søndag 12. november 2023

Nr. 3301: Oslo Kommune som er ansvarlig – oppfører seg som noen bøller ovenfor oss som har en mur som er Oslos «mest» lovlige mur!

 Nr. 3301:

Oslo Kommune som er ansvarlig – oppfører seg som noen bøller ovenfor oss som har en mur som er Oslos «mest» lovlige mur!

 

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

https://blog.janchristensen.net/2023/11/nr-3299-vi-har-en-mur-trapp-og-bod-som.html

 

Bøller!

 

Sannheten er at myndighetene er en gjeng med bøller.

Som bare gjør det som er ondt.

Vi har en lovlig mur, trapp og bod.

 

Store norske leksikon

En bølle er en voldsom og hensynsløs person.

Faktaboks

Ordet bølle kommer fra det danske ordet Bøllesjakket 'Bøllemose-foreningen' navnet på en forening av læregutter som ble dannet i 1885. Foreningen ble snart oppfattet som en forening av bøller, siden medlemmene om søndagene dro ut til stedet Bøllemose og oppførte seg brutalt og bølleaktig.

En bilbølle eller fartsbølle er en person som kjører svært raskt uten hensyn til egen eller andres sikkerhet i trafikken.

 

Sannheten er at PBE og hele myndighets aperattet er en gjeng med bøller!

 

Hva skal en gjøre?

Vi har en mur som egentlig er Oslos «mest» lovlige. Vi ble veiledet hvordan bygge muren av PBE.

Fallet på eiendommen gjør at den er lovlig, selv om PBE hevder vi har en flat tomt.

Hva andre får av dispensasjon, er astronomisk i forhold til hva vi eventuelt skulle behøve etter PBE driver på.

 

Vi har kun prøvd å oppgradere vår eiendom og fått bort overvann!

 

Hele saken er en stor, stor miljøgevinst.

Dette betyr ikke noe for Oslo Kommune.

 

For en surrekommune!

 

Hva skal en si?

Hele saken imot oss er et stort, stort overgrep.

Hvorfor reagerer ingen?

Det er underlig.

Legger ved en artikkel jeg skrev for en tid tilbake.

Som forteller litt om det vi er utsatt for.

Totalt meningsløst!

 

Makt- og myndighetsmisbruk kun for å vise at de er noen sanne bøller!

 

 https://blog.janchristensen.net/2023/10/nr-3291-det-vi-opplever-med.html

 

 

 Nr. 3291:

Det vi opplever med myndighetene – er typisk demonisk aktivitet – det en snur opp ned på rett og galt!

 

Det vi opplever her, med Norges Høyesterett, Statsforvalteren, Innkrevingsetaten, Namsmannen, Sivilombudsmannen, Oslo Tingrett, Borgarting Lagmannsrett, Oslo Byråd, Plan og bygningsetaten i Oslo og alle instanser som er innblandet!

Er direkte dyrisk og urasjonelt. Fullstendig kommet helt ute av kontroll der vi nå er pålagt å betale 300.000, - kr for å bygge en fullt lovlig mur.

Alt for å oppgradere vår eiendom. Hele saken er direkte demonisk og bygger på at vi ble veiledet hvordan bygge denne muren.

https://blog.janchristensen.net/2023/09/viggo-kristiansen-satt-21-ar-uskyldig.html

https://blog.janchristensen.net/2022/10/nr-3098-jan-helge-andersen-dro-viggo.html

 

Her får demonene fritt spillerom og løgner er ikke bare en. Men de foregår hele veien. Og hvis vi ikke bøyer oss, skal vi straffes. Snakk om å gi Satan fritt spillerom i sine liv som disse direkte onde og Djevelske mennesker her gjør!

Er det ingen av dem som ser sin egen brøde og galskap?

Det burde de ha gjort for lenge siden hvis de hadde hatt bare litt selvinnsikt og følt på hva som er sant og galt.

https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3280-nar-pbe-og-det-offentlige-lyver.html

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

 


 

Satan har sin verden, og Gud sin!

 

Det er to riker som står for de motsatte verdier og alt.

Men faktumet er at det er egentlig to «Kongeriker» om kjemper imot hverandre.

Vi leser f.eks. i Matteus 4 og Lukas 4 at Satan har makt.

Og på mange måter operer som «Hersker».

 

Lukas 4. Så førte Djevelen ham opp på et høyt fjell og viste ham alle verdens riker i et tidsglimt.

Og Djevelen sa: “Absolutt alle fullmakter over dette vil jeg gi deg, med alle deres herligheter, for til meg er de overgitt, og jeg kan gi dem til hvem jeg vil!

Så hvis du bare vil bøye deg fremfor meg og ære meg, skal alt dette bli ditt!”

Men Jesus svarte ham og sa: “[Forsvinn bak meg, Satan.] For det står skrevet: ‘Jehovah din Gud skal du ære, og bare ham skal du tjene.’”  5 Mos 6,13 

 

Matt. 4. Igjen tok Djevelen ham med seg opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens kongeriker med all deres prakt.

Og han sa: “Alt dette vil jeg gi deg hvis du bare vil falle ned på kne foran meg og ære meg.”

10 Men Jesus svarte: “Forsvinn, Satan. For det står også skrevet: ‘Jehovah din Gud skal du ære, og bare ham skal du tjene.’”  5 Mos 6,13 

11 Så dro Djevelen bort fra ham, og, se! — budbringere kom og hjalp ham!

 

Den reelle makten har Gud – og i hans Kongerike er motsatsen til Satan.

 

Her i vårt tilfelle lyver og fordreier samtlige instanser omtrent hva som er sant.

Det være seg Norges Høyesterett, Statsforvalteren, Innkrevingsetaten, Namsmannen, Sivilombudsmannen, Oslo Tingrett, Borgarting Lagmannsrett, Oslo Byråd, Plan og bygningsetaten i Oslo og alle instanser som er innblandet! For et samrøre!

 

Det er ganske utrolig at vi skal måte lide her som har en mur som er fullt lovlig på alle måter. Samt bod og trapp.

Der vi ble veiledet hvordan bygge muren. Vi har en tomt som tilsier at vi har lov å sette opp en mur som vi har. Andre har fått dispensasjon og godkjennelser som overgår vår astronomisk. Med andre ord, her er det Satan og hans demoner som er på ferde.

 

Jesus sa ikke at Satan hadde en viss form for makt i denne verden.

Dette var før Golgata, men enda får han styre på «lånt» tid.

 

Hebr. 2. Og når alt skal bli lagt under hans føtter, betyr det at alt skal bli underlagt ham. For ingenting er unntatt som ikke skal bli underlagt ham. Men vi ser at ennå er ikke alt blitt underlagt ham.

 

Selv om Satan og hans demoner er en slagen fiende på Golgata.

Skriften sier:

Kol. 2. 15 Han avvæpnet fyrster og myndigheter og satte dem i vanry ved at han så åpenbart triumferte over dem.

 

1930 oversettelsen: Kol. 2. 15 Han avvæbnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, idet han viste sig som seierherre over dem på korset.

 

Legg merke til hva som står skrevet i Matt. 4 og Lukas 4.

Satan hadde råderett over denne verden og det er denne makt han sloss for å beholde. Derfor i denne vår sak bruker han myndigheten på en Djevelsk og demonisk måte der han gjennom disse demonene.

Inspirerer og påvirker menneskene å ta fra oss bil, hus og økonomi.

Dette har vi vært klar over i flere år er Satans agenda:

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2984-pal-granberg-og-astrid-myhra.html

https://oslokirken.no/kryssilden/les1/lots-kone-jankaarechristensen

 

Helt i tråd med Satans vilje operer og holder disse menneskene på. Ingen skrupler, og de tror faktisk de har «lovlige» vedtak og dommer. Alle dommene og vedtak i denne saken er direkte løgn, og har null troverdighet i seg.

Satan bruker Norges Høyesterett, Statsforvalteren, Innkrevingsetaten, Namsmannen, Sivilombudsmannen, Oslo Tingrett, Borgarting Lagmannsrett, Oslo Byråd, Plan og bygningsetaten i Oslo og alle instanser som er innblandet!

 

I saken vår prøver enn gjennom løgnvedtak og løgndommer å gjøre løgn til sannhet. Rett til galt og fordreier faktum som er så åpenbar at dette ikke engang skal nevnes i noen vedtak og dommer

 

Skriften sier:

Jesaja 5. 20 Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert!

 

Ikke bare muren er et overgrep bygget på løgn og demonisk aktivitet av myndighetene.

Men også trapp og bod er det akkurat det samme.

 

Trappa ligger 100 % på vår eiendom. Henvender vi oss til PBE, nekter de å svare. Selv om Norsk lov er klar her, de skal svar sier Forvaltningsloven. Hele saken imot oss er pillråtten!

Statsforvalteren har for en gang skyld, prøvd å få PBE til å svare.

De nekter selvsagt å svare. Og hvis de kommer til å svare, er det garantert et svar for å være mest mulig vanskelig for oss.

Disse menneskene er full av løgn, intriger og hat, og dette er Oslo og Norge.

Demonene og mørkets aktivitet får også fritt spillerom da ingen presse og media vil dekke denne galskapen og overgrepet.

https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3279-avisen-oslo-nsker-ikke-skrive.html

 

Boden er også lovlig!

 

Da vi bygde boden i 2014, så oppfordret daværende Solberg regjeringen å bygge uten å søke ting som var under 15 kvm2. Noe vi gjorde som vi hadde gjort før her i Oslo. Så viste det seg at boden var noen kvm2 for «stor» i utnyttelsesgraden på tomten. Da satte denne Djevelske og onde etaten inn nærmest en krig imot oss.

Selv om alle regler var til vår fordel og gunst.

Ikke minst det med å gi dispensasjon og godkjennelse.

Som sier at kort fortalt. Er det mer fordeler enn ulemper. Og loven ikke blir satt vesentlig tilside, skal en få dispensasjon og godkjennelse.

Hos oss er det kun fordeler, ingen ulemper. Samt, loven blir ikke satt vesentlig tilside.

At andre får dispensasjon og godkjennelse opp imot 60 ganger hva vi trenger som bygger samtidig med oss. Og noen meter i fra oss, tar ikke disse åpenbart onde mennesker innenfor det offentlige ingen hensyn til.

Pillråttent og ondt er egentlig ikke loven, men de menneskene som de styrer og holder på.

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2462-pbe-her-i-oslo-fremstar-som-de.html

Sluttkommentar

Her lyver Oslo Kommune og alle instanser om alt hele tiden.

En triade med løgner og manipulering. Selvsagt er dette ondt, men det er også demonisk!

Satan bruker Norges Høyesterett, Statsforvalteren, Innkrevingsetaten, Namsmannen, Sivilombudsmannen, Oslo Tingrett, Borgarting Lagmannsrett, Oslo Byråd, Plan og bygningsetaten i Oslo og alle instanser som er innblandet!

De lyver alle og beskytter hverandre her hele tiden, helt utrolig!

https://blog.janchristensen.net/2023/03/nr-3198-alle-offentlige-etater-og.html

Satan vil styre oss mennesker, og han bruker myndighetene som han en gang har «eid».

Han sa til Jesus «Absolutt alle fullmakter over dette vil jeg gi deg, med alle deres herligheter, for til meg er de overgitt, og jeg kan gi dem til hvem jeg vil!»

Ja, dette var før Golgata. Enda prøver han å bruke de samme myndigheten og hvis en ikke bøyer seg. Skal en tas.

Dette er et meget stort emne. Vil derfor bare si til slutt!

Satan prøver seg virkelig her ovenfor oss!

Aldri om vi etterkommer Hans vilje så mye som en tøddel!

Aldri om vi gi etter her på et eneste område, under noen omstendighet!

Her er det ikke noe annet enn demonisk angrep. Hvordan vite det?

Det er ikke vanskelig, da det er menneskelig å lyve en gang.

Men ikke som her, der en lyver konstant i alle forhold.

Myndighetene og alle offentlige instanser beskytter hverandre hele veien.

Om det er Norges Høyesterett, Statsforvalteren, Innkrevingsetaten, Namsmannen, Sivilombudsmannen, Oslo Tingrett, Borgarting Lagmannsrett, Oslo Byråd, Plan og bygningsetaten i Oslo og alle instanser som er innblandet!      

Ingen kan stoppe Guds plan for oss bortsett fra oss selv.

Vi lar ikke fienden distrahere oss fra å ha alt Gud vil at du skal ha, være alt Gud vil at vi skal være, og gjøre alt Gud vil at vi skal gjøre.

Har tro på Gud og Jesus, står sterkt og tror på Guds ufeilbare ord.

Dette er en sak vi har overlatt i Guds hender, og som han vil ta seg av i Jesu navn! Amen!

 

Relaterte linker:

https://www.sokelys.com/fortsetter-sitt-brak-med-fylkesmannen-og-plan-og-bygnings-etaten-ogsa-i-2020-sammenligner-pbe-og-kemnerkontoret-med-pol-pots-drapsregime-i-kambodsja/

https://www.sokelys.com/christensen-i-konflikt-med-pbe-siste-byggesoknad-avsluttet-pa-grunn-av-manglende-tilleggsdokumentasjon/

https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3285-norges-hyesterett-som-skal-vre.html

https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3280-nar-pbe-og-det-offentlige-lyver.html

https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3272-det-er-akkurat-samme-onde.html

https://www.sokelys.com/selv-nazistene-og-adolf-hitler-var-ikke-sa-ille-som-det-offentlige-er-imot-oss-er-vi-overbevist-om-for-dette-er-ikke-noe-annet-enn-et-offentlig-overgrep/

 

 

 

 

Ingen kommentarer: