søndag 2. oktober 2011

Nr. 217: Emanuel Minos er gått fra å være en Guds forkynner til en feig mann som ikke lenger tør forkynne å stå for Guds hellige, ufeilbarlige ord og Bibelens lære.

Nr. 217:

Emanuel Minos er gått fra å være en Guds forkynner til en feig mann som ikke lenger tør forkynne å stå for Guds hellige, ufeilbarlige ord og Bibelens lære.

Ord. 16. Alle en manns veier er rene i hans egne øine, men Herren veier åndene.

Er det nødvendig å sverte og avkle Minos enda en gang vil sikkert mange spørre? Ja, det er dessverre det da den mann aldri lærer ser det ut som selv om han er i dag 85 år og har en fremskutt posisjon og nyter stor tillit blant det brede lag av kristenfolket i Norge og ellers over hele Norden!

Matt. 18. 15 Men om din bror synder mot dig, da gå bort og irettesett ham i enrom! hører han på dig, da har du vunnet din bror; 16 men vil han ikke høre, da ta ennu en eller to med dig, forat enhver sak skal stå fast ved to eller tre vidners ord. 17 Men hører han ikke på dem, da si det til menigheten! men hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for dig som en hedning og en tolder.

Jeg har irettesatt Minos for dette personlig for 5 år siden i Evangelisalen i Oslo under et pensjonistmøte der de gode gamle forkynnere var til stede, Hans Svartdahl, David Østby, Morgan Kornmo og Emanuel Minos. Der jeg fikk anledning å snakke med Minos alene en kort tid, men han ville ikke høre. Derfor går jeg også ut med dette uten blygsel og man skal ikke behøve å snakke til den enkelte som beveger seg i det offentlige rom. Men her har jeg gjort det uten hell! Jeg har skrevet personlig brev til Aril Edvardsen og mange andre, uten å få svar tilbake. Jeg har nå sluttet helt å snakke andre til rette som beveger seg i det offentlige rom, stort sett er det tidssløsing og de vil ikke høre før en blir ført til vegs. Men selvfølgelig, en skal trå varsomt og være ledet av Guds ord og Guds Ånd her som på alle andre områder i livet!

Hvem er denne Minos? Her fra Wikipedia: Emanuel Minos (født 11. juni 1925 i daværende Belgisk Kongo, den nåværende Demokratiske republikken Kongo) er en norsk teolog og forkynner tilknyttet den norske pinsebevegelsen.
Hans far var gresk, hans mor av egyptisk opprinnelse. Som liten ble han adoptert av den norske misjonærfamilien Gunnerius Tollefsen, og han kom hit til Norge, som et av de første adoptivbarn, fra et land utenfor Norden. Minos hadde sin frelesopplevelse allerede som fireåring og begynte å preke ved femårsalderen. Da han var seks år hadde han lest hele Bibelen.
Minos deltok under den andre verdenskrig i motstandsbevegelsen, og studerte senere i England og i USA, hvorfra han har en teologisk doktorgrad.
Minos er gift og har barn og barnebarn. Hele livet har han vært en aktiv predikant, særlig i pinsebevegelsen, der han fremdeles virker som en respektert forkynner. Han virker særlig i Norge og Sverige (sitat slutt).

Nå skal en være også litt forsiktig med Minos da han er Kong Saul opp av dage, en gang salvet og ved det så skal en tale om mannen som en gang har kjent den levende Gud, kanskje det ikke er så ille som en tror eller at han er blitt rundlurt av Satan? Jeg tror at det er det siste som gjelder her!

Minos har gjort utrolig mye godt og gjennom mange år forkynt Guds ord godt og klart, selv om han ikke er noen typisk pinseforkynner. Han har lite av nådegaver i virksomhet i sitt liv og poengterer Åndens virkninger lite, men derimot forsoningen og det profetiske ord har han forkynt klart og godt.

Han nyter stor tillit og anseelse, men i dag er han blitt som en døråpner for alskens humbug og forførte karismatikere forkynnere og retninger. Skal kort nevne noen.

1.) Når den forførte og urene Jan Åge Torp som i dag er gift på nytt og lever et liv som er helt imot Guds ord og samtidig profeterer også i dag og holder på slik at en blir kvalmen. Hvem profeterte over Torp når han startet Oslo Kirken her i Oslo? Det var Minos, og hva profeterte han da? Jo, at Torp skulle få en Mega menighet ala Kensington Temple i London. Dette var tror jeg i 2001 at Minos profeterte at Torp skulle bygge opp en internasjonal menighet i Oslo som skal få samme virkning og kraft som Kensington Temple i London. Dette har ikke skjedd og Minos har så langt jeg vet aldri kommet med noen dementi, tragisk!

2.) Når den urene og demonbesatte Jan Hanvold holder på, hvem stiller opp gang etter gang på hans skjerm? Jo riktig, det er Emanuel Minos det, kan det bli mer kvalmende og forførerisk? Nei, Hanvold lever i åpenbar synd med mange ekteskap og parforhold bak seg og har en forferdelig og ubibelsk trosbevegelse teologi. Han er og forblir en Satanisk forfører som Minos gladelig stiller opp som en parhest med, tragisk og skremmende!

3.) Minos gjestet også trosbevegelsen høyborg i Sverige med den ultra ekstreme og den falske profeten Ulf Ekman og ved det gir han tydelige signaler at han går god for all den læren og alt annet som Ekman står for og forkynner, urovekkende og forførerisk!

4.) Minos ble “venn” også med den falske profeten Aril Edvardsen før han døde i sammen med andre nå avdøde pinseledere som Morgan Kornmo og Toralf Gilbrandt. Jeg fatter ikke at det er mulig å la seg slik bli bedratt på sine gamle dager, eller har en egentlig aldri stått for det en selv har forkynt og lært? En må spørre seg selv mer enn en gang om dette, for å tro hva enkelte kan gjøre på sine “gamle” dager.

Hvor fører dette hen? Jo når Minos går god for kreti og pleti i den forførte karismatiske bevegelse, da går han egentlig god for alt de står for og forkynner og lærer! Hvor vil dette ende? Her er skriften klar, mener jeg. I en “Super-kirke” som en møter i Johannes Åpenbaring 17 og 18(se for øvrig mine bibelkommentarer) omtalt som Babylon den store skjøge, som representere alle falne, bedragerske og forførte kirker, kirkesamfunn og menigheter. Vær du sikker, der passer Minos perfekt inn med sin “nye” fremtreden og sleipe væremåte som luller, forfører og bedrar flere og flere!

Lukas 18. 8a Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden?

Tror det er høyst betimelig og rett å stille seg det spørsmålet når selv en slik god forkynner som Minos i dag er havnet opp i å være vår tids Bileam som lurer Guds folk på nytt inn i avgudsdyrkelse og åndelige horeri som fører en rett inn i Satans fang og under Guds dom med sitt liv, menigheter og alt annet!

Vi ser også hvor unnvikende og konfliktsky Minos er, noe som kjennetegner en meget svak og dårlig rollefigur. Her er et eksempel fra når han var på Visjon Norge:

Emmanuel Minos ble spurt på Visjon Norge av ekteparet Hallman fra Sverige om: Det er riktig og lovlig for en forkynner å være skilt og gift opp igjen.
Til det svarte han at det ville ikke han svare på da det var for vanskelig å svare på det.
Hallmannekteparet ble fort borte fra skjermen etter at de hadde stilt disse “upassende” spørsmål angående skilsmisse og gjengifte hos forkynnere som det i dag florerer av verden rundt og her til lands ligger vi på ingen måte etter, dessverre.
Etter mitt skjønn, så kreves det egentlig kun et ja eller nei, og nei er det bibelske svaret. Er ikke Emmanuel Minos da med og legaliserer for synd, og han er ikke skikket til å være forkynner da han ikke evner å svare på et slikt elementært og viktig emne? Ikke minst i dagens samfunn med moraloppløsning på alle hold, er dette høyaktuelle spørsmål som folk diskuterer og samtaler om.

Det som har skjedd med Minos, Gilbrandt, Kornmo og andre erfarne pinseforkynnere er virkelig nedslående. De sto for et budskap når en var fysisk sterk og når en blir gammel og redusert går en tilbake på det en sto for. Hva grunnene for dette er, det vet jeg ikke. Det minner om presten Eli som ble blind på sine gamle dager og lot sine sønner drive hor i tempelet, utenomekteskapelige forhold, de var bundet av pengegriskhet, de var vindrikkere og spiste av offeret som tilhørte Herren.
Det er triste forhold når en ikke evner eller vil stå for budskapet og læren livet ut, da måtte det være mye bedre å ta pensjonen med seg til Spania eller hvor som helst og levd et pensjonistliv og holdt munn! Men det er noe med rampelyset som mange blir betatt og trekkes imot. Det gjorde også de falske profetene i fordums dager som Bileam, Hananja, Jannes og Jambres. Det er den læren som Jannes og Jambres Minos, karismatikerne og alle andre forførte og falske profeter står for. De taler ikke direkte imot Jesus og Guds ord, men de legitimerer synden og alt annet i “Jesus navn”. Minos er uten tvil blitt en falsk profet etter bibelens definisjon og jeg kan aldri forstå noe annet enn at han og de som følger hans vei er på vei imot en fortapelse.
Minos er en ulv i fåreklær da han ikke lengre vokter fårene mot ulvene men slipper ulvene inn i fårehjorden der de tar for seg og grafser vilt, med Minos og andre eldres tillatelse og godkjennelse som Norvald Yri, Lise Karlsen, David Østby, Arvid Bentsen og flere. Det er trist, men allikevel et faktum at det som en gang var feil, er i dag blitt rett, og det som før var mørke er blitt lys. Det er de falske profetene som Minos som går frem på Bileam, Beors sønns vei som leder både de selv og alle andre til undergang, fordervelse og den annen død, som er alt det som det innbefatter!

Våkn opp Minos, og alle andre før det er for sent, ved å legitimere og åpne opp for falske profeter, karismatikere og andre som vandrer i mørke som Hanvold og Co. er dødens vei og ikke livets vei for alle impliserte og berørte.

Minos er som et bindeledd og en bro mellom avgrunnen og deg med sin unnfallenhet og ved å gå god for så pass mange falske profeter i tiden, han er vår tids Bileam, Beors sønn uten tvil slik han fremstår i dag! Men vi kan håpe på en omvendelse og en selverkjennelse selv om det ser mørkt ut, la oss alle be om det. Om det er mulig om Gud vil se i nåde til ham og han vil finne omvendelse og ny nåde hos Gud.

1. Kor. 6.a 9 Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill!

Jeg tror ikke på den protestantiske kristendommen der en kan synde på nåden og ikke trenger daglig og jevnlig omvendelse, det er en livsfarlig vei, som Minos representerer og står for!

Relatert link: http://www.geocities.ws/siste_dager/skole4.html

Ingen kommentarer: