torsdag 9. november 2023

Nr. 3300: Møtehelg i Majorstua kirke, Kirkeveien 84, Oslo!

 Nr. 3300:

Møtehelg i Majorstua kirke, Kirkeveien 84, Oslo!


https://www.sokelys.com/evangelist-og-bibellaerer-jan-kare-christensen-taler-i-majorstua-kirke-lordag/

 


 


 

Fredag 10/11,

Lørdag 11/11

Søndag 12/11 Majorstua kirke, Kirkeveien 84, 0364 Oslo

 

Tema:

«Tro Bibelen»

«Believing the Bible»

 

Program

 

Fredag 10/11, Møtesal Lukas

18:00 - 18:30 Oppmøte, samtale, kaffe/te og kaker

18:30 - 19:00 Info, bønn og sang

19:00 - 19:45 Tale av broder Petar Keseljevic, Norge

20:00 - 20:45 Tale av pastor Robert Lewis Unger, USA

 

Lørdag 11/11, Møtesal Johannes krypten 10:00 - 10:30 Oppmøte, samtale, kaffe/te og kake10:30 - 11:00 Info, bønn og sang

11:00 - 11:45 Tale av bibeloversetter Morten Gjemlestad, Norge

12:00 - 12:45 Tale av evangelist/bibellærer Jan Kåre Christensen, Norge

14:00 - 14:45 Tale av pastor Robert Lewis Unger, USA

 

Søndag 11/11, Møtesal Lukas

10:00 - 10:30 Oppmøte, samtale, kaffe/te og kake

10:30 - 11:00 Info, bønn og sang

11:00 - 11:45 Tale av bibeloversetter Morten Gjemlestad, Norge

12:00 - 12:45 Taler av pastor Robert Lewis Unger, USA

 

Vi ønsker deg velkommen til denne møtehelg. Kom for å bli utfordret, oppbygget, trøstet og styrket i troen på Bibelens tidløse, evige og ren sannhet, Guds frelsende ord til alle mennesker i alle situasjoner. Det vil bli taler fra temaet «Tro Bibelen» fra forskjellige vinkler etter Guds Ånds ledelse.

Vi ber for god forkynnelse, godt felleskap og gode samtaler.

Det vil være forbønn ved behov.

Det vil bli tolking fra engelsk til norsk ved behov

Arrangør:

Petar Keseljevic

Mobil: 402 00 777

E-mail: martyros777@gmail.com

Ingen kommentarer: