søndag 16. oktober 2011

Nr. 242: Er alle som er positive til Israel under Guds beskyttelse og varetekt?

Nr. 242:
Er alle som er positive til Israel under Guds beskyttelse og varetekt?

Først vil jeg komme med hvor landegrensene skal gå for Israel i det snart kommende 1000 års riket som umulig kan være så langt unna:

For å stadfeste det som står skrevet om Israels grenser så nevnes disse grensene første gang i 1. Mos.15.18, for der står det: Den dag gjorde Herren en pakt med Abram og sa: Din ætt gir jeg dette land, fra Egyptens elv like til den store elv, elven frat.(Eufrat) Og vi vet jo denne elven Frat ligger ved Irak. Så nevner han i v.19-21 en del folkeslag og deres land skulle innesluttes i pakten. Her nevner Herren Hettittene som er dagens Tyrkere. De bodde ved Hebron men flyktet senere til de tyrkiske områdene Altså så skal Israel faktisk gå fra Egyptens grenser, opp hele dagens palestina inkl. Gaza til Tyrkia, Libanon, og en del av Syria og over til Iraks grense, ved elven Eufrat. Legg også merke til at det står også om ammonittene. Dette er faktisk Jordan i dag. Her har faktisk Gud gitt en pakt til jødene at Israel skal bli så stort en dag. Israel eide dette store landet en gang, men mistet det ved land flyktighet. I dag har Israel begynt å innta sitt land som Gud har gitt dem. Stykke for stykke vil han gi dem tilbake det de eier. Norge eller andre verdens nasjoner har ikke slik pakt med Gud. Det er bare jødene som har. Hadde ikke Gud overvåket denne pakten, hadde Israel vært utslettet for lenge siden. Israel som mennesker har ikke kraft og styrke i seg selv til å holde de andre nasjonene unna, men ved Guds styrke og hjelp vokter han over sitt folk. Selv gjennom den store trengsel som kommer snart på 7 år og med 2 kommende verdenskriger som vil gjøre 1. og 2. verdenskriger som kinaputter å regne når først Gog krigen med Russland og sine allierte går imot Israel og Harmageddon slaget der det forente Europa med Antikrist som leder og resten av verdens nasjoner går imot Israel. Skal Gud bevare Israel fordi han har sagt det selv i sitt eget ord.

Jeremias 30. 7 Ve! Stor er den dag, det er ingen som den, og en trengselstid er det for Jakob; men han skal bli frelst fra den.

Her er et Herrens mange løfter til Israel at de skal bli berget og frelst.

Tilbake til spørsmålet, det er mange interessante og viktige problemstillinger å ta opp her. Det er mange som er veldig positive til Israel, selv uten å være frelst og ha en personlig tro på Jesus. Tenk bare på jødene selv, de aller fleste av dem er ikke personlig kristne eller født på nytt, men allikevel forsvarer de landet sitt, selvfølgelig. Det var en mann som hete Leif Røssak som dessverre døde for noen år siden som debatterte i TV-debatter og målbandt alle uten selv å være en troende.

Som en gest til Leif Røssak så tar jeg inn her noen han har skrevet med andre spør og han svarer, denne gode mannen som når alt kommer til alt var en usedvanlig mann som døde så alt for tidlig:

Media

Synes du media, da særlig norsk media gir et riktig bilde av det som skjer i Midtøsten, og er det riktig at media som skal inn i palestinsk kontrollert område må skrive under på at de ikke skal lage reportasjer som setter palestinerne i ett dårligt lys. L.H.
L. Huseby
Kjære L. Huseby! Vi forstår, at for media er analogien om David og Goliat veldig appellerende, og vi kan se dette som et viktig tema i medias dekning. Imidlertid er realitetene langt mer komplisert, og man setter ikke disse sakene i en riktig kontekst og gir et fullstendig bilde av situasjonen. Et fullstendig bilde kunne muligens ødelegge en god journalistisk historie.
Sagi og Leif

Kristne arabere og Israel.

Kjære Leif Røssakk Hvor mange kristne er det igjen i Beit Lehem og Judea, Samaria og Gaza generelt? Er det sant at de blir forfulgt og forlater muslim- dominerte områder? Dersom det er sant, hva gjør Israel for å hjelpe dem? Med vennlig hilsen
Erez Uriely
Kjære Erez! De palestinsk-arabiske kristne forlater de PA-styrte områdene, og vi har derfor ikke noen direkte innflytelse over denne situasjonen lenger, eller deres velvære i disse områdene.
Sagi og Leif

Retten til land

Som betingelse for medlemsskap i FN ble Israel i sin tid bedt om å definere sine grenser, og grenser/landområder oppfatter jeg som kjernen i dagens konflikt. Hvilke grenser anser staten Israel for å være dets grenser idag? Geir Ingvaldsen
Geir Ingvaldsen
Kjære Geir! Israel ble ikke bedt om å definere sine grenser i 1948, men vi ble påtvunget grenser i 1948, da syv arabiske naboland gikk til angrep på landet. Siden den gang har Israel forsøkt å få anerkjente grenser, men har møtt total avvisning fra den arabiske verden, noe som førte til flere andre kriger i løpet av Israels korte historie. Nå håper vi at våre naboer er rede til å sette seg til forhandlingsbordet og formulere slutten på konflikten, slik at Israel kan eksistere innen sikre og anerkjente grenser vis-a-vis sine arabiske naboer.
Sagi og Leif

Jødehat

Ved å okkupere land ulovlig igjennom så mange tiår samt drive en aggressiv undertrykkelsespolitikk overfor palestinerne, oppnår israelerne kun at jødehatet blomstrer opp igjen. Skjønner israelske myndigheter dette eller lukker man bevisst øynene for det?
Håvard
Kjære Håvard! Jeg er redd for at det som du beskriver som "hat overfor jøder" startet før 1967. Som du kanskje burde vite, kontrollerer palestinerne - i henhold til Oslo-avtalene - 97 prosent av den palestinske befolkningen. Israel ønsker ikke å kontrollere en annen nasjon, og forsøker å nå fram til en fredelig løsning, ikke en voldelig. Vårt første valg er forhandlingsbordet, men det kreves modige beslutninger fra den palestinske ledelsen også, for at man kan få en slutt på denne konflikten. Dessverre, ser vi ikke noen politisk vilje på palestinsk side til å ta slike beslutninger som statsminister Barak tok. Resultatet er fortsettelsen av volden og hatet, som vi forsøkte å sette en stopper for.
Sagi og Leif

Grunnleggende motsetninger

Når du ser det grunnleggende hatet mellom palestinere og jøder, hvordan kan du tro at disse kan leve side om side oppå en både åndelig og etnisk vulkan?
H.B.
Kjære H.B.! Vi har ganske enkelt ikke noe valg. Jøder og palestinere bor på det samme, lille territorium. Det tok mange år før partene forsto, at den ene eller andre ikke ville forsvinne, og vi som israelere forsøker å finne løsninger som gjør det mulig å leve side om side Israel og en palestinsk stat. Det finnes faktisk ikke andre mulig løsninger.
Sagi og Leif

Dobbeltmoral

Barak var raskt ute med en fordømmelse etter at palestinske myndigheter henrettet palestinere som hadde samarbeidet med Israel. Hvilken rett har Barak til å gjøre dette som selv har godtatt nesten en daglig henrettelse av palestinere som de mener er en trussel mot Israel? Det gjelder faktisk gutter helt ned til 12 år.
Dag Ove Johansen
Du har rett i å reise spørsmålet om den juridiske siden av de palestinske myndighetenes politikk når det gjelder disse henrettelsene, slik statsminister Barak referte til. Vi er bekymret over disse henrettelsene, slik som sikkert du også er. Vi skulle ønske at det var benyttet mer passende juridiske midler, slik de blir anvendt i for eksempel Israel og i Norge.
Sagi og Leif

Alternative former for forsvar

Vi ser på tv-bildene med brutale sammenstøt hvor israelske soldater skyter på steinkastende mennesker. Vi er mange som har en viss forståelse av at situasjonen oppleves som truende for israelere og at det er riktig å forsvare seg mot det som fremstår som en aggressiv mobb. Men finnes det ikke andre måter å holde en menneskemengde på avstand? Vet du hvorfor man ikke bruker f.eks. vannkanoner og tåregass? Det virker også som om det finnes israelske soldater som bruker unødvendig aggresjon overfor palestinere. Utøver det Israelske militæret noen form for selvjustis for å forhindre aggresjon blant soldater i konflikt utsatte områder? Beklager om spørsmålene er for detaljerte til at du kan svare på dette, men om ikke du kan det, hvem kan da svare?
Jon Bondevik
Vi som israelere er dypt bekymret over tapene av menneskeliv, i dette tilfelle palestinere. Den pris som palestinerne betaler, er uten tvil stort. Men det finnes et alternativ. Vi har i de siste 3,5 månedene registrert 2500 væpnede angrep fra palestinsk side, enten det er fra håndvåpen, bomber, eller miner i veien. Dette demonstrerer, at dette er ikke en kamp mellom steiner og skytevåpen. Det er faktisk ikke situasjonen i dag. Våre soldater er instruert til å bruke kun de maktmidler de må, stilt overfor den trusselen de står overfor. Hvis palestinerne velger å sende barn til frontlinjen når det er utveksling av ild mellom palestinsk politi og militær og israelske soldater, så er det vanskelig for våre soldater å forsvare seg, uten å bruke våpen. Tåregass blir imidlertid brukt når det kan nytte å bruke dette middelet. Men man forstå at den historiske kampen mellom David og Goliat er endret. Den eldre bror til David har ikke en stein i hånden, men en Kalashnikov (gevær), og man ser ofte ikke dette på TV-bildene her.
Sagi og Leif

FN og Jerusalem

Er det en mulig løsning å overlate kontrollen over Jerusalem til FN?
Eivind Vad Petersson
Det har vært en kontinuerlig forbindelse mellom jødene og Jerusalem. Man kan ikke kutte denne forbindelsen gjennom forhandlinger, gjennom megling, enten det er gjennom FN eller andre organisasjoner. Så langt vi forstår har både arabiske land og den muslimske verden forkastet en slik løsning. Israel har en historie i det forente Jerusalem, der landet har garantert fri adgang for alle religioner, og alle de tre monoteistiske religionene har fri adgang til sine hellige steder. Med israelsk suverenitet over Jerusalem, vil vi fortsette denne politikken med fri adgang for alle.
Sagi og Leif

Joeddene = Hitler?
Joeddene er veldig flinke til aa minne oss om det som skjedde under 2. verdens krig. Men er de ikke verre enn Hitler paa den maaten de behandler Palestinerne? Palestinerne har ogsaa bodd i "Israel" i flere tusen aar, og burde i alle fall ha samme rett til land omraader i "Israel" om ikke mer enn joeddene. Er det slik at israelerne tror de har mer rett? Da burde ikke joeddene bli TVANGSFLYTTET til israel fra Europa, USA og Russland? De har jo vært i disse steder i mindre tid de andre som bor i USA, Europa og Russland.
P. R.
Det er en skam at vi får slike sammenligninger i år 2001. Under 2. verdenskrig ble mer enn 6 millioner jøder myrdet fordi de var jøder. Man burde ha lært noe av historien. Israels og jødenes forbindelse til dette landet har vart i 4000 år. Dette er selve kjernen i jødenes historie og identitet, og de har alltid i disse 4000 årene hatt en tilknytning og tilstedevær til landet.
Leif og Sagi

FN og Israel

Hvorfor godtar ikke Israel FN's resolusjoner om aa trekke seg tilbake fra hele det okkuperte omraadet?
Espen
Med FN-resolusjoner mener du antageligvis FN-resolusjonene 242 og 338. Hvis vi ser på disse resolusjonene, så sier de ikke at Israel skal trekke seg tilbake fra alle okkuperte områder, men "okkuperte områder". Bare forhandlinger mellom partene kan avgjøre de endelige grensene mellom Israel og arabiske land, og Israel og palestinerne. For øvrig sier resolusjon 242 ikke noe om palestinerne (bortsett fra "flyktninger"). Disse refererer derfor til forholdet mellom Israel og arabiske land. Oslo-prosessen er imidlertid også basert på disse to resolusjonene, og partene har derfor valgt å legge disse resolusjonene til grunn i sine forhandlinger. Alle utestående spørsmål blir derfor løst i direkte forhandlinger mellom partene, basert på FNs resolusjoner og partenes spesielle behov (sitat slutt).

Når Leif Røssak som ikke var en bekjennende kristen, hadde slik klarsyn, da vet vi at det i seg selv å være positiv til Israel ikke nødvendigvis er det samme som å være en Jesus troende og å være født på nytt.

De to største erkekjeltringene på det “kristne” område i Norden, Ulf Ekman og Jan Hanvold er positive til Israel, men begge to er bedragere, vranglærere og falske profeter

Det å være positiv til Israel i seg selv, frelser ingen og gjør ingen mer åndelige. Det er forholdet til Jesus og Guds ord som er det avgjørende og som frelser og gjør en til født på nytt kristen.

Joh. e. 1. 12 Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn; 13 og de er født ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud.

Jeg savner og synes det er veldig leit at mange troende er kommet inn i erstatningsteologi. Jeg hører av og til på adventistene på radioen og de står 100 % for erstatningsteologi. Det er mange andre som gjør det samme og da utelater man noe veldig vesentlig og viktig fra Guds ord. Men det er likevel forholdet vårt til Jesus og hans fullbrakte verk på Golgata som vil være det avgjørende om du er frelst eller ikke, berget, reddet eller vil du gå fortapt.
Når det gjelder forkynnelse for menigheter så er forkynnelsen av ordet om korset det aller viktigeste. Det er vårt primærbudskap, og da kan man si at alle andre budskap er sekundærbudskap opp imot å forkynne ordet om korset. Men studerer vi Guds ord nøye se mine så vil det med de 144000 bli et digmaskifte akkurat som årstidene skifter. Da vil forkynnelsen være en forkynnelse om riket og ikke om evangeliet. Jødedommen er knyttet opp til templet, riket, ofringer etc.

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=linjene-i-esekiel-40-48

Som det i bunn og grunn ikke tilhører menighetens anliggende. Derfor er det så mange som misforstår og blander her. Jødedommen uten templet er som å sparke fotball uten en ball. Derfor skal templet bygges opp igjen og jødene vende tilbake til sitt eget land og de alle bli frelst som en mann på en dag. Her er det mye å si, se rom 9-11 der står det om jødene som var ulydige og vi hedninger ble innpodet, men når fylden av hedninger er kommet inn som nærmer seg så skal alt gå tilbake til jødene igjen. Det er kun noen få av menighetens mest trofaste som skal være med å regjere under 1000 års riket, noen over 1, 2, 5 eller 10 byer, alt etter troskapen en har vist mot Kristus og dugeligheten. Men det er frem for alt israel og jødenes storhetstid da Gud skal gjenopprette alt for israel og mer enn det, da lov og rett vil gå ut i fra Jerusalem og Israel. Israel er fremtidens folk fremfor noen andre, derfor hater Satan disse menneskene pga misunnelse da han vet hva Gud har sagt om dette folk på tross av deres ulydighet, vantro, umoral, hovmod osv. osv. som vi alle er preget av. Da Gud uvalgte dem slik han utvalgte oss så var det på grunn av en ting at han valgte det ut fra seg selv og han spør ingen til råds. Da Gud sendte sin egen elskede sønn spurte ingen til råds, han selv valgte det og bestemte det. Gud står høyt over oss mennesker, Jes 55: 8 For mine tanker er ikke eders tanker, og eders veier er ikke mine veier, sier Herren; 9 som himmelen er høiere enn jorden, således er mine veier høiere enn eders veier, og mine tanker høiere enn eders tanker.
Personlig er jeg forferdet over å se hvor lettlurt mange israel venner er, bare en hører at noen er positive overfor israel så er alt bra med de personene, og er noen negative så går en alt for langt i motsatt retning. Det er snakk om balanse også. Den som frykter Gud sier Salomo, finner en vei mellom begge deler, se Predikeren 7: 18 Det er godt at du holder fast ved det ene, men du skal heller ikke slippe det andre; for den som frykter Gud, finner en utvei av alt dette.
Det gjelder å være positiv til Israel, men fremfor alt å være positiv til den levende Guds sønn, Jesus og hans plan for våre liv, det er det eneste som kan frelse oss. Gud sa at det er han som skal ta seg av Israel og enhver skal bli stilt til ansvar for sine handlinger og holdninger til Israel.
Det er derfor min klare oppfordring å ta imot Jesus så fort du kan og lev for han og vær positiv til Israel, så skal det gå det godt og du har en lys fremtid i møte.

Rom. 10. 8 Men hvad sier den? Ordet er dig nær, i din munn og i ditt hjerte; det er troens ord, det som vi forkynner, 9 for dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud opvakte ham fra de døde, da skal du bli frelst; 10 for med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.

Nå er vi verdens lys og misjonerer, under 1000 års riket vil jødene være denne verdens lys i sammen med Kristus. At Israel på mange måter blir utsatt for et komplott, bakholdsangrepet og blir løyet og snakket usant om, det er og blir Satans største, fremste og mest suksessrike fremtoning, sverte og stoppe alt det som Gud står bak og har utvalgt.

1. Kor. 1. 19 for det er skrevet: Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet. 20 Hvor er en vismann, hvor er en skriftlærd, hvor er en gransker i denne verden? har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap? 21 For eftersom verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, var det Guds vilje ved forkynnelsens dårskap å frelse dem som tror, 22 eftersom både jøder krever tegn og grekere søker visdom, 23 men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap, 24 men for dem som er kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom. 25 For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. 26 For legg merke til eders kall, brødre, at ikke mange vise efter kjødet blev kalt, ikke mange mektige, ikke mange høibårne; 27 men det som er dårlig i verden, det utvalgte Gud sig for å gjøre de vise til skamme, og det som er svakt i verden, det utvalgte Gud sig for å gjøre det sterke til skamme, 28 og det som er lavt i verden, og det som er ringeaktet, det utvalgte Gud sig, det som ingenting er, for å gjøre til intet det som er noget, 29 forat intet kjød skal rose sig for Gud.

Alt fra Gud vil en aldri kunne forstå rent ut med sin egen intellektuelt og forstand, ingen kna få noe uten det er gitt av min Himmelske Far sa Jesus. Dette ligger først og fremst på et åndsplan, derfor er det om å gjøre å ikke kjempe som mennesker, men stå striden ut på det åndelige planet og få åndelig forstand og opplysning. Her er det selvfølgelig mye mer å si og skrive, men får stoppe her da du har anledning å sende inn spørsmål eller selv å skrive her på bloggen, det er du hjertelig velkommen til å gjøre. Lev vel i Jesu navn og vær velsignet og forbli velsignet i Kristus Jesus.

Relatert link: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=gaar-isreael-vennene-antikrist-aerende

Ingen kommentarer: