torsdag 20. juni 2019

Nr. 2484: Ny søknad med ny(e) saksbehandlere!


Nr. 2484:
Ny søknad med ny(e) saksbehandlere!
Bilde av mur i Stormyrveien 5 som har mur 20 cm fra veibanen. Dette er så ulovlig det er mulig samtidig har de også satt opp ulovlig skilt og annet. Dette bryr ikke PBE seg døyten om, men alt vårt som er og fungerer perfekt legger de seg borti.

Det som er virkelig ulovlig og til hinder for trafikken, det overser de totalt.
Men det som vi har bygget som gjør at alt er blitt til det bedre, det skal rives.

Det er ikke bare to sett med lover de har, men det er dessverre direkte maktmisbruk og myndighetsmisbruk. Men vi får håpe og tro på en forandring at de innser egen brøde og forandrer seg.


Se selv, denne muren er åpenbar ulovlig og burde og skulle selvfølgelig har blitt fjernet og dradd 1 meter inn som vår mur. Se vår mur, den er ikke bare pen, men den er lovlig og har høynet standarden på vei og alt. Den er til gunst for alle.Vi som ansvarlig søker ser oss konfrontert med en stor arbeidsmengde i denne saken som vi hverken har forårsaket eller mener vi er ansvarlige for.
PBE binder opp våre ressurser imot forhold som burde og skulle vært avgjort til vår fordel for lenge, lenge siden!

Samt, som her som mur åpenbart er feil satt opp. At de bruker null ressurser og har all verdens ressurser på oss viser bare hvilken «galskap» og misbruk av makt, ressurser og andres tid og penger som PBE er ansvarlig for.

Egentlig burde vi fått erstatning for turt, svie og makt- og myndighetsovergrep!
Har nå fått anledning til å søke på nytt, selv om søknadsprosessen er satt nå til 3 mnd. Her er mailen vi fikk i fra PBE her i Oslo.

Her er vårt svar:

Til PBE                                                                  Oslo 19/6-19

Dere skriver:

Dato: 17.06.2019  Deres ref.:   Vår ref.: 201908605-5 Oppgis alltid ved henvendelse  Saksbeh.: Tommy Monge   Arkivkode: 531

Byggeplass: KROKSTIEN 2C Eiendom: 143/104/0/0     Tiltakshaver: JAN KÅRE CHRISTENSEN Adresse: KROKSTIEN 2 C, 0672 OSLO Søker: JAN KÅRE CHRISTENSEN Adresse: KROKSTIEN 2 C, 0672 OSLO Tiltakstype: Bod/garasje Tiltaksart: Oppføring

Vi kan ikke behandle søknaden din på tre uker - Krokstien 2 C Plan- og bygningsetaten viser til din søknad om formell godkjenning av allerede utført tiltak som omfatter bod, trapp og støttemur mottatt 31.05.2019. 
Søknaden er ikke i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven fordi den er avhengig av en dispensasjon fra S-4220 §§ 6.5 og 10, samt veiloven § 29. Dere har allerede søkt om dispensasjonene. En søknad om tillatelse til tiltak som er avhengig av dispensasjon for å kunne bli godkjent kan ikke behandles innenfor tre uker.
Søknaden du har sendt inn tilfredsstiller derfor dessverre ikke kravene til tre ukers saksbehandlingstid, jf. plan- og bygningsloven § 21-7.  
Hva skjer med saken din? Siden vi ikke kan behandle søknaden innen tre uker, vil den nå få inntil 12 ukers saksbehandlingstid. 
Søknaden blir overført til Avdeling for byggeprosjekter enhet nord/øst (ABNO) der den vil bli fordelt til en ny saksbehandler. Når saksbehandleren har gått gjennom søknaden, kan det vise seg at vi trenger ytterligere opplysninger. Du vil da få et nytt brev om dette.   
(sitat slutt.)

Svar. Vårt svar sendt til PBE her i Oslo.

Dere skriver at søknaden trenger dispensasjon, noe som er riktig.
Dere skriver at det er min søknad, den står kun i mitt navn. Den er fra meg og min kone Berit Nyland Christensen, slik sett er vi to om dette.

Men det er minimale forhold det er snakk om, og alt fungerer i dag perfekt av det som er satt opp.

Da bør det også være i PBE interesse å få godkjennelse på disse forholdene snarest mulig, og legge «godviljen» til slik at det som vi har bygget i god tro og under veiledning fra PBE, om enn muntlig.
Skal bli et godkjent og ikke lengre ulovlig, men lovlige forhold.

Vi understreker at det som er blitt satt opp ikke er til hindring for noen.
Ikke rutebuss som kjører forbi her, ikke brøytebil eller noen andre.
Det har ikke fremkommet en klage på 5 år og da vi søkte første gang kom det ingen innsigelser eller merknader imot noe av det som har vært bygget.
Det er kun fordeler og til gunst for alle det som er bygget. Selv veien er blitt 20 cm bredere og før var det sørpete fra skråningen vår ned i veibanen titt og ofte. Nå er det tørt og fint, alltid.
Boden kan nesten ikke sees før en kommer inn på vår eiendom.
Trapp går en nå opp og ned i fra på vår eiendom etter forandring gjort etter at PBE krevde at den ikke skulle gå ned i veibanen i møte som vi hadde med PBE 11.4.19.

Muren er over en ½ meter lavere enn naboens på andre siden, og ligger fra veibanen ca. 1 meter som alle andre murer og andre gjør langs Stormyrveien som også er satt opp etter 2006 da loven om småhus kom.
Muren følger terrenget slik at det blir flatest mulig utetomt for oss og på den måten får vi utnyttet tomten best mulig.
Det blir et naturlig innsyn fra veien, noe det ikke hadde blitt med f.eks. ½ m høy mur, eller som det var før da det var en bratt skråning som det rant mold og sørpe ned, og ut i veibanen.

De som er satt opp før det, ligger inntil 20 cm fra veibanen som PBE heller burde fått i orden enn mange andre ting. Dette er det egentlige problemet i Stormyrveien om det er noen problemer. «Gamle synder» der en har bygget inntil 20 cm fra veibanen som skaper unødvendige og daglig problemer. Dette burde ha blitt gjort noe med enn å herje og overkjøre oss som det er nå blitt gjort i 5 år. Maktmisbruken og myndighetsmisbruken imot oss har vært feilslått åpenbart når en kan la slike ting «gå hus forbi!»

Dette er slik vi ser det reelle problemet i Stormyrveien. Det vi har bygget har kun høynet standarden og alt er til fordel, ikke bakdel for noen. Ikke minst oss, det er tross alt vår eiendom det er snakk om, og alt er bygget på vår eiendom, ikke noen andres.

Som sagt, alle ting burde ligge til rette for å gi dispensasjon her og få denne saken godkjent.
Det er søkt her før, og mangler enn noen ting regner jeg med at det finnes dokumentasjon der?!
Hvis ikke, så vil vi selvfølgelig gjøre det vi kan for å skaffe det som er ønskelig og som dere trenger.

Hører fra dere.

Mvh
Berit Nyland Christensen og Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

Sluttkommentar:

Nøkkelfaktor i livet for oss – meg og min hustru Berit er bønn. Uansett hva en møter i livet av utfordringer, og som her en forskjellsbehandling som mangler sidestykke. Der nabo og andre får lov å utnytte tomten sin akkurat som de selv vil. De får dispensasjon for å bygge murer både til vei, fra vei. Større og lengre enn vår, ja, jeg vet ikke hva som ikke andre får lov til.

Her operer PBE i Oslo med to sett med lover. Der andre får lov til alt, og vår minimale overskridelse er blitt behandlet på strengest mulig måte selv om vi har overinnfridd alle krav til dispensasjon som er mulig. Hva da?
Be, og atter be. Det er en forrett som vi som troende har, og jeg er glad for alle som ber for og med oss i denne saken.

Skriften sier klart og tydelig at hvis vi forener oss i bønn, og ber etter Guds vilje. Det er åpenbart at dette er Guds vilje at ikke PBE skal få vandalisere og ødelegge noe som fungerer perfekt og på ingen som helst måte er til hinder for noen skal ødelegges. Vi vet hva Jesus vil, og hva den Onde vil. Gud vil det som er godt, og den Onde vil myrde, stjele og ødelegge.

1 Joh.b. 5. 14 Og dette er den frimodige tillit som vi har til ham, at dersom vi beder om noget efter hans vilje, da hører han oss; 15 og dersom vi vet at han hører oss, hvad vi så beder om, da vet vi at vi har de ting vi har bedt ham om.

2 kommentarer:

JS sa...

Dette er et godt eksempel på den lille manns kamp mot byråkratiet. Dette må jo snart nærme seg norgesrekord i dummhet fra Bygningsetaten. De er virkelig på tynn is her. Hadde du bodd et hvilket som helst annet sted i landet hadde ikke Plan og bygg herjet slik med deg. Jeg må si jeg er imponert over hvor sta og utholdende du er. Du står oppreist som en bauta i kampen mot urett og bakvaskelser. Og vær forberedt på at selv om du får dispensasjon så kommer ikke den smålige naboen din til å bie...

Jan Kåre Christensen sa...

Takk, men faktisk på vår egen tomt er det nesten en tilsvarende sak der PBE drenere ut og suger ut et svar som åpenbart burde ha gitt seg selv.

Se her:
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201011373

Her er det satt opp en mur for flere år siden, der de først innvilget dispensasjon.
Så trakk de den fordi det var et notat. Du leste riktig, de trakk dispensasjonen da det var «kun» et notat. Hvem kunne vite det, av «vanlige» folk?

Det er så ille og unødvendig at PBE holder på slik.
Når de drar ut saker som åpenbart de burde ha sagt ja til.

Men drar de ut å drenere slik at en nesten må ta fri i fra jobb for å kjempe kampen imot PBE da slike ting tar så uendelig mye tid, krefter og penger.

Men samtidig prøver jeg/vi ikke å klage, da det er få en løsning og godkjennelse er vårt mål.
Ikke klage hverken på naboer, kommunen eller noen andre.