onsdag 15. november 2023

Nr. 3304: Når Plan og bygningsetaten her i Oslo bygger et narrativ som er basert på løgner, forskjellsbehandling og direkte vrangskap, da å drive med sivil ulydighet eneste vei å gå!?

 Nr. 3304:

Når Plan og bygningsetaten her i Oslo bygger et narrativ som er basert på løgner, forskjellsbehandling og direkte vrangskap, da å drive med sivil ulydighet eneste vei å gå!?

 

Hele saken imot oss er basert på løgner, forskjellsbehandling og direkte vrangskap. Da mener jeg at vi gjør det rett og riktige å drive med sivil ulydighet.

 

Store Norske Leksikon

Sivil ulydighet!

 

Sivil ulydighet er et politisk virkemiddel i form av lovbrudd eller brudd på andre offentlige bestemmelser (vedtak) som begås i full åpenhet fordi de som begår lovbruddene, føler seg mer forpliktet av andre verdier og normer enn de som ligger til grunn for den aktuelle loven.

 

 

Sivil ulydighet kan betraktes som samvittighetsdiktert lovbrudd. Lovbruddene må imidlertid, for å kunne karakteriseres som sivil ulydighet, være ikke-voldelige. De må også være avgrenset til en bestemt sak: Den som begår sivil ulydighet, aksepterer og følger som regel det øvrige regelverket og er ikke revolusjonær.

 

Selv om sivil ulydighet er en form for samvittighetsdiktat, vil den ofte også ha et strategisk-politisk siktepunkt: Den kan være ledd i en aksjon for å forsøke å omstøte den aktuelle loven, vedtaket eller bestemmelsen, eksempelvis demonstranter som hindrer anleggsmaskiner for å komme inn i et område eller inngår ulovlige avtaler.

Utbredelse

 

I Norge har sivil ulydighet forekommet med ujevne mellomrom. Det mest omfattende innslaget av sivil ulydighet representerer Hans Nielsen Hauges bevegelse, som tidlig på 1800-tallet trosset konventikkelplakaten (opphevet 1842) og holdt ulovlige religiøse møter.

(sitat slutt.)

 

Les selv her:

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3146-nar-selve-vedtaket-i-saken-var.html


 Nr. 3146:

Når selve vedtaket i saken vår er dokumentert løgn, da har ikke Plan og bygningsetaten noen sak, da fallet som legges til grunn på vår eiendom, er stupbratt, ikke vannrett som PBE hevder!

 

PBE mener at fallet på vår eiendom er som beskrevet i en tegning som er hentet ifra beligenhetsgruppen eiendom sine sider.

På mange måter er dette som å hente inn informasjon ifra en kriminell gruppe.

Alle vet at noe en må sjekke, så er det informasjon fra mennesker som «selger» informasjon som en tjener på.

Informasjonen som her er hentet, er ikke noe annet enn faktisk oppkonstruert og som uriktig.

Se her, er bildet som både PBE og statsforvalteren har brukt!

 


Her er det reelle fallet, sett i fra begge sider. 

Nærmest loddrett, og muren vår følger terrenget.

Akkurat som et fyll oppå moll og leiren som var der før.

Og en eldre lavere mur.

Her er noen fysiske bilder som viser fallet, at det er nærmest loddrett og muren vår er som et belegg oppå. 

Som fyller terrenget slik det er naturlig, som viser at muren vår er slik selv PBE hevder en mur skal være utformet. At vi ikke får dispensasjon og godkjennelse er et overgrep!

 


 

 

Muren vår blir nærmest som et marispanovertrekk på en marsipan kake. 

At dette er ulovlig, er kun i det offentliges hoder og formørkede sinn. 

Et sinn som ikke duger.


Sluttkommentar:

 

Skal være kort i denne artikkelen.

Men det er ikke til å komme borti fra at både PBE og Statsforvalteren fremmer direkte løgn.

Løgn er løgn om det er jeg, PBE eller noen andre som fremholder usannheter som sannhet.

Her er det tegninger hentet ifra våre utbyggere. Tegninger som fremstiller noe som de åpenbart fremførte for å få godkjent våre fire hus.

Der de sprengte ut tomten vår opp imot hus e i Krokstien.

Der ble det sprengt ut så mye at en må kalle det ekstremt i forhold til hva som skjedde på vår eiendom.

Jeg vet ikke, men legger en hele tomten vår til grunn før sprengningen.

Så tror jeg at vår mur er langt innenfor.

Men uansett, det er der muren står. Som var før vi bygget muren, så var det et nærmest loddrett fall!

Kan ikke se at noen av PBE argumenter er riktige.

Ikke Statsforvalteren heller, men så har de hentet tegninger ifra tvilsomme utbyggere. Selve utbyggeren fikk da Norges historiens strengeste dom.

Det skulle være ikke så vanskelig å se her at det er de tvilsomme personer som opptrer her i sammen.

En for å tjene mest mulig penger, andre for grunner som jeg ikke vil spekulere på hva som ligger bak?

Personlighets forstyrelse og storhetstanker?

Hvorfor vet ikke jeg, og har ikke tenkt å finne årsaken heller.

Hvorfor en prøver å være mest mulig kriminell!

https://www.sokelys.com/blogger-christensen-klager-bygningsetaten-inn-til-sivilombudsmannen-fordi-de-fremsetter-trusler-om-boter-uten-a-folge-dem-opp/

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3144-vi-har-etter-hvert-skjnt-mer-og.html

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3941-vart-skriv-til-oslo-tingrett.html

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3123-dommen-i-fra-oslo-tingrett-en.html

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3128-det-er-fritt-frem-for-plan-og.html

https://blog.janchristensen.net/2021/09/nr-2931-en-oppsummering-av-pbe.html

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3130-vi-klaget-pa-plan-og.html


 

 

 

Ingen kommentarer: