torsdag 23. november 2023

Nr. 3308: Vi har vært i kontakt med arkitekter, advokater og andre som samtlige sier at plan og bygningsetaten ikke forholder seg til hvordan tomten vår er, derfor jukser de i sine vedtak!

 Nr. 3308:

Vi har vært i kontakt med arkitekter, advokater og andre som samtlige sier at plan og bygningsetaten ikke forholder seg til hvordan tomten vår er, derfor jukser de i sine vedtak!

 

Utregning som viser at PBE jukser og lyver i avslaget til oss.

 


PBE hevder følgende:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2016126810&fileid=6604365

 

«Hensynet bak denne bestemmelsen er at det skal legges stor vekt på bevaring av eksisterende terreng og vegetasjon, og at nytt terreng skal tilsluttes eksisterende terreng på en naturlig måte. På svakt skrånende tomter som denne skal samlet høyde på støttemurer, fyllinger og/ eller skjæringer ved bebyggelse være maksimalt 5,0 m, jf. at terrengfallet fra øst mot vest er ca. 1:7. Det er ikke terrengfallet mellom huset og veien som skal legges til grunn, men hele tomtas fallretning.»

 

Dette er direkte oppdiktning og løgn.

Sannheten er at det er ca. 15 meter fra mur til naboen.

Høyden på tomten vår er ca. 4.5 meter.

Da hvis en regner det ut, så er vår mur slik den er nå. Lovlig!

 

Et nytt moment er også, at vi har ekstra krav på grønt område når vi har et slikt stort fall.

Det står følgende i avslaget:

«Kravet til et areal på 8 x 8 meter var ikke gjeldende da utbyggingen ble godkjent, og denne bestemmelsen kommer derfor ikke til anvendelse. Vi finner likevel grunn til å påpeke at det ikke er krav om at et slikt areal skal være helt flatt, og at det både nå, og i tidligere reguleringsbestemmelser, er presisert at det kun er arealer som er brattere enn 1:3 som ikke kan tas med i beregningen av uteoppholdsareal.»

 

Sannheten er stikk motsatt enn alt hva PBE og det offentlige hevder.

For en kriminell røverbande de er.

 

Har vært i kontakt med advokater og arkitekter.

Alle som en sier at vi er blitt elendig behandlet.

De har gått igjennom vår sak, og vi har fått veiledning også.

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3175-hva-skjedde-i-de.html

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3184-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

https://www.sokelys.com/blogger-christensen-far-ikke-provd-sin-byggesak-i-lagmannsretten-ma-dermed-ut-med-naermere-en-halv-million/

 

Fallet på eiendommen vår er ca. 4,5 meter og ca. 15 meter fra vår mur til enden av vår tomt.

Hele saken imot oss er et narrespill der dere alle innenfor det offentlige er overgripere.

En tomt som er 4,5 meter i høydeforskjell med en lengde på 15 meter, har et fall på 1:3

 

Se for øvrig link til en kalkulator som tar for seg dette:

 

https://www.enebo.no/redskap/

 

Hei Jan Kåre, 

 

Takk for at du tar kontakt! 

 

Dersom jeg forstår deg riktig går tomten over 4,5 kotemetre over en avstand på ca 15m. 5 går 3 ganger i 15, dvs at tomten tilsvarer ett fall på 1:3 (fire halv meter bort for hver meter der jeg oppjusterer det til 5. 4.5 er nærmere 5 enn 4).

Du faller da under kategori c - maks inngrep på 1,5 m. 

 

Dersom det er ønskelig å utføre tiltak i større utstrekning enn dette kan dette omsøkes som dispensasjon. Men husk en dispensasjon er alltid litt vanskeligere å få innvilget. 

 

Gi beskjed dersom du ønsker bistand. Vi er både ansvarlig søker og arkitekter. 

 

Ha en fin dag!

Med vennlig hilsen

Anonymiserer

 

https://blog.janchristensen.net/2023/11/nr-3299-vi-har-en-mur-trapp-og-bod-som.html

 

Her sier PBE egen lov her i Hovedstaden følgende

 

Følgende unntak tillates:

a. På flate og svakt skrånende tomter skal samlet høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer ved bebyggelse maksimalt være 0,5 meter.

b. For skrånende tomter med fall 1:6 – 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1 meter.

c. For bratte tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1,5 meter.

 

Vår mur går inn under punkt c med god margin – da den er loddrett

 

4 kommentarer:

Anonym sa...

Hva sier PBE til dette?
Eller vil de ikke høre?
Godt stykke arbeid du har gjort.

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, be.
Takk.
En dag må de høre og stå til ansvar.

Anonym sa...

Du bør ikke stå i alt dette alene. Profesjonell bistand fra Arkitekter,utbyggere og advokater er nødvendig for at PBE vil innse sine feil.

Jan Kåre Christensen sa...

Takk, jeg vet.
Arbeider med dette på flere hold.
Samtidig, har nå snart brukt ½ Million.
Fått dekket godt 100.000, - kr av forsikringen.
Må samtidig prøve å holde utgiftene nede!
Har ingen rik Onkel i Amerika som støtter meg og min kone økenomisk!