torsdag 6. juni 2019

Nr. 2478: Avslag fra Fylkesammen atter igjen og vårt svar!


Nr. 2478:
Avslag fra Fylkesammen atter igjen og vårt svar!

Her er avslaget.

Teksten her:

Vår dato:  Vår ref:   05.06.2019  2019/1716        Deres dato:  Deres ref:   03.04.2019      Saksbehandler, innvalgstelefon  Lise Marie Sundsbø, 22003655

Jan Kåre Christensen Krokstien 2 C 0672 OSLO


Svar på omgjøringsbegjæring - Oslo kommune - Krokstien 2 C - gbnr 143/104 - Klage avslag bod og støttemur 

Vi viser til dine fire e-poster 29. mars 2019, to e-poster 1. april 2019 og to e-poster 3. april 2019 hvor du ber om at vi omgjør våre to vedtak av 10. april 2018 i sak 2017/31738 og 2017/31746, hvor vi stadfestet Oslo kommunes vedtak av 14. oktober 2016. Saken gjelder klage over avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan vedrørende utnyttelsesgrad og terrenginngrep i forbindelse med oppføring av en bod og en støttemur. Du viser til nye momenter som du mener tilsier at våre vedtak er ugyldige og må omgjøres.

Fylkesmannen kan omgjøre sitt eget vedtak med hjemmel i forvaltningsloven (fvl.) § 35 første ledd bokstav c dersom vedtaket må anses ugyldig.

Vi kan etter en gjennomgang av den vedlagte dokumentasjonen ikke se at det er grunnlag for å omgjøre våre vedtak. Flere av e-postene er sendt til Fylkesmannen tidligere og ble besvart i vårt brev 28. mars 2019. Vi viser til dette brevet som for ordens skyld er vedlagt her.

Vi bemerker for øvrig at trappen ikke har vært en del av de to klagesakene vi har behandlet.


Konklusjon

Fylkesmannen kan ikke se at våre vedtak av 10. april 2018 er ugyldige. Anmodningen om omgjøring av vedtakene avslås.Med hilsen

Marius Vamnes seniorrådgiver
 

Lise Marie Sundsbø rådgiver


Dokumentet er elektronisk godkjent

Her er vårt svar:

Svar angående avslag til Fylkesammen i Oslo og Viken.

Ref. nr. 2019/1716                                                Oslo 6/6-2019

Hei!

Som forventet ble denne henvendelse ikke tatt seriøst.

Vi har fått muntlig veiledning og godkjennelse å bygge muren. Uten det hadde den aldri vært bygget.

Det er kun snakk om noen få kvm2 sportsbod bygget på vår egen eiendom, som gjør at sportsboden vår skal rives. Det er helt meningsløst.
Boden er kun til gunst for alle.
Når nabo får lov å bygge samtidig, og etter oss både redskapsbod, carport og annet.
Utnytter tomten 57 ganger mer enn oss. Da er det helt uforståelig at de får lov å ha sitt stående og vi måtte rive når alt det vi har bygget er faktisk ikke en eneste negativ ting med.

Forstår ikke hva dere driver med. Ser at Marius Vamnes var med å godkjente alt Kjell Inge Røkke sitt som var vel tusen ganger mer «ulovligheter» og «dispensasjoner» enn oss.

Bare all den steinen han fikk var vel flere ganger tomten vår.
Det er fremdeles stor forskjell på mennesker i Norge.                                     

At vi måtte og skal rive dette som er så perfekt og ikke får dispensasjon og når vi har fått muntlig godkjennelse og det viser seg i ettertid at alt som er bygget ikke er til sjenanse for noen. Kun til gunst og det er snakk om minimale forhold det trengs dispensasjon for.
Da er det åpenbart grove og meningsløse tjenestefeil av samtlige statlige instanser.

Kommer aldri til å rive noe eller bøye oss for så rigide og løgnaktige forhold iscenesatt av PBE, og fulgt opp av samtlige andre statlige instanser som har hatt med saken å gjøre.

Det være Fylkesmannen, Sivilombudsammen eller retten.

Ser naboen som har samme type hus som oss og som har også nå fått lov å bygge. Det ser så kunstig og stygt ut med å senke terrenget og hus fremstår som en enda digger koloss enn nødvendige da alt som heter natur, mangfold og mold er borte.
PBE er anti miljøvennlige, nå blir det en mur men en skråning ned imot veien med sørpe for naboen for å ha det som PBE har bestemt det skal være.
Men hos oss er det pent og tørt, men vi må rive.

Av alle argumenter som er brukt imot oss, så er det faktisk ikke et som har holdt stikk. Tror ikke på en ting av hva de offentlige etater holder på med da alt er i våre øyne skinnargumenter og fabrikkerte løgn og halvsannheter som brukes imot oss for alt det er verd.
Hva vi har kommet med argumenter, har alt holdt stikk. Derfor har PBE en taktikk, ikke svar bare overkjør oss. Dette er så mye misbrukt av makt at ord ikke strekker til!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
At dere ikke finner noen feil og se at PBE vedtak er ugyldige, er bare trist!

Mvh                                                                  
Berit Nyland og Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo6 kommentarer:

Anonym sa...

Trist, men ikke uventet. De har fått deg fullstendig i halsen og har bestemt at det du har bygget skal bort. De har paragrafene og reglene på sin side. Disse i nabolaget var friere til å bygge ut før forskriftene ble strammet inn.
Jeg ser for meg dette: PBE vil i løpet av kort tid opprette ulovlighetssak på deg, og gi deg et forelegg på mellom 20 000 og 30 000.
Dersom du da ikke etterkommer påleggene du har fått, vil bøtene blitt satt kraftig opp.
20 000 kan lett bli til 75000 eller 100 000.-
Jeg foreslår at du nå river boden og fjerner støttemuren.
Trappa får du sikkert beholde så dere slipper å slenge der ned på stormyrveien i tau.
Jeg er meget pessimistisk på ditt vegne.

Mvh Ansgar Braut

Jan Kåre Christensen sa...

Takk for det Ansgar, men bønn og Guds vilje er større og mektigere enn PBE her i Oslo.
Ikke glem at vi har fått lov å bygge av Kaja Aubert Lange.
Ord uttalt i Åndens verden virker!
Dette går til seier 😆😁😎

Anonym sa...

Du går i mot Guds ord herr Christensen, og bønner om omgjørelse av vedtaket er derfor helt bortkastet. Ja, det er blasfemi å be mot noe som står i bibelen. Det står i skriften at en skal underordne seg myndighetene. Både i 1 Peter 2 og Romerne 13 står det at en skal underordne seg de myndighetene som er i landet, og myndighetene har bestemt at det du har satt opp er ulovlig. Og ikke rot inn kristendomsforfølgelse i denne saken. Dette er en ren administrativ bestemmelse, tatt ut fra gjeldene lov- og regelverk og har ingenting å gjøre med at du er kristen. Gjør som Gud befaler deg, og adlyd myndighetene.

Jan Kåre Christensen sa...

Dette skriver du:
Du går i mot Guds ord herr Christensen, og bønner om omgjørelse av vedtaket er derfor helt bortkastet. Ja, det er blasfemi å be mot noe som står i bibelen. Det står i skriften at en skal underordne seg myndighetene. Både i 1 Peter 2 og Romerne 13 står det at en skal underordne seg de myndighetene som er i landet, og myndighetene har bestemt at det du har satt opp er ulovlig. Og ikke rot inn kristendomsforfølgelse i denne saken. Dette er en ren administrativ bestemmelse, tatt ut fra gjeldene lov- og regelverk og har ingenting å gjøre med at du er kristen. Gjør som Gud befaler deg, og adlyd myndighetene.

Dette er bare vas, tøv og villeding.

Vi er blitt utsatt for myndighetsmisbruk ala Nord Korea.
Skal en godta slikt? Aldri!

Skriften sier klart at myndighetene skal være tjenere for det gode, ikke for det onde som de er her!
Les bibelen – hele bibelen!

Anonym sa...

Dette skriver anonym: "Du går i mot Guds ord herr Christensen, og bønner om omgjørelse av vedtaket er derfor helt bortkastet. Ja, det er blasfemi å be mot noe som står i bibelen."
Her har anonym rett. Christensen går i mot Guds ord i denne saken. Bønn om omgjørelse av vedtaket har ingen bibelsk forankring.

"Det står i skriften at en skal underordne seg myndighetene. Både i 1 Peter 2 og Romerne 13 står det at en skal underordne seg de myndighetene som er i landet, og myndighetene har bestemt at det du har satt opp er ulovlig. Og ikke rot inn kristendomsforfølgelse i denne saken. Dette er en ren administrativ bestemmelse, tatt ut fra gjeldene lov- og regelverk og har ingenting å gjøre med at du er kristen. Gjør som Gud befaler deg, og adlyd myndighetene."

Her har anonym rett og Christensen feil. Guds ord befaler de troende å underordne seg foresatte myndigheter og at kommunen har bestemt at trapp, mur og bod må rives, er ikke kristendomsforfølgelse.

Når Christensen hevder at dette er åndskamp og kristenforfølgelse så misbruker han begrepene og gjør dem innholdsløse.

I Iran, India og Kina er det kristendomsforfølgelse og kristne blir arrestert og henrettet fordi de tror på Jesus. At Christensen i det hele tatt våger å sammenligne dette med Nord Korea viser hvor fjern han er. Å sammenligne Norge med Nord Korea over en byggesak er som å sammenligne en mygg med en elefant.

I denne saken her tar Christensen feil. Han er fullstendig på jordet og misbruker Guds ord til egen vinning. Poenget er: Christensen har begått en forbrytelse og er stilt til ansvar. Dette liker han ikke og protesterer som en tenåring i puberteten. Denne saken viser at han er dum som et brød og sta som et esel. To kostbare egenskaper

Jan Kåre Christensen sa...

Dette skriver anonym: "Du går imot Guds ord herr Christensen, og bønner om omgjørelse av vedtaket er derfor helt bortkastet. Ja, det er blasfemi å be mot noe som står i bibelen."
Her har anonym rett. Christensen går imot Guds ord i denne saken. Bønn om omgjørelse av vedtaket har ingen bibelsk forankring.

Svar: Jo, vi kan be om hva vi vil, og forvente bønnesvar.

"Det står i skriften at en skal underordne seg myndighetene. Både i 1 Peter 2 og Romerne 13 står det at en skal underordne seg de myndighetene som er i landet, og myndighetene har bestemt at det du har satt opp er ulovlig. Og ikke rot inn kristendomsforfølgelse i denne saken. Dette er en ren administrativ bestemmelse, tatt ut fra gjeldene lov- og regelverk og har ingenting å gjøre med at du er kristen. Gjør som Gud befaler deg, og adlyd myndighetene."

Svar: Tøv, vi skal ikke bøye oss for myndighetene blindt. De tar f.eks. ca. 13.000 aborter hvert år, bomber et velfungerende land som Libya sønder og sammen + 10.000 ting til. Aldri. Aldri om vi skal følge myndighetene blindt når de er tjenere for det onde, ikke for det gode.

Her har anonym rett og Christensen feil. Guds ord befaler de troende å underordne seg foresatte myndigheter og at kommunen har bestemt at trapp, mur og bod må rives, er ikke kristendomsforfølgelse.

Svar: Dette er verre en kristendomsforfølgelse, det er myndighetstyrani!

Når Christensen hevder at dette er åndskamp og kristenforfølgelse så misbruker han begrepene og gjør dem innholdsløse.

Svar: Tøv, det står klart at den Ånd som er virksom i vantroens barn, du er rett og slett løgnaktig og bibelsk i dine vurderinger.

I Iran, India og Kina er det kristendomsforfølgelse og kristne blir arrestert og henrettet fordi de tror på Jesus. At Christensen i det hele tatt våger å sammenligne dette med Nord Korea viser hvor fjern han er. Å sammenligne Norge med Nord Korea over en byggesak er som å sammenligne en mygg med en elefant.

Svar: He-he. Norge er fullt sammenlignbare med både Nord Korea og Kina slik de holder på med oss. De er verre, da Norge skal være et fritt og demokratisk land og oppfører seg som gamle kommunister.

Med de vedtakene som de gjør, så skyter de spurven med kanon. Vi har ikke gjort noen feil egentlig, og blir beordret å rive alt. Andre som virkelig har dritte på draget, får nåde og alt får de beholde.

I denne saken her tar Christensen feil. Han er fullstendig på jordet og misbruker Guds ord til egen vinning. Poenget er: Christensen har begått en forbrytelse og er stilt til ansvar. Dette liker han ikke og protesterer som en tenåring i puberteten. Denne saken viser at han er dum som et brød og sta som et esel. To kostbare egenskaper

Svar: Det er PBE som driver denne saken frem, og dessverre har fått medhold i hele det offentlige Norge.
Behandlingen vi har fått er så dårlig at vi burde fått 1 Million i erstatning for tort og svie!