tirsdag 18. oktober 2011

Nr. 229: Den Norske kristenhet er råtten, manipulerende og kontrollerende!

Nr. 229:

Den Norske kristenhet er råtten, manipulerende og kontrollerende!

Dette er selvfølgelig å ta hardt i, da det finnes og er så utrolig mange gode og oppriktige troende mennesker i Norge, og godt er det! Men allikevel er det viktig at det gis muligheten for andre å få et annet innfallsvinkel for tingene en det som allment og i det store og hele kommer frem enten gjennom menigheten virksomhet, blader, på nette etc.

Matt. 23: 8 Men I skal ikke la eder kalle rabbi; for en er eders mester, men I er alle brødre. 9 Og I skal ikke kalle nogen på jorden eders far; for en er eders far, han som er i himmelen. 10 Heller ikke skal I la eder kalle lærere; for en er eders lærer, Kristus. 11 Men den største blandt eder skal være eders tjener. 12 Den sig selv ophøier, skal fornedres, og den sig selv fornedrer, skal ophøies.
15 Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som farer over hav og land for å vinne en eneste tilhenger, og når han er blitt det, gjør I ham til et helvedes barn, to ganger verre enn I selv er!
13 Men ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som lukker himlenes rike for menneskene! for selv går I ikke der inn, og dem som er i ferd med å gå der inn, tillater I ikke å gå inn.
Ap.gj. 5. 32 Og vi er hans vidner om disse ting, og likeså den Hellige Ånd, som Gud gav dem som lyder ham.

Hvem skriver jeg til? Jeg skriver ikke til den som har det som helt greit i kristen Norge og som er fornøyd, men til den som av ulike grunner kommer på kant med det etablerte kristne Norge. For at du skal bli oppmuntret til å gå videre med Gud og at det er ikke deg det etter all sannsynlighet det er noe feil med.

Jeg skal ikke være alt for personlig her i hva jeg har opplevd, erfart og kjent på kroppen, bare å si at en må virkelig stålsette seg selv hvis en vil tjene Gud og gå utenforbi de opptråkkede grenser som de aller fleste går på og innforbi.

Hva er det som er problemet?

Det kristne idealet og hvordan de troende lever, er på og går frem på spriker noe veldig. Derfor er dette skrevet og myntet på deg som opplever motstand og problemer for dine synspunkter og din tro, ikke på deg som er rimelig fornøyd. Og pass deg, snart kan det bli din tur å komme på kant.

Vi leste her om fariseerne ne og de skriftlærde som satt med nøklene og de holdt de godt på. De ville kontrollere alt og alle, det er her mye av problemene for deg som en helhjertet Jesus troende åndsfylt, døpt i vann og Ånd kristen vil oppleve vanskeligheter. Selve lederskapet er så ute av takt og tone at de vil motarbeide Guds redskaper og spesielt den som har i sin forkynnelse et: “Så sier Herren”.

Men Gud vil atter og atter igjen gi sin Ånd til dem som lyder ham, ingen andre!
De er som noen psykopater som sitter og vil kontrollere, styre og ha all makt og all kontroll, selve lederskapet i mange menighet, kirkesamfunn og miljøer!!!!

Vil kort nevne 10 punkter som du må gjøre regne med å møte av motargumenter og som er veldig vanskelige å takle.

1.) Vennene dine vil svikte og t.o.m. forlate deg.

2.) De vil gi deg litt alburom, for å ha kontroll over deg.

3.) De vil stenge deg helt ute.

4.) De vil få deg til å komme med innrømmelser, men aldri dem selv.

5.) Dine feilsteg vil de bruke mot deg, eller annet for å ta mote fra deg.

6.) Kom ikke med spørsmål utenforbi deres “fagfelt”. Det er nok til å bli sett på å være et “problembarn”.

7.) De lover deg en ting, men oppfører du deg ikke som du vil, så hogger de deg av, her er ingen nåde å få.

8.) Forvent aldri at de følger Guds ord, og bli ikke frustrert over deres manglende kristne væremåte, da er slaget tapt.

9.) En dag er dette synd neste dag noe annet, de forandrer på normen akkurat som det passer dem.

10.) Lederskapet sier en ting, men gjør noe helt annet selv. Bli ikke overrasket over at slik er det!

Hvor står jeg i dag?

Jeg har gått igjennom så mye, og kan ikke klandre disse heller på en måte. De er styrt av demoner og kjødet sitt, og gjør derfor bare det som passer dem. De som fikk Jesus korsfestet var på mange måter de religiøse og Yppersteprestene og de “høye” Herrer.

En dag er de imot gjengifte, neste dag for. En Dag imot Aril Edvardsen, neste for. En dag imot kvinnelige Eldste og Pastorer, neste for. En dag imot Hanvold, neste dag for.
De (lederskapet) sitter alltid med den ultimate sannheten, derfor er det om å gjøre å skåne seg selv og ikke bli lurt med i deres på mange måter barnehage der de sitter og vil ha all kontroll og all makt. De “låser” opp og “stenger” akkurat som det passer dem, ikke noen andre.

Frafallet i pinsebevegelsen

PB kjenner jeg best til og jeg ser dem som en umulighet at Gud virkelig skal få sin fulle vei og vilje der, dessverre! Tror “toget” er gått og veien tilbake til vekkelse går ikke gjennom lederskoler, teologiske seminarer og annet, men å ydmyke seg for Gud og hverandre!

Løsningen

Løsningen er egen enkel, genial og full mulig for alle å følge. Kom deg ut før det er for sent. Snart går den store skjøgen med Antikrist, for å prøve å nedkjempe de kristne og Israel. Hvilken side står du da på?

I åpenbaringsboken kap 17-18 omtales den store skjøge og hennes horedøtre.
Hvem er så denne skjøge og hvem er hennes døtre. For å kunne se dette kreves det en stor åndelig åpenbaring og en 100 prosent korrekt forkynnelse av Guds ord.
De fleste som leser dette innlegget vil bli forarget, og hvorfor? Jo, svaret er at de er en del av dette store antikristelige systemet som bibelen omtaler som Babylon den store, mor til skjøgene på jorden. For oss som har en bibelsk forkynnelse, så er det ikke ¨så vanskelig å se at Skjøgen er den katolske kirke med all dens styggedom. Det er også lett å forstå at kristenheten, dvs de ulike trossamfunn som er født av den katolske kirke, er skjøgens døtre. Dette betyr at både lutheranere, pinsevenner, baptister osv. osv. er en del av dette religiøse skjøgemonster. Som kjent deler alle disse døtrene nesten alle de falske dogmene den katolske skjøgen har skapt. Både dåpslæren, dåp til de tre titler, og ikke minst treenighetslæren som egentlig er tre guds dyrkelse ble oppfunnet av den katolske kirke.
Dette kirkemonster som den katolske kirke er har fremfødt hundrevis av forskjellige skjøgedøtre. Alle de store trossamfunn og deres medlemmer er født fram av skjøgen fra Rom.
Alt som er født av skjøgen (i motsetning til de sanne troende som er født av ånden) er under Guds dom. Også din kirke er under Guds dom dersom den lærer noen av de katolske dogmene. Dersom din kirke, pastor, hyrde osv. dyrker treenigheten bør du ta de nødvendige skritt for å komme unna Guds fastsatte dom over de falske kirker og kristne.
Hvis du forblir i en skjøgedatter menighet er du under Guds dom.
Kristenheten og kirkens ytre glamour kan ikke skjule stygghetenes og horelivets urenhet.
Du kan se denne urenhet i barnedåpen, dåpen til treenigheten, tre guds læren, julefeiringen, og den billige nåde kristenheten forkynner.
Styggheten kan ses i deres motbydelige rockeshow, dans, drama, teater og lignende i møtene.
Det som skjer hos skjøgens døtre får de sanne troende til å juble, for det beviser at Guds dom og brudens bortrykkelse er nær.

Oppvåking og frafall

Den lutherske reformasjon som burde ha gått mye lengre har blitt en farse.
500 år etter at reformasjonen beviser dagen "skjøgedøtre" at det hele var forgjeves.
I dag er "kristenheten" på vei tilbake til Rom og deres åndelige mor.
I flokk og følge vakler den ene pinsepastor og mange andre etter tilbake til "mor" igjen og fører sine forførte medlemmer inn under Guds dom. Det er en ynkelig flokk som følger i fotsporene til sin skjøgemor. Ett hvert menneske som har sitt navn skrevet i kirkebøkene eller menighetsprotokollene er ikke en del av Guds menighet, men er barn av skjøgen og hennes døtre. La det være klart!!

I følge Guds ord er det bare en vei til frelse, og det er å søke til Jesus og hans enkle folk. Hans folk er de som bærer hans navn, døper i hans navn, lever rent, fører en bibelsk forkynnelse og forkaster skjøgens tre guds lære.

Jeg har skrevet noe forenklet og helt bevist ikke gått i dybden, da mine erfaringer ikke trenger å være helt identiske med andres. Hvordan gå og komme seg videre? Det er å vandre i tro og se ALLTID OPP TIL HERREN UNDER ALLE OMSTENDIGHETER OG FORHOLD!

Et personlig vitnesbyrd

Jeg ble selv for 20 år siden utrolig frustrert, amper og nesten sint over å oppleve en slik utfrysning og så mange problemer, men førte det frem? Nei og atter et nei. Det eneste som fører frem er å bløtlegge sitt eget hjerte og søke Herren på nytt, anbefales!

Her fra mine bibelkommentarer Hebreerbrevet 12. 1. Da vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge bort alt som tynger, og synden som så lett henger seg på oss, og holde ut i det løp som er lagt opp for oss,

Denne skyen av vitnet er alle som har gått forut oss og som har stått ut løpet og kampen. De heier oss frem i dag slik at vi også skal nå målet; sluttfrelsen. Da skal vi legger av det som tynger, det kan være mye som også ikke er direkte er synd. Og synden vil 100 % sikker ødelegge for oss på troens vei.
Holde ut taler om at kristenlivet er mer som et maraton løp å regne enn et 100 m løp!

2 med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den glede han hadde i vente, tålte han korset uten å bry seg om vanæren, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone.

Vi har lest om mange troshelter men de er alle mennesker med begrensninger og feil og mangler som oss alle. Eneste som vi hele tiden i alle deler kan ha som forbilde i alle ting er Herren Jesus. Jesus tålte lidelse siden ved Guds livet deretter kom opphøyelsen. Slik er han et forbilde og eksempel for oss alle. Med blikket fester på Jesus er også bevarende i kristenlivet, mennesker skuffer og svikter. Også en selv gjør det dessverre enkelte ganger.

2. Tim. 2. 13 Er vi troløse, så er han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv.

3 Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse.

Tenk på ham sier artikkel forfatteren. Det er sunt og rett å tenke på Jesus. Og vi skal også la hans ord bo rikelig iblant oss. Vi blir trette og kan gå lei. Da skal vi la fokuset være Kristus og ikke oss selv. Motstand må vi regne med. Og bli motløs også, da er løsningen på dette som alle andre områder i kristenlivet. Jesus og ha blikket og tanken kretset rundt ham.

1. Kor. 1. 30 Dere er hans verk ved Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning, 31 for at den som roser seg, skal rose seg av Herren, slik det står skrevet.

4 I kampen mot synden har dere ennå ikke gjort slik motstand at det gjaldt livet.

I begynnelsen av den kristne vekkelse i Jerusalem ble de Jesus-troende forfulgt (les Apostegjerningene). Etter hvert normaliserte ting seg og selv mange prester ble lydige imot troen. Det var ingenting av ytre motstand som fikk noen til å bakke ut og tom gå tilbake til Loven.

Ap.gj. 6. 7 Guds ord nådde stadig flere, og tallet på disipler i Jerusalem økte sterkt. Også en mengde prester ble lydige mot troen.

5 Har dere glemt de manende ord som taler til dere som til sønner:

Min sønn, forakt ikke Herrens tukt, mist ikke motet når han refser deg.

At Paulus gikk så sterkt i rette med dem var smertefullt men allikevel nødvendig. Å få høre en går vil er faktisk en del av det å bli tuktet og refset av Herren. At Gud også bruker mennesker til å behandle en gjør mange ganger prosessen mer ydmykende, men det er nødvendig å få korreks også!

6 For Herren tukter den han elsker, og refser hver sønn han tar seg av.

Det å få refs er et bevis på at du er et ektefødt Guds barn. Jeg som Far oppdrar mine egne unger, ikke naboens. Slik er det også med Gud, han oppdrar kun sine egne barn.

7 At dere må lide, det tjener til å oppdra dere; for Gud behandler dere som barn. Finnes det en sønn som ikke blir tuktet av sin far?

En dag vil all smerte være en saga blott. Nå i mellomtiden oppdrar Gud oss for den kommende herlighet. Det er helt naturlig at det også er en prosess i smerte.
Alt liv som vokser har også smerte elementer i seg. Hadde det vært dødt hadde det aldri kjent til forandring og smerte.

Gi ikke opp, men stem videre frem i Jesu navn, alt går til seier i Jesu navn!

Relatert link: http://www.youtube.com/watch?v=UpM5xAx6Xd8

Ingen kommentarer: