onsdag 26. oktober 2011

Nr. 230: Ta vare på det du har ellers mister du det og du opplever ditt livs nedtur!

Nr. 230:

Ta vare på det du har ellers mister du det og du opplever ditt livs nedtur!

Fork 6,9: "Det er bedre å se på det en har, enn å gå der og ha lyst på andre ting. Også dette er tomhet og jag etter vind."

New International Version (© 1984)
Bedre at øyet ser det en har, enn det er omflakkende av appetitt på annet.

Den største rikdommen du vil oppnå i livet sitter du på NÅ, den kommer ikke senere antagelsesvis!

Det er veldig ofte at en ikke ser hvor rik en egentlig er, før en mister og taper det en har. Hva er rikdom, hva er fattigdom? Røkke er han rik eller er han fattig? Han er skilt, gjengiftet og har ikke Jesus, da kan jeg ikke se at han er spesielt rik egentlig, han har sviktet på de viktigste områdene i livet etter min mening, men selvfølgelig, det er tilgivelse også for han og alle andre å få hos Gud.

Den vise Kong Salomo sa at det er bedre å se på det en har, en å hige etter andre ting. Ordtaket sier at gresset er ikke alltid grønnere på den andre siden. Jeg har sett at mennesker som blir skilt og gifter seg på nytt, da forandrer de seg. Hvorfor ikke forandre seg før en eventuelt opplever slike problemer? Høre på råd i fra Far og Mor er faktisk det første bud med løfte. Menneskene i dag, spesielt her i Norge,er i ferd med å bli veldig bortskjemte og egne!

Vi siterte i fra: “(New International Version) Bedre at øyet ser det en har, enn det er omflakkende av appetitt på annet”.

Jeg har appetitt på å leve et litt A4 liv, med jobb, famille, hus, hjem og bil. Jeg har blitt kritisert av andre enkelte ganger over å være for stereotyp, men hvis en trives med dette livet, er ikke det mer verd enn alt?

For andre så lever jeg ikke et A4 liv, da jeg går imot det etablerte spesielt innforbi kristenheten her i Norge og den vestlige verden.

Hva skal vi da ta vare på? Mye, fremfor egen helbred, familie, venner og den tjeneste og menighet Gud har satt deg inn i.

Plutselig så kan alt gå tapt og du har påført både deg selv og andre store sår og smerter. Det er mennesker som angriper oss, men det verken sårer eller stikker så dypt. Det er når en av de som står meg nær, som sier noe som er mest sårende og svir mest.

Sal 41:10 Også den mann som jeg hadde fred med, som jeg stolte på, som åt mitt brød, har løftet sin hæl imot mig.

Det tolker jeg som at de som faktisk kan være mine venner en dag, neste dag kan vende seg mot meg. Derfor lønner det seg ikke å stole for mye på mennesker, men først og fremst sette sin lit til Herren.

De som står oss nærmest bør og skal vi ikke overse eller svikte. Det er dem vi trenger når prøvelsene kommer, de kjenner både våre gode og dårlige sider. Skriften sier selv at den som ikke tar seg av sine egne er verre enn en vantro. 1.Tim. 5:8.

Hva betyr da dette: “Det er bedre å se på det en har, enn å gå der og ha lyst på andre ting”?

Er man gift, så er det kun den man er gift med som en akter på, så enkelt er det. Har man en jobb, selv om ting byter imot, så skjøter en jobben så godt en kan. Er en med i en menighet, så viser en trofasthet og ansvar. Har en barn, så gjør en alt for dem og stiller opp alltid. Når en da legger vekt på dette, da skulle en være etter min mening virkelig fornøyd. Men hvis en ikke har en jobb, ektefelle eller alt det andre? Og ikke et eget hjem og ingen menighet som en går i og trives i? Jeg vet ikke, men det er fullt mulig allikevel å være fornøyd. Det er bedre å være fornøyd med “bare” Jesus, enn å ha alt annet leser vi bl.a. i Salme 73. Etter Asaf hadde sett hvordan det gikk med alle ikke troende, selv om de hadde det fortreffelig her i livet. Så var det han som frelst som skulle og hadde all grunn til å være fornøyd. Sabbat har vi hver dag som troende, vi er fornøyde med livet her og nå. På tross av alt som ikke er som det burde og skulle være. Dette skriver jeg for å minne om at vi har stor grunn til å vise takknemlighet her i vårt land, vi lever i et fredlig hjørne og har egentlig ikke lov å si et klagende ord. Det bør vi se som synd imot Faderen og Sønnen og alle mennesker.

Hva er hemmeligheten? Det kan være mange “hemmeligheter”? Ta f.eks. det å være tro i det lille, før en eventuelt blir satt over større ting, er det mest underbare og viktige. Husker før når jeg fikk tid til å studere skriften og be alene med Herren og leve et liv utenforbi offentligheten, jeg var verdens mest lykkelige person. Man trenger ikke å være kjendis eller stjerne, bare en har Jesus, han er mer enn nok.

Salme 73. 23 Men jeg blir alltid hos deg,
du har grepet min høyre hånd.
24 Du leder meg med ditt råd,
og siden tar du meg opp i herlighet.
25 Hvem har jeg ellers i himmelen?
Når jeg bare har deg,
ønsker jeg ikke noe på jorden.
26 Om kropp og sjel forgår,
er Gud for evig min klippe og min del.
27 Se, de som holder seg borte fra deg, går til grunne,
du gjør ende på alle som er utro mot deg.
28 Men for meg er det godt å være nær Gud.
Jeg tar min tilflukt til Herren.
Jeg vil vitne om alle dine gjerninger.

Fornøyd og tro i det lille, så blir en før eller siden satt over det som er større.

2. Kong. 4. 1. En kvinne som var enke etter en av profetdisiplene, ropte en gang til Elisja: «Mannen min, som var din tjener, er død. Du vet jo at han var en mann som fryktet Herren. Men nå kommer en som han skyldte penger, og vil ta begge sønnene mine til treller.» 2 Elisja sa til henne: «Hva kan jeg gjøre for deg? Fortell meg hva du har i huset.» Hun svarte: «Din tjenestekvinne har ikke annet i huset enn en krukke med olje.» 3 Da sa han: «Gå ut til alle grannene dine og be om å få låne kar, så mange tomme kar som du kan få tak i. 4 Så skal du gå inn og stenge døren etter deg og sønnene dine. Hell olje opp i alle disse karene, og sett dem bort når de er fulle!»
5 Kvinnen gikk fra ham, og hun stengte døren etter seg og sønnene sine. De bar karene bort til henne, og hun helte olje opp i dem. 6 Da karene var fulle, sa hun til en av sønnene: «La meg få enda et kar!» «Det er ikke flere,» svarte han. Da holdt oljen opp å renne. 7 Hun gikk og fortalte dette til gudsmannen. Han sa: «Gå og selg oljen, og betal gjelden din! Så kan du og sønnene dine leve av det som blir igjen.»

Kvinnen her hadde ikke særlig mye, men når profeten gav henne en mulighet så gjorde hun alt hun kunne, t.o.m. så lånte hun kar hos andre. Når underet skjedde så skjedde det etter hva hun hadde gjort. Gud gir oss igjen etter vår tro og troskap. Selvfølgelig mye mer, men allikevel etter vår troskap. Tenk på det!

Etter hun hadde betalt gjelden for oljen som hadde kommet i de tomme karene skulle hun leve av det som ble til overs. Gud gir oss alltid mer en det vi gir ham. Gud er god, ja bare god mot de rene av hjerter. Det er faktisk hjertes renhet og oppriktighet som er mer dyrebart for Gud, en å være rik som Olav Thon, Reitan, Hagen og diverse andre. Selvfølgelig er det vanskelig mange ganger å se dette, men hvem vet, kanskje Gud gjør også deg rik som dem? Allikevel er ting mye viktigere en å være rik på materielle goder, det er de indre og åndelige verdier som er viktigst og varer lengst.

Avslutningsvis vil jeg si, rikdommen du har i dag er sikker større en du eventuelt vil få senere. Jeg tenker på meg selv, god helse, famille og venner som er trofaste og som jeg viser hengivenhet og kjærlighet til, er mer dyrebart og viktigere en alt. Det er noen som kritiserer meg for å kjøre Audi A8 og andre ting, men alt dette er Guds velsignelse og når det gjelder bil. Så er det også min og familiens sikkerhet å ha et godt kjøretøy, husmannsånden og pietismen her i Norge er like farlig og destruktiv som materialismen og overfladiskhet, bare på hver sin måte.

Skriften sier:

Fork. 7. 16 Vær ikke altfor rettferdig,
og vis deg ikke for klok!
Hvorfor vil du ødelegge deg?
17 Vær ikke altfor ugudelig,
og vær ikke en dåre!
Hvorfor vil du dø før tiden?
18 Det er godt at du holder fast ved det ene
og heller ikke gir slipp på det andre.
Den som frykter Gud,
finner veien mellom begge deler.

Det gjelder å finne en vei mellom begge deler. Vi skal søke Herren først, men samtidig også ta vare på alt det andre. Det er derfor Herren har satt oss her, at vi skal tilbringe tid og være i sammen og nyte felleskapet med de menneskene Herren har satt oss i sammen med. Skulle du føle deg utenforbi mye av dette, så vit at Jesus er deg alltid nok og han vil kompensere og hjelpe deg med alt det som du skulle kjenne og føle på at du ikke har. Gud er bare god og han er deg alltid nok!

Rom. 10. 11 Skriften sier: Ingen som tror på ham, skal bli til skamme. 12 For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har den samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham. 13 Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

Legg merke til de ordene i v. 12: “han er rik nok for alle som påkaller ham”.
Jesus er rik nok for deg og meg i alle livets situasjoner uansett hva som møter oss, bedre en det kan det ikke sier og et bedre løfte en det finne ikke. Det er overmåte stort og rikt, Røkke eller noen andre kan hverken gi deg eller meg et slikt løfte. Det kan kun og bare Jesus er sitt fullbrakte og fullkomne offer og frelse tilveiebrakt og skapt på Golgata kors for 2000 år siden, ufattelig stort. Det er ikke noe som er større og bedre en dette.

2. Pet. 1. 3 Da vi lærte ham å kjenne som kalte oss ved sin egen herlighet og kraft, gav hans guddommelige makt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt. 4 Derved har vi fått de dyrebareste og største løfter; ved dem skulle dere få del i guddommelig natur, etter at dere har sluppet bort fra forfallet i verden, det som kommer av begjæret.

Avslutter her med å si som det står i v. 4: “vi fått de dyrebareste og største løfter” og det skal og resultere at vi får mer og mer del i: “guddommelig natur”. Dette er en progresjon og en utvikling ved at vi hele tiden tar vare på det Gud allerede har gitt oss og vi får stadigvek noe nytt. Disse to sidene hører i sammen og er egentlig to sider av samme sak, ta vare på det en har og få noe nytt hele tiden.

Matt. 13. 52 Da sa han til dem: «Derfor er enhver skriftlærd som har gått i himmelrikets skole, å ligne med en husbond som har både nytt og gammelt å hente fram av sitt forråd.»

Relatert link: http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=gjor-alt-det-du-selv-kan-og-gud-vil-gjore-resten

Ingen kommentarer: