lørdag 4. februar 2023

Nr. 3171: Denne enorme forskjellsbehandlingen som PBE her i Oslo driver med – er virkelig meningsløs, rigid, ond og stygg!

 Nr. 3171:

Denne enorme forskjellsbehandlingen som PBE her i Oslo driver med – er virkelig meningsløs, rigid, ond og stygg!

 

Dette har vi skrevet om før, men har kommet med drøssevis av tilfeller der vi blir oversett med disse argumentene av det kriminelle plan og bygningsetaten her i Oslo.

Kan ta drøssevis med tilfeller, men nøyer meg med kun noen få eksempler.

Eksemplene står i kø!

 

Første er Kjell Inge Røkke som har bygget noe vanvittig.

Selvsagt fikk han alt godkjent.

Relaterte linker:

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3153-det-er-en-form-for.html

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3104-det-er-trist-med-en-slik.html

https://blog.janchristensen.net/2022/05/nr-3010-naboer-plan-og-byggningsetaten.html

https://blog.janchristensen.net/2022/05/nr-3010-naboer-plan-og-byggningsetaten.html

https://blog.janchristensen.net/2021/10/nr-2936-plan-og-bygninsetaten-vil.html

https://blog.janchristensen.net/2019/09/nr-2566-avslag-fra-fylkesmannen-og-var.html

https://blog.janchristensen.net/2019/06/nr-2487-marius-vamnes-godkjente-frst.html

https://blog.janchristensen.net/2019/09/nr-2564-sendt-dette-som-tips-til-noen.html

https://www.youtube.com/watch?v=iFla615rAEs&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=USNHTu05zFI&t=183s

 

Så er det flere andre forhold, her er noen eksempler

Første eksemplet jeg vil ta, er i fra Karmøy.

Jeg følger med der jeg kommer ifra, så her så jeg en sak som lignet på vår noe veldig.

Les her:

https://www.h-avis.no/nausteigarar-ber-om-likebehandling-fra-kommunen-kvar-sak-ma-behandlast-individuelt/s/5-62-1479725

I denne saken er det mange likheter med sår sak, det Kommunen kommer med en utidig innblanding.

 

Det står i heddingen følgende:

«To nausteigarar på Ferkingstad har fått tvangsmulkt på 20.000 kroner. Ein tredje må kanskje ut med over 100.000 kroner for å endre fasaden. Dei meiner seg urettferdig behandla av kommunen.»

 

Videre så står det i artikkelen følgende, som er meget viktig.

Det er identisk med vårt overgrep sak!

 

«Nausteigaren klaga og gjorde gjeldande at i kontakta med kommunen i 2014 blei det gitt beskjed om at tiltaket ikkje var søknadspliktig, blant anna.»

 

Akkurat som hos oss, jeg og min kone Berit. Vi, eller rettere sagt. Jeg ringte ned og fikk veiledning hvordan bygge muren.

Der fikk vi klar beskjed hvordan gå frem.

Det er umulig som vanlig mann og kvinne da å forholde seg muntlig til en saksbehandler?

Det ser slik ut fungerer det hvis både på Karmøy og Oslo.

Helt, helt forferdelig og forkastelig!

Synes jeg skal ta med noen av kommentarene til denne artikkelen.

Det er fint at vanlige folk engasjerer seg imot en slik meningsløs urett.

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2446-selv-om-pbe-vil-na-komme-oss-i.html

 

Her kommer noen kommentarer:

 

Dag Sandslett Skudeneshavn, en kjenning av meg

E naustå blitt arkitektonisk styggare elle e di bli finare å mær praktisk brukbare?

Elle var det «et feil papir» i bunken av søknader.

«Kommunen som dreper folkekreativiteten»

 

Geir Lorentz Andersen

Dag Sandslett regler er regler, men du har et godt poeng Dag da disse naustene i utgangspunktet ikke er noen arkitektoniske perler.

 

Sigve Almestad

Rart de skal være så vanskelig og firkantet å få fasadeendring på et naust. Her bør vel kommunene gå i seg selv, å ta seg av egne bygninger som forfaller.

 

Rolf Høvring

Da vil jeg anbefale nausteierne om å sette opp en vindmølle. Kall det for en miljø, klima eller bærekraftig sak, så får dere lov.

Det har jo vist seg at man kan gjøre som man vil med og i naturen hvis man kaller det noen av de overnevnte.

 

Oddgeir Opsal

At det forekommer forskjellsbehandling i byggesaker er det ingen tvil om.

Her er det viktig å ha en nær slektning eller bekjent i etaten, så går det meste greit.

Har du ikke det så skal det svi, sånn er det bare. 

 

Ole Johannes Grønnnestad

Dei som har drømt opp alle dessa lovane rundt sjøhus ,100meters beltet og andre uhumskheter, har eg ingenting til overs for. For å seia det på den absolutt ufortjente milde måten.

 

Her var det mange gode poeng. Ikke minst dette med at det offentlige må heller ta vare på sine egne bygninger enn å finne bagatellfeil.

Dernest var denne med miljø veldig god. Det er da slik hva som er estetisk pent og annet, er da helt forskjell fra person til person.

Det offentlige bruker ord og begrep, uten mening og innhold.

 

Tilbake til den artikkelen i Haugesunds Avis og de kommentarene. Den aller beste var da denne kommentaren som jeg gjengir en ekstra gang.

 

Geir Lorentz Andersen

Dag Sandslett regler er regler, men du har et godt poeng Dag da disse naustene i utgangspunktet ikke er noen arkitektoniske perler.

 

Slik er det med muren vår også. Det er en mur, ikke et hus eller noe mer. At den er eventuelt ikke helt slik PBE ønsker den skal være. Hvilken betydning har det? Den utfører da sin «misjon» med å holde de fyllmassene som før rant ut i veibanen. Til å være på vår eiendom. Naboen vår har i dag en ekkel, stygg, bedriten, udelikat, forferdelig skråning ned imot veien som vi hadde det før.

Her i vårt tilfelle er det kun en stor gunst for alle. At dette skal rives og fjernes, er ikke noe annet enn galskap, galskap og atter galskap!

Se her for bilde som viser vår nabos ekle skråning og vår pene mur.

Det er ikke noe annet enn en mur/skråning. At vi ikke skal få beholde dette og dette er en ulovlighet er ikke riktig. Alt med vår mur er innenfor PBE eget regelverk. De bare lyver at fallet på vår eiendom ikke er noe fall. Da det er nesten loddrett. For en giftig og løgnaktig offentlig etat, det er skammelig!

 
 

La meg ta videre hvor stor forskjell på folk PBE her i Oslo driver det. 

Det er vanvittig og galskap. 

Hele etaten er rigid og giftig.

 

Det er en av flere eiendommer vi har påpekt her i Oslo der PBE gjør forskjell på oss og dem.

Den første jeg vil ta for meg er i Henrik Backers Vei 1 a ved Holmen Skole.

Vi har et langt dypere fall på vår eiendom, og de har fått lov til å sette opp en mur i samme høyden som oss med gjerde ganske så likt oss.

Her får de lov til å sette opp en mur som er i fra asfaltert vei omtrent like høy som vår. Samt, et gjerde. Dette er helt greit. Men vi som har et loddrett fall og en kraftigere skråning. Og større behov for en større mur får avslag og det er opprette en såkalt ulovlighetssak imot oss. Her ser vi hvor rigid og ille PBE er i å gjøre forskjell på innbyggerne i Oslo By.

Vi med et fall som er mye mer krevende og trenger den muren vi har.

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3169-slik-som-plan-og-bygningsetaten.html

 

Det står også følgende i begrunnelsen for at dette ble godkjent.

«Tiltaketer tilpasset terrenget på tomten.»

Hos oss er det akkurat dette vi har påpekt og fått null gehør for hos disse hatefulle og onde menneskene hos PBE og i det offentlige onde og maktarrogante systemet. Der den ene etter den andre lyver konstant i vår sak!

Hele saken er råtten som de menneskene som lyver hele tiden i vår sak.

Her er bildet av muren i Henrik Backers vei 1 a der de har en flatere tomt enn oss. Og har en mur som de har fått godkjent som i fra asfaltert vei er i vår størrelsesorden. Her ser vi igjen denne vanvittige forskjellsbehandlingen av det offentlige. Helt, helt meningsløs. De skrev til PBE at de hadde det og det fallet og alt ble godkjent. Vi har påpekt at vi har et mye større fall på vår eiendom, men PBE sier at tomten vår er flat og bruker noen tvilsomme tegninger.

Hele etaten er åpenbar kriminell. Fallet på vår eiendom er astronomisk i forhold til denne eiendommen. At PBE gjør så stor forskjell, er ikke til å forstå!

https://blog.janchristensen.net/2022/06/nr-3033-sa-er-oslos-mest-forhatte-mur.html 

Videre kan vi ta for oss en eiendom i Venåsvegen 36. Veldig inntresant da de har som oss, revet en gammel mur. Og satt opp en ny mur på ca. 2 meter.

Den er over 2 meter i fra asfaltert vei, dette bryr PBE seg ikke om.

Det er vi som skal tas, de fleste andre slipper unna med alt!

Dette har vi purret og etterspurt hvordan det er mulig.

Har fått svar helt hinsides, uten mål og mening.

Slik holder denne etaten på.

https://blog.janchristensen.net/2022/10/nr-3090-plan-og-bygningsetaten-driver.html

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp?text=ven%E5svegen+36&doSearch2=S%F8k+i+sak+

 
Samme er det i Holmenkollveien 36, der muren er diger.

Vi etterspør følgende her:

Fra: Berit Nyland Christensen <beritch-0803@hotmail.com>

Sendt: søndag 23. oktober 2022 09.59

Til: PBE Postmottak

Emne: Holmenkollveien 36

Til PBE Oslo 23/10.2022

Spørsmål, i hvilken lovhjemmel er denne muren satt opp?

Og hvorfor har denne muren fått godkjennelse da den er utenfor det PBE godkjenner?

Er det slik som det fremstår for oss, at små og ubetydelige dispensasjoner gis avslag.

Ihvertfall veldig ofte, som et mønster.

Til større og mer omfattende en trenger dispensasjon, så får en godkjennelse?

I hvert fall veldig ofte, som et utpreget mønster hos forvaltningen!

 

Mvh

Berit og Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

Vi snakker om en kjempemur på 3 -4 meter og gjerde på 2 -3 meter.

Svar har vi ikke fått, hele etaten er inkompetente og meget udyktige.

Klarer ikke å svare helt enkle spørsmål, fatte den som fatte dette kan.

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp?text=holmenkollveien+36&doSearch2=S%F8k+i+sak+

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3145-det-er-den-enorme.html

 

Foto her:

  

Så er det muren i Tormods Vei 16 som fikk godkjennelse og dispensasjon uten engang å søke om dispensasjon på høyde etc.

Eneste de har vel søkt om er avstand til vei?

Muren er vel 2 meter og med hekk på X antall meter. 

Godt de slapp å søke om høyden, he-he!

Klart at PBE gjør enorm forskjell på innbyggerne der noen får lov til alt.

Mens andre blir tatt for bagatellmessige forhold. 

Etaten er syk og giftig.

Vi blir målt på cm, men andre ikke engang trenger å nevne dette. 

Denne etaten er så ille, giftige og farlig. 

Sitter med så mye makt og bare lager kvalme og intriger.

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202300302

https://blog.janchristensen.net/2022/03/nr-3004-noen-eksempler-pa-murer-her-i.html

https://blog.janchristensen.net/2020/11/nr-2785-julefreden-har-ikke-nadd-plan.html

https://blog.janchristensen.net/2019/06/nr-2480-ny-ankesak-sendt-til.html

 


 

Siste av mange jeg nevner er i Slyngveien 9 som har så stor mur at disse fikk innvilget denne. Hvordan kan de pålegge oss å rive vår? Det fatter jeg ikke.

Her vil ikke engang PBE svare på våre henvendelser. Sende det videre til Statsforvalter vil nok ikke hjelpe. Her beskytter de hverandre som en mafiaklan.

Se her for mer:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp?text=slyngveien+9&doSearch2=S%F8k+i+sak+

https://blog.janchristensen.net/2022/04/nr-3008-vart-skriv-til-plan-og.html

https://blog.janchristensen.net/2022/06/nr-3025-det-er-et-gedigent-demokratisk.html

https://blog.janchristensen.net/2022/07/nr-3041-plan-og-bygninsetaten-her-i.html

 

Tegning

 Foto:
Sluttkommentar:


Her er det murer som bryter med det som er det naturlige terrenget.

X antall meter og ruvende.

Tomtene er stort sett langt flatere enn vår, men de alle får dispensasjon og godkjennelse.

Hva er dette?

Forskjellsbehandling og et gedigent overgrep imot oss!

Relaterte linker:

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3152-saken-imot-oss-er-virkelig.html

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3147-avslag-ifra-plan-og.html

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3941-vart-skriv-til-oslo-tingrett.html

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3120-plan-og-bygningsetaten-bruker.html

https://blog.janchristensen.net/2022/10/nr-3097-sivilombudet-nekter-se-pa-saken.html

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3069-plan-og-bygningsetaten-gar-med.html

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3060-baneheia-saken-og-saken-var-med.html

https://blog.janchristensen.net/2022/07/nr-3039-plan-og-bygninsetaten-her-i.html

https://blog.janchristensen.net/2022/06/nr-3025-det-er-et-gedigent-demokratisk.html

https://blog.janchristensen.net/2022/05/nr-3016-plan-og-bygninsetaten-nsker.html

https://blog.janchristensen.net/2022/05/nr-3011-nar-det-offentlige-beskytter.html

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2462-pbe-her-i-oslo-fremstar-som-de.html

https://blog.janchristensen.net/2021/11/nr-2950-skriv-til-statsforvalteren-der.html

Ingen kommentarer: