lørdag 1. oktober 2011

Nr. 215: Det pengeløse samfunnet er Antikristelig!

Nr. 215:
Det pengeløse samfunnet er Antikristelig!


Fra NRK Nyheter: Finansforbundet vil at staten skal innføre gebyrer på uttak av penger fra banker og minibanker for å bli kvitt kontantene for godt.
Det kostet samfunnet 3,5 milliarder kroner å ha kontanter som betalingsmiddel i 2009, viser tall fra Norges Bank. 2/3 av kostnadene er det bankene og deres underleverandører som betaler.
Finansforbundet vil nå ha slutt på at bankene subsidierer kontantbruken. I rapporten Et kontantfritt Norge innen ti år, skriver Finansforbundet at uttak av 1000 kroner fort ville kostet 50 kroner dersom man skulle betale den reelle kostnaden selv.
– Kundene bør betale for det bankenes tjenester faktisk koster. Mange tror at det ikke koster noe å bruke kontanter, men det er ikke riktig, sier leder Jorunn Berland i Finansforbundet.
Nå tar hun til orde for at myndighetene innfører et statlig gebyr som alle må betale for å ta ut penger i banker og minibanker.
Finansforbundet har lange hatt som mål at Norge skal bli et samfunn hvor kontanter ikke lenger er lovlig som betalingsmiddel, og mener at et statlig gebyr på uttak av kontanter kan være et steg på veien for å bli kvitt kontantene for godt.
Finansforbundet organiserer 39.000 medlemmer i finansbransjen.
Forbundsleder Jorunn Berland, i Finansforbundet mener at kostnadene ved å opprettholde kontanter som betalingsmiddel i Norge er alt for store.
– Det at vi har kontanter er det de kriminelle som har mest behov for. Jo mer kontanter det er, jo større er risikoen for ran, sier Berland.
Forbundslederen sier til NRK at eksempelvis bussjåførene helst vil slippe å ha fysiske penger i bussen på grunn av frykt for ran.
– Det kontantfrie samfunn er mulig å få til over tid, men dette er ikke noe som kan bli gjort over natten, sier hun.
– Bør legge på et gebyr på 5 prosent
Informatikkprofessor Kai A. Olsen ved Høyskolen i Molde har i samarbeid med Finansforbundet skrevet rapporten "Et kontantfritt Norge innen ti år". Til NRK sier Olsen at det ikke er gratis å ta ut penger i banken.
Den reelle kostnaden for å ta ut en tusenlapp er mellom 50 - 100 kroner. Den kostnaden er det sannsynligvis kortkundene som betaler i praksis, sier Olsen.
Olsen mener at det er forbundet med for stor risiko å ha kontanter i samfunnet, og mener at det beste er at myndighetene innfører et gebyr for effektivt å strupe bruken av kontanter.
– Dersom du tar ut penger i banken eller i minibanken bør det legges på et gebyr på la si 5 prosent, som tilsvarer 50 kroner for en tusenlapp, sier Olsen.
Professoren mener at uten kontanter ville omfanget av svart arbeid blitt redusert kraftig, og at det vil bli mer tungvint å være kriminell (sitat slutt).

Som ung bibelskole elev i 1982 så leste jeg gjennom bl. a Johannes Åpenbaring og mange andre deler av Guds ord og fikk en klar forståelse hvordan endetiden skulle bli. Dette er under 30 år siden og nå er dette i ferd med å skje. Bl. a så fikk jeg se ut i fra Guds ord at TV`en skulle bli som et bilde som skulle henges opp på veggen og at penger skulle ikke brukes som betalingsmiddel. Hvorfor? Fordi Guds ord sier det slik.

Nå virker dette uskyldig for mange, men det er det ikke, da det er Satan med sine demoner som står bak det pengeløse samfunnet og at en ikke skal kunne bruke kontanter og sjekker og andre måter å betale på, kun kort. Det igjen vil også bli tatt bort da en vil ved laser operere eller skyte inn i kroppen enten på høyre arm eller i pannen en chip. Men det vil begynne med at pengene vil bli avskaffet og deretter vil en Data sentral ha kontroll over alt som vi gjør på alle områder i livet vårt. Og hvem kommer da og vil ta over dette systemet? Bibelen gir svar, det er Antikrist som vil benytte seg av dette, og en vil ikke kunne kjøpe eller selge uten en har en chip operert inne i kroppen. Alt dette er vi i ferd med å gå inn i og Norge er her en fremdriver her med å ville avskaffe kontanter. Dette er en total overkjøring som ikke er fremmed fra Guds ord. Vi leser om to slike beretninger i Daniels bok i kapitel 3 og 6.
Vi skal kort gå igjennom disse beretningene slik at vi skal være klar over at dette er et Satanisk renkespill som går ut på at selv gamle pensjonister må ha et kort for å kunne fungere i samfunnet. Alt dette er på vei, og mye av det er bra. Men det som er svakheten og det alarmerende er at en ikke kan og det gis ikke anledning til å være annerledes og som her kunne bruke penger og betale med penger eller sjekk eller på en annen måte som ikke er knyttet opp til den måten som en blir bestemt.

Daniel 3: Kapittelet beskriver hvordan Nebukadnesar bygget en statue lik den han så i drømmen sin og befalte at alle skulle bøye seg for den. Jødene nektet (3,8), og derfor ble Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego kastet inn i ildovnen (3,20). Deres tillit til Gud ble belønnet ved at de slapp unna uten at de engang luktet svidd (3,27). Den forundrede kongen forfremmet dem i sitt rike (3,28-30).

Daniel 6: Kapittelet gjengir hvordan Daniel blir berømt og populær under det nye styret. Så overbevisende var hans kvalifikasjoner at Dareios planla å gjøre ham til styrer over hele riket (6,3). Hans motstandere satte en felle, som resulterte i at han ble kastet til løvene. Men Gud utfridde ham og hans fiender ble spist av løvene (6,24). Dette førte til at Dareios sendte ut en kunngjøring til hele folket om at de skulle "ha age for Daniels Gud og skjelve for ham" (6,27). Kapitlet avslutter med utsagnet at "siden gikk det Daniel vel både mens Dareios og Kyros var konger i Persia" (6,29), og dette er de siste ordene som er skrevet om livet hans.

I denne delen av boken blir Daniel framstilt som en mann som lykkes i å tjene i en regjeringsposisjon gjennom to verdens riker og under en rekke hedenske konger. Hans trofasthet til Gud førte til at han hadde Guds beskyttelse både under Nebukadnesar og under Dareios. Han ga stadig Guds ord til disse lederne. Dette demonstrerte at de fortsatt var underlagt den allmektige Gud, selv om de var de mektigste menn på jorden. De styrte bare fordi han tillot det. Gjennom Daniels vitnesbyrd, har vi fått overlevert brev både fra Nebukadnesar og Dareios, som viser oss at de opphøyet Herren.

Vi leser om det totalitære styre, som vi er på vei inn i. At kristne aviser ikke skriver om dette viser bare at de sover sin religiøse søvn og vet ikke hva som foregår og at Antikrist er i ferd med å gjøre sine forberedelser før sitt komme til denne verden for å forlede menneskene og for å styre og kontrollere dem. Er du klar over at Norge er en leder her i negativ utvikling. Det en tror er fremgang, kan mange ganger være et langt tilbakeskritt og det er med å åpne opp for det som Bibelen har sagt skal skje, ikke minst i Johannes Åpenbaring.

Totalitarisme fra Wikipedia: Totalitarisme (eller totalitært styre) er et politisk system hvor staten ikke anerkjenner noen grenser for sin myndighet og forsøker å regulere alle aspekter av det offentlige og private liv der hvor det er mulig. Totalitarisme kjennetegnes som regel av et sammenfall av autoritært styre (hvor vanlige borgere har liten innflytelse over politikken) og ideologi (et omfattende sett av verdier som fremmes av myndighetene for å styre det meste, om ikke alt, av offentlig og privat liv). Totalitære regimer eller bevegelser opprettholder politisk makt gjennom altomfattende propaganda som spres gjennom statskontrollerte massemedier, ett parti som ofte preges av persondyrkelse, statlig kontroll over økonomien, regulering og innskrenkning i ytringsfrihet, masseovervåkning og omfattende bruk av statsterrorisme (sitat slutt).

Det er mye mer enn et politisk styre, det er som Islam som ikke skiller religion, politikk eller noe av livet. Alt blir lagt under et styresett for å kunne fungere og leve. At mange ikke ser hvilken fare og hvor fremmed Islam er fra vår vestlige kultur og væremåte er nok at Satan er med å gjøre menneskene mer og mer blinde. Ikke dermed sagt at alt er negativt med Islam og alle Muhammedanere, men Satan vil nå i endetiden få frem det totalitære styre med Antikrist på toppen og måten dette skal og må skje på, er ved at ingen kan kjøpe eller selge uten å ha tatt merket på høyre hånd eller på pannen. Nå er vi på vei inn i dette i Norge, og de kristne er blitt stumme som østers og ser ikke hvilken tid vi lever i.
Tiden er de siste av de aller siste dager og Jesus skal hente de som venter på ham og elsker hans åpenbarelse. Elsker du hans åpenbarelse og lever nær han hver dag, time og stund er den aller beste garanti for at du skal få være med når Jesus kommer!

Tar med til slutt et lite utdrag fra Lydmisjonen: Tiden nærmer seg fortere, sterkere og mer antikristelige enn noen-sinne før, det er som Bibelen sier. Herren skal i den siste tid i hast fullbyrde det profetiske ordet på jorden. Vitenskapelig bekreftelse viser nå at Antikrist er på trappene, og at Jesus kommer snart, men la det være tydeliggjort. Antikrist trer ikke frem i sin ondskapsfulle majestet, før etter bortrykkelsen av de frelste – den frelste menighet!
Av Evangelist: Ove Jan Ludvigsen.
- Samtidig som denne saken skrives om, refereres det samtidig til innlegget: ”ANTIKRISTENS FREMTREDEN PÅ VERDENSARENAEN”. I det innlegget har det helt utrolige skjedd, hva den menneskelige forstand kan gripe tak i.
- Der sier ekspertene/datavitenskapens mektige personer om det arbeidet, de selv er med på, og har utviklet fram til i dag, stemmer med hva Bibelens profetiske ord sier om disse tingenes tilstand. Mest sannsynligvis er disse ekspert/vitenskapens mektige personer, helt eller delvis uvitende om at det de holder på med er det perfekte profetordets oppfyllelse.
Disse kloke hoder sier noe så klart etter å ha brukt mer enn 10 millioner kroner i forskning bare for å finne ut hvor den beste plassen på kroppen er, å sette inn ”bio-chipen.” Og de har kommet frem til dette, nær sagt menneskelige og utrolige resultatet, at de fant bare to tilfredsstillende og effektive steder: O det første stedet er ”HODET”, det andre stedet er ”HØYRE HÅND”.
- Dette har uten noen som helst tvil en klar og tydeliggjort identifikasjon om Bibelens profetiske budskaps, oppfyllelse i vår tid. Og hva sier så Bibelen om disse tingene? Det skal vi få svar på her og nå!
Johannes Åpenbaring 13: 16 – 17. Han (Antikrist) gjør at alle, både små og store, rike og fattige, frie og slaver, tar imot et merke på sin høyre hånd eller på sin panne, og gjør slik at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket eller dyrets navn eller tallet for Hans navn.
- Nå må det vel være, eller i det minste bli klart for enda en del mennesker, at dette ikke er oppspinn og løse menneskehallusinasjoner, men Bibelens virkelighet som nå virkeliggjøres i denne siste nedtellingens tidsalder, i forbindelse med menighetens bortrykkelse, og Antikristens fremtreden – åpenbarelse, sistnevnte som vil bli en total verdensomspennende katastrofal tragedie, noensinne. Hvor menneskene vil ifølge Bibelen komme til å tygge sine tunger i pine, på grunn av det som skal gå over jorderiket.
- Ekspertene/datavitenskapens mektige personer, profeterer just det samme som Bibelens profetier. Om den planlagte bio-chipen som skal plasseres under huden, på høyre hånden og i pannen på menneskene. Disse ekspertene/datavitenskapens mektige personer på området, finner ingen annen egnet plasseringssted for denne merkingen, enn der hvor Bibelen har forutsagt det.
- Og dette Antikristens merke skal da bli plassert på, operert inn på høyre hånden og i pannen, til alle mennesker som faller innunder dette systemet. Der er ingen unntak! Med andre ord, de som under Antikristens herrevelde og merkesystem, nyfødte, og alle aldre oppover, vil da måtte ta dette merket. Hvis ikke vil de bli utelukket fra alle mulige forretningsforbindelser, og normale måter å brødfø seg på.
- Djevelen inkarnert i personen Antikrist, vil komme til å iverksette dette systemet så snart bortrykkelsen av Jesu Kristi menighet på jorden er rykket bort. Men skal ikke utelukke, at man ikke kan få se begynnelsen på at Antikristens merke fysisk kommer til å bli satt på noen, av tidens mennesker. Men den store antikristelige bølgen går allerede frem med stormskritt, over verden i tidens frafalne og perverterte samfunn.
- Hvem kan stå frem nå og si – dette er ikke sant? Ingen! I så fall, må det være én, eller flere som ikke er rett åndelig oppegående, og besatt av denne nedtellingstidens antikristelige tsunami som ruller over jordens beboere i denne tid.
Profeten Amos 3: 8. Løven brøler! Hvem må ikke da frykte? Herren Gud taler! Hvem må ikke da profetere?
- Nettopp! Hvem er det ikke som har respekt for en brølende løve? Det er helt forkastelig å si, ingen har det, da det er nettopp det man har, respekt og redsel for en brølende løve, det er nedlagt i mennesket, det er en varselklokke om at her er fare på ferde. Redde seg, den som redde seg kan!
- Men hva mer? Hvem må ikke frykte, det vil si, hvem må da ikke ha respekt for Guds røst? Hvem må da ikke profetere, hvilket vil si, hvem er det som tør unnlate å profetere det som Herren vil ha frem? Den Gudfryktige, den som har respekt for Gud, den eller de holder ikke tilbake det profetiske budskap som Herren legger i deres hjerter, og munn for meddelelse til folk og nasjoner, tunger og ætter, ja folkeslag av alle slag over hele den vide jord.
- Hvem er det som ikke må profetere når Herren setter ting i verk, ved og gjennom sin Majestetiske og uovervinnelige krafts og myndighets tale. Det gjelder advarsler og formaning til folkeslagene. Det gjelder frelse og helbredelse, åndelig og fysisk, det gjelder hele mennesket. Tiden er nå for å lytte til Herrens røst! Tiden er nå – har allerede vært det lenge, for å ta Herrens ord på alvor!
- Kom ikke å si at Bibelen er upålitelig og usann, Dens budskap holder mål, det stadfester faktisk, ekspertene/datavitenskapens mektige personer! Ja, faktisk i profetiske ordelag, enten de er klar over det eller ei. Tiden er inne for folket til å søke Herren – Det er for sent etter at menigheten er tatt bort fra jorden – For da er Antikrist på plass for å tilrettelegge og karismatiskere, enda sterkere enn noensinne før, i åpenbar djeveliserings og antikristelig stil – Han vil da fult ut bli denne jordens menneskers Herre og Gud! Fly! Fly! For dit livs skyld!

Relatert link: http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-197-dyrest-merke.html

4 kommentarer:

Magnus Solvang sa...

Haha, på den tiden du leste bibelen preket fremdeles prester i Statskirken om Satan på søndagene. Men, så undersøkte bla.teolog og professor innen Det Nye Testamentet Jacob Jervell m.fl dødehavsrullene, og oppdaget at det ikke var nevnt noen Satan i de eldste versjoneneb av testamentet. Det ble konkludert med at Satan fungerte som katolismens bad-guy, og var konstruert for å skremme saueflokken over til Jesus. Paven fryktet at et pengeløst byttesamfunn ville gi mindre grunker i kollekten. Ærlig talt, de fleste ser på Johannes Åpenbaring som en syretrip som ikke fortjener en plass i testamentet.

Jan Kåre Christensen sa...

Skulle en trukket slike konklusjoner på et så dårlig grunnlag som du her gjør så kunne vi med letthet slått fast at månen er en gul ost. Egentlig ikke gul, men hvit ost!
Ønske om god bedring, for dette du her kommer med kan en ikke engang ta seriøst!
Til det er all dokumentasjon og min overbevisning alt for sterkt at en hypotese skal være nok til å fjerne Johannes Åpenbaring ut av bibelen. Og JÅ harmoniserer med resten av bibelen, det er ingen bok i NT som referer så mye og sterkt til GT som JÅ i det nye testamentet!

Magnus Solvang sa...

Jeg ser du forsøker deg på latterliggjøring som argumentasjonsform, og da er det vanskelig å ikke synke ned på samme nivå når temaet er dommedag.
Riktignok var Jervell liberal i sin tro - for liberal for mange, men han var en av de mest anerkjente teologene når det gjaldt Det Nye Testamentet.
Og han mente altså at satan og helvete ikke har noe i bibelen å gjøre.
"satan" er jo bare et gammelt hebraisk verb.

Jeg har ikke lest Johannes Åpenbaring på mange år nå, mest fordi den for meg fremstod som manuset til en dårlig skrekkfilm allerede da.

Det er flere som lurer på hvorfor boken er med i det nye testamentet:
http://www.quora.com/Why-was-the-book-of-Revelation-included-in-the-Bible

Jan Kåre Christensen sa...

Kan du forklare Jakob Jervell sitt syn. Jeg hørte på han for 20 år siden men har glemt ut hva han forkynte og lætte.
Det var du som kom med så mye udokementert vrøvl.