søndag 28. november 2021

Nr. 2955: Covid-19 er uten tvil en forløper, og en begynnelse på Dyrets Merke omtalt i Johannes Åpenbaring!

 Nr. 2955:

Covid-19 er uten tvil en forløper, og en begynnelse på Dyrets Merke omtalt i Johannes Åpenbaring!


Vaksinen og vaksinepass er i hvert fall klare forløpere til dyrets merke og dyrets system.

Nedtelling til dyrets merke og kontrollsamfunnet fortsetter

 


 

Når det gjelder selve viruset Corona, så skjønner alle at selve lidelsen, og i verste fall død er ille!

 

Det er mye mer å si her, vil ikke gå inn i den problematikken.

Det som er virkelig skremmende, er dette meningsløse corona passet.

Der en skal klassifisere mennesker i to kategorier, dette er at de som tar corona sprøyta får fordeler. Mens de som ikke vil eller kan ta vaksinen, får en form for straff.

Dette vi nå ser, er en forløper til Dyrets Merke omtalt i Johannes Åpenbaring.

 

Tar med noe av mine bibelkommentarer fra Johannes Åpenbaring.

 

Åpenb. 13. 15 Det fikk makt til å blåse liv i dyrets bilde, så det til og med kunne tale, og til å la drepe alle som ikke tilbad dyrets bilde.

 

Dyrets bilde må være at Antikrist gjør seg bruk av all mulig datateknologi og alt annet moderne hjelpemidler for å ha kontroll over menneskene og samtidig få dem til å tilbe ham. De som ikke vil tilbe ham blir drept som vi leser om i

Daniel 6. 13 Så gikk de fram for kongen og sa: «Konge, har du ikke sendt ut påbud om at enhver som i tretti dager ber til noen annen enn deg, konge, enten det er til en gud eller et menneske, han skal kastes i løvehulen?» Kongen svarte: «Jo, det står fast etter medernes og persernes ugjenkallelige lov.» 14 Da sa de til kongen: «Daniel, en av de bortførte fra Juda, bryr seg verken om deg eller det påbudet du har sendt skriv om. Tre ganger om dagen ber han sin bønn.»

15 Da kongen hørte det, ble han ille til mote og tenkte på hvordan han kunne redde Daniel. Helt til solnedgang gjorde han hva han kunne for å finne en utvei til å berge ham. 16 Da kom disse mennene farende inn til kongen og sa til ham: «Konge, husk det er lov hos mederne og perserne at ikke noe påbud som kongen har gitt og ingen beslutning som han har tatt, kan gjøres om igjen.» 17 Så befalte kongen at de skulle hente Daniel og kaste ham i løvehulen. Kongen sa til Daniel: «Måtte din Gud, som du stadig dyrker, frelse deg!» 18 De hentet en stein og la den over åpningen til hulen. Kongen forseglet den med sitt eget og sine stormenns segl, så det ikke kunne gjøres noen forandring med Daniel.

 

16 Det sørger for at alle – små og store, rike og fattige, frie menn og treller – får et merke på sin høyre hånd eller på pannen.

 

Nå er det ingen vei tilbake for menneskene. Gir en Satan lillefingeren tar han hånden og alt annet også. Nå må en ha en brikke eller datachip operert inn antagelsesvis med laser må en tro for å kunne fungere i samfunnet. En må ha et merke på høyre hånd eller pannen som kobler en til den onde.

 

17 Og ingen kan kjøpe eller selge uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet.

 

Nå vil en ikke kunne kjøpe eller selge uten å ha tatt dyrets merke. Dette vil sikker gjelde store deler av verden i noe utstrekning. Men fremfor alt innforbi Antikrist sitt område som er det gamle Romerrikets grenser og land.

 

18 Her trengs det visdom. Den som har forstand, han får regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall, og tallet for det er 666.

 

Jesus gir oss et nøkkelvers for å forstå det profetiske ord.

Joh. e. 14. 29 Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer.

At tallkoden går opp i 666 og Antikrist sitt navn går også opp i 666 vil værenærliggende å tro. Innforbi flere språk så har hver bokstav også en tallkode.

(sitat slutt.)

 

De som har tatt Dyrets merke – får byller

 

Joh. Åpenb. 16. 2 Da gikk den første bort og tømte sin skål ut over jorden. Og vonde og farlige byller slo ut på de mennesker som bar dyrets merke og tilbad bildet av det.

 

Legg merke til dette, det er meget viktig. De som hadde opplevde Antikrist`s beskyttelse må også betale og få hans dom. Vi leser i Salme 73 at Asaf fikk vanskeligheter i sitt trosliv da det tilsynelatende lønte seg ikke å tjene Gud og gå hans vei. Men når han fikk se dommen og slutten forandret alt seg og alt ble satt på plass! Det er best å tjene Herren i det lange løp!

Vi leser om de ti landeplagene som kom til Egypten og det er noe av det samme vi her ser.

(sitat slutt.)

 

Sluttkommentar:

 

Vi ser det samme med corona vaksinen som med Dyrets merke. De som ikke vil ta Dyrets merke får ikke kjøpe eller selge, stengt ute fra alt.

De som ikke vil ta denne forferdelige og uutprøvd corona vaksinen får ikke corona sertifikat etc.

De syntestiske og genmodifisere mRNA-«vaksinene» var testet i ca.2 måneder på mennesker.
Vaksiner testes normalt i 5 til 10år.
Leger har nå i mikroskop funnet mange fremmedelementer og giftige stoffer som ikke skal være i noen vaksiner.

Corona vaksinen og corona sertifikat er kun en oppbygning og en forløper til Dyrets Merke, omtalt bl.a. Johannes Åpenbaring.

 

Les mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring.

http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Johannes-aapenbaring

 

Se også her for linker:

 

https://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-75-er-microchipen-dyrets-merke.html

 

https://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-76-er-svineinfluensavaksinen-plantet.html

 

https://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-197-dyrest-merke.html

 

https://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-215-det-pengelse-samfunnet-er.html

 

https://blog.janchristensen.net/2013/03/nr-568-guds-ord-gar-i-oppfyllelse-like.html

 

https://blog.janchristensen.net/2016/11/nr-1767-na-kommer-utbredelsen-av-chip.html

Ingen kommentarer: