mandag 3. juni 2019

Nr. 2476: Er det rett av oss troende å «ta igjen», eller skal vi alltid være en «dørmatte» for verdens barn som tilhører og tjener ikke den levende Gud som vi gjør?


Nr. 2476:
Er det rett av oss troende å «ta igjen», eller skal vi alltid være en «dørmatte» for verdens barn som tilhører og tjener ikke den levende Gud som vi gjør?

Statsminister Erna Solberg påpeker at vi i Norge lever i et tillitsamfunn.
Ja, jeg hadde tillitt til den offentlig etat og stolte på hva de fortalte meg.
Nå bruker de dette imot meg/oss for alt det er verd og vil at det vi avtale å bygge skal rives.
Det er så ille, kun kriminelle og mafia holder på slik som PBE her i Oslo holder på. Vår tillitt til det offentlige Norge er sterkt svekket og så lenge slike mennesker aldri må stå til ansvar for sine ugjerninger, er det fritt frem!

Det som vi har opplevd av Oslo kommune de siste 5 årene er ikke noe annet enn statlig mobbing, myndighetsmisbruk, forskjellsbehandling og trakassering!


Hva sier skriften? Hva sier Guds ord? Hvordan forholde seg til dette, da skriften sier bl.a. dette:

Rom. 13. Hver sjel være lydig mot de foresatte øvrigheter! for det er ikke øvrighet uten av Gud, men de som er, de er innsatt av Gud, 2 så at den som setter seg imot øvrigheten, står Guds ordning imot; men de som står imot, skal få sin dom.

Den som står imot myndigheten, står imot Guds ordning sier skriften. Men skriften stopper ikke her, vi leser videre.

Rom. 13. 3 For de styrende er ikke til redsel for den gode gjerning, men for den onde. Men vil du slippe å frykte for øvrigheten? Gjør det som godt er, så skal du ha ros av den; 4 for den er Guds tjener, dig til gode. Men gjør du det som ondt er, da frykt! for den bærer ikke sverdet for intet; for den er Guds tjener, en hevner til straff over den som gjør det som ondt er.

Skriften sier følgende: «Men gjør du det som ondt er, da frykt!»

Men her er det motsatt, det er myndighetene som gjør det onde, og vi det gode.
Det som vi har opplevd av Oslo kommune de siste 5 årene er ikke noe annet enn statlig mobbing, myndighetsmisbruk, forskjellsbehandling og trakassering.

Skal vi være lydige imot myndigheter som driver med det motsatte enn det de er satt til?

Slik som jeg ser denne situasjonen, så er det like mye en åndelig konflikt som det er imot myndighetene. La meg prøve å forklare.

Her er det myndigheter som opptrer og har «mafia-metoder» imot oss. De legger ut et «agn» med å gi oss lov å bygge muren vår oppå gammel mur.
Vi gjør som de sier, og så er dette plutselig ulovlig, dette er kjente «mafia-metoder». La meg gi et av mange eksempler.

Susanne Klatten, kanskje Tyskland rikeste dame og som var medeier i BMW.

Hva gjorde hun? Jo, hun ble lurt trill rundt.
Senere presset for svimlende summer. Bl.a. betalte hun visstnok ut til den gruppen og mannen som forførte henne.

Her fra avisen VG om nevnte sak, omtalen er fra 2008.

Først ble den gifte trebarnsmoren forført, deretter filmet - og siden presset for millioner. Gigoloen Helg Sgarbi (41) og sektguruen Ernano Barretta (63) hadde full kontroll inntil BMW-arvingen Susanne Klatten (46) gikk til politianmeldelse av den pikante saken.
Den styrtrike kvinnen, som tjener nærmere ni millioner kroner om dagen, søkte varme og ømhet da hun møtte Sgarbi i hotellbaren på Holiday Inn i München på sensommeren i fjor.
Turen gikk opp i sjette etasje, der tospannet endte i sengen til sveitseren. Det Klatten imidlertid ikke visste, var at Barretta satt på naborommet, nummer 629, og filmet elskoven.

Paret møttes flere ganger for hete netter sammen, uten at Klatten forsto at hun hadde med kriminelle å gjøre. De hadde jevnlige stevnemøter i luksushoteller i Monte Carlo, i hennes hjemby München og i andre europeiske storbyer.
Heller ikke da Sgarbi ba om et millionlån for å komme seg ut av finansiell knipe, forsto hun galskapen.
Det var først da sveitseren ba om et enda høyere beløp, noe Klatten ikke ville gi ham, at ting begynte å endre seg. For å presse henne for den enorme summen, plukket mannen frem de erotiske bildene fra Holiday Inn og viste dem til henne.
Milliardæren ga etter og troppet opp i et parkeringshus i München, der hun overrakte ham 65 millioner kroner i 200-eurosedler. Gigoloen oppga først at det var stridigheter med mafiaen som gjorde at han trengte så mye penger.
Han ga seg riktig nok ikke med dette, for senere utpå høsten begynte han å true med å offentliggjøre også filmene fra parets felles netter. Nå ville han ha 45 millioner kroner til, og sendte Klatten en DVD for å tvinge henne til å betale. Gjorde hun ikke det, ville bilder og filmer bli gitt til pressen.
(sitat slutt.)

Likheten her er at vi og denne Tyske dama ble lurt, hun var skyldig til dels i dette. vi er 120 % uskyldige, men likheten er allikevel at etter vi ble lurt. Så ble vi begge utsatt for Mafi-metoder med utressing etc. Våre "feil" blir brukt imot oss, ikke behandlet på en god og fin måte. Vi fikk ja til å bygge muren, og i ettertid viser det seg at det er ingen heftelser med den. Da bli pålagt å rive er ikke noe annet enn statlige Mafi-metoder imot oss!

Hva gjør PBE her i Oslo imot oss? Vi ringer ned, avtaler å bygge en mur på ala 1.5 – 2 meter med 1 meter gjerde.

Vi bygger og muren vår er ikke høyere enn naboens på andre siden.
Den blir bygget som avtalt.
Så får vi kontrabeskjed vel i 2015 etter PBE har vært på skjult befaring etter at nabo Roar Telje har sladret og skrevet hatefull mail til PBE.
Hva skjer så videre?
Som lovlydige borgere ønsker vi å bringe dette til at det er i orden.
Vi er dumme nok og tror at dette skal ordnes og vi bestiller og betaler vel Ferdigattest AS ca. 50.000, - kr for å søke og at dette skal komme i lovlige «former».
Hva gjør PBE? De setter seg på bakbena og vil ikke engang kommentere at vi hadde en avtale. Ikke vil de komme på befaring selv om vi ber dem å komme. De har vært på skjult befaring og vi får mye saksbehandlere som bare sier nå nei, nei og atter nei. Etter først å ha sagt ja, ja og atter ja.

På mange måter blir vi lurt trill rundt av PBE som Tysklands rikeste kvinne Susanne Klatten blir det av sin «gigolo» Helg Sgarbi. Senere ble hun også forsøkt utpresset som vi også blir med at de krevet at vi skal rive en mur som de har gitt oss tillatelse til å sette opp. Snakk om å være kjeltringer og oppfører seg som «mafia!»


Dette er typisk Satans metode, å finne noe å anklage oss troende for. Dette opplevde også Jesus flere ganger.
Her fra mine bibelkommentarer Markus 3.1. Han gikk igjen inn i synagogen. Der var det en mann med en hånd som var visnet.

Jesus virket under Jødiske forhold som en jødisk Rabbi. Han gikk også til synagogen av sedvane. Her møter han en mann som har en visen hånd.


Vi møter de dårlige Hyrdene i Esekiel 34, slik var de som hadde kontrollen i synagogen. De skulle ikke anklage Jesus for å helbrede, men for å bryte sabbatsbudte. De hadde regler og forordringer i sentrum, ikke Gud og mennesker!

3 Men han sa til mannen med den visne hånden: «Reis deg og kom fram!»

Det skal et meget stort indre selvkontroll for å opptre slik Jesus gjorde. Å ha noen rundt seg som bare vil en vondt og finne feil på en men samtidig kunne betjene de syke og trengende rundt seg. Fokuset har lett for å bli de vanskelige personen istedenfor behovene.

4 Så spurte han dem: «Hva er tillatt på sabbaten? Å gjøre godt eller å gjøre ondt, å berge liv eller å ta liv?» Men de tidde.

Jesus ble aldri noen svar skyldig. Det står at loven er god, hellig og rettferdig.

Gud har aldri gitt menneskene dårlige og onde forordninger, men gode.

Her spurte Jesus rett ut og likefremt, hva er fra Gud og ikke!

5 Da så han på dem som sto omkring, harm og bedrøvet over at de hadde så harde hjerter, og sa til mannen: «Rekk fram hånden!» Mannen gjorde det, og hånden ble frisk igjen.

Jesus fikk ikke noe svar og han fortsatte det som han kom for. Jesu misjon er tydelig. 1. Joh. 3.8b. Og det var for å gjøre ende på djevelens gjerninger at Guds Sønn åpenbarte seg.

Synd, sykdom og forbannelse er fra Satan. Men frelse, liv og velsignelse er fra Gud. Det var dette Jesus brakte med seg og inn i verden.

6 Men fariseerne gikk ut, og sammen med herodianerne begynte de straks å legge planer mot Jesus for å få tatt livet av ham.

Selv her ser vi det hate og hvor sterkt de mislikte Jesus. Hvor fremmed er de ikke for Israels Gud, de kjenner ham ikke. Det er med overlegg de legger planer imot Jesus for å få ham drept. Han som er bare skjønn og god.
(Sitat slutt.)

Vi leser her at de som ville ta Jesus hadde ikke gått i sinne. Det står om dem følgende:
«de holdt øye med Jesus for å se om han ville helbrede mannen på sabbaten, så de kunne reise anklage mot ham.» Videre: «fariseerne gikk ut, og sammen med herodianerne begynte de straks å legge planer mot Jesus for å få tatt livet av ham.»

Her ser vi det samme som «mafiaen» gjør, samme som PBE her i Oslo gjør, de prøver å finne noe feil. Bruker det imot vedkommende for alt det er verd. Dette er så skittent det kan forblitt.

Sluttkommentar:

Kan ikke se at vi som Jesus troende er pliktig å følge vedtekter selv av myndighetene som er pillråttent. Tvert imot, som troende bør og skal vi være de første til å stå imot all urett.

Skriften sier at myndigheten skal være tjenere for det gode, her er de åpenbart motsatt enn dette!
Da sier skriften at vi skal være lydige imot Gud og vår samvittighet, fremfor å bøye oss for myndighetene. Nå finnes det flere måter å bøye seg for myndighetene, og flere måter å gå imot dem.

Da trenger vi også visdom, for å møte ugudelige og onde mennesker med makt. Da trenger enn også visdom, for her er det mennesker som misbruker sin makt imot oss. Vi har prøvd de for retten, men her beskytter alle hverandre og løy og annet dritt holdt de på med.
Derfor er min klare oppfordring kjære troende Jesus venner og tjenere, be for og med oss. Støtt oss på alle måter, vi tror som skriften sier. At rettferdigheten skal seire, til slutt, Amen Hallelujah!

Tar med en liten kommentar over Salem 21 av Nils Dybdal-Holthe.

Salme 21

Denne salmen er skrevet av David og handler om kongen, og i siste instans er det Jesus Messias.

Her takker Israel Gud for kongen, v. 2-8. Han er rikt velsignet og setter alltid sin lit til sin Gud. Det er det rette sinn vi alle skulle ha. Og for den som har sett inn i evangeliet og smakt noe av dens goder, blir takken født i hjertet.

David vet at kongen skal overvinne fienden ved Guds hjelp, v. 9-13. Verdens onde planer skal ikke lykkes. Guds rike skal seire til slutt, selv om det mange ganger har sett vanskelig ut. Og det kan røyne på troen når vi ser hvordan verdens krefter vinner seier i land etter land og Guds rike kan syne så tape terreng. Men vår visshet er at til slutt skal Jesus seire. Han er kongenes konge til evig tid.

Guds folk har alltid møtt motstand, noen ganger ble det store forfølgelser. Jesus opplevde også det. Og det vil alltid være onde mennesker som finner ut nye og grusomme metoder til å plage folk på. Men Herren er et vern for alle som tar sin tilflukt til ham. ” Den som arbeider for en god sak og kjemper med blanke våpen, skal seire” (Fr. Wisløff).

Til slutt kommer så en bønn og lovprisning. Det sømmer seg for Guds folk til alle tider. Og der er en mektig kraft i lovsangen. Den løfter sjelen opp fra det jordiske og inn i det evige.

Her ber også Israels folk om at Gud må gripe inn og bruke sin store kraft. Det er nøden for de ufrelste og hedningene som vi ser her. Guds folk har noe av det, når det er rett med oss. Verden og sløvheten må ikke ta fra oss det Gud har gitt.

Salme 21. Til sagmesteren; en salme av David.  2 Herre! Kongen gleder seg over din makt, og hvor høit han fryder seg ved din frelse!  3 Hvad hans hjerte ønsket, har du gitt ham, og hvad hans leber bad om, har du ikke nektet ham. Sela.  4 For du kom ham i møte med velsignelse og lykke, du satte en krone av gull på hans hode.  5 Han bad dig om liv; du gav ham det, et langt liv evindelig og alltid.  6 Stor er hans ære ved din frelse; høihet og herlighet legger du på ham.  7 For du setter ham til velsignelse evindelig, du fryder ham med glede for ditt åsyn.  8 For kongen setter sin lit til Herren, og ved den Høiestes miskunnhet skal han ikke rokkes.  9 Din hånd skal finne alle dine fiender, din høire hånd skal finne dine avindsmenn. 10 Du skal gjøre dem som en ildovn når du viser ditt åsyn; Herren skal opsluke dem i sin vrede, og ild skal fortære dem. 11 Deres frukt skal du utslette av jorden, og deres avkom blandt menneskenes barn. 12 For de har grundet på ondt mot dig, de har uttenkt onde råd; de skal ikke makte noget. 13 For du skal få dem til å vende ryggen; med dine buestrenger sikter du mot deres åsyn. 14 Reis dig, Herre, i din kraft! Vi vil lovsynge og prise ditt storverk.

6 kommentarer:

JS sa...

Likhet for loven er jo et viktig prinsipp i ethvert demokrati. Det Jan Kåre nå opplever er det stikk motsatte. Naboer som selv har tatt seg til rette sitter nå og peker «fy-fy» mens de egentlig innerst inne er misunnelige for det byggtekniske gode arbeidet Jan Kåre har fått gjort på tomta si. Smålig er det av naboene å opptre slik. Man søker konflikt og dett virker som det er mye bitterhet bak.

Jan Kåre Christensen sa...

JS her var det en innertier.
Er enig med alt du skriver

Ja, dette er maktmisbruk og misunnelse.
Det er åpenbart dette er mennesker som søker konflikt.
Det gjelder først og fremst PBE her i Oslo kommune og nabo Roar Telje. Som har gjennom de siste årene drevet en hat kampanje imot oss og desverre fått andre naboer med seg.
Be!!!!!!!!

Anonym sa...

Ble det dagsbøter eller fikk du det stanset? Jan Erik

Jan Kåre Christensen sa...

Det vet jeg ikke noe om enda, de har truet med dette!

Anonym sa...

Flytt, Jan Kåre. Flytt til et annet land. Du er ikke norsk.
Men som alle andre navere setter du penger over prinsipper.
Så din sutring blir til logring på nav kontoret der du logrer til deg trygd og mye annet.

Jan Kåre Christensen sa...

Du skriver følgende:
” Men som alle andre navere setter du penger over prinsipper.”

He-he! Når fikk jeg penger på nav sist? Selv da de tok pengene fra med i forbindelse med min Far døde fikk jeg ikke en eneste krone.
Du får komme med dokumentasjon på dette.