fredag 14. juni 2019

Nr. 2480: Ny ankesak sendt til Fylkesammen fra PBE da vi visstnok har klaget på deres saksbehandling etc.!


Nr. 2480:
Ny ankesak sendt til Fylkesammen fra PBE da vi visstnok har klaget på deres saksbehandling etc.!
Fikk mail i fra PBE der de har nå sendt videre en ankesak i fra Fylkesammen, som jeg ikke skjønner helt.
Vi har sendt inn ny søknad, at vi også får en anke skjønner jeg ikke.
Vi sendte en anke i våres, men at det nå dukker opp en ny skjønner jeg ikke.

Her er hva vi har skrevet nå til Fylkesmannen og annet som er sendt der først.
Vil komme tilbake med mer etter hvert som ting kommer frem.

Her er hva vi sendte først til Fylkesmannen i våres:

Klage til Fylkesmannen i Oslo, nye momenter                      24/3-2019

Nye viktige momenter i saken vedrørende eiendommen Krokstien 2 C - gnr 143 bnr 104.

Angående klage på avslag for å beholde støttemur, trapp og bod.

Nye opplysninger i saken som gjør at vedtak at vi skal rive mur, trapp og bod må kjennes ugyldig.
Her er noen av de nye momenter, samt dokumentasjon på dette finnes i de forskjellige vedlegg.

1.)  Det som gjorde at vi kom over utnyttelsesgraden på tomten, var egentlig kun ca. 8 kvm2.
2.)  Sykebilen finner ikke frem her i Krokstien, av sikkerhetsmessige hensyn trenger vi da trapp (dette er prøvd og erfart).
3.)  Nabo rett bortenfor oss i Stormyrveien 20 har bygget en 5 meter høy mur ca. at vi ikke skal få ha en mur som på det høyeste er 1.85 cm er urimelig. Muren er bygget etter 2006 som viser at PBE har en lov for oss, en for andre. Begrunnelsen for avslag vi fikk for at vi skal rive vår mur er at alle murer på Hellerudtoppen er bygget før 2006 da småhusbebyggelsen loven ble innført.

4.)  Vi er av en eller annen merkverdig grunn, blitt behandlet veldig ulikt, i forhold til andre. Går en igjennom de såkalte ulovlighetsaker her i Oslo, ser en at PBE i Oslo gjør en grov urett overfor oss med sitt pålegg. Se vedlegg.

5.)  Det har ikke foretatt befaring her slik at en ikke har noen forståelse for å forstå at det vi har bygget er langt innforbi «normen». At det skal rives oppleves meningsløst, hysterisk og urettferdig. Befaring er derfor påkrevd, eller at vedtaket av PBE blir kjent ugyldig da hverken dere i våre forje behandlinger eller hos PBE her i Oslo sine behandlinger er det ikke foretatt befaring. Bortsett fra en skjult av P BE da jeg og min kone var på arbeid.

6.)  Argumentasjon til PBE holder ikke «vann». Legger derfor også med de søknaden som vi har i fra Ferdigattest AS. Som ikke er blitt vektlagt betydning før. Bl.a. at uansett hva vi gjør, så argumenterer PBE imot oss. Se vedlegg fra søknaden fra Ferdigattest AS.

7.)  Vi har ikke fått noen begrunnelse på avslaget før som holder «vann».
Bl.a. at det skal være mer fordeler enn ulemper med at vi skal rive, er dirkete usant. Det er kun fordeler med at vi skal få beholde det vi har bygget, derfor at det ikke har vært en befaring hverken av PBE eller Fylkesammen før. Det er en saksbehandlingsfeil som gjør også at vedtaket bør og skal oppheves. Det er åpenbart at det er kun fordeler med det vi har bygget, faktisk ikke en ulempe så langt vi klarer å se det.

8.)  Vi har nå hatt rettsak, og der kom det klart frem at PBE har kun hatt en skjult befaring på vår eiendom da jeg og min kone var på jobb. Med andre ord, de har «planlagt» at dette skulle bli en sak som staturer et eksempel, bl.a. viser det seg at ellers her i Stormyrveien er det aldri søkt om mur før vi gjorde det. Se vedlegg fra Ferdigattest AS.

9.)  Muren vår er blitt bygget i god tro da vi ble veiledet av PBE ved flere anledninger at det ikke var søknadspliktig å bygge oppå gammel mur. Dette er ikke bestridt av Kaja Aubert Lange, derfor må legge til grunn at vi er blitt «villedet» at PBE her i Oslo, og muren bør og skal stå som den står i dag da hverken busselskapet eller bos-bil har klaget på den inntil nå selv om muren har stått i 5 år.

10.)                     Når de tingene vi har bygget har stått i 5 år, og ingen har klaget. Da bør det stå også og godkjennes som det er i dag. Et vedtak der alt kjennes ugyldig at rivning skal skje, håper vi at dere kan få til og at vi får beholde mur, trapp og bod som det står i dag. Det er ikke til sjenanse eller hindring for noen.

11.)                     Det er klare miljømessige fordeler med at vi får beholde mur, trapp og bod.

Hør her hva loven sier:
§ 19-2. Dispensasjonsvedtaket

- om fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering
- om det legges (tilstrekkelig) vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø sikkerhet og tilgjengelighet.
(sitat slutt).

I vårt tilfelle så er det kun fordeler, det er fordeler også for «for helse, miljø sikkerhet og tilgjengelighet.»

Bl.a. da sykebilen kom med sirener da vår datter var blitt akutt syk. Så brukte de trappa opp fra Stormyrveien, det viser bare at det vi har bygget er påkrevd. Rive det bryter imot Loven, all sunn fornuft og gir ingen mening.

Miljøet før så var fyllmassen på vår eiendom slik at det spesielt i vinterhalvåret rant og falt fyllmasse ut imot veibanen slik som singel, leire, moll og annet.
Nå etter muren kom opp så er veibanen trykket ca. 20 cm lengre inn.
Samt at ikke noe lengre av den massen som før fløt og rant ned imot veien i vinterhalvåret spesielt, ikke skjer lengre.
Alt er blitt mye bedre, også dette miljøaspekter som skal være en grunn for å gi dispensasjon, overser hele den offentlige etat bare for å få tatt meg og min familie! Dette er åpenbart en forskjellbehandling som overgår alt hva jeg har lest før. Tenk, 57 ganger har naboen utnyttet utnyttelsesgraden på tomten, og får godkjent.
Se vedlegg angående Stormyrveien 9 c samt her på PBE sine egne hjemmesider:

12.)                     Det er greit at PBE mener det vi har gjort er ulovligheter. Men de prøver å staffe oss hardest mulig med vår forholdsvis lille ulovlighet. Mens andre kan f.eks. utnyttet tomten som 57 ganger mer enn oss. Faktisk enda mer, da vi blir pålagt å rive, mens deres får stå. Se vedlegg.

13.)                     Det søkes faktisk om dispensasjon i sak fra vår eiendom og nabo småhusplanens strenge krav til mur, og de ser ut til å få det innvilget. At vi ikke da skal få oppleves som urimelig, unødvendig og søkt.


14.)                     Går en igjennom saken vår, finest det mer enn nok til å gi dispensasjon. Samt at egentlig er alt oppfylt nå med at vi har «fått» 4 kvm2 større eiendom. Da bør en kunne se med velvilje og ikke uvilje på våre søknader om dispensasjon for å kunne få beholde mur, trapp og bod som ikke er mer «prangende» og større enn andres. Samt at det er urimelig at vi skal straffes så hardt når andre med langt større ulovligheter får dispensasjon, og det også i nærheten av trafikkert vei. Bl.a. i Tormods vei 16 og mange andre her i Oslo.

15.)                     Noe som er også nytt i saken da det ikke har vært belyst før. Er 2 ting i forbindelse med boden. 1 at vi har utleiede og er derfor mer behov av bodplass til både oss og til dem. En utvendig sportsbod som dette er et must. Samt at det å komme inn til de innvendige bodene er vanskelig da en må gå igjennom to rom minst for oss og for de i utleieboligen. Se vedlegg. Vi må også gå ned en etasje slik at innvendig bod fungerer mer som en bod der en oppbevarer vinter og sommertøy. Bodene utfyller hverandre der å rive den utvendige sportsboden som var snakk om ca. 5 kvm2 «for mye». Nå har vi kjøpt 4 kvm2 tilbake, og hvis det er så vanskelig å ikke få 1 kvm2 dispensasjon. Så får vi rive 1 kvm1 av boden for å få tilfredsstilt kravene hvis det er siste mulighet. Men går en igjennom hva andre har fått av dispensasjon og tillatelse til å bygge, blir det veldig søkt å nekte oss å ha bod, trapp og mur. Muren vår er ikke noen digger koloss, faktisk lavere enn mange andre bare i Stormyrveien. Selv om den ligger ut imot vei, så har mange andre fått dispensasjon for å ha mur imot vei. Bl.a. i Tormods vei 16 og andre, se vedlegg.

16.)                     Vi har bygget dette opp, som har kostet atskillige penger. Rive det og før det tilbake til som før vil koste mye. Derfor bør det også være en grunn til at vi får beholde mur, trapp og bod som det står i dag. Og at PBE vedtak gjøres ugyldig og vi får godkjent alt som det står i dag. Er også overbevist hvis dere kommer på befaring, vil dere forstå vår argumentasjon mye bedre. Og se urimeligheten og meningsløsheten i at det pene, gode og funksjonelle vi har bygget, skal måtte rives.

17.)                     Vil opplyse ellers at vi har i denne saken fått hjelp av Advokat Knut Howlid som bl.a. har bistått i rettsaker imot Regjeringsadvokaten. Vi mener om at jusen ikke holdt med å vinne, så etter de nye opplysningene og ved rimelig skjønn. Så bør og skal deres vedtak stadfestet av Oslo kommunes vedtak av 14. oktober 2016 om avslag på søknad om ettergodkjenning av støttemur og vedtak av 14. oktober 2016 om avslag på søknad om ettergodkjenning av bod omgjøres. Dere kan og forhåpentligvis vil se i nåde til oss da det oppleves som både urimelig og meningsløst at vi må rive mur, trapp og bod.

Er noe uklart, så ta kontakt. Kommer også gjerne ned til sentrum for å møte saksbehandler for ytterligere forklaring, og eventuelt mer informasjon.

Se for øvrig vedlegg.

Mvh
Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo
Telf: 22611610/99598070

Her er det siste vi skrev:

Hei Cathrine Johansen!                                                          Oslo 12/6-19

Vi fikk denne e-posten ifra PBE her i Oslo. (bildet av den øverst.)

Vi vet ikke helt hvordan vi skal tolke denne e-posten og forstå den da vi har fått lov å søke en gang til om det samme.
Men her skal ting nå atter igjen rives men vi kan henvende oss til dere.

Kan dere bringe klarhet i dette da vi får i denne e-posten beskjed om å ikke henvende oss til PBE, men til dere.
Dere igjen sier vi skal henvende oss til PBE.

Som sagt så ser vi absolutt alt helt annerledes enn hva hele den offentlige etat gjør da dere mener vi driver med ulovligheter.

Men vi mener dere gjør det, og samtidig misbruker makt, og med regelrett tjenesteforsømmelse!

Hører fra dere.

Mvh
Jan Kåre og Berit N Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

3 kommentarer:

JS sa...

Hvorfor ikke klage på at de oppfatter det slik at du har klaget på deres saksbehandling. Dette viser jo hvordan det offentlige etatsvesenet fungerer i Norge. Dette er rene "goddagmann økseskaft". Frem og tilbake og i sirkler. Hvorfor er man så beslutningsudyktige i denne byggetaten. De er jo helt overarbeidede stakkars. Det skulle ikke forundre meg om de plutselig skriver at Jan Kåre må rive huset også. De er gale....

Anonym sa...

Jeg skjønner godt hvorfor vi betaler mye skatt her i Norge. Store summer går til byråkratiet som behandler søknader og klager på samme sak mange ganger.
Norge er helt på trynet. Det skulle ikke vært lov til å klage i alle retninger når bygningsetaten har bestemt seg.
Her brukes det store summer på tull og tøys.
Saken skulle ha vært endelig behandlet og ferdig avgjort ved vedtak datert 14/10-16
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2016126810&fileid=6604365

Dette burde ha vært endelig ord i saken, og alt etter denne dato burde streng tatt aldri ha blitt vurdert. Enden på denne satiren vil bli at Christensen vil måtte rive og tilbakeføre alt.

Sint skattebetaler

Jan Kåre Christensen sa...

JS skriver:
Det skulle ikke forundre meg om de plutselig skriver at Jan Kåre må rive huset også. De er gale....

Dessverre er det på det nivået PBE her i Oslo holder på.

De sa at alt skulle stå i bero av ny søknad, så får vi kontra beskjed at alt må rives allikevel!

Da i påvente av ny behandling.

De taler ikke bare med to tunger, men med fire – fem eller seks!

Det er åpenbart at de har et forklaringsproblem, derfor blir de ikke ferdig med saken før de innser sannheten at vi har rett og de har tatt grundig feil i denne saken!