tirsdag 28. november 2023

Nr. 3310: Jeg har prøvd å si ifra over PBE og det offentlige sin fremstilling, narrativ, overgrep, ondskap, løgner, juks, fordreining, galskap, meningsløse vedtak, og rent ut primitive fremgangsmåte!

 Nr. 3310:

Jeg har prøvd å si ifra over PBE og det offentlige sin fremstilling, narrativ, overgrep, ondskap, løgner, juks, fordreining, galskap, meningsløse vedtak, og rent ut primitive fremgangsmåte!

 

Skal en godta myndighetenes og det offentlige vedtak uansett?

Eller er det en mening og hensikt å si i fra selv om en ikke hverken blir hørt eller trodd?

Her er det egentlig en sak som er «liten» sett opp imot så mye ellers i livet og hva en kan sammenligne det hele med.

 

Det er kun snakk om en mur, trapp og bod!

 

Hvor går grensen? Skal en godta dette? Eller kjempe imot et system som er pill råttent, ond og rent ut løgn, fordreining og juks?

Her er det løgner, fordreining, overgrep og manipulering hele veien.

Vi møter mennesker som lyver konstant uten å blunke.

Åpenbart inntatt fullstendig av løgn og en totalt rigid, meningsløs og stygg oppførsel.

Skriver løgn og forsvarer løgn uten å blunke.

Med en samvittighet som åpenbart er helt livløs, død og korrumpert!

Apostelen Paulus nevner slike.

 

1 Tim. 1. 19 i tro og med god samvittighet. Noen har feid samvittigheten til side, og troen deres har forlist.

 

Som lovlydige borgere er det vi som betaler disse overgriperne!

 

Vi har kun fulgt de rådene og veiledning vi fikk av Kaja Aubert Lange.

Som var klar, konstruktiv og god.

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3184-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3175-hva-skjedde-i-de.html

 

Mønsteret til Plan og bygningsetaten er løgn, husker ikke og fordreining av sannheten.

Hvordan og hvorfor da ha tillitt og stole på dem?

 

Etter de har løyet og ikke husker hva de har sagt, blir de forsvart av alle andre offentlige etater og instanser!

 

Hvordan da ha tillitt? De fremstår som en røver og kriminell bande. Bare trist!

I denne saken har de ikke gjort noe annet enn å lyve og undra seg sannheten!

 

 

De har fullstendig utradert sin egen samvittighet. Feid den til side, og oppfører seg deretter!

 

Har vært i kontakt med Arve Juritzen som virker for meg er på hugget i denne saken. Her er noe av mail utveksling mellom oss.

 

Hei Arve Juritzen                  Oslo 25/11. 2023

 

Hei!

 

Saken vår er veldig enkel, som plan og bygningsetaten gjør den vanskelig.

 

 

Saken vår er veldig enkel, som plan og bygningsetaten gjør vanskelig.

 

Bl.a. legger de til grunn tegninger som er misvisende.

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3172-muren-var-er-etter-pbe-eget.html

 

Våre argumenter der vi påpeker at fallet på vår eiendom er helt annerledes enn de legger til grunn.

Blir totalt oversett.

Der vi også ble veiledet hvordan bygge muren.

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3175-hva-skjedde-i-de.html

 

La meg gi to eksempler på PBE og Statsforvalterens vrangskap og løgner, de er det mange av i denne saken.

 

1.)  Vi har påpekt urettferdig forskjellsbehandling. Bl.a. i Slyngveien 9 her i Oslo.

Da blir vi møtt med fordreining, da de har en mur som er langt høyere enn vår. Derfor har de fått dispensasjon og godkjennelse. Ja, du leste riktig. Og de har som oss det største fallet ned imot veien, og har som oss. Fått en grønnere og flatere plen. Her gjør PBE og Statsforvalteren alt de kan for å være vrange.

https://blog.janchristensen.net/2023/06/nr-3231-statsforvalteren-fortsatte-med.html

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3171-denne-enorme.html

https://www.sokelys.com/statsforvalteren-omgjor-ikke-noen-vedtak-for-blogger-christensen-og-hans-ulovlige-mur/

 

Slyngveien får godkjennelse og dispensasjon for følgende regel. Dette skulle da også gjelde oss, like mye som dem. For en forskjellsbehandling i vår disfavør:

 

««Tomtens helning måles som det gjennomsnittlige fallet på eiendommen. På eiendommer med store terrengvariasjoner kan man beregne helningsgrad innenfor den delen av tomten der tiltaket plasseres, men ikke for svært begrensede deler av tomten.»

 

2.)  Vi får avslag på vår mur, da det ikke er søkt om mur før her oppe på Hellerudtoppen. Da skriver Statsforvalteren følgende:

«Kommunen bemerker også at murene dere viser til er fra rundt om i hele Oslo, og ikke fra «nærområdet» til Krokstien 2 C. Det er videre fremhevet at læren om myndighetsmisbruk knytter seg til forvaltningens frie skjønn, mens vurderingen av om vilkårene for dispensasjon i plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd er rettsanvendelsesskjønn.»

 

Det er ikke søkt om mur her på Hellerudtoppen. Da å bruke sammenligninger på nærområde. For å gi avslag, er vanvittig.

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2468-det-er-ikke-skt-om-mur-i.html

https://blog.janchristensen.net/2022/01/nr-2973-dette-dokumentet-sladdet-plan.html

https://www.youtube.com/watch?v=o6JGHiKRZoA&t=175s

 

Vil også nevne en viktig ting, at hele den offentlige forvaltning bryter forvaltningsloven konstant. De kommer med vedtak som er helt ute av alle proporsjoner, narrativ og løgn. Påpeker enn dette, så svarer de garantert ikke.

Til større løgnene er, til mindre mulighet for svar.

 

Siste jeg tar meg, der jeg ikke har tatt med sikkert 1000 andre forhold jeg kunne nevnt. Er fallet på vår eiendom.

 

Vennlig hilsen

Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

Telf: 99598070

 

Her kan du se på Oslo Kommune sine hjemmesider angående saken vær:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp?text=krokstien+2+c&doSearch2=S%F8k+i+sak+

 

Mail sendt til Statsforvalteren:

 

Sak 2022/4951    Oslo 22/11.2023

 

Dere mangler essensielle utviklingstrekk og normal god redelighet.

Gjennomgående dårlig oppførsel.

Trist.

 

Har vært i kontakt med advokater og arkitekter.

Alle som en sier at vi er blitt elendig behandlet.

De har gått igjennom vår sak, og vi har fått veiledning også.

 

De alle sier dere ikke forholder dere til faktum.

 

Fallet på eiendommen vår er ca. 4.5 meter og ca. 15 meter fra vår mur til enden av vår tomt.

 

Hele saken imot oss er et narrespill der dere alle innenfor det offentlige er overgripere.

 

En tomt som er 4,5 meter i høydeforskjell med en lengde på 15 meter, har et fall på 1:3

 

Se for øvrig link til en kalkulator som tar for seg dette:

 

https://www.enebo.no/redskap/

 

 


 

Ergo, vi har en godkjent mur.

 

Vennlig hilsen

Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

Telf: 99598070

 

 

a. På flate og svakt skrånende tomter skal samlet høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer ved bebyggelse maksimalt være 0,5 meter.

b. For skrånende tomter med fall 1:6 – 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1 meter.

c. For bratte tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1,5 meter. 

 

4,5 kotemetre over en avstand på ca 15 m. 4 går ca, 3 ganger i 15, dvs at tomten tilsvarer ett fall på 1:3 (fire meter bort for hver meter opp).

Du faller da under kategori c - maks inngrep på 1,5 m

 

Vår mur er på 1.8 meter da vi ble veiledet hvordan bygge.

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3175-hva-skjedde-i-de.html

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

 https://blog.janchristensen.net/2023/11/nr-3306-at-vi-har-bygget-ulovlig-mur.html


 Nr. 3306:

At vi har bygget ulovlig mur, trapp og bod, baseres ene og alene på en konstruert virkelighetsforståelse, narrativ og løgner!

 

Nå driver det offentlige med trusler og manipulering gjennom Innkrevingsetaten. Der vi skal betale bøter og annet opp imot 300.000, - kr.

De mener vi skal betale 277.130,50 for å ha oppgradert vår eiendom og fjernet overvann og moll ned imot veien.

 

 

Da kan en si at de offentlige myndigheter er en bande og opptrer i flokk. Der de beskytter PBE løgner og konstruert virkelighetsforståelse som sier vi som har en stupbratt tomt. At den er flatt!

 

Løgnene og den konstruerte virkelighetsforståelse fra myndighetenes side imot oss. Er alvorlig, da de prøver å gi oss bøter og knekke oss.

 

Mur, trapp og bod er minst tre ganger lovlig i vårt tilfelle!

 

1.)  Vi ble veiledet hvordan bygge muren. Og boden bygget vi i god tro da det var slik da vi bygget. At regjeringen med Solberg oppmuntret og ville at en skulle bygge uten å søke.

 

2.)  Plan og bygninsetaten hevder vi har en flat tomt, derfor er muren ulovlig. Sannheten er stikk motsatt, vi har en tomt med en stupbratt avslutning. Der muren passer perfekt inn. Og tar av for overvann og annet. Samt, vi får en mye grønnere og brukervennlig utenomhusoppholds areal. Her er det snakk om kun en vinn vinn situasjon.

 

3.)  Andre får dispensasjon og godkjennelser som er astronomisk i forhold til våre. Opptil 60 ganger større. Dette er en grov, meget grov forskjellsbehandling!

 

Sluttkommentar:

 

Fikk denne kommentaren på den Himmelske blogg. Som forteller alt:

«For en utenforstående virker jo dette helt på trynet?! Ikke bare hadde dere stupbratt tomt men dere ble veiledet i tillegg? Er som man nesten ikke tror hva man leser!»

 

Jeg svarte:

«Dessverre, det er sant.

Først ble vi veiledet å bygge oppå gammel.

Da slapp vi å søke.

Bare muren ikke var over 2 meter.

Naboen på andre siden har mur på 2.5 meter.

Så bestemte de ar dette ikke var riktig.

Vi søkte da i 2016.

Gjennom Ferdigattest AS her I Oslo.

 

Fikk avslag med begrunnelse at vi har en paddeflat tomt.

 

Husk, da skjønte vi ikke regler eller noe.

Så begynte jeg å lese meg opp på regelverket og begrunnelse etc.

Ja, du tror det ikke.

Selvfølgelig er dette urimelig og uriktig.

Som sagt, nå vil PBE eller noen ikke svare oss.

Forvaltningsloven sier at svar er de pliktig å svare oss.

Nå er Innkrevingsetaten på saken.

Hele saken er råtten.

Vi har en tomt som er ca. 4,5 meter i høyde.

15 meter i lengde fra veibanen til naboen.

At du tviler, skjønner jeg godt. Hele saken imot oss er løgn på løgn ifra det offentlige!»

 

Det forteller alt, hele saken imot oss så ille det er mulig å forbli!

 

Her er det mørkets krefter som virker! Der løgn, overgrep og enda mer konstruert virkelighetsforståelse, narrativ og løgner går igjen i samtlige offentlige etater.

Om det er plan og bygningsetaten. Om det er Norges Høyesterett lyver og er manipulative, men også Statsforvalteren, Innkrevingsetaten, Namsmannen, Sivilombudsmannen, Oslo Tingrett, Borgarting Lagmannsrett, Oslo Byråd, og alle instanser som er innblandet!

For et samrøre! Her er det mørke som skyller over hele det offentlige! 

Takk for informasjon.

Jeg ser på dette og kommer tilbake.

Hilsen Arve Juritzen

 

 

 

Arve Juritzen

Høyres fraksjonsleder og talsperson for byutvikling, Oslo bystyre

Leder av Bedriftskanalen Oslo Høyre 


 

Takk Arve

 

Jeg mener vi er blitt urettferdig behandlet av PBE og Oslo Kommune over år.

 

Vi ble veiledet hvordan bygge.

 

Fallet på eiendommen jukser PBE med.

 

Andre har fått dispensasjon og godkjennelse som er astronomiske i forhold til oss.

 

Dette er urettferdig, og forskjellsbehandling.

 

Høres!

 

Vennlig hilsen

Jan Kåre

 

Hei igjen Jan Kåre Christen

 

Har lest dokumentene du sendte meg og ser at din klager er blitt behandlet av Statsforvalteren, Sivilombudsmannen og Lagmannsretten.

Da er det ikke noe jeg som enkeltpolitiker kan gjøre utover å sende din henvendelse videre til byutviklingsutvalgets arbeidsutvalg for uttalelse.

Og det har jeg gjort.

 

Med vennlig hilsen

Arve Juritzen

 

 

 

Arve Juritzen, du skriver:

«Har lest dokumentene du sendte meg og ser at din klager er blitt behandlet av Statsforvalteren, Sivilombudsmannen og Lagmannsretten.

Da er det ikke noe jeg som enkeltpolitiker kan gjøre utover å sende din henvendelse videre til byutviklingsutvalgets arbeidsutvalg for uttalelse.

Og det har jeg gjort.»

 

Takk, men Norge er et land der justismord er like vanlig som i Kongo.

Oslo og Brazaville i Kongo er ganske så like. Det er min dessverre overbevisning hvor spesielt det enn høres.

Hele saken imot oss er et gedigent justismord!

 

Mine argumenter blir overhode ikke hensyntatt. Ikke noe, men det narrative som PBE har kommet med. Blir forsvart av samtlige andre offentlige instanser.

Da har en null mulighet.

Selv fallet på vår eiendom blir det løyet om.

Alt, absolutt alt.

 

Men takk for du bryr deg.

 

Du skriver følgende:

«det ikke noe jeg som enkeltpolitiker kan gjøre.»

 

Vil minne deg om følgende. Alle forandringer og gode ting som har skjedd.

Har alltid begynt med en person. En kvinne eller mann som ville noe!

Ville og våget noe som de fleste hverken så eller ønsket.

 

Vennlig hilsen

Jan Kåre Christensen 

 

Arve, her er noen eksempler på grov forskjellsbehandling:

 

Stenbråtveien 91 mur er minimale overskridelser ifølge Statsforvalteren, mens vår er gigantiske, skal derfor rives!

https://blog.janchristensen.net/2023/06/nr-3132-stenbratveien-91-mur-er.html

 

Slyngveien 9 B

 

Kommunen ga tillatelse til støttemur i Slyngveien 9 i vedtak den 02.10.20201. Støttemuren er plassert mot vei, som erstatning for fjell. I tillatelsen er det gitt dispensasjon fra reguleringsplanens arealformål offentlig kjørebane/veigrunn og avstandsbestemmelsen i veglova § 29.

 

Eiendommen er omfattet av småhusplanen, og regulert til bolig med tilhørende anlegg. Deler av eiendommen der tiltaket skulle plasseres er regulert til offentlig kjørebane/veigrunn i reguleringsplan S-99GA, vedtatt 15.02.1936.

 

Mur Slyngveien 9 som er godkjent, og er over dobbel så høy som vår.

 

Dette er en minimal og godkjent overskridelse ifølge Statsforvalter.

 

Mens vår er gigantisk. Forstå det den som vil, det gjør ikke vi.

 

https://blog.janchristensen.net/2023/06/nr-3231-statsforvalteren-fortsatte-med.html

 

Norges Rekord, ille at slikt er mulig?
PBE her i Oslo fremstår som de driver med «Norges-rekord» i forskjellsbehandling overfor oss der alt vi gjør er ille, mens andre får dispensasjon når det gjelder uansett hva de gjør eller bygger!

 

Det hevdes f.eks. at Stormyrveien 9 c og andre eiendommer ikke er juridiske sammenlignbare. Da er spørsmålet hvilken paragraf eller regelverk det står i?

En ulovlighet er en ulovlighet. Er klar over at noen eiendommer har forskjellige utnyttelsesgrad etc. Men overskrider man denne, så trengs det dispensasjon for å få det godkjent. Av all argumentasjon som PBE har fremlagt for oss, kan vi i det store og det hele kun se en vesensforskjell på vår eiendom og andres. Det er at PBE strekker seg langt overfor andre i det store og det hele her i Oslo. Overfor oss strekker de seg ikke i det hele tatt. Når andre får dispensasjon er det bare som «forventet». Når vi får avslag, så har vi enten misforstått eller tatt oss til rette. PBE her i Oslo fremstår som nesten håpløse overfor oss slik vi har erfart det! De er overhode ikke interessert å komme oss i møte, selv om de er så gromme og medgjørlige overfor de fleste andre. Her er urettferdigheten og forskjellsbehandlingen større enn størst. 57 ganger er ikke noe å regne med i det store og det hele? Eneste forskjellen som vi leser er at de hadde lov å utnytte tomten sin 25 %, mens vi 24 %. De utnyttet den til 61.3 %, og vi til 24.6 %, at dette ikke er sammenlignbart når de avsluttet det hele i 2018 er ikke lett for «vanlige» folk å forstå når PBE bare slenger ut at det ikke er juridisk sammenlignbart når en ikke tar seg bryet med å forklare det heller. Da er det ikke lett å forstå og skjønne hva PBE egentlig mener heller, når de stort sett aldri forklarer noe heller slik vi kan om mulig forstå.

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2462-pbe-her-i-oslo-fremstar-som-de.html

 

Vennlig hilsen

Jan Kåre Christensen

Telf: 99598070

 

 

Svar til din orientering. (Du skal slippe de andre)

Sender du svar fra AU?

 

Arve

 

Arve Juritzen, du skriver:

«Har lest dokumentene du sendte meg og ser at din klager er blitt behandlet av Statsforvalteren, Sivilombudsmannen og Lagmannsretten.

Da er det ikke noe jeg som enkeltpolitiker kan gjøre utover å sende din henvendelse videre til byutviklingsutvalgets arbeidsutvalg for uttalelse.

Og det har jeg gjort.»

 

Takk, men Norge er et land der justismord er like vanlig som i Kongo.

Oslo og Brazaville i Kongo er ganske så like. Det er min dessverre overbevisning hvor spesielt det enn høres.

Hele saken imot oss er et gedigent justismord!

 

Mine argumenter blir overhode ikke hensyntatt. Ikke noe, men det narrative som PBE har kommet med. Blir forsvart av samtlige andre offentlige instanser.

Da har en null mulighet.

Selv fallet på vår eiendom blir det løyet om.

Alt, absolutt alt.

 

Men takk for du bryr deg.

 

Du skriver følgende:

«det ikke noe jeg som enkeltpolitiker kan gjøre.»

 

Vil minne deg om følgende. Alle forandringer og gode ting som har skjedd.

Har alltid begynt med en person. En kvinne eller mann som ville noe!

Ville og våget noe som de fleste hverken så eller ønsket.

 

Vennlig hilsen

Jan Kåre Christensen 

 

Arve Juritzen, du skriver:

«Har lest dokumentene du sendte meg og ser at din klager er blitt behandlet av Statsforvalteren, Sivilombudsmannen og Lagmannsretten.

Da er det ikke noe jeg som enkeltpolitiker kan gjøre utover å sende din henvendelse videre til byutviklingsutvalgets arbeidsutvalg for uttalelse.

Og det har jeg gjort.»

 

Takk, men Norge er et land der justismord er like vanlig som i Kongo.

Oslo og Brazaville i Kongo er ganske så like. Det er min dessverre overbevisning hvor spesielt det enn høres.

Hele saken imot oss er et gedigent justismord!

 

Mine argumenter blir overhode ikke hensyntatt. Ikke noe, men det narrative som PBE har kommet med. Blir forsvart av samtlige andre offentlige instanser.

Da har en null mulighet.

Selv fallet på vår eiendom blir det løyet om.

Alt, absolutt alt.

 

Men takk for du bryr deg.

 

Du skriver følgende:

«det ikke noe jeg som enkeltpolitiker kan gjøre.»

 

Vil minne deg om følgende. Alle forandringer og gode ting som har skjedd.

Har alltid begynt med en person. En kvinne eller mann som ville noe!

Ville og våget noe som de fleste hverken så eller ønsket.

 

Vennlig hilsen

Jan Kåre Christensen 

2 kommentarer:

Anonym sa...

Dette var oppløftende lesning! Han virket absolutt å være på hugget og mulig han kan påvirke nok til å få de ulovlige vedtakene omgjort? Viktig at han får alle dokumenter og skriv slik at han får satt seg skikkelig inn i saken

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, du skriver:
Dette var oppløftende lesning! Han virket absolutt å være på hugget og mulig han kan påvirke nok til å få de ulovlige vedtakene omgjort? Viktig at han får alle dokumenter og skriv slik at han får satt seg skikkelig inn i saken

Svar:
Ja, han sendte dette videre. Til byutviklingsutvalgets arbeidsutvalg.

Etterpå ville han se på saken!
Fantastikk!