fredag 5. april 2019

Nr. 2439: PBE her i Oslo var i begynnelsen kjempe-positive da Kaja Aubert Lange var saksbehandler, det forteller indirekte at jeg snakker sant, mens tingrettsdommer Edvards Os formidler løgn og usannheter!


Nr. 2439:
PBE her i Oslo var i begynnelsen kjempe-positive da Kaja Aubert Lange var saksbehandler, det forteller indirekte at jeg snakker sant, mens tingrettsdommer Edvards Os formidler løgn og usannheter!

PBE her i Oslo var kjempe-positive til oss i begynnelsen da vi hadde Kaja Aubert Lange som saksbehandler.
Dette dokumenterer jeg her, bl.a. i et dokument lengre nede på siden.
I dag er de så negative og vanskelige de kan få forblitt. De fremstår som å være som en kameleon, da er det ikke lett!En dom skal ikke bygge utelukkende på indiser, men det taler alltid i en retning. Slik er det også med denne kampen her mellom oss og det «offentlige» Norge!
Ikke mins Plan- og bygningsetaten her i Oslo.

Etter å ha gått igjennom gamle dokumenterer vil jeg si etter vår oppfatning styrker det min forklaring klart noe veldig.
At vi har ved flere anledninger fått muntlig tilsagn å bygge mur oppå gammel mur uten å søke da det var mur der i fra før.

I begynnelsen fra 2012 – 2014 perioden derimellom var PBE forhold til oss 120 % positivt.
Etter Kaja Aubert Lange ble tatt av saken, ble alt annerledes.

Bl.a. så ser jeg av gamle dokumenter at naboene var harniske på oss at vi lagde trapp ned som alle andre hus som ligger imot Stormyrveien har.
Før dette hadde vi et farlig tau som vi klatret opp og ned på, som PBE vil at vi skal tilbakeføre til.
Vi har leid ut siden våren 2013 og dette en mindre del av boligen vår.
Som vi deler sportsboden vår med.
I 2015 var PBE på en skjult befaring her ved Kjell Henning Thon, siden da opplever vi at PBE nesten har gjort alt de har kunnet for å kneble oss.
De gikk i fra å være hyggelige og positive, til det stikk motsatte.
Vi ønsket en befaring både i fra PBE, Sivilombudsmannen, retten og dere, men ingen vil komme bortsett ifra på en skjult befaring da jeg og min kone var på jobb.

Kaja Aubert Lange forsvarer bl.a. vår rett til både å ha utleie i boligen og trapp. Etter at vår nærmeste nabo sendte mail at alt med oss var ulovlig og vi drev med ulovlig utleie, noe vi aldri har gjort så langt jeg vet.

Jeg skriver om dette i en artikkel som jeg vil gjengi her, hvordan tingrettsdommer Edvards Os etter min mening overser klara fakta i denne saken.

Løgnene imot meg fra Oslo Tingrett og fra vaktholdet rundt Jesu oppstandelse er nesten identiske, snakk om at etterfølgerne av Mesteren skal erfare det samme!
                               
Tingrettsdommer Edvards Os, de som holdt vakt ved Jesu grav og enkelte andre «ser» det de vil se. De «sov» med et øye, og holdt vakt med det andre. En umulighet selvfølgelig, slik også med Os. Han overhørte samtalen som jeg hadde, da flere år senere. Tøysekopp er han, finnes ikke troverdig!

Det de ikke vil og kan se og høre, det dikter de opp en historie eller «eventyr» på. Slike som driver med halvløgner, er egentlig verre enn kjeltringer da de ønsker å se bedre ut enn de er. Trist, men sant.

Ja, «I bakvendtland der øst er vest og fem og to er ni.» Da blir det ikke lett å forholde seg til slike personer. Det er en umulighet.

Det som er så interessant med Gud, er at vi leser om våre liv på godt og ondt på forhånd. Alt står egentlig skrevet i Guds ord, slik som her.

Hovedpunktet under disse forhandlingene passet jeg på å at var «vanntett» da jeg også skrev på forhånd om dette, og snakket vel og lenge om det i retten. Men hva gjør Dommeren? Dette var den uredelige dommer Edvards Os.

Jo, han dikter inne en løgnhistorie at jeg ikke har forstått hva jeg er blitt fortalt. Det minner meg om hva Jesus og disiplene ble utsatt for av løgner. Da Jesus hadde stått opp så ble vaktene som «sov» betalt å betale for å si at hans disipler hadde stjålet hans legeme. Løgnene til vaktene til graven for Jesus og tingrettsdommer Edvards Os er av samme alen. Hvordan kan man se at noen stjeler en «død» kropp når man sover og overhøre en telefonsamtale som man ikke er en del av eller har hørt? Det er selvfølgelig en umulighet.
Jesus hadde stått opp, men for at dette ikke skulle komme ut. Så ble det en motaksjon på dette. Da med løgner at disiplene hadde stjålet hans legeme. Dette ble vitnet av noen som sov.

I vårt tilfelle er det tilsvarende løgner da det er mennesker som ikke har hørt samtalen min med vår saksbehandler, som sier at den aldri har funnet sted. Og har den funnet sted, så vet de hva som er blitt sagt, men ikke meg.

Dette skriver Tingrettsdommer Edvards Os i dommen imot meg. I neste avsnitt så forteller jeg min versjon. De er som natt og dag, som mørke og lys.

Edvards Os skriver dette:

Betydning av veiledningen fra kommunen. Tiltakshaver har oppfattet kommunens veiledning slik at støttemuren ikke var søknadspliktig.

Slik veiledning gis på grunnlag av den informasjonen som tiltakshaver gir, og muntlig veiledning på telefon har ikke bindende virkning for kommunen.

I dette tilfellet er det et stort avvik mellom hva som er tillatt etter regelverket, og hva som er oppført. Vi kan ikke se at det er sannsynliggjort at kommunen har gitt samtykke til en mur av denne størrelsen, plassert i regulert veigrunn.

(sitat slutt).

Dette er selvfølgelig bare løgn, og atter løgn. Han har ingen forutsetning for å kunne utale seg slik da han aldri har hørt eller overhørt samtalen mellom oss.

Han opptrer som han er synsk eller driver med å tippe hva som er blitt sagt, og legger det til grunn for dommen. Snakk om å opptre som en kjeltring som en Tingrettsdommer i mine øyne. Slikt kan da ingen holde på.

Ja, jeg har fått veiledning flere ganger, her er hva som faktisk skjedde.

Vi flyttet inn her i 2012. I 2013 ringte vi ned til vår daværende saksbehandler Kaja Lange Aubert. Det ble ringt ned 2 – 3 ganger, for å være sikker på at vi gjorde det riktige.

Det er ikke lett å gjengi dette fem år etterpå, og når det var flere telefonsamtaler føles det som en når det er fem år etterpå.

Samt, at Oslo kommune har overhode ikke vært interessert å høre vår versjon, de hadde bestemt seg for 3 – 4 år siden at vi skulle få nei på alt.

Hva skjedde da med de telefonsamtalene vi hadde med vår daværende veileder Kaja Lange Aubert?

Mener å huske at vi ringte ned medio mai og august 2013? Det ligger fem år tilbake i tid, det er lenge siden og vanskelig å huske detaljert hvert ord slik det ble sagt, men etter min erindring svarte hun slik som dette.
Da spurte jeg om følgende, vi har satt opp trapp og har lyst å sette opp mur. Trapp mener jeg vi satte opp 2013, da vi før dette hadde hatt et tau som vi slengte oss ned på i Stormyrveien, og tro det eller ei, det er til dette nivået Oslo kommune har gitt oss pålegg om å gå tilbake til, at vi skal bruke et tau å slenge oss ned på veien med. Du tror det ikke, men slik hadde vi det før vi bygget trappa som Oslo kommune har gitt oss pålegg om å rive, fatte det den som kan.

Jeg spurte om hva som skal til for å bygge en mur, til det fikk jeg til svar at om det var bygget en mur der fra før, så var det ikke søknadspliktig å bygge en oppå den. Dette svarte Kaja Lange Aubert.

Jeg sa ja, og da svarte Kaja Lange Aubert at da var det ikke SØKNADSPLIKTIG DA DET VAR BYGGET EN MUR FRA FØR!

DETTE GÅR NOK BRA!

Jeg sa videre at vi ser for oss en mur på 1.5 meter og 1 meter gjerde.

Dette var ikke noe problem sa hun, da andre fra før av har høyere mur enn dere.

I 2013 ringte jeg til og med en ekstra gang, sånn for sikkerhets skyld og spurte om det samme, og de samme svarene ble gitt.

BYGGING OPPÅ GAMMEL MUR VAR IKKE SØKNADSPLIKTIG.

Så lenge det var en mur der fra før, så slapp vi å søke selv om muren ble annerledes. Med andre ord, vi fikk tillatelse i forkant av vår bygging av mur, at tingrettsdommer Edvards Os mener at denne samtalen ikke har skjedd. Samt at han selv vet hva som har skjedd, viser bare at mannen åpenbart må være meget forvirret og holder på som han var i transe eller noe slikt.

Vi leser om de som holdt vakt ved Jesu grav, at de gjorde egentlig to ting samtidig, de sov og var våken samtidig.

Det samme prøver tingrettsdommer Edvard Os, han hørte både en telefonsamtale og ikke hørte den, snakk om «super-mann»!

Vi leser om at denne løgnen at disiplene røvet Jesu legeme, denne løgnen satt veldig godt fast.

Matt. 28. 15 De tok da pengene, og gjorde som de blev lært; og dette rykte kom ut blandt jødene, og har holdt seg til denne dag.

Dette er det samme som jeg/vi har erfart. Denne løgnen at jeg/vi ikke har blitt lovet at vi kan bygge mur oppå gammel mur har PBE her i Oslo ikke ville forholdt seg til. Ikke Fylkesmannen eller Sivilombudsmannen, og nå i Oslo Tingrett fortsetter de å lyve og dikte opp noe som overhode ikke er samt.

Snakk om å være kjeltringer, det hjelper ikke noe å ta på seg en dommerkappe når en er full av løgn på innsiden!

Slik var det med de som holdt vakt ved Jesu grav, slik er det også med disse diverse offentlige etatene vi har hatt med å gjøre. Og ikke minst, nå sist. Tingrettsdommer Edvards Os som fortsetter med løgner og fabrikkerer historier som overhode ikke har noe av sannheten i seg, kun løgn og oppdiktede ting, som rene eventyret!
Det er mer troverdighet med Asbjørnsen og Mo, enn det er med disse. Men at noen lyver, det er ikke noe nytt. Så lenge denne nåværende verden består, vil løgn og sannhet gå om hverandre. Men til slutt, så står det i Guds ord at løgnere ikke skal arve Guds rike. Når Guds rike bryter frem, så opphører også løgnene!
(sitat slitt).

Her holder nabo Roar Telje på å skrive dritt om meg. Mens våe daværende saksbehandler Kaja Aubert Lange forsvarer oss. Det gjorde hun ved flere anledninger, som er klare indisier på at hun sto med oss. Og nå i ettertid vil hun ikke vedkjenne seg dette og annet. Hvorfor? Rett og slett av en grunn tror jeg, belastningen er blitt for stor.

Legger til slutt ved dokumenter fra Telje med hans sverting av oss, og Kaja Aubert Lange som forsvarer oss. Legger også ved mitt tilsvar, som viser at PBE var med oss til å begynne med. Her var egentlig jeg og Kaja Aubert på «lag» imot den stygge naboen Roar Telje som sladret til PBE og skrev usannheter og dritt om oss.

Selv indisiene forteller at jeg snakker sant, men hele det «offentlige» etat lyver imot oss for om mulig å prøve å kneble oss. Snakk om å gå den Ondes ærend!


2 kommentarer:

Anonym sa...

Nå gjentar du deg selv mange ganger.
En dommer blir ikke en løgner fordi han velger å tro kommunes forklaring fremfor din.
I dommen forsøker dommeren å vise hvorfor de kom frem til sin dom i saken, og det er naturlig at de ikke kan vektlegge det du gjengir av en telefonsamtale du ikke kan bevise at du har hatt. Det er nokså utenkelig at en kommuneansatt har gått med på den kolossen av en stygg mur du har oppført her i området.
Muren strider mot alle regler og forordninger som finnes, og jeg kan umulig tro at denne Kaja Lange har gitt deg tillatelse til å bygge noe som er tre ganger høyere enn forskriftene tillater.
Muligens du lyver om dette Jan Kåre
Det var lite fint av deg å henge ut Roar Telje. Han vil bare det beste for området.
Sint nabo

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym du skriver følgende:

1.) En dommer blir ikke en løgner fordi han velger å tro kommunes forklaring fremfor din.
I dommen forsøker dommeren å vise hvorfor de kom frem til sin dom i saken, og det er naturlig at de ikke kan vektlegge det du gjengir av en telefonsamtale du ikke kan bevise at du har hatt. Det er nokså utenkelig at en kommuneansatt har gått med på den kolossen av en stygg mur du har oppført her i området.

2.) Muren strider mot alle regler og forordninger som finnes, og jeg kan umulig tro at denne Kaja Lange har gitt deg tillatelse til å bygge noe som er tre ganger høyere enn forskriftene tillater.

3.) Muligens du lyver om dette Jan Kåre

Svar spørsmål

1.) Det lå kun en forklaring til grunn i denne saken. Når han påstår at jeg har misforstått hennes forklaring og legger inn sin egen forklaring. Og totalt overser min forklaring, da ikke bare lyver han. Men han går enda lengre, da han både dikter inn noe som aldri har vært sagt mellom oss. Og fremstiller en forklaring som er helt hinsides. Jo, vi fikk lov å bygge en mur oppå gammel mur som var 1.5 – 2 meter høy med gjerde oppå der. Begrunnelsen hennes var at da kom vi ikke høyere enn naboens. Som har en mur på over 2 meter med gjerde på 1 meter.

2.) Du må huske på at det er aldri søkt om mur her i Stormyrveien. Bl.a. nabo litt lengre nede i gata har en mur på 4 – 5 meter med gjerde oppå. Bygget opptrent samtidig som oss antar jeg. At vår mur da skal være så høy, og stygg. Det faller for sin egen urimelighet. Muren vår er utsøkt, pen og funksjonell.

3.) Det er kun Tingrettsdommer Edvard Os og alle andre som både lyver og dikter opp historier at jeg ikke har sagt det jeg har sagt. Samt at vår daværende veileder Kaja Aubert Lange ikke har gitt oss tilsagn å bygge mur. Jeg kan gjengi telefonsamtalene, noe hun ikke bestrider. Men lyver med å si at hun ikke husker dem. Det er kun for å komme se ut av det hele på at hun sier det.

Se artikkelen her: http://blog.janchristensen.net/2019/02/nr-2408-hyt-utdannende-kaja-lange.html