lørdag 4. november 2023

Nr. 3297: Er Gaza og den såkalte Vestbredden «okkuperte» områder, eller tilhører det egentlig Israel?

 Nr. 3297:

Er Gaza og den såkalte Vestbredden «okkuperte» områder, eller tilhører det egentlig Israel?

 

https://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-216-palestinerne-har-sin-egen-stat.html

 

Den første Jøde eller israelitt var Abraham, og hans første navn var hebreer.

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Hebreere

 

Hans Barnebarn, Jakob fikk navnet Israel. Som igjen fikk 12 sønner som alle Jøder kommer ut av.

Ap.gj. 7. Til det svarte han: “Brødre, fedre, hør på meg! Herlighetens Gud viste seg for vår far Abraham mens han ennå var i Mesopotamia, før han bodde i Karan.

Han sa til ham: ‘Dra ut fra dine slektningers land til det landet jeg vil vise deg.’  1 Mos 12,1 

Så dro han ut fra kaldeernes land og bosatte seg i Karan. Og derfra, etter sin fars død, slo han seg ned i dette landet som dere nå bor i.

Men han fikk ingen arv her — ikke engang nok til å sette sin fot på! Likevel ble han fortalt at han og de av hans sæd skulle få landet som sin eiendom, selv om han ikke hadde noen barn.

Slik talte Gud til ham: ‘De av din sæd skal være fremmede i et fiendtlig land. Der skal de slave og lide i fire hundre år.

Men det folket som de slaver under, vil jeg dømme!’ sa Gud. ‘Deretter skal de dra ut derfra for å tjene meg på dette stedet.’  1 Mos 15,13-14 ,  2 Mos 3,12 

Og han fikk pakten om omskjærelsen. Så ble han far til Isak som ble omskåret på den åttende dagen. Og Isak ble far til Jakob, og Jakob til de tolv patriarkene.

Patriarkene ble misunnelige på Josef og solgte ham til Egypt, men Gud var med ham.

10 Og han befridde ham fra alle trengsler og gav ham nåde og visdom i møte med farao, kongen av Egypt. Og han satte ham til å herske over Egypt og hele sin husholdning.

11 Da ble det hungersnød over hele jorden. Også i Egypt og Kanaan var det store trengsler, og våre fedre kunne ikke skaffe nok til sitt livsopphold.

12 Da Jakob hørte at det var korn i Egypt, sendte han våre fedre ut for første gang.

13 Den andre gangen tilkjennegav Josef for dem hvem han var. Og Josef gjorde dem også kjent for Farao.

14 Så sendte Josef bud på sin far Jakob og alle hans slektninger, syttifem sjeler i alt.

15 Deretter dro Jakob til Egypt, der både han og våre fedre døde.

16 De ble båret tilbake til Sikem og lagt i den graven som Abraham hadde kjøpt for en sum sølvpenger fra Hamors sønn Sikem.

17 Da det nærmet seg tiden for det løftet som Gud hadde sverget til Abraham, hadde folket vokst og blitt tallrikt i Egypt.

18 Så stod en annen konge frem som ikke kjente til Josef.

19 Han behandlet vårt folk svikefullt, undertrykte våre fedre og tvang dem til å sette ut de nyfødte barna for at de ikke skulle leve opp.

35 Dette er den Moses som de avviste da de sa: ‘Hvem har satt deg til hersker og dommer over oss?’ Men han ble sendt for å bli deres hersker og befrier ved Budbringerens hånd, han som viste seg for ham i busken.  2 Mos 2,13 

36 Han førte dem ut etter å ha gjort under og tegn i landet Egypt, deretter ved Rødehavet og så i ødemarken i førti år.

37 Det var denne Moses som sa til Israels sønner: ‘En profet som meg skal deres Gud oppreise blant deres brødre. Ham skal dere høre på!’  5 Mos 18,15 

45 Og våre fedre, etter at de hadde arvet det, førte det med seg da Josva drev dem fra folkeslagene bort foran seg, og frem til vår far Davids tid.

46 Han fant nåde fremfor Gud og ba om å finne et bosted for Jakobs Gud.

47 Men det var Salomon som bygde huset for ham.

(sitat slutt.)

 

Da Israel gikk inn i Kanaans land, så var det fordi at de som bodde der da. Hadde fylt sine synders mål, og det var Gud som gav dem dette landet for egentlig ved Josva for ca. 3400 år siden.

 

1 Mosebok 15. 13 Og han sa til Abram: Det skal du vite, at din ætt skal bo som fremmede i et land som ikke hører dem til, og de skal træle for folket der og plages av dem i fire hundre år. 14 Men det folk som de skal træle for, vil jeg også dømme; og derefter skal de dra ut med meget gods. 15 Men du skal fare til dine fedre i fred og bli begravet i en god alderdom. 16 Og i det fjerde ættledd skal de komme hit igjen; for amorittene har ennu ikke fylt sin ondskaps mål.

 

Landløftet som Israels patriarker Abraham, Isak og Jakob fikk av Herren. 1.Mos. 12:7. 26:3-5. 28:13-15. Om Abraham kan det følgende for i Hebr. 11:9: «Ved tro levde han i løftets land som i et fremmed land. Han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, som var medarvinger til det samme løfte».

Men løftets land var ikke bare noe som gjaldt for førstegrøden av Israel. Løftets land gjelder for Israel til alle tider. 1.Mos. 13:15.

 

Esekiel 20. 42 Og I skal kjenne at jeg er Herren, når jeg fører eder til Israels land, til det land som jeg med løftet hånd har svoret å ville gi eders fedre.

 

Den såkalte Vestbredden og Gaza er gamle områder som alltid var en del av Israel. Det har aldri eksistert et Palestina med Arabere i Israel.

 

Dette er ikke noe annet enn et luftslott vi ser i dag med ønske om to likeverdige stater innenfor Israels rettmessige landområder.

 

Gaza og Vestbredden er gamle jødiske områder.

Der Vestbredden ikke er det korrekte navnet. Men Judea og Samaria.

Bibelen kaller det også for Israels fjell.

Fjellan­det som strek­ker seg fra Kar­mel i nord og helt ned til Negev i sør, er sta­dig nevnt i Bi­be­len.

Vestbredden var noe Jordan begynte å kalle Judea og Samaria for å fjerne deres rette navn. Dette skjedde på 1950 tallet.

 


For å gjøre et kvantesprang. Det er umulig å ta med alle detaljer.

Men i år 70 e.kr ble Israel fordrevet i fra sitt eget land.

http://www.janchristensen.net/israels_historie.pdf

 

Jerusalems ødeleggelse i år 70

 

Jesus hadde grått over byen. Han fortalte om en tid da Jerusalem skulle bli kringsatt av fiender og murene skulle brytes ned og templet likeså. Jødene skulle falle for sverds egg og føres fangne til mange folkeslag. Alt dette gikk bokstavelig i oppfyllelse i år 70 da Titus med sin hær kringsatte byen og inntok den. Templet ble brent og over 200 000 jøder ble drept. Resten ble ført som fanger og solgt som slager til mange folkeslag.

Da han kom nær og så byen, gråt han over den, og sa: Visste også du, om enn først på denne din dag, hva som tjener til din fred! Men nå er det skjult for dine øyne. For dager skal komme over deg, da dine fiender kaster en voll opp omkring deg, og de skal kringsette deg og trenge deg fra alle kanter. Og de skal slå deg til jorden, og dine barn i deg. De skal ikke la stein bli tilbake på stein, fordi du ikke kjente din besøkelsestid.

Luk 19:41-44

 

Landet Israel har vært befolket av det jødiske folket siden 2000 f.Kr. Her er tidslinjen, i tilfelle du ikke skjønte at det er deres hjemland, som utpekt av Herren Jesus Kristus.

 

1900 f.Kr.: Abraham utvalgt av Gud som far til den jødiske nasjon.

1900 f.Kr.: Isak, Abrahams sønn, hersker over Israel.

1850 f.Kr.: Jakob, sønn av Isak, hersker over Israel.

1400 f.Kr.: Moses leder folket ut av Egypt og tilbake til Israel.

1010 f.Kr.: Kong David forener de 12 stammene til en nasjon.

970 f.Kr.: Kong Salomo, sønn av David, bygger den første tempelstrukturen i Jerusalem

930 f.Kr.: Israel er delt i to kongedømmer, kongedømmet Israel og kongedømmet Juda.

800-tallet f.Kr.: Profetenes oppvekst, Guds sendebud.

722 f.Kr.: Kongedømmet Israel blir erobret av assyrere.

605 f.Kr.: Kongedømmet Juda blir erobret av babylonerne.

586 f.Kr.: Salomons tempel blir ødelagt av babylonerne.

539 f.Kr.: Perserne erobrer babylonerne og tar kontroll over Israel.

538 f.Kr.: Jødene vender tilbake til Israel fra eksil.

520 f.Kr.: Tempelet er gjenoppbygget.

450 f.Kr.: Reformer gjort av Esra og Nehemja.

433 f.Kr.: Malachi er slutten på den profetiske tidsalder.

432 f.Kr.: Den siste gruppen jøder returnerer fra eksil.

333 f.Kr.: grekerne erobrer det persiske riket.

323 f.Kr.: Det egyptiske og syriske riket tar over Israel.

167 f.Kr.: Hasmonean gjenerobrer Israel, og jødene blir styrt uavhengig.

70 f.Kr.: Romerne erobrer Israel.

20 f.Kr.: Kong Herodes bygger det «andre» tempelet

6 f.Kr.: Jesus Kristus er født i Betlehem

70 e.Kr.: Romerne ødelegger tempelet

Etter det ble folket fanget av romerne, bysantinerne, araberne og korsfarerne. Gjennom alle disse hendelsene fortsatte det jødiske folket å leve i Israel. Det var mer eller mindre av dem, avhengig av århundrene, men det var aldri en tid da jødene ikke bodde i landet. De ble igjen, de bygget opp sine samfunn, de oppdro familiene sine, praktiserte sin tro og de led av mange utenforstående herskere, men de beholdt alltid troen sin. Det er det som holder dem fast, selv nå.

I 1948 etablerte FN Staten Israel, jødenes nasjon. Ikke kjøp de palestinske løgnene om at de har krav på jorda. Det er rett og slett ikke sant. Gud vil også sørge for at hans utvalgte folk kan leve i Israel, slik Han har gjort i tusener av år. Be for Israels folk

 

Diaspora, opprinnelig en betegnelse på jødenes spredning blant andre nasjoner og på jødiske samfunn utenfor Eretz Israel (landet Israel).

Diasporaen var et resultat av hva som skjedde i år 70 under krigen med Romerne.

Titus Flavius og hans hær ødela Jerusalem og Jødene ble drevet ut av sitt eget land.

http://profetiene.blogspot.com/2013/03/jerusalems-fall-i-ar-70.html

 

Et folk uten land

 

Jødenes nederlag i krigen mot romerne (66–70 evt.) og den mislykkede Bar-Kokhva-oppstanden (132–135 evt.), resulterte i at romerne fordrev en stor del av de gjenværende jødene fra landet. Jødene ble nå et folk uten eget land. Bare i Galilea var det fremdeles fungerende jødiske samfunn og jødiske læresteder (jeshivaer). Med kristendommens stadig økende betydning i området utover på 300- og 400-tallet, ble jødisk liv i Eretz Israel stadig vanskeligere, men de gamle jødiske samfunnene i Mesopotamia (Babylonia) fortsatte å eksistere. Jødedommens kulturelle og religiøse sentra lå etter hvert i diasporaen.

 

Israel under Kong David!

 Så begynte de å vende tilbake, og Israel ble opprettet som nasjon!

 

Slik fortsatte det i de neste 2000 år. Først i 1948 oppnådde det jødiske folk igjen å få en selvstendig stat i folkets gamle landområde. Det hadde alltid bodd et mindre antall jøder i landet, men på slutten av 1800-tallet var jøder fra diasporaen begynt å vende tilbake i større antall til Israels land.

Opprettelsen av staten Israel den 14. mai 1948 satte for alvor fart i tilbakevendingen av jøder til Israel.

I 1948-1950 immigrerte over en halv million jøder fra hele verden til Israel.

 

Siden har nye innvandringsbølger bragt ytterligere hundre tusener av jøder til Israel. Og i dag lever nesten halvdelen av verdens cirka 13 millioner jøder i Israels land.

 

Det har aldri være en palestinsk stat, kun en Jødisk stat!

 

https://www.nrk.no/ytring/en-uavhengig-palestinsk-stat-har-aldri-eksistert-1.12622346

https://www.ikaj.no/2020/10/05/hvorfor-eksisterer-det-ikke-en-palestinsk-stat/

 

Sluttkommentar:

 

Okkupert land? Er du fra sans og samling?! Israel er jødenes historiske hjemland. Jødene er urbefolkning i Israel. Hele landet er stapp fullt av arkeologiske funn som bekrefter det. Mange har okkupert Israel, jødenes land.

Sannheten er på mange måter stikk motsatt enn det som blir hevdet at disse såkalt Palestinerne er et eget folkeslag som har rett på Jødenes land.

Palestina har aldri eksistert, det er et narrativ uten sidestykke det vi ser Verdens samfunnet hevder.

Palstierne er Arabere som prøver å annektere et land som tilhører Gud og Israel.

 

 


1 kommentar:

Anonym sa...

Vi får håpe det blir en økumenisk trosbevegelse der nede, slik at de kan slutte med all krig og elendighet.