det vi har gjort er "ulovlig". Mens de som har "sprengt" alle grenser, er "lovlig!".

Den todelte måten som de offentlige etatene fremstår overfor oss, er alt annet en redelig, sunn og demokratisk.
Samt, også rettsvesenet.
På mange måter er det drevet en regelrett heksejakt imot meg for å om mulig å få knekket meg og min familie.

Det er kjedelig å bli utsatt for dette. Men jeg føler ikke at jeg er et offer etc.
Til det er det så åpenbart at de vedtakene og dommene som går imot oss, er manipulerte, styrte og dirkete primitive og onde.
Dommen imot meg og min familie er dypt urettferdig, hensynsløs og mørk!

Når naboen rett bortenfor oss får dispensasjon til å utnytte utnyttelsesgraden på tomten 57 ganger mer enn oss.

Vår overskridelse er minimal på en tomt på 1 595 m². Så er overskridelsen kun noen få m², ca. 6 m². i ettertid viser det seg at det er snakk om kun 2 – 3 kvm2.
Dette var kun et av mange argumenter.
Det er åpenbart feil, udemokratisk og helt uten mening.
Det vi har bygget har faktisk ikke en negativ ting eller virkning med seg.
Det har faktisk kun positive, hensiktsmessige og miljømessige fordeler.
Rive dette gir ingen mening!

Det skal være likhet for både loven og den behandlingen enn får. Jeg har kommet med så mange argumenter, men vil prøve å ta med kun et argument i denne saken eller artikkelen. Det gjelder våre naboer i Stormyrveien 9 c som rett bortenfor oss får dispensasjon til å utnytte utnyttelsesgraden på tomten 57 ganger mer enn oss, eller i større omfang.


La oss gå igjennom denne saken som viser at saken imot oss er ond, primitiv og stygg.


Dette skriver våre ansvarlige søkere, Ferdigattest AS.

«Tiltakshaver stiller seg undrende til at beboere i nærområdet skal ha fått dispensasjon for en oppført bod (sak 201316839 – Stormyrveien 9C). Hvorvidt det er store forskjeller i den saken og nærværende sak er vi litt usikre på, men vi konstaterer i hvert fall at det også her er snakk om en ulovlig oppført bod og at det i saken ble opplyst %BYA opp mot 60%. Vi registrerer for øvrig at den tomten omfattes av en annen regulering, uten at vi er sikre på hvordan det påvirker vurderingskriteriene. Vi forutsetter for øvrig at PBE har oversikt over at det ikke er gitt tilsvarende dispensasjoner mht. %BYA for tilsvarende tiltak i Småhusplanens virkeområde.»

Tomten har en utnyttelsesgrad på 25 %, vår på 24 %. Det er nesten helt likt.
De har utnyttet tomten på 61.3 %, mens vi har utnyttet den til 24,64 %.

De overskriver da det hele med 61.3 % - 25 % som blir 36.3 %.

Vi har en overskridelse på 0.64 %. I Realiteten etter nye opplysninger mindre enn halvparten av dette.

Med andre ord har naboene som bygget i samme tidsperiode som oss og noe senere en overskridelse på 56,72 som blir tilnærmelsesvis 57. med andre ord, naboen har en utnyttelsesgrad på tomten som er 57 ganger større og mer enn oss, bygget i samme periode.

Får ja. Vi skal rive, dette er verre enn i Nord Korea og Kongo som den Norske stat holder på overfor oss.

Det som er vanskelig i vår sak, er at det fremstår for meg som hele den offentlige etat i Norge er pillråtten. Hvordan skal en da vinne frem?
Vi har påvist gang på gang at spesielt PBE her i Oslo tar feil. Andre får bygge murer 5 meter høye om de vil. Andre får utnytte tomten akkurat hva de vil.
Naboen rett bort i gata har utnyttet tomten sin 57 ganger mer enn oss.
Han har utnyttet tomten til bygging med over 60 %. Vi har utnyttet den 24,64 % som er kun 0,64 % ekstra og det er snakk om en 5 kvm2 ekstra. Mens nabo har utnyttet tomten så mye at alle begrensninger er sprengt!

Bare tenk i vår sak med PBE og de offentlige etater her i Oslo, der vi er blitt behandlet på et nivå der faktisk i et diktatur hadde det som oftest ikke vært så ille og urettferdige. Dette er Norge 2019, på et slikt nivå.

Jeg går ikke rundt og synes synd på meg selv, til det er urettferdigheten for stor. Jeg vet hvem som står bak dette, så dette går ganske så greit å takle med Guds og gode menneskers hjelp.

Et av mange ille ting de har gjort, er å ta våre fortrolige papirer og spredd de over hele nettet. Saker er nummeret, det de gjør er nesten en umulighet å spre det slik de gjør uten de går inn for det. Naboen har også en konflikt med PBE. Våre papirer er gjennom lang tid lagt inn både i vår sak og i den saken. Det er helt utrolig hva de har fått til av uredelige og en elendig jobb.

Men de kan bare «slappe» av, de blir aldri stilt til ansvar for hva de gjør, uansett! Nå har de slettet mesteparten da jeg har påpekt dette og andre.
5 kommentarer:

Anonym sa...

Når begynner rivingen ? Du har frist til 1. mai.

Jan Kåre Christensen sa...

Aldri i Jesu navn!

Anonym sa...

Skal du binde deg fast til muren når kommunen kommer med gravemaskin etter at du har betalt dagsbøter i flere uker ?

Jan Kåre Christensen sa...

Nei, skal søke på nytt igjen slik at vi forhåpentligvis får beholde mur og bod urørt, og kun små justeringer med trappa.Se her: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp?text=krokstien+2+c


Jan Kåre Christensen sa...

Denne søknaden ligger inne til PBE her i Oslo.

Oslo 11.4.2019

Saksnummer 201510929 – Byggesak

Saksnummer 201609223 – Byggesak

Saksnummer 201610333 – Byggesak

Søker om utsettelse på tilbakeføring da etter møte med dere 11.4 ble vi enige om å prøve å sende inn en ny søknad på det som dere mener er ulovligheter.

Utsettelsen gjelder til saken er avsluttet!

Mvh
Berit og Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo