lørdag 29. oktober 2011

Nr. 232: Det gjør vondt for et menneske å møte Gud til sine tider!

Nr. 232:

Det gjør vondt for et menneske å møte Gud til sine tider!

Jesaja 6. 1. I det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en høy og mektig trone, og slepet av hans kappe fylte templet. 2 Serafer stod omkring ham. Hver av dem hadde seks vinger. Med to dekket de ansiktet, med to dekket de føttene, og med to holdt de seg svevende. 3 De ropte til hverandre:
«Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot.
All jorden er full av hans herlighet.»
4 Boltene ristet i dørtersklene når ropet runget, og huset ble fylt med røk. 5 Da sa jeg:
«Ve meg! Det er ute med meg.
For jeg er en mann med urene lepper,
jeg bor blant et folk med urene lepper,
og mine øyne har sett Kongen,
Herren, Allhærs Gud.»
6 Da fløy en av serafene bort til meg. I hånden hadde han en glo, som han hadde tatt med en tang fra alteret. 7 Med den rørte han ved min munn og sa:
«Se, denne har rørt ved dine lepper.
Din skyld er tatt bort, din synd er sonet.»
8 Så hørte jeg Herrens røst:
«Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss?»
Da sa jeg: «Se, her er jeg. Send meg!» 9 Og han sa:
«Gå og si til dette folket:
Dere skal høre og høre, men ikke forstå,
se og se, men ikke skjønne!
10 Gjør hjertet sløvt hos dette folket,
gjør ørene tunghørte, klin øynene til,
så det ikke kan se med øynene
og ikke høre med ørene,
ikke forstå med hjertet
og ikke vende om og bli leget!»

Jesaja var en profet som levde og virket under flere konger for ca. 2700 år siden. Her var det i Kong Ussias første år som Monark i Israel han fikk oppleve Gud på nært hold at han selv følte seg uverdig, ringe og fortapt. Han var en profet som hadde virket med store resultater men allikevel når Gud åpenbarte seg i sin majestet, herlig og fylde ble han selv en stor synder som trengte nåde. Han ble i likhet med Johannes ført inn foran Guds trone i et syn: "I det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en høy og mektig trone, og slepet av hans kappe fylte templet. Serafer stod omkring ham. Hver av dem hadde seks vinger. Med to dekket de ansiktet, med to dekket de føttene, og med to holdt de seg svevende. De ropte til hverandre: 'Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot. All jorden er full av hans herlighet.' Boltene ristet i dørtersklene når ropet runget, og huset ble fylt med røk" (Jes 6,1-4). Det bemerkelsesverdige ved Jesajas opplevelse er at en av serafene kommer bort til ham, rører ved ham og taler til ham (v. 6.7). Vi vet ikke hvor mange serafer det var som stod rundt tronen, men de har vært meget imponerende, og hele scenen var fryktinngytende. Som tidligere nevnt, er betegnelsen serafer ikke brukt andre steder enn i Jes 6,2.6. og her i Joh. Åpenb. Det er kanskje ikke helt riktig å si at tilbedelse er en av englenes viktigste oppgaver, for ordet oppgave inneholder et element av plikt og får gjerne av den grunn en litt negativ klang. Det er vel mer riktig å si at englenes største glede og privilegium er å tilbe Gud. I Johannes' åpenbaring kap. 4 og 5 får vi glimt inn i den himmelske tronsal, der Gud sitter på universets trone:

"Og i mitt syn hørte jeg koret av de mange engler som stod omkring tronen og de fire vesener og de eldste – det var titusener på titusener, tusener på tusener" (Åp 5,11). Denne mektige skaren tilber Gud og Lammet, som er Jesus Kristus. I den samme tronsalen er det fire vesener som står rundt Guds trone: "Hvert av de fire vesener hadde seks vinger, og overalt hadde de øyne, både rundt om og under vingene. Natt og dag roper de uten stans: Hellig, hellig, hellig er Herren Gud, Den Allmektige, han som var og som er og som kommer" (Åp 4,8).

Jesaja kom til kort, selv om han var rettferdig og en profet.

Jesaja betyr ”Herren frelser”. Hans profetiske virksomhet begynte ca år 740 f.Kr. Forskere mener at han virket som profet i omtrent 50 år. Han var gift, hans hustru omtales som profetinne. Han var både statsmann og profet. Han holdt til i Juda. Han hadde to sønner, navnene deres forsterket det budskapet han kom med. Den ene hette: Sjearjasjub (d.v.s. en rest omvender seg). Den andre hette: Maher-Sjalal, Hasj -Baz (d.v.s. hurtig bytte, hastig rov).

Faren til Jesaja het Amos. (Esa 1,1) Man tror at Jesaja vokste opp i Jerusalem. Som profet hadde han nok nær kontakt med kongehuset. Bokens hoveddel handler om Guds straff over synd og Guds uendelige nåde. Det er ingen av bøkene i det Gamle Testamente som budskapet om synd og nåde, kommer så godt fram som her.

Det er sterkt å lese om den kommende Frelser og Forløser, Smertenes Mann, den lidende Messias, som går i døden under vekten av folkets synder. Kristi første komme, Hans fødsel, Hans vesen og karakter, Hans lidelse og død, Hans annet komme som hersker i herlighet er fint beskrevet.

Profeten forkynner Immanuel (Gud med oss). Og spørsmålet kommer: Hvem er Gud med? Svaret blir: Gud er med den rest, som omvender seg (og som Sjearjasjub står som utrykk for). Hva med alle de andre som ikke omvender seg? De skal bli til et hurtig bytte, hastig rov (og dem står Maher-Sjalal, Hasj-Baz som utrykk for). Dette gjaldt først og fremst Israel på Jesaja sin tid, som gikk i oppfyllelse når folket ble bortført. Dette er allikevel noe som gjelder til alle tider og til alle nasjoner.

Det ble sitert mye fra Jesajas bok både av Jesus og apostlene. Ingen annen GT-bok er sitert oftere enn profeten Jesaja i Det Nye Testamente. Jesaja sto fram i en tid med økonomisk framgang for Juda rike, men samtidig var det stor åndelig nød. Det var store forandringer på det politiske plan. Når Akas ble konge, ble det en frafalls tid i Judea. Tempeltjenesten ble bare former og skikker, uten liv, og hedenske skikker ble innført.

Det var korrupsjon og de som styrte i Judea gjorde seg rike. De som eide eiendommer brydde seg ikke om hvordan de fattige hadde det. Juda ble involvert i et politisk spill og Akas søkte i en slik situasjon hjelp hos Assyria. Men det gjorde Judea til et lydrike under Assyria.

Da Esekias ble konge ble landet igjen selvstendig. Enda en gang ble landet et lydrike under Assyria, denne gangen søkte de hjelp, i Egypt. Da beleiret assyrerkongen Sankerib Jerusalem. Men hans hær fikk pest og måtte trekke seg tilbake. Etter dette ble alt rolig i Judea, men folket begynte igjen med sin dårlige livsstil.

Profetens budskap

Hva er det en profet forkynner? Han forkynner fortid, nåtid og fremtid. Han ser dette med et profetisk blikk og får åpenbaringer fra Gud, til å sette disse ting sammen.

Jesajas bok

Kapittel 1–12: Forkynner straff over Guds folk og dom over forskjellige hedningfolk. Kapittel13–23: Dom over forskjellige folkeslag.
Kapittel 24–39: Et avsnitt om dom og nåde.
Kapittel 40 – 66: Profetier om en framtid. Profetier om frelse. Profetier om Messias som skal komme.

Profeten Jesaja opplevelse kontra vår frigjorte og heslige protestantiske kristendom

1. Kor. 15. 32 Var det bare med menneskelig håp jeg kjempet mot ville dyr i Efesos, hva hadde det nyttet meg? Hvis de døde ikke står opp, så «la oss spise og drikke, for i morgen dør vi». 33 Ta ikke feil! «Dårlig selskap ødelegger gode vaner». 34 Bli nå virkelig våkne, og synd ikke! Det er noen av dere som ikke kjenner Gud. Det er en skam for dere at jeg må si det.

Dette sa Paulus til menigheten i Korint at det var en skam for dem at enkelte i menigheten ikke kjente Gud når de levde frigjort på det moralske område og samtidig både forkynte, talte i tunger og hadde nådegaver i virksomhet i sitt liv. Den protestantiske kristendommen som NÅ er i ferd med å utvikle seg er på mange måter verre, mer heslig og mer bedragersk en den katolisismen en forlot i og med Luther.

Visjon Norge

Jeg har tatt opp VN før og må gjøre det igjen for den kanalen har ingen begrensning og magemål. Jeg så på for en tid tilbake litt på kanalen da jeg drog kjensel på en som kommer fra samme øyna som meg, Karmøy. Det var Evangelist Albert Ånensen, nyskilt, men ny dame som han skulle visstnok nå gifte seg på nytt med. Der ble han profilert i studio av sin kommende svigerfar Svein Johnsen etc.
Når en er en forkynner innehar en et åndelig embete. I et embete følges det instrukser, kvalifikasjoner og kompetanse med. Her er det en som både har sviktet med hensyn til ekteskap, men også i selve forståelsen at svikter en, så går en stille i dørene etterpå og trer ut av sitt embete, om for en tid. Men nei, det er bare å gå på med ny dame og enda mer. Det er en skam for dere at enkelte av dere ikke kjenner Gud sa Paulus, til det samme vil jeg si her, men her er det ikke enkelte som ikke kjenner Gud, men snart hele den Norske kristenheten som ikke kjenner til konsekvenser for synd, umoral og mangel på troskap.

Gud i sin majestet

Fra Wikipedia: Majestet (høytysk majestät (middelhøytysk majestat) fra latin majestas, «større») brukes som til- og omtale for en rekke suverene herskere, fortrinnsvis konger og keisere (sitat slutt).
Det er den Gud som profeten Jesaia får møte, som majestet som vi alle trenger å møte. Det er det at Gud vil møte oss små, ynkelige som gjør Gud så stor for oss. Ikke først å fremst at vi søker han, men at han bøyer seg ned til oss feilende og fattige mennesker uten ære innfor Gud, den høyeste.

Det er noe med Gud at vi kan bli alt for familiære og duse med ham, det er direkte ødeleggende og farlig for åndslivet. Gud har ingen favoritter og ingen som han ser ned på. Alle er vi like innforbi han og skikker jeg meg ikke vel, så vil jeg også gå fortapt uansett hva jeg har av kall, utrusting og annet.

1. Kor. 9. 26 Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål, og jeg er ikke lik en bokser som slår i løse luften. 27 Nei, jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen til å lystre, for at ikke jeg som har forkynt for andre, selv skal bli forkastet.

Paulus var standhaftig ikke bare overfor andre, men først og fremst overfor seg selv. Han undertvinger sitt legeme slik at han som forkynte for andre ikke selv skulle gå fortapt og bli bedratt.

Den pinsekarismatiske kristendommen og ellers den såkalte kristendommen som er mye på fremmarsj er i mange henseende virkelig Babylon den store skjøgen langt foran den katolske kirka med sin løsslupne moral, ubibelske lære og frekkhet over Gud og andre mennesker. De er virkelig bedratt og forført når en aldri tar et oppgjør med sin egen og andres synd og vranglære! Det er forgreninger innfor den pinsekarismatiske kristendommen som er helt okulte og sterkt bedragersk. Jeg har hørt Hillsong med Brian Houston, det høres ut som fyllerøre, en hes mann som går på fylla. Dette er dessverre bare toppen av et isfjell av humbug og forførelse blant pinsekarismatikerne.

Gud ser ikke gjennom fingrene med synd

Omvendelse kan ikke erstatte bekjennelse og vis a vis. Begge deler hører i sammen som i et nav og spilene på et hjul. Gjør opp din synd med mennesker og det vil gå deg godt og gjør du det ikke kan det i ytterste konsekvens være at du mister frelsen og lønn innforbi Kristi domstol. Det er ikke det umulige Gud krever av oss, men vår redelighet og vår rettskaffenhet. At vi vil omvende oss og gjøre opp for oss. Er du skilt som omvendt kristen og gjengiftet, lever du i synd om du til og med bekjenner det, det er først når en omvender seg og lever rett etter skriften at tilgivelsen virker etter Guds ord. Dette sier Guds ord om ekteskapet og gjengifte for oss frelste.

1. Kor. 7. 10 Til dem som er gift, har jeg dette påbudet, ikke fra meg selv, men fra Herren: En kvinne skal ikke skille seg fra sin mann. 11 Men hvis hun skiller seg, skal hun leve ugift, eller forlike seg med mannen. Og en mann skal ikke skille seg fra sin kone.

Alt annet er imot Guds ord og gifter du deg med en fraskilt kommer du under samme dom som han.

Lukas 16. 18 Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han bryter ekteskapet.

Uforståelig!

I en frimenighet jeg kjenner til, er Forstanderens datter ungdomsleder og gjengiftet på tross av sine unge år. Der stilte menighetens Evangelist seg opp som hadde holdt på med ei jente som var under den seksuelle lavalder og sa at hun hadde en forførerisk og uren ånd, men han selv som hadde forgrepet seg hadde ingen! Hva er dette for svindel? Dette er en form for hykleri, bedrag og en farlig lek både med andre mennesker, men også med sitt egen og andres åndelige liv som er så hinsides bibelsk kristendom det er mulig å komme spør du meg! Er ikke dette regelrett et dobbelt overgrep? Først opptrer en som overgriper mot en ung jente og etterpå legger en skylden på denne!!! Fy for skam. Vedkommende har for øvrig også vært gjest på visjon norge flere ganger uten å si mer om det.

Karismatisk villfarelse

Tar med til slutt en tale av David Wilkerson som forklarer noe av den villfarelse som dette representerer innforbi pinse\karismatiske forkynnelse med under, tegn, lovsang uten omvendelse, anger, bot og å lyde Guds ord i et og alt.

Villfarelse!

Han kaller "Herrens dag." Han skriver:
"Vi ber dere, brødre, når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme og vår samling hos ham: La dere ikke så snart drive fra vett og sans! La dere ikke skremme, verken ved noen ånd eller ved noe ord eller
ved noe brev som sies å komme fra oss, og som går ut på at Herrens dag alt er her.
"La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn." (2. Tess. 2:1-3).
Noen teologer tror at "Herrens dag" som Paulus henviser til her er den endelige dommen. Derimot tror jeg, sammen med de fleste lærde, at Paulus taler om Kristi annet komme. Og Paulus stadfester at Jesu gjenkomst ikke vil finne sted før to ting skjer:

1. Et stort frafall vil finne sted. Mange som engang kjente Gud vil falle fra sannheten om det evangelium de engang har kjent.
2. Antikrist, eller syndens menneske, vil bli "åpenbart."
Det burde være klart for enhver som elsker Jesus at "frafallet" allerede finner sted. Mange troende idag, i tillegg til kristne gjennom de siste få tiår har blitt kalde i sin kjærlighet til Gud. Med det i sinne, vil jeg like å fokusere på Paulus andre punkt - at Herrens dag ikke vil komme før "syndens menneske
blir åpenbart."
Hva er det akkurat Paulus mener med denne setningen? Sier han at Jesus ikke vil komme tilbake før Antikrist har blitt tronet som verdenshersker, og vi alle kjenner hans identitet? Jeg tror ikke det.
Paulus visste at Kristus kunne komme tilbake et hvert øyeblikk. Jesus sa selv at han ville komme når det var minst ventet, i 'et øyeblikk'.
Jeg tror vi finner en nøkkel til hva Paulus mener i hans bruk av ordet "åpenbart." Den greske betydningen her er "utildekket." Jeg tror Paulus sier: "Jesus vil ikke komme før Antikrists fulle plan og
dagsorden er avslørt, og kirken gjort oppmerksom på den."
Antikrists plan er selvsagt allerede avslørt i Skriften. Paulus erklærer "For lovløshetens hemmelighet
er alt virksom ...." (2. Tess. 2:7). Han sier at en mystisk slags synd, som selv nå er i virksomhet, vil
innvarsle Antikrist. Tilsynelatende vil en urenhetens ånd falle over den fortapte menneskehet, og gripe folks hjerter så kraftig at syndens menneske raskt vil stige til makten. Men her er enda en betydning av dette uttrykket: "lovløshetens hemmelighet." Det kommer fra et
gresk rot-ord som betyr "stille innføring." Paulus taler om en stille innføring i Antikrists gudsdyrkelse -
en skjult, demonisk innflytelse som han så finne sted i sin egen tid.
Akkurat nå er denne samme mystiske ånd i full forførende kraft, og forbereder masser av mennesker
på å motta syndens menneske. Tusener blir hjernevasket daglig, stille og i hemmelighet, for å bli ført
inn i hans fold. Og dette sataniske arbeide skjer så raskt og så effektivt at syndens menneske kan
stige til maktens tinde i en ikke så fjern fremtid.
Vi trenger ikke å se en fysisk åpenbaring av Antikrist før Jesus vil komme tilbake. Hans sataniske ånd er allerede tydelig i tusener av hjernevaskede troende!
Paulus Forklarer Fullt og Helt "Lovløshetens Hemmelighet."Paulus sier at mysteriet ganske enkelt er dette: Satan kommer til å forføre massene inn i dybder av lovløshet! Det greske ordet Paulus bruker
for lovløshet i dette avsnittet betyr bokstavelig uten lov. Derfor dreier mysteriet seg om lovløshet -
som betyr at massene vil handle uten lov eller selvbeherskelse.
Men denne lovløsheten er ikke ganske enkelt et opprør mot menneskelig styre. Det handler ikke om
opprør mot sivile myndigheter eller om å begå ran, voldtekt eller drap. Disse tingene vekker Guds
vrede. Men lovløshetens hemmelighet går mye dypere. Det er en direkte avvisning av sannheten som
er i Kristus - en tilsidesettelse av Guds hellige ord og bud. Det er et opprør mot skriftens påbud!
Lovløshetens ånd er økende i vår nasjon idag. Den er selve drivkraften bak lovgivningen som søker å
forvise Gud bort fra vårt samfunn. Dette er den samme ånd som Satan brukte for å bedra Eva. Han sa
til henne, med andre ord: "Gud er grei - han vil ikke straffe deg for ulydighet. Du kan ete frukten og
hengi deg til lysten. Du trenger ikke betale for det!"
Det var en dødelig løgn fra helvete. Og Satan bruker den samme løgnen på kristne idag for å utbre sin
lovløshets hemmelighet. Dag etter dag overbeviser han mengder av troende om at de kan hengi seg
til sine synder uten å måtte lide straffen. Det er en demonisk plan om å forvrenge Kristi nådes
evangelium, og vende det til et budskap om tøylesløshet!
Tragisk, så har mange lunkne kristne bukket under for denne løvløshetens ånd. Noen har allerede
blitt ført inn i Antikrists gudsdyrkelse. De er modne for å motta syndens menneske når han dukker
opp på arenaen, utfører mirakler og løser problemer.
Du tenker kanskje: "Jeg vil aldri kunne bli lurt til å følge Antikrist." Men Paulus sier at Antikrist vil stige
til makten fordi folk vil være blindet og bedratt av sin egen synd: " .... etter Satans virksomhet med
all løgnens makt og tegn og under. Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går
fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst." (2. Tess. 2:9-10).
Satan vil forføre masser av mennesker ved å overbevise dem om en enkel men effektiv løgn. Hva vil
denne løgnen være? Han vil overbevise verden slik han ovebeviste Eva: "Gud straffer ikke synden!"
Paulus sier at dette bedraget vil komme "med all løgnens makt .... fordi de ikke tok imot kjærlighet til
sannheten, så de kunne bli frelst." (vers 10). Så legger han til: "Derfor sender Gud dem kraftig
villfarelse, så de tror løgnen," (vers 11).
Apostelen sier: "De som avslår å adlyde eller respektere Guds ord vil falle under et kraftig bedrag.
Først vil de se gjennom fingrene med sin synd. De vil rettferdiggjøre den. Men snart vil de aktivt søke
etter et budskap om billig nåde. De vil finne opp en nåde som er langt bortenfor det som Gud hadde
til hensikt. Hans nåde leder aldri til tillatelse. Den leder alltid til omvendelse!"
Vår Nasjon er Akkurat Nå Under en Kraftig Villfarelse!Amerika idag er under den forførende makten til
en satanisk løgn. Men før jeg sier noe mer, vær så snill og vit det, at jeg taler ikke her som en
Demokrat eller Republikaner. Det jeg sier har ingenting med politikk å gjøre - men alt å gjøre med
åndelig sannhet. Faktum er at vår nasjons ledere har kastet Guds ord fullstendig tilside, og viser ingen
respekt for bibelske sannheter. Og nå har Herren tillatt en villfarelse å komme over oss!
Den demoniske løgnen som paralyserer Amerika idag er en falsk fred. Det er forestillingen om at vi
kan gjøre hva vi lyster uten frykt for konsekvensene. Vi har allerede krysset en grense i dette
bedraget - og nå er dommen uunngåelig.
Paulus utlegger denne guddommelige dommen i Romerbrevet 1. Han taler om de som engang holdt
seg til bibelske sannheter men som senere prøvde å holde sannheten nede i urettferdighet. Kort sagt
så ønsket de Guds ord og sine lyster på en og samme gang. Så Herren overlot dem til sine tomme
tanker. De ønsket å tro en løgn - så han sente en kraftig villfarelse over dem!
Dette er selve tilstanden vår nasjon er i nå. Presidenten fortalte hele nasjonen. "Jeg begikk ikke denne
synden," men senere ble han avslørt for å ha begått den samme handlingen som han satte navn på.
Idag har åtti prosent av amerikanerne vendt det døve øret til både hans synd og hans løgn, og sier at
ikke noe av det har betydning. Som profetert, sannheten har snublet på tingstedet.
Amerikanerne spiller også på aksjemarkedet som fulle sjøfolk - og de gjør fremgang. I tillegg sier en
undersøkelse at sekstifem prosent av høyskolestudenter jukser og synes ikke at det er noe galt ved
det. Folk i alle aldre behandler Guds lov med likegyldighet, mens de tenker: "Det jeg gjør må være
O.K. fordi jeg slipper unna med det."
Nå har denne holdningen til og med krøpet inn i kirken. Mengder av kristne idag ser på skitne
videofilmer eller surfer på internet etter pornografi. En gang burde deres samvittigheter ha plaget
dem. Men nå resonnérer de: "Alle våre ledere slipper unna med det. Alle gjør det. Hvorfor kan ikke
jeg?" De har falt under en demonisk villfarelse!
Det er sant, vi hører stadig løgner, dekkhistorier og manipulering fra vår nasjons hovedstad. Men den
store villfarelse vår nasjon er under handler ikke bare om det skitne rotet i Washington D.C. Nei,
Satans forførende makt går langt ut over denne troløsheten og fordervelsen. Hans store løgn er en
utgytelse fra helvete mot Guds folk!
Paulus advarer: "For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne
lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem. De skal vende øret bort fra
sannheten, og vende seg til eventyr." (2. Tim. 4:3-4).
Hvem er disse bedratte massene som Paulus taler om? De er bedratte kristne! Han skrev dette brevet
til den tessaloniske kirken - til gjenfødte troende! Han talte til folk som satt under bibelsk undervisning
og kjente Guds sannhet. Allikevel hadde de holdt fast på sine lyster - og nå lette de etter kjetterske
lærer som ville trøste dem i deres synder!
Jeg Tror Forførte Kristne Vil Være Blant Dem Som Sverger Sin Største Troskap til Antikrist!De onde har
alltid vært "blottet" for sannheten - foraktet den, tråkket på den, og spottet den med ringeakt. Jeg så
et eksempel på dette nylig i New York Post da en skribent selvsikkert erklærte at "Vitenskapen har nå
erstattet troen."
Men Paulus' største bekymring var alltid for dem som kjente sannhetens vei, som bekjente sin tro på
Kristus, men som flørtet med synden. Paulus skrev om de som prøvde å holde sannheten nede i
urettferdighet - en handling som gjør Gud rasende. "De byttet bort Guds sannhet mot løgnen ....
Derfor overgav Gud dem til skammelige lidenskaper." (Rom. 1:25-26).
Andre som var holdt i slaveri med sine begjærlige fornøyelser vendte seg til falske lærere for å prøve
å finne fred. De endte opp med å godta: " .... vranglære som fører til fortapelse .... mange vil komme
til å følge dem på deres skamløse ferd, og for deres skyld skal sannhetens vei bli spottet." (2. Pet.
2:1-2).
Alle Paulus' budskap om frafall og Antikrist var rettet mot slike kjødelige kristne. De var ikke ment for
avgudsdyrkerne i Roma, hedningene i Hellas, eller de ville stammefolk på ukjente steder. Paulus'
budskap var et av meget stor viktighet for kirken - og han skrev det for at det skulle leses i kirkene,
direkte til de troende!
Du skjønner, Paulus kalte Guds folk overalt til å elske sannheten - å søke etter den, studere den og
adlyde den. Han skrev i sum: "La sannheten være deres ledesnor! Ikke vend dere bort fra den. Be den
Hellige Ånd om å gi dere øyne til å se den, ører til å høre den, og et hjerte til å elske den. Ellers vil
dere åpne dere selv for forførelse - og dere vil ende opp med å tro på en løgn. Satan vil være i stand
til å føre dere inn i Antikrists sekt!"
Jeg var nylig vitne til denne slags villfarelse da jeg så på en video fra en
fremgangsteologi-konferanse. Til tider hveste denne mannen som en slange. Andre i forsamlingen
krøp på gulvet, hylte som ville dyr eller krøket seg i "hellig" latter.
På et tidspunkt begynte en musiker å synge: "Løp etter pengene!" Sangteksten sa i hovedsak:
"Dersom du løper hardt og fort nok, så vil du bli rik, rik, rik!" Plutselig begynte folk å løpe villt rundt i
bygningen mens de sang: "Løp for å bli rik!"
Vær så snill og forstå - disse folkene var ikke uvitende mennesker. De var alle velkledde og så rimelig
intelligente ut. Da jeg så på dem tenkte jeg: "Hvem har forhekset disse menneskene? Hvordan kunne
de godta et slikt dåraktig, ubibelsk evangelium?"
Jeg trakk den slutningen at en gang hadde de fleste av dem sittet under et sant evangelium og hørt
syndeavslørende budskaper. Men øyensynlig ønsket de ikke å høre det tydelige, enkle evangelium
lenger - og nå hadde de godtatt en løgn. De hadde begjær etter penger - en begjærlig ånd - og derfor
endte de opp med å oppsøke denne fremgangspredikanten. Han ville lære dem hvordan de kunne
tjene både Gud og mammon!
Jeg er overbevist om at disse menneskene kunne lytte til en kraftfull preken som avslørte hele deres
falske trossystem - og allikevel ville de ikke høre et ord av det. De hadde blitt overgitt til en kraftig
villfarelse - og de trodde på djevelens løgner! Paulus kalte slike villfarne kristne " .... fordervet i sitt
sinn og holder ikke mål i troen." (2. Tim. 3:8). De kjente sannheten, men de foraktet den!
Jeg tror at Antikrist kommer til å fremstå som den største fremgangsforkynner noensinne. Han vil for
visst være en religiøs personlighet, en som lover helse og velstand. Og de som blir hjernevasket
akkurat nå av falske lærere, vil ende opp med å bli hans sterkeste støttespillere. De vil godta ham som
en sann Guds mann.
Dersom du ikke tror dette, så bare kom Skriften i hu. Bibelen sier at i dagene like før Jesu' gjenkomst
vil Satan føre inn en slik overveldende flom av forførelse, at han vil prøve å bedra selv de utvalgte, om
det var mulig. Det vil ikke ha noen betydning hvor lenge en kristen har vandret med Jesus, han vil stå
overfor fristelser han aldri har hatt i sitt liv. Selv den sterkeste troende vil bli fristet til å tvile på Guds
trofasthet og ha mistillit til hans hellige ord.
Den Troende Som er i Størst Fare For Å Bli Forført er Den Som Med Glede Hører Guds Ord - Men Ikke
Vil Lyde Det!Paulus skriver til galaterne: "Dere løp godt! Hvem hindret dere fra å være lydige mot
sannheten?" (Gal. 5:7). " .... Hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene
som korsfestet!" (Gal. 3:1). Apostelen spurte flokken sin: "Hva har skjedd med dere? Dere gjorde det
jo så bra. Men nå har dere blitt hjernevasket!"
Gjennom hele skriften gir Gud oss et tydelig bilde av hvor viktig det er for oss å adlyde hans ord. Vi
ser et slikt eksempel i livet til kong Saul. Gud ga Saul tydelige, spesifikke befalinger gjennom profeten
Samuel. Han instruerte Saul: "Gå nå av sted og slå Amalek. Slå med bann alt det han har. Spar ham
ikke, men drep både mann og kvinne, både barn og diebarn, både okse og sau, både kamel og esel."
(1. Sam. 15:3).
Adlød Saul dette budet fra Herren? Skriften forteller oss: "Saul slo amalekittene og .... Agag, Amaleks
konge, tok han til fange levende .... Saul og folket sparte Agag og det beste av småfeet og storfeet og
gjøfeet og lammene - alt som så godt ut, og ville ikke slå dem med bann ...." (vers 7-9).
Gud hadde gitt sitt ord til Saul i krystallklare vendinger. Men etter at Saul entret striden adlød han
bare delvis Herren. Istedet for å ødelegge alt og alle, sparte han kong Agag - og han beholdt til og
med noe av krigsbyttet.
Samuel var slått av sorg på grunn av dette. Han fortalte Saul: "Og Herren sendte deg av sted og sa:
Gå og slå disse synderne, amalekittene, med bann og før krig mot dem til du får gjort ende på dem!
Hvorfor adlød du da ikke Herrens ord, men kastet deg over byttet og gjorde det som var ondt i
Herrens øyne?" (vers 18-19).
På dette punktet gir skriften oss et hardt og avvisende ord: "Da kom Herrens ord til Samuel, og det lød
slik: Jeg angrer at jeg har gjort Saul til konge, for han har vendt seg bort fra meg og har ikke gjort det
jeg har befalt ham ...." (vers 10-11).
Beskriver dette ditt liv? Har Gud fortalt deg i tydelige vendinger om å ta et oppgjør med visse
begjærlige vaner i livet ditt - men fortsatt klynger du deg til det, og nekter å ta et oppgjør med det?
Akkurat nå kan hans Ånd tale til deg med en mild, lokkende stemme som sier: "Din lyst står imellom
oss og forstyrrer samfunnet mellom oss. Jeg kan ikke lenger velsigne deg når du fortsetter i den. Stol
på at min Ånd skal hjelpe deg. Legg det ned nå mitt barn." Men snart kan Gud tale til deg i vrede og
si: "Dersom du ikke legger bort din lyst, så vil jeg avsløre den - og det vil ødelegge ditt liv!"
Gud forkastet Saul på grunn av hans ulydighet. Samuel fortalte Saul: "For gjenstridighet er ikke bedre
enn trolldoms-synd, og trass er som avgudsdyrkelse. Fordi du har forkastet Herrens ord, har han
forkastet deg, så du ikke skal være konge." (vers 23).
Det var da Guds Ånd forlot Saul. Kongens halvhjertede lydighet hadde åpnet ham opp for Satans
innflytelse. Snart plaget en ond ånd Saul - og han endte opp med å søke råd fra en heks!
Kanskje du undrer når du leser beretningen om Sauls liv: "Men Saul gjorde sitt beste. Og han gjorde
det slett ikke dårlig. Hvorfor var Gud så streng mot ham? Hvorfor tilga han ikke Saul?"
Gud forteller oss gjennom dette avsnittet at han mener det han sier! Han sier: "Jeg viser deg hva jeg
synes om din ulydighet mot meg. Jeg vil ha hele ditt hjerte, all din kjærlighet - ikke bare en
halvhjertet lydighet!"
Hvis nå Herrens budskap til Saul hadde vært tåkete og uklart, så kunne vi med rette ha sagt at han
burde ha gitt Saul en innrømmelse. Men hans direktiv til Saul var så klart at det ikke var noen tvil om
hva han befalte. På samme måte idag, vi har ingen tvil om hva Gud har talt til oss. Vi kjenner hans
bud, fordi han har åpenbart dem for oss gjennom sitt ord og ved sin Ånd i våre hjerter.
Du kan kanskje svare: "Men det Gud gjorde mot Saul skjedde under den Gamle Pakt, under loven. Vi
lever i nådens tid nå. Herren vil så visst ikke være så streng mot oss når vi er ulydige som han var
mot Saul."
Her er Guds ord om saken under den Nye Pakt, nådens pakt:
"For han skal gi enhver igjen etter hans gjerninger. Til dem som med utholdenhet i god gjerning søker
herlighet og ære og uforgjengelighet, skal han gi evig liv. Men over dem som er gjenstridige og
ulydige mot sannheten, men lydige mot urettferdigheten - over dem skal komme vrede og harme.
Trengsel og angst skal komme over hver menneskesjel som gjør det onde, både jøde først og så
greker.
" Men herlighet og ære og fred skal hver den få som gjør det gode, både jøde først og så greker. For
Gud gjør ikke forskjell på folk " (Rom. 2:6-11).
La meg legge ut for deg forskjellen mellom Saul i det Gamle Testamentet og alle troende under den
Nye Pakt: Når en person i sannhet har et ønske om å adlyde Guds bud - når den personen elsker og
respekterer Guds ord - så vil den Hellige Ånd forsyne ham med all den kraft og evne han trenger til å
oppfylle disse budene. Dette er den velsignede forsyning den Nye Pakt gir.
Saul hadde ikke denne slags hellig ønske. Men enhver troende som i sannhet elsker Herren og hans
ord er istand til å døde alt begjær, og overvinne syndens herredømme ved den Hellige Ånds kraft som
er i ham.
Paulus gir dette sterke advarselens ord til den troende: "Men du, menneske, som dømmer disse som
gjør slikt, og selv gjør det samme - mener du at du skal unnfly Guds dom?" (Rom. 2:3). Han sier:
"Vitner du om at du er en kristen, og ber alle om å følge Guds lov - enda du selv lever i hor?"
"Eller forakter du hans rikdom på godhet og overbærenhet og tålmodighet? Vet du ikke at Guds
godhet driver deg til omvendelse?" (vers 4). Paulus legger til: "Gud har vært nådig mot deg hele
denne tiden, og har behandlet deg med godhet og kjærlighet. Forstår du ikke at all hans godhet,
barmhjertighet og nåde har til hensikt å lede deg til omvendelse?"
Hva er Hensikten Med Dette Budskapet?Jeg ønsker å si dette til deg fremfor noe annet: Antikrist
kommer til å stå frem på arenaen som den største fremgangsforkynner i hele historien. Og djevelen
plukker allerede ut halvhjertede troende som skal innføres i hans følge. Snart vil det ikke være mere
tilbakeholdenhet i vårt samfunn, og kristne vil være mer sårbare enn noensinne for demoniske
forførelser.
Dette er akkurat hva som skjedde med mange tyske kristne i Hitlers dager. Da Hitler kom til makten,
med en karismatisk personlighet og løfter om det gode liv, så ble han til og med godtatt av lunkne
lutheranere og pinsevenner. Og senere, da han begynte med sitt onde verk i samfunnet, snudde de
seg den andre veien og avviste sannheten i guds ord.
Det var selvfølgelig endel kraftige røster for evangeliet som reiste seg i disse kirkene. Men et
sjokkerende antall troende endte opp med å følge Hitler og til og med lovpriste ham, mens de ropte:
"Heil (eller "Hail!") Hitler!" De tok imot løgnen - og Gud førte dem inn under en kraftig villfarelse!
Jeg spør deg: Sitter du under sterk forkynnelse som i kjærlighet avslører din synd? Dersom det er slik,
tillater du at ordet skaper syndserkjennelse i deg? Eller drar du rett tilbake til lysten uten å sørge i det
hele tatt?
Dersom du avviser advarslene og det at den Hellige Ånd holder deg igjen - dersom du nekter å adlyde
Gud gang etter gang, uten noe hjerte-sorg - da er du iferd med å bli rekruttert til Antikrists sekt.
Djevelen innlemmer deg stille i sin lovløshets hemmelighet. Og når den løfterike, mirakelvirkende
Antikrist kommer, så vil du bli dratt med av hans løgner og overgitt til en villfarelse!
Hør hva Paulus sier om troende som går på akkord, som avslår å elske og adlyde Guds hellige ord:
"for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i
urettferdigheten." (2. Tess. 2:12). Ve til dem som kjente sannheten om sine lyster, men som ikke tror
at Gud vil dømme dem!
Her er de illevarslende resultatene av ikke å tro og handle på Guds sannhet:
1. Hjertet blir forherdet gjennom syndens bedrag.
2. Satan arbeider på det forherdede hjerte for at det skal rettferdiggjøre seg selv, slik at det blir
fritt fra all frykt om straff.
3. Når Gud ser at det ikke er noen mulighet for at dette hjertet vil motta og adlyde sannheten, så
overgir han personen til satanisk villfarelse.
4. Den troende blir blindet av løgnen som sier at det ikke er noen straff for synd og ingen
dommens dag, og at de kan slippe unna med lystefulle fornøyelser.
5. Den troende blir bytte for demoners lærdommer, og tror at det onde er godt og det gode ondt.
6. Tilslutt vil han drive så langt bort fra Kristus og sannheten at han blir blind for hvem Antikrist er
- og han ender opp med å tilbe og tjene ham som Gud.
7. På dommens dag vil Gud si til en slik person: "Bort fra meg, dere som gjør urett!"
Kjære, det trenger ikke å bli slik for noen av oss. Gud har gitt et paktsløfte om å fjerne enhver
villfarelse fra oss og gi oss seier over synd, gjennom kraften i Kristi kors. Alt han ber om er at vi
erklærer krig mot synden og sier: "Jeg vil ikke slutte fred med denne vanen. Jeg avslår å holde fast
ved den. Utfri meg far, ved din Ånd!" Når han hører en slik bønn, så vil han sende slik Hellig Ånds
kraft og herlighet fra himmelen at djevelen ikke vil ha en sjanse!
Be nå om at Gud innplanter en sterk ærefrykt for sitt ord i deg. Be ham om å hjelpe deg å være
disiplinert i å lese skriften. Og be Ånden om å hjelpe deg å ta til hjertet det du leser - for å tro at Gud mener det han har sagt!

Relatert link: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=betal-prisen-eller-la-hver

Ingen kommentarer: