lørdag 6. november 2021

Nr. 2950: Skriv til Statsforvalteren der jeg påpeker den urett det er begått imot meg og min Familie, der bl.a. forvaltningsloven og andre Norske lover er notoriske brutt av Plan- og bygningsetaten her i Oslo!

 Nr. 2950:

Skriv til Statsforvalteren der jeg påpeker den urett det er begått imot meg og min Familie, der bl.a. forvaltningsloven og andre Norske lover er notoriske brutt av Plan- og bygningsetaten her i Oslo!

 

Her er mailen vi sendte:

 

Sak 2020/1997 hos Statsforvalteren               Oslo 4/11. 2021

Saksbehandler Tone Eid

 

Hei!

 

Takk for telefonsamtale 1/11. det var fint!

 

Håper du har skjønt at alle vedtak imot oss før 2019 er ugyldige da Plan- og bygninsetaten her i Oslo har bryte Norsk lov notorisk før dette, også etterpå.

Ikke minst forvaltningsloven.

Da vi har hatt mange spørsmål som ikke er besvart. Men det var først i 2019 vi til fulle skjønte PBE notoriske kriminelle adferd ovenfor oss:

https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2857-bygnings-ingeniren-som-vi-var-i.html

 

Hele det offentlige har dessverre oppførts seg som en «røverbande» og driver faktisk fremdeles med heksejakt ovenfor oss.

 

Det er som vi kan bruke Jesu ord her:

 

Matt. 5. 20 For jeg sier at hvis deres rettferdighet ikke overgår rettferdigheten til de skriftlærde og fariseerne, skal dere aldri komme inn i himlenes rike.”

 

Dette gjelder Guds rike, men det kan også overføres her i denne saken. Ikke minst at PBE og offentlige instanser burde og skulle en forventet mer av, og mindre av oss. Men det er vi som er redelige og viser større respekt for Norsk lov, enn de som skal forvalte loven. Da vi fra dag en har opptrådt ærlig og redelig.

Vi ringet ned og spurte hvordan bygger muren.

Dette vil ikke engang Plan- og engang svare på i dag.

Vår redelighet og fremgangsmåte er igjennom ærlig og grundig konstruktiv.

Men PBE er uredelige, og i bunn og grunn løgnaktig og manipulativ hele veien.

Faktisk etter Kaja Aubert Lange ble tatt av saken, har det vært den svarte natta vi er blitt møtt med ifra 2015 opp til i dag! Lange var den beste vi har hatt med å gjøre, hun forsvart oss endog ovenfor vår hatefulle nabo Roar Telje.

 

Selv om muren vår er dratt inn ½ meter mer enn den vår skråning var før, og som naboen vår har i dag.

En ekkel stygg kant ut imot veien der moll og annet på regnfulle dager gjør sitt at det er bare gris og sørpe det, samt at den ligger kun en ½ meter fra veien.

Mens vi har i dag en pen og svært funksjonell mur, dette vil ikke PBE svare på engang.

 

Vi er redelige, men dessverre driver det offentlige i sammen med enkelte naboer en ren og skjør heksejakt på oss.

Naboene tror de eier Stormyrveien, dette vil ikke PBE rydde opp i engang.

Noe vi har klaget PBE for innforbi dere, som vi ikke enda har fått svar på.

Se her: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202006740

 

Som sagt, vi er redelige, høflige og det er temmelig åpenbart at PBE og det offentlige er det stikk motsatte.

Derfor er det også brudd på Norsk lov at vi ikke får dispensasjon og får godkjent mur, trapp og bod.

Samt at PBE kommer og rydder opp her på Hellerudtoppen da enkelte naboer tror de kan gjøre hva de vil, med PBE i ryggen og det offentlige!

 

I dag at vi ikke får godkjennelse selv om alle ting taler til vår fordel, er ene og alene av en grunn. Det har gått prestisje i saken, derfor får vi ikke godkjennelse.

Pengekravet er foreldet, og det har pågått i 8 år.

At vi da ikke får godkjennelse, er ikke noe annet en makt- og myndighetsmisbruk. Samt forskjellsbehandling helt, helt hinsides!

 

https://blog.janchristensen.net/2019/06/nr-2491-maten-plan-og-bygningsetaten.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/10/nr-2584-det-er-en-hinsides.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2462-pbe-her-i-oslo-fremstar-som-de.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2452-det-er-en-hinsides.html

 

Se for bilder, som viser hvor bedriten, ekkelt og u-funksjonelt vår nabo har det i dag, og vi hadde det slik før og enda verre da vi ligger høyere med vår eiendom.

Det kriminelle PBE vil ikke svare oss på hvorfor dette er lovlig, men det vi har bygget under PBE veiledning ikke er lovlig. Dette er åpenbart både tjenstefeil og veilede oss. Og brudd på forvaltningsloven da de ikke vil svare oss.

PBE er kriminelle da de selv ikke følger Norsk lov, men lager sine egne ulover hele veien. Bare fordi de har «makt» så innbiller de seg at ulov er lov, men de er kun kriminelle, ikke minst da de notorisk har brutt forvaltningsloven ved å ikke svare oss. Som de er pålagt å gjøre etter Norsk lov.

 

 

Se her, ekkelt, ekkelt og bedritent. Men vi har det i dag kjempefint.

 


Se så pent det er hos oss, og muren ligger ½ meter lengre inne enn den gjorde før. Og som det er hos naboen, selv om dette er «lovlig». Men hos oss er det ulovlig etter hva det kriminelle PBE finner seg til å skrive. Vi har med åpenbart en etat som gjør det pene og funksjonelle, ulovlig. Det stygge og u-funksjonelle, lovlig. Dette tror vi ikke noe på, ikke minst da PBE ikke vil svare oss.

 

Vi er også truet med fiktive bøter, som er så hinsides store at det bare forteller at PBE er noen bøler.

Vi har anmeldt tre stykker, om Politiet beskytter disse, så er det uansett trusler og kriminell adferd som ligger bak PBE og det offentlige imot oss:

 


 

 

Konklusjon:

 

1.)  Vi anklager PBE for å ikke rydde opp her på Hellerudtoppen, da i særdeleshet i Stormyrveien 4 og 6 som tror de kan gjøre hva de vil.

Det blir helt rart slik PBE mener loven skal tolkes. De som har bygget før småhusbebyggelse loven kom. De kan oppfører seg og gjøre hva de vil, demmes eiendom er alt tillatt. Mens vi som har bygget på gammel tomt, men nytt hus. Skal tas så hardt som mulig, for å statuere et eksempel. At Plan- og bygninsetaten har «all» makt, gjør som de vil. Tolker, eller rettere sagt, omtolker/mistolker alle lover akkurat som det passer dem!

Hva mener statsforvalter om dette? At ulov er blitt lov hos PBE?

 

2.)  Vi anklager alle offentlige instanser for å ikke ha fått med seg alle lovbruddene og måten PBE har behandlet oss gjennom 8 år, som må vel være Norges rekord for en så liten fillesak som det egentlig dreier seg om her! Her er også statsforvalter skyldig, det innrømmer dere?

 

3.)  Det er imot Norsk lov og vanlig anstendighet som bl.a. Astrid Myhra og Lena Christin Omdal hos Plan- og bygningsetaten her i Oslo By.

Samt Kirsten Partapuoli hos Innkrevingsetaten som har sendt og truet oss med fiktive bøter da pengekravet imot oss er foreldet, og det er selvsagt meningsløst og vanvittig. Hvilket syn har statsforvalter her?

 

4.)  PBE har notorisk bryte Norsk lov, og at vi ikke har kommet i mål og fått dispensasjon og godkjennelse. Er ikke noe annet en heksejakt og makt- og myndighetsmisbruk. Da alle sider ved dispensasjonsloven er vi milevis innenforbi. Ikke minst med hensyn at det er PBE som har veiledet oss å bygge og vår mur ligger ½ meter lengre inne på vår eiendom enn vår før godkjente skråning lå! Hva mener statsforvalter her?

 

Mvh
Berit og Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

 

Ingen kommentarer: