tirsdag 18. oktober 2011

Nr. 244: Kan vi vite om vi selv er gode nok for Gud og har himmel billetten i orden? (Billy Graham en folkeforfører)!

Nr. 244:

Kan vi vite om vi selv er gode nok for Gud og har himmel billetten i orden?

Billy Graham har nettopp gitt ut en bok: "Nearing Home". Boken er i ferd med å bli oversatt til norsk, og vil utkomme på Hermon forlag senere i år.
I et utdrag fra boken som presenteres på nettet forteller Graham om sin lidenskap for Baseball, hvordan Gud ledet ham inn i evangeliets tjeneste og hvordan vi alle trenger å forberede oss for evigheten.
"Når jeg ser tilbake, så kan jeg se hvordan Guds hånd har ledet meg. Jeg føler Hans Ånd er med meg i dag, og det som trøster meg mest er vissheten om at Han ikke vil svikte meg på det siste veistykket hjem. Hvis ikke det gir meg en følelse av håp, så vil intet annet gjøre det!" skriver Billy Graham.

Men er Billy Graham frelst? Det kan ikke jeg dømme om, men hør ham her: http://www.youtube.com/watch?v=TLiW82SFPNM
http://www.youtube.com/watch?v=6YPKdbpVT6I&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=WgkZN1cxnGo&feature=related

Dette viser vel i klartekst at Billy Graham ikke er en personlig Jesus troende i ordets rette forstand, men Gud dømmer i siste instans.

Billy Graham sier noe her som viser hvor mye vi mennesker bygger på egne opplevelser: “Jeg føler Hans Ånd er med meg i dag”. Han, han, han, føler, føler, føler, smak på de ordene. Det forteller meg at Billy Graham bygger sin frelse på seg selv, det er virkelig ille. Jeg føler, jeg kjenner, jeg opplever, jeg tror eller så kan vi falle i andre grøfter.

Hvem står den Norske kristenheten nærmest? Når en heller rekker broderhånd til katolikkene, gjengiftede forkynnere og andre. Men står en på Guds ord, da blir en mange ganger uglesett, løyet på og annet.

Billy Graham er en av mange som en gang forkynte evangeliet, men nå mener han at det finnes også frelse i andre religioner. Hva sier skriften?

Joh. e. 14. 6 Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet; ingen kommer til Faderen uten ved mig.
Ap.gj. 4. 12 Og det er ikke frelse i nogen annen; for det er heller ikke noget annet navn under himmelen, gitt blandt mennesker, ved hvilket vi skal bli frelst.

Verden vil bedras, de religiøse står mange ganger fremst i køen her! Billy Graham var Georg Bush sin rådgiver, men dummere og mer feil som en President i USA har gjort, har ikke eksistert. Han kriget mot alt og alle og oppførte seg som en Texas Cowboy uten å høre på råd fra andre da han gikk til krig mot Irak, Afghanistan og jeg vet ikke hva. Dette å vende det andre kinnet til og ta det med ro, eksisterte ikke hos ham, hvilke råd gav Billy Graham da han sa ved flere anledninger at G. Bush er den presidenten som er den beste han har kjent?

Vi merker oss også Jesu ord, Mon jeg finner troen på jorden når jeg kommer tilbake.
Kjære venn, det er på tide å ta et grundig oppgjør med seg selv og Herren, lese Guds ord og la seg underordne hans bud og la Jesus få rett i ens liv, koste hva det koste vil. Men det er ikke for hvem som helst, det er for den som vil, sier Herren. For den som vil kan komme å drikke av livets vann uforskyldt av nåde.
Det er på tide å be Davids bønn: “Prøv meg og kjenn meg og se om jeg vandrer på fortapelsens vei og led meg på evighetens vei.”
Tiden er kommet da vi må avstå fra all skammelig ferd og underordne oss Kristus, oppgi alt for å følge han som ga seg selv for han.
Falske profeter i hopetall forkludrer veien for de troende med sine lettvinte løsninger på kjødets og gjerningenes vei. Jesus advarte, la ingen bedra dere for falske profeter er gått ut og djevelen selv er rasende, han vet han har kort tid igjen og er ute for om mulig å sluke den han kan. Skremmende, men Bibelen er sann, ikke en tøddel skal forgå uten at Gud har sagt det.
Vi vet alle at veien til himmelen er smal og det er Jesus som er selve Veien og ingen kommer til Faderen uten gjennom han. Den som hopper over et annet sted er en løyner og bedrager, det vil ikke føre frem uten vi stoler alene på Jesu frelse!

Han har gitt oss sine bud og befalinger for at vi skal følge dem og holde dem nøye, og gjør vi det dag for dag, sier ordet at vi skal få erfare at læren vi følger er av Gud og han vil selv komme å ta bolig i oss sier skriften, og vi i han. Det er på tide å formane hverandre om å ikke gi opp, hold fast og den som holder ut til enden skal bli frelst. Det er gode løfter i tøffe tider. Vi blir ikke lovet bare solskinnsdager men at Han er med oss alle dager inntil verdens ende. Bibelen sier minst 365 ganger, frykt ikke, så Herren kjenner til våre prøvelser og hvilken tid vi lever i, vær derfor trygg i Ham som har overvunnet den onde, og overvinn du også det onde med det gode og du og jeg skal vinne seier i Ham som er Seierherren selv fra Golgata, Halleluja.
Gud er god, han er både streng og god. Men hans godhet gjelder så lenge vi holder fast med hans godhet, og det er viktig. Hans strenghet gjelder overfor synden og verden og derfor er det essensielt at vi holder Kristus først og lar han “styre båten”.
Alt som er i verden, øynenes lyst, kjødets begjær og alt en kan se, ta, føle på er en fristelse og snare for menneskene som djevelen kjenner meget godt til. Kan han få overmannet deg til å falle, og ikke være nøye med deg selv i livet med Gud, vil det i disse dager fort bli en unnskyldning for syndens fordervelse. Vi må våkne opp, Våkne opp du som sover, og Kristus skal lyse for deg.

Så tilfeldigvis på Visjon Norge der Jan Eriksen som er gift 5. ganger og skrøt om hvor godt han har det NÅ, selv om han lever med sin 5. kone som ikke er hans kone. Skrøt om alt han han hadde gjort for Jesus, hvor mye boka fra hallik til frelst hadde blitt gitt ut. Demonene frådet ut i fra ham, dette evner ikke Guds folk å se at dette er så hovmodig og stolt det går an å være, uten å selv være født på nytt og leve som en Jesu Kristi etterfølger. Hvilke “frelste” mennesker skaper dette? Laodikea kristne, ikke Filadelfia kristne. Vil til avslutning ta med fra mine bibelkommentarer fra Johannes Åpenbaring fra akkurat disse sendermenighetene.

Bibelkommentarer Johannes Åpenbaring 3. 7 Skriv til engelen for menigheten i Filadelfia:

Dette sier Den Hellige og Sannferdige, han som har Davids nøkkel, han som åpner, så ingen kan stenge, og stenger, så ingen kan åpne:
Filadelfia heter i dag Alashehir. Den er en av syv byer som du finner i dagens Lilleasia eller Tyrkia. Den ble grunnlagt ca. 150 f.Kr. av Attalos II, kongen i Pergamon. Navnet Filadelfia betyr "broderkjærlighet". Navnet har den sannsynligvis fått etter sin grunnlegger, som også kalles "Filadelfos" (han med broderkjærligheten), på grunn av sin lojalitet til broren, kong Emenes II av Lydia. Byen er en slags grenseby, plassert i skjæringspunktet mellom andre byer. Ble også kalt "Porten til Østen" eller "Lille Aten".
Igjen presenterer Jesus seg. Nå som den sannferdige og som den som løser og stenger. Ingen over seg, bortsett fra Faderen. Ingen ved siden av seg.
Matt. 28. 18 Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord.

8 Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, som ingen kan stenge. For du har liten kraft, og likevel har du holdt fast ved mitt ord og ikke fornektet mitt navn.

Her møter vi en mønstermenighet som følger Jesus og Guds ord. Om en har liten kraft i seg selv og verdens resurser er overveldende er det de Herren står ved.
Hvilket herlig ord; jeg har satt foran deg en åpnet dør, som ingen kan stenge.
Evangeliet skal de få kraft og mulighet til å forkynne som om de ”eide” alt.
1. Kor. 3. 21 Derfor må ingen rose seg av å være tilhenger av noe menneske. For alt hører dere til, 22 enten det er Paulus, Apollos eller Kefas, verden, liv eller død, det som nå er eller det som kommer – alt er deres. 23 Men dere hører Kristus til, og Kristus hører Gud til.

9 Se, jeg skal la noen komme fra Satans synagoge, av dem som lyver og sier de er jøder og ikke er det. De skal komme og kaste seg ned for dine føtter, og de skal forstå at jeg har elsket deg.

Igjen skal de bli utfordret på de med falske læresetninger og som selv er avveket i sitt trosliv. Men menigheten skulle forbli tro fordi Herren var med og han gir både visdom og kraft. Lyset er sterke enn mørket og sannheten sterkere enn løgn!

10 Fordi du har tatt vare på mitt ord om å holde ut, vil jeg bevare deg gjennom den tid av prøvelser som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorden.

Her skulle det komme en forestående trengsel som menigheten skulle bli skånet i fra. Slik som menigheten også skal bli bevart fra den store trengsel. Herren elsker sin menighet og vil skåne den for den kommende trengsel når de tar vare på hans ord og blir i Kristus.
Salme 32. 7 Hos deg kan jeg skjule meg,
du bevarer meg fra trengsel
og lar frelsesjubel lyde omkring meg.

11 Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, så ingen tar fra deg din krone!

Jesus kommer snart. Nøyaktig time vet vi ikke men at det nærmer seg er sikker.
Menigheten her fikk forsikring av Herren selv at han kom snart og de skulle holde fast på det de hadde, så ingen tok fra dem kronen.

12 Den som seirer, ham vil jeg gjøre til en søyle i min Guds tempel, og aldri mer skal han forlate det. Jeg vil skrive min Guds navn på ham sammen med navnet på min Guds by – det nye Jerusalem som kommer ned fra himmelen, fra Gud – og også mitt eget nye navn.

Menigheten trenger søyler, som er trofaste og ofrer alt for Jesus og menigheten. Ved disse personene går Guds verk og Guds menighet videre og overlever fra generasjon til generasjon.
Vi møter det nye Jerusalem mye mer omfattende beskrevet i kap. 21-22.

13 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene!

Her må en kunne si at menigheten hadde virkelig hørt. Men oppfordringen er allikevel å høre, lære og adlyde livet ut!

14 Skriv til engelen for menigheten i Laodikea:

Dette sier han som er Amen, det trofaste og sannferdige vitne, opphavet til Guds skaperverk:
Laodikea lå i Lykosdalen, ikke langt fra det vakre kalkberget Pamukkale og ruinbyen Hierapolis (de dødes by). Dette er i nærheten av dagens moderne by Denizli, som er spesielt kjent for tekstilproduksjon av bomull. Ved foten av fjellene i det fjerne som kan sees fra høyden Pamukkale ligger på, lå det gamle Kolosse.
Videre så presenterer Jesus seg som Amen, han som er oppfyllelsen av alle Guds løfter. Han er det eneste 100 % sannferdige trofaste vitne.
Videre så er han opphavet til Guds skaperverk eller som det står i den engelske
oversettelsen; the beginning of the creation of God. På norsk; begynnelsen
på Guds skapelse. Med andre ord Jesus er ikke fra evighet som Faderen, men
han er Sønn, ikke Far. Men allikevel er han som sin Far.
Det er to syn gjeldene blant de aller fleste kristne som er like ubibelske
angående Gud eller Guddommen.
Den ene læren som i utgangspunkter er hellenistisk og Katolsk er tre likeverdige
Guder i en Gud. Den andre er at det er tre titler på en Gud. Men dette lærte ikke
de første kristne og bibelen.
1. Kor. 8. 5 Det finnes nok såkalte guder i himmelen eller på jorden; det er jo mange «guder» og mange «herrer». 6 Men for oss er det bare én Gud, Faderen. Av ham er alle ting, og vi er skapt til ham. Og for oss er det bare én Herre, Jesus Kristus. Ved ham er alle ting, og vi lever ved ham.
Av alle kirkesamfunn og menigheter er faktisk den kristne sekten Jehovas Vitner nærmest
Guds ord på dette punktet. Her fra hva de lærer: Jehovas vitner mener at
Jesus Kristus er Guds Sønn og menneskenes Frelser. Han var skapt av Faderen
og er atskilt fra ham. De går derfor imot læren om treenigheten (Gud, Jesus og
den Hellige Ånd i ett og samme vesen). Jehovas vitner tror isteden at Jesus er
underordnet Gud. Den Hellige Ånd regnes ikke for å være en person, men Guds
virksomme kraft eller energi. Vitnene skriver derfor «den hellige ånd» med små
bokstaver. Tilføyer at i grunnteksten står det: Hellig Ånd. Med det menes at det
er en Ånd som er Hellig. Ikke en egen ”gudeperson”, men Guds og Kristi Ånd.
Vi må ikke se det som underlig at JV er nærmest sannheten her, men heller
ydmykt bøye oss for Guds ord.
Moody sa følgende: Det er tre ting jeg vil bli overrasket over når jeg kommer til
Himmelen.
1.) At jeg er der.
2.) At de jeg forventet å være der er der ikke.
3.) De jeg forventet ikke å se der er der.
Her ligger mye visdom og innsikt. Alle ser vi stykkevis og delt selv om Guds
Ord er klart!
Mika sier det samme i kap 5 og v. 1. Men du, Betlehem, Efrata,
den ringeste blant ættene i Juda!
Fra deg lar jeg komme en mann
som skal være hersker over Israel.
Han har sitt opphav i gammel tid,
han er fra eldgamle dager.
Og treenighetslæren er selvmotsiggende og ubibelsk. La meg ta et eksempel.
1. Joh. b. 4. 3 Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden.
Her blir det nevnt at Antikristens Ånd er i verden men ikke Antikrist. Slik er det også med Jesus. Hans Ånd – den Hellige Ånd – er i verden, men han personlig sitter ved Faderens høyre hånd. Med andre ord så er både Antikristens Ånd i verden og Jesu Kristis Ånd likeså. Men hvorfor gjør en forsjel på Antikrist og Jesus? Plutselig får en det til at hans egen Ånd er en egen fantasi Guds person.
Hvor har en dette i fra, selv blant evangeliske kristne?
Egentlig er treenighetslæren en gammel Egyptisk og Hellenistisk. Videreført som en Katolsk lære fra ca. 390 e.kr. Men at en vil holde fast på dette kan ikke jeg gjøre noe med, bare å holde frem Guds ord.

15 Jeg vet om dine gjerninger; du er verken kald eller varm. Hadde du bare vært kald eller varm!

Laodikea hadde et stort problem med vannforsyningen. De lokale kildene var forurenset, og da de prøvde å føre vannet gjennom aquadukter til byen, ble vannet lunkent og lite tiltalende. Dette førte til at den byen etter hvert mistet sin rikdom og ble fraflyttet. Nabobyene derimot hadde det bedre. Hierapolis hadde de varme kildene som var helsebringende og Kolossæ de rene kalde kildene. Dette skal beskrive tilstanden til menigheten i Laodikea. Dette bilde anvender Herren Jesus på for at de skal forstå og bli klar over sin åndelige tilstand.

16 Men du er lunken, ikke kald og ikke varm. Derfor vil jeg spytte deg ut av min munn.

Jesus går så drastisk til verks som i Matteus 23. Når han refser Fariseerne og de skriftlærde. Nå bruker Jesus det samme kraftfulle verbale angrepet imot sin egen menighet, eller er de ikke lengre hans menighet? De lever i et åndelig selvbedrag som Jesus går imot på det sterkeste. Fordi du er lunken blir han kvalmen over dem!
Matt. 7. 21 Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. 22 Mange skal si til meg på den dag: Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? 23 Men da skal jeg si dem rett ut: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!

17 «Jeg er rik,» sier du, «jeg har overflod og mangler ingen ting.» Men du vet ikke at nettopp du er elendig og ynkelig, blind, fattig og naken.

Denne dobbeltheten som dypest sett er hykleri advarer Jesus imot på det sterkeste. Her mener menigheten seg å være rik, vellykket og alt er i den skjønneste og beste orden. Men den er akkurat motsatt. Elendig kan stå for at omsorgen for dem som faller utenforbi er borte, en dyrker kun vennskap med sine egne venner. Ynkelig kan stå for å mangel åndelig ryggrad. Blind er å ikke lengre se forskjell på noe i den åndelige verden. Fattig er å miste nådegavene og Åndens frukt. Naken er å miste frelsens kledebon. Her var menigheten i den dypeste og ytterste åndelige nød og behov.

18 Derfor gir jeg deg det råd at du kjøper gull av meg, lutret i ild, så du kan bli rik, og hvite klær som du kan kle deg med og skjule din nakne skam, og salve til å ha på øynene dine, så du kan se.

Men tilbud om gjenopprettelse og å komme tilbake til ham selv sto ved lag selv i denne menighet. Men da måtte de få igjen en prøvet og utholdende tro. Hvite klær er å ikke være besmittet av synd og verdens urenhet. Videre så var tilbudet og behovet av hjertet opplatte øyne. Det er egentlig her vi alle må komme tilbake til!

Efes. 1. 17 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få den Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. 18 Måtte han gi deres hjertes øye lys, så dere forstår hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig arven er for de hellige, 19 og hvor veldig hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke 20 reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, 21 over alle makter og myndigheter, over alt velde og herredømme og over alle navn som kan nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. 22 Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, har han gitt til kirken, 23 som er Kristi legeme, fylt av ham som fyller alt i alle.
Å be en slik bønn hver dag vil ha avgjørende betydning på enhver sitt liv.

19 Alle som jeg har kjær, dem refser og tukter jeg. La det bli alvor og vend om!

Er dette gjort i kjærlighet? Hvordan er kjærligheten vi leser om i 1. Kor. 13?
v. 6 Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten.
Det måtte bli alvor og en må ta det innover seg at budskapet gjaldt dem.

20 Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg.

Hele menigheten hadde meget vanskelig for å ta imot budskapet fordi de ville ha det som klødde dem i øret. Men det var om mulig enkelte innfor menigheten som ville ta det til hjerte? De skulle få oppleve det nære fellesskapet og samfunnet med Jesus på nytt igjen.

21 Den som seirer, ham vil jeg la sitte sammen med meg på min trone, likesom jeg selv har seiret og satt meg med min Far på hans trone.

Igjen henvender Herren seg til de seirende og som ønsker å følge ham. En gang frelst alltid frelst er en av Satans største løgner. Frelsen er noe en også skal vokse i og ta vare på. For den som seirer skal en få den samme posisjon og stilling som ham selv. Vi skal sitte med Kristus i det himmelske.
Efes. 2. 6 I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham.

22 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene!

For siste gang og til menigheten i Filadelfia som til alle andre troende gjennom tiden, den som har ører han\hun høre hva Jesus sier til menigheten og den enkelte!
Sju engler dvs. sju budbærere som jo engler betyr, skulle bringe brevene til de respektive menighetene. Åp. 1:11.20. Dette var menneskelige budbærere som ikke bare var sendemenn, men også opplesere av budskapet på hvert sted. Åp. 1:3. Matt. 11:10. Rent historisk skjedde dette ca. 90 e.Kr. Sju menigheter fikk opplest hvert sitt sendebrev. Siden har disse sendebrev blitt opplest over hele verden og blitt til åndelig lærdom for mange. Rom. 15:4.
Men sendebrevene har enda en betydning. For Jesus Kristus sa til Johannes: "Skriv det du så, det som nå er og det som skal komme etter dette, og hemmeligheten med de sju stjerner som du så i min høyre hånd , og de sju gullysestaker: De sju stjerner er engler for de sju menigheter, og de sju lysestaker er sju menigheter". Åp. 1:19-20. Johannes´ Åpenbaring er en profetisk bok. Åp. 22:19. Den gir profetisk utsyn over Daniels 70. åruke dvs. de sju siste år av denne tidsalder. Åp. 6:1-19:21. Hele åruken blir beskrevet gjennom de sju segl, de sju basuner og de sju vredesskåler. Sju-tallet står i Skriften for helhet og fullendelse. 1.Mos. 2:2. Men sjutallet blir brukt av Johannes ikke bare om det som skal komme, men også om det som nå er. Apostelen blir bedt om å skrive til sju menigheter, enda det fantes flere på fastlandet i Lille-Asia. Det var ihvertfall menigheter også i Troas, Kolossæ og Hierapolis. Apg. 20:6-7. Kol. 1:2. 4:13.
De sju menighetene lå etter hverandre i en sirkelform. Apostelen så de sju menigheter som sju gullysestaker som sju stjerner brakte budskap til. Det hele var en nattlig scene som i tegns form fortalte om menighetens oppgave i en mørk verden. Åp. 1:1. Fil. 2:15-16. Når nettopp sju menigheter er nevnt, er det et tegn på et profetisk panorama over hele menighetens tid på jorden. Det er hemmeligheten som Johannes fikk avslørt. Slike profetiske panorama møter vi også i 3.Mos. 23 med omtale av den sjuende dagen og de sju høytider, i Dan. 9 med omtale av 70 x 7 år og i Matt. 13 med omtale av de sju lignelser.
I alle sendebrevene kommer det en befaling om å høre Åndens stemme og et løfte til den som seirer. I de tre første sendebrev kommer befalingen før løftet. Åp. 2:7.11.17. Men i de fire siste sendebrev kommer løftet før befalingen. Åp. 2:28-29. 3:5-6.12-13.21-22. I de fire siste sendebrev får vi også høre at Jesus kommer igjen. Åp. 2:25. 3:3.11.21. Denne oppbygning av sendebrevene vitner om ulike perioder i menighetens historie. Dette har blitt klarere i historiens løp. Dette prinsippet fremholdt jo Jesus for Peter: "Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal skjønne det senere". Joh. 13:7. Et slikt prinsipp fikk også profeten Daniel høre om av en engel. Dan. 12:4.9.
Sendebrevet til Efesus taler om menighetens første tid fra ca. 30 - 100 e.Kr. Åp. 2:1-7. Den begynte med en glødende kjærlighet som avtok etterhvert. Hebreerbrevet er et vitnesbyrd om dette. Hebr. 10. 24 La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. 25 Og la oss ikke holde oss borte når vår menighet samles, slik som noen pleier å gjøre. La oss heller oppmuntre hverandre, så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Likeså budskapet til menigheten i Efesus. Åpenb. 2. 4 Men dette har jeg imot deg, at du har forlatt din første kjærlighet. Her ser vi at selv blant de første kristne gjorde frafallet seg gjeldende.
Men menigheten var fremdeles attråverdig, som Efesus jo betyr. Sendebrevet til Smyrna taler om menighetens tid fra ca. 100 - 313 e.Kr. med sterk forfølgelse av de kristne i Romerriket. Åp. 2:8-11. Jesu ord i Matt. 5:10 ble realitet i denne perioden: "Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himlenes rike er deres". I en tid med forfølgelse trengtes myrra, som bruktes for å lindre smerte. Mark. 15:23. Smyrna betyr myrra. Sendebrevet til Pergamum taler om menighetens tid fra ca. 312 - 606 e.Kr. Åp. 2:12-17. I 312 skjedde keiser Konstantins omvendelse til kristendommen. Forfølgelsestiden ble avløst av en forførelsestid, der menigheten inngikk ekteskap med staten. Pergamum betyr forøvrig ekteskap. En var havnet i det Jak. 4:4 advarte imot: "Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende".
Sendebrevet til Tyatira taler om menighetens tid fra 606 e.Kr. til Jesu gjenkomst. Åp. 2:18-29. I 606 e.Kr. ble Romas biskop Bonifacius valgt til universell biskop. Med dette trådte pavedømmet i funksjon. En verdensvid kirke med Roma i sentrum har siden forført mange med innføring av hedenske skikker i kristendommen. Åp. 17:4. Bemerkelsesverdig er det at Tyatira betyr gjentagende offer. Sendebrevet til Sardes taler om menighetens tid fra 1517 til Jesu gjenkomst. Åp. 3:1-6. I 1517 hang Martin Luther de 95 teser på kirkedøra i Wittenberg. Med det startet reformasjonen, som også Calvin og Zwingly var foregangsmenn for. Skriften alene som ble understreket, førte til åndelig oppvåkning. Men også etterhvert til mange navnkristne. Bemerkelsesverdig er det at Sardes betyr de som unnslapp.
Sendebrevet til Filadelfia taler om menighetens tid fra ca. 1750 til Jesu gjenkomst. Åp. 3:7-13. John Wesley og George Whitefield sto fram som vekkelsesredskap og ble etterfulgt av William Carey som den moderne misjons far. En åpnet dør for misjon ble det i denne tid og i kjølvannet av dette ble nytestamentlige menigheter ordnet preget av broderkjærlighet. Filadelfia betyr broderkjærlighet. Sendebrevet til Laodikea taler om menighetens tid fra ca. 1900 til Jesu gjenkomst. Åp. 3:14-22. I denne tiden har folkestyrementaliteten vært fremtredende istedenfor at Kristus har fått styre sin menighet. Bemerkelsesverdig er det at Laodikea betyr folkestyre. Resultatet av dette har blitt mye selvtilfredshet og lunkenhet. Sendebrevene avslører at tre menighetstyper fikk prege menighetens første tid, mens fire menighetstyper vil prege menighetens siste tid. Som Paulus fikk avdekket hemmeligheten om menigheten, fikk Johannes på Patmos avdekket hemmeligheten om menighetens tid på jorden. Ef. 3:4-6. Åp. 2:1-3:22.
Men ethvert budskap og bibelord angår oss alle derfor må ikke glemme og overse noe!

Relatert link: http://www.thewatcherfiles.com/billy.htm

Ingen kommentarer: