mandag 17. oktober 2011

Nr. 243: De Norske kristne går ikke på Guds vei!

Nr. 243:

De Norske kristne går ikke på Guds vei!

Som en innledning så les gjerne mine bibelkommentarer fra Judas brev:
http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=Bibelkommentarer-Judas-brev

Tar med to vers fra mine bibelkommentarer i fra Judas brev:
3 Mine kjære! Jeg har hatt et inderlig ønske om å skrive til dere om den frelse vi har sammen. Men nå ser jeg meg tvunget til å sende dere noen formanende ord om å kjempe for den tro som én gang for alle er overgitt til de hellige.
Her ville han skrive oppmuntrende og vederkvegende ord som i vekkelsens første tid. Men her må han gjøre akkurat det motsatte av det han ønsker, komme med formanende ord og om å kjempe for den tro som de før hadde mottatt. De som har studert Guds ord sier at 70 % av Bibelen er formanende, om omvendelse, advarende og med lignede budskap. Over 2\3 av bibelen taler negativt til oss mennesker. Ikke hva vi ønsker, men hva vi trenger for å nå himmelen en dag!

4 For det har sneket seg inn visse folk blant dere, ugudelige mennesker som etter skriftene for lengst er bestemt til dom. De forvrenger vår Guds nåde så de kan leve et utsvevende liv, og fornekter vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus.

Det har lurt seg inn mennesker som ikke er det de gir seg ut for å være. De er ulver i fåreklær sa Jesus. Paulus sier noe lignede til menigheten i Efesus i Ap.gj. 20. 29 For jeg vet at når jeg har dratt bort, vil glupske ulver trenge inn blant dere, og de skåner ikke flokken. 30 Ja, blant deres egne skal det stå fram menn som farer med falsk lære for å få dratt disiplene med seg.
Det er åndelige som naturlige lover. Derfor er det ingen snarveier å gå, det er som vi synger i en sang; det er kun korsveien som fører frem (sitat slutt).

Jeg kjenner at det er en tvungen nødvendighet å advare stort sett hele den Norske kristenheten at de ikke er på Herrens vei, hverken i liv og lære!

Dette vil selvfølgelig misforståes og det jeg kommer med virker hoverende og hovmodig for mange at jeg sier dette at hele den norske kristenhet ikke går på Herrens vei. Men vil en stoppe opp, lese, grunne og nøye undersøke det jeg kommer med å sammenligne det med Guds ord, så vil det gå opp for alle og enhver at det er ikke mine egne meninger og tanker jeg fremfører, men Guds ord og de åpenbaringene som er i overenstemmelse med Guds ord.

Skal kort nevne 10 forskjellige sider og deler av den Norske kristenheten som avslører, viser og tar for seg at den Norske kristenheten er lengre borte fra Gud enn en var under den mørke middelalderen, når en tar i betraktning at lyset fra evangeliet og de muligheter som ligger til grunn i dag for å bli opplyst er større og herligere enn det noen gang har vært. Jesus sa det selv og vi finner det også mange andre plasser hvordan endetiden skulle bli, tiden før hans gjenkomst.

1.) Lutherdom.

La eder ikke omdrive av fremmede lærdommer står det i en gammel Norsk bibeloversettelse fra Efes. 4. Det er mye jeg kunne ha grepet tak i, men vil nøye meg med 3 ting som viser at selve Lutherdommen er fått ut på dato for lenge siden.

a.) Barnedåpslæren.

Dette lærer lutheranerne: “Det tegnes med korsets tegn, for å vise at det tilhører han. Dåpslyset blir tent for å vise at barnet får den Den hellige Ånd i gave, og får tilhøre Jesus, som er verdens lys”.
Dette er direkte fra Satan og en bløff. Alle barn tilhører Guds rike og trenger ikke noen skvetter vann på hode for å bli et Guds barn, det er blasfemisk og hedenskap med barnedåp og bli døpt i en treenig Guds navn som ikke stemmer med Guds ord. Hele barnedåpspraksisen er en ubibelsk handling fra a til å.

b.) Selve ordningene.

Det er totalt ubibelsk med de ordningene en har i den Norske Kirke og ellers i den Lutherske leir, vi finner stort sett ingen av de ordningene i det nye testamente. Derfor er det helt feil å være tilsluttet et slikt trossamfunn.

c.) De homoseksuelle har fått enorm makt, som er det aller verste.

Et skjebnesvangert “kompromiss” om homofili i Den norske kirke
Det er tragisk, og det er vanskelig å kalle det et kompromiss, når Kirkerådet i Den norske kirke nå nylig anbefaler høstens Kirkemøte å tillate samboende homofile å kunne få stillinger i kirken. I en svært tydelig leder i går skriver Vårt Land om denne saken:
Synet på homofili har lenge vært det tyngste stridsspørsmålet i Den norske kirke og i norsk kristenliv. De som har sagt nei har vært på vikende front. Nå har Kirkerådet med 11 mot 4 stemmer anbefalt Kirkemøtet å forlate vedtakene fra 1995 og 1997 om at homofile samboende i partnerskap ikke kan ha vigslede stillinger i kirken. Da ligger alt til rette for en institusjonalisering av de to syn.
Det er en bemerkelsesverdig rask og betydelig holdningsendring som er skjedd. Tidligere har flertallet i kirkeråd og kirkemøte ført i marken en sterk teologisk argumentasjon for at samlevende homofile ikke kan ha vigslede stillinger. Når Kirkerådet nå foretar en betydelig holdningsendring, kan vi ikke se at det er ut fra en teologisk argumentasjon. Det savner vi. Snarere kommer vedtaket som en følge av den generelle holdningsendringen i samfunnet.
Kirkerådets leder Nils-Tore Andersen tilslører og skjønnmaler situasjonen når han sier at dette ikke er et kompromissvedtak, men et samlende vedtak. Han sier vedtaket ikke fastslår at kirken har to syn, men at det er to syn i kirken.
Men … det er tvilsomt om kirken heretter kan si ja til homofile samlevende i ett bispedømme og nei i et annet. … Og en trenger ikke være stor profet for å si at det er usannsynlig at kirken vil få nye nei-biskoper når Odd Bondevik, Ole D Hagesæther, Olav Skjevesland, Ernst Baasland og Ole Chr. Kvarme er borte.
Mange i kirkens midte er nå skuffet. Det er ikke sikkert at det vil gi seg synlige utslag. … Følges Kirkerådets vedtak opp av Kirkemøtet i november, vil det skape en ny bevegelse i den retning at kristenfolket på grasrota stille og rolig trekker seg ut av Den norskes kirkes menigheter og engasjerer seg andre steder.
At seriøse kristne fortsatt kan bli værende i Den norske kirke forstår jeg ikke i det hele tatt.

2.) Pavekirken.

Den Katolske Kirka ønsker jeg å nevne, ikke fordi den i dag har så stor direkte innvirkning her i Norge. Men mye av den vranglæren som i dag forkynnes stammer i fra den Katolske Kirka av hva den av finurligheter og avarter av sann kristen tro har bragt frem. For å nevne humbuglærer den har kommet med, kan jeg nevne flere. Men rent moralsk står den høyt hevet over protestantene i det meste, det skal den Katolske Kirka ha og at de har en mildere og selvfølgelig mer bibelsk treenighetslære enn hva de aller fleste protestanter har.

Den lærer at Gud er treenig som er avgudsdyrkelse, læren om et evig vedvarende brennende helvete er totalt ubibelsk da Guds ord lærer at det er tilintetgjørelse som er den annen død. Ellers om ubibelsk barnedåp, kirkelig hierarki med Paven på toppen, avlat, skjærsild, Maria kultus. Frelse ved gjerninger og botsøvelser (betale og oppnå frelse i seg selv) + mye mer, se ellers mer her: http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Stig-Andreasson-om-Katolisismen
Vil også opplyse at den Katolske kirka er en okkult kirke som Mormonene er da de ber til døde mennesker, det være seg helgener, Maria og andre.

3.) Adventist samfunnet.

Adventistene er en super-ekstrem sekt som mener om seg selv egentlig at DE har erstattet JØDENENES plass på alle måter, bortsett fra sermoniloven har de fått et SPESIELT lys over at det kan de fjerne fra LOVEN. Hele ADVETTBEVEGELSEN er en typisk sekt men at de i dag graver seg mer og mer inn i det kristne landskapet uten å ha forandret sinn okkulte teologi der se skal holde sabbaten, mat forskrifter, loven m. som Guds ord ettertrykkelig mange steder både i GT og NT er gitt til Israel og jødene. Vi som hedning kristne skal kun holde en liten flik av loven lærer Guds ord.

Ap.gj. 15. 19 Derfor mener jeg at vi ikke skal gjøre det tungt for dem av hedningene som omvender sig til Gud, 20 men skrive til dem at de skal avholde sig fra avgudenes urenhet og fra hor og fra det som er kvalt, og fra blod.

Men det er underlig å lese om de første Adventistene som på mange måter lærte helt rett om Guddommen, men dessverre så har Adventistene gått tilbake på dette og holder seg til den okkulte Katolske treenighetslæren!

4.) Trosbevegelsen.

Dette er en forutsetningen av den karismatiske bevegelse med “egen” teologi. Når TB kom så ble den i det store og hele boikottet og utelatt av de aller fleste kristne, men i dag er de tatt inn i “varmen” selv om det er og forblir en avart av sann og evangelisk kristendom. Les mer her: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Trosforkynnelse-paa-ville-veier

5.) Pinsebevegelsen.

PB omfang er stort, innholdsrikt og er i ferd med å bli en trist sorti, som et Gresk skuespill. Hva er hovedgrunnen for det? De stoppet opp underveis, begynt er ikke fullført. Det som begynte så herlig, godt og vidunderlig ble etterhvert stoppet opp av flere grunner. Men hovmodighet over eget ståsted over å tro at en har noe mer en andre når Gud har så uendelig mer å gi. Da er det veldig dumt og åndelig hovmod å stoppe opp i sin åndelige utvikling bare fordi en ligger fremst? PB minner meg mye om kappløpet mellom haren og skilpadden der skilpadden vant da haren tok for lett på oppgaven. http://www.faktuellarena.no/historie/det-opprinnelige-maran-ata?showall=1

6.) Visjon Norge.

At Visjon Norge er blitt spiselig for de aller fleste kristne, er forstummende, skremmende og til å bli forferdet over. Det er vel ingen det som lever noenlunde rett? De aller fleste i “stallen” til Hanvold inklusiv ham selv er skilt og gjengiftet + all den vranglæren og manipulering med pengetigging der en sier at en sår inn i Guds rike til å gi til den okkulte og demon inspirerte kanalen til Hanvold.
Hvordan startet Visjon Norge? Hanvold som en slu taktikker gikk til Ludvik Karlsen som hadde et forferdelig og totalt ubibelsk syn på skilsmisse og gjengifte og fikk han med på laget og brukte han som drahjelp til å få kanalen sin opp å gå. Med andre ord, det var Satan som sto bak Visjon Norge. Utenom det fikk han Adventistene med på lag og hentet midler inn i fra dem, snakk om å være en slu manipulerende rev, og dessverre, lettlurte kristne i Norge som sover sin Tornerose søvn og som ikke er åndelige edrue og våkne, bet på, tragisk men sant!

7.) Svein Magne Pedersen, Tom Roger Edvardsen m.fl.

Her er det meget og mye å skrive og si om slike, tar med en link fra Søkelys som er vel verd å lese som avslører disse som tar betaling for å be for andre i Jesu navn. Større hovmod en det skal en lenge lete etter: http://www.sokelys.com/pedersen.htm

8.) Maranta bevegelsen.

Dette som kunne vært med som en videføring av pinsebevegelsen og den den frie bevegelse i Norge. Ble selv et offer for Satan, ved at de ikke selv gikk videre med Gud. Når en overser så elementære og viktige ting som bibelundervisning og at liv og lære sak gå hånd i hånd, er det dømt til å mislykkes det en holder på med selv om vekkelsen er fra Gud.

9.) Nye pinse/karismatiske grupperinger.

Det har i den senere tid kommer forskjellige karismatiske menigheter og grupperinger som har fanget den yngre generasjon. Men hva er det? Det er en form for karismatiske kosemøter der hygge og felleskap er viktig, men bibelstudie, innvielse og alt annet kommer egentlig i 2. rekke. En driver med lovnader om at dette er noe veldig stort, men kommer en på deres møter som jeg har vært så minner det mer om en Misjonsforbund menighet en det som er for godt til å være sant. Jeg vil plassere de i det åndelige landskapet som en del av Misjonsforbundet, der ingenting skal støtte men alt skal forenes, dette er og forblir Stans vei til enhet, ikke Guds vei som Jesus ba om i Joh. e 17.

10.) Oase bevegelsen og resten.

Vi var nede på sommer Oase stevne i Skien for noen år siden, der en profeterte så ille at jeg fatter ikke at flere reagerte der og da. Det var som Sarons Dal på 80-tallet med sine falske profetier fra falske profeter. Se for mer her: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=aril-edvardsen-en-falsk-profet
Jeg vet at jeg har vært tøff og hard, men den åndelige tilstanden i Norge og generelt i hele den vestlige verden er så forstummende og mørk, at det er som om den mørke middelalderen er kommet over oss igjen med alt hva den brakte med seg av åndelig mørke og at Guds folk ble sulteforet på Guds ord.

Jeg har ikke tatt med Brunstad Christian Church (tidligere Smiths venner), Nardus, Metodistkirken, Frelsarmeen, Baptistene, frie venner og andre da jeg ikke finner de å stå for noe vesentlig annet en det som allerede er nevnt, stagnasjon, tilbakegang og forsagthet på det åndelige planet,

Mitt mål, og Smyrna Oslos mål er at menigheten skal tilbake eller frem imot Urkristendommen, ikke noe annet. Da på alle måter, i liv, lære, struktur, samhold og alt annet! Se for mer her: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Den-herlige-menighete- i-Efesus
For meg så står menigheten her i Norge på et så lavt åndelig nivå, at rent menneskelig sett er alt håpløst! Da får vi gjøre kun en ting, sette vårt håp og litt til Gud, og han er alene.

Salme 62. 2 Bare i håp til Gud er min sjel stille; fra ham kommer min frelse. 3 Han alene er min klippe og min frelse, min borg, jeg skal ikke rokkes meget. 4 Hvor lenge vil I alle storme løs på en mann, bryte ham ned som en mur som heller, et gjerde som støtes om? 5 De rådslår bare om å styrte ham ned fra hans høihet, de har sin lyst i løgn; med sin munn velsigner de, men i sitt hjerte forbanner de. Sela. 6 Bare i håp til Gud vær stille, min sjel! for fra ham kommer mitt håp. 7 Han alene er min klippe og min frelse, min borg, jeg skal ikke rokkes. 8 Hos Gud er min frelse og min ære; min sterke klippe, min tilflukt er i Gud. 9 Sett eders lit til ham til enhver tid, I folk! Utøs eders hjerte for hans åsyn! Gud er vår tilflukt. Sela. 10 Bare tomhet er menneskenes barn, bare løgn er mannens sønner; i vektskålen stiger de til værs, de er tomhet alle sammen. 11 Stol ikke på vold, og sett ikke fåfengt håp til røvet gods! Når rikdommen vokser, så akt ikke på det! 12 En gang har Gud talt, ja to ganger har jeg hørt det, at styrke hører Gud til. 13 Og dig, Herre, hører miskunnhet til; for du betaler enhver efter hans gjerning.
Når håpet mitt er knyttet til ham, trenger jeg ikke frykte, -for fra ham kommer min frelse står det videre.
Jeg har hatt stor glede av å ta til meg disse ordene, særlig i tunge tider med mye motgang. Da finnes det ikke alltid så mye annet å sette mitt håp til, men Gud vet om min plage og jeg kan stole på at han vil meg det beste. Dermed har jeg funnet hvile i disse versene. Det er tydelig at David som har skrevet denne salmen har mye å slite med, men samtidig skriver han at Herren er hans fjell og hans faste borg, så han skal ikke rokkes. Mot slutten av salmen får vi to gode råd, -stol på Gud, og utøs deres hjerter for ham. Det er noe vi alle kan ta til oss.
For min egen del blir det fryktelig slitsomt å måtte bære alle byrder selv, isteden for å legge det over hos Gud. Det gjelder jo både godt og vondt. Her er det ingen restriksjoner eller noe han ikke ønsker å høre på. Utøs deres hjerter står det, som betyr å tømme\kvitte seg med. Legg det på ham som har bedt oss kalle ham for Far, slik et barn gjerne kommer til mor eller far når noe står på. Tenk at Han som har all makt ønsker å høre fra deg. Gud er lytter-øre når som helst, hvor som helst og om hva som helst. Så håper jeg du som leser dette, benytter deg av denne muligheten.

"Regn med din frelser så regner du rett, gi ham din byrde så vandrer du lett".

Relatert link: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=forskjellige-kristne-sekter

Ingen kommentarer: